:

Lillieblad nr 1263

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Lillieblad nr 1263 †

Adlad 1693-06-03, introd. s. å. Utdöd 1710-01-03. Ätten har gemensamt ursprung med adliga ätten Peringskiöld.


TAB 1

Erhard Erhardsson Peringer. Borgmästare i staden Culmbach i Ober-Franken.

Barn:

  • Erhard Peringer. Domare i Wunsiedel i furstendömet Culmbach. Gift med Amalia Maria Mülich, dotter av furstliga brandenburgska lehn-richtern Pancratius Mülich.

Barn:

  • Laurentz Fredrik Peringer, född 1613-07-18 i Weissenstadt i Culmbach. Fältsekreterare hos hertig Bernhard af Sachsen-Weimar. Råkade sedan i turkisk fångenskap. Kom 1646 till Sverige. Poëseos et historiarum lektor 1648-07-04 vid det av drottning Christina i Strängnäs inrättade Collegium illustre nobilium. Var sedan vid Strängnäs gymnasium i 38 år. Död 1687-04-22 i Strängnäs och begraven i domkyrkan därst. Gift 1648-10-01 med Anna Andersdotter, född 1625-02-01, död 1694-12-13 i Uppsala, dotter av justitieborgmästaren i Norrköping Anders Mattsson, av den gamla adl. ätten Uplänning, och Anna Stijgh, samt syster till hovkamreraren Jonas Andersson Östling, adlad Österling.

Barn:

  • Gustaf Peringer, adlad Lillieblad, född 1651, död 1710. Se Tab. 2.

TAB 2

Gustaf Peringer, adlad Lillieblad (son av Laurentz Fredrik Peringer, Tab. 1), till Väckelby i Vallby socken, Södermanlands län. Född 1651-03-06 i Strängnäs. Student i Uppsala1 1664-02-13. Lingvarum orientalium professor vid Uppsala universitet 1681-01-05. Adlad 1693-06-03 (introd. s. å. under nr 1263). K. sekreterare, censor librorum och hovbibliotekarie 1695-06-05. Död 1710-01-05 i Stockholm och slöt själv sin adl. ätt samt begraven i faderns grav i Strängnäs domkyrka. 'Han var mycket lärd och ägde särdeles färdighet i de europeiska språken, men i synnerhet i hebreiskan, kaldeiskan, syriskan, arabiskan, turkiskan och etiopiskan m. fl. österländska. Skickades 1690 av konung Carl XI till Litauen och Polen för att inhämta kunskap om judiska sekten, karaiter kallad, dess ceremonier och bruk. Har af trycket utgivit en mängd lärda arbeten.'. Gift 1685-02-08 med Ingeborg Wijnbladh, född 1656-05-12 i Stockholm, död 1752-02-20 i Östuna socken, Stockholms län, dotter av k. sekreteraren Johan Wijnbladh, adlad Wijnbladh, och hans 2:a fru, Catharina Laurelia.

Barn:

  • Catharina Fredrika, född 1688-01-20, död 1745-04-05. Gift 1722 med majoren Carl Fredrik Toll, natural. Toll, född 1681, död 1741.
  • Johan Elieser, född 1689-10-19, död 1693-10-14.
  • Gustaviana, född 1690-12-25, levde änka 1757. Gift med kaptenen Rudolf August Sallern, adlad von Sallern, född omkr. 1686, död 1737.
  • Anna Charlotta, född 1692-09-28, död 1759-04-12. Gift 1720-01-15 med kaptenen Magnus Palmfelt, född 1690, död 1736.

Källor

1Um.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: