:

Adlerheim nr 1632

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Adlerheim nr 1632 †

Adlad 1719-06-25 introducerad 1720. Utdöd 1823-01-20. Ätten är av samma ursprung som adliga ätten Stiernhöök nr 471.


TAB 1

Peter Arosell, adlad Adlerheim (son av Laurentius Petri Aroselius, se adliga ätten Stiernhöök, Tab. 2), till Skytteholm i Ekerö socken, Stockholms län. Född 1679-03-16 i Sala. Student i Uppsala (Um.) 1687-12-10. Jur. Examen (Um.) 1697-10-26. Auskultant i kammarrevisionen 1701. Notarie i ersättningskontoret 1706. Kungl Maj:ts ombudsman 1711-08-19. Adlad jämte sin avlidne broders, lagmannen Carl Arosells barn 1719-06-25 (introducerad 1720 under nr 1632). Kommissarie i riksens ständers bank 1722. Sekreterare i riksens ständers bank 1726-02-03. Död 1736-10-23 i Stockholm och begraven 1736-10-28 i sin grav i Ekerö kyrka, men sedan förd till Strängnäs. Gift 1709-03-09 med Catharina Margareta Franc, född 1680-01-01, död 1754-12-31, i Stockholm, dotter av landshövdingen Peder Franc, adlad Franc, nr 943, och Catharina Oljeqvist, nr 331.

Barn:

 • Catharina Charlotta, född 1710-02-28, död 1710.
 • Eva Christina, född 1711-06-09, död 1797-01-29 Menhamra. Gift 1734-09-09 i Ekerö socken (At (Sch.) med kammarrådet Georg Silfverström, nr 781, född 1701, död 1752.
 • Per, född 1712, bergsråd. Död 1789. Se Tab. 2.
 • Lorentz Fredrik, född 1714-01-27. Student i Uppsala (Um.) 1729-10-13. Död 1734 vid Sätra brunn i Kila socken, Västmanlands län.
 • Catharina Eleonora, född 1715-11-16, död 1780-12-03 i Stockholm. Gift 1744-06-09 med landshövdingen Magnus Adolf von Kothen, friherre von Kothen, nr 252, född 1704, död 1775.
 • Hedvig Charlotta, född 1718-05-06 död 1719 på Skytteholm och begraven 1719-09-06 i Ekerö kyrka .

TAB 2

Per (son av Peter Arosell, adlad Adlerheim), till Skytteholm i Ekerö socken, Stockholms län. Född 1712-06-24. Student i Uppsala (Um.) 1729-09-30. Auskultant i bergskollegium 1734-03-21. Extra notarie i bergskollegium 1739-05-03. Kanslist i advokatfiskalskontoret 1741-06-17. LVA 1742-02-10. Tillförordnad bergmästare i Västerbotten 1744-11-09. Ordinarie bergmästare i Västerbotten 1746-07-28. Assessors titel 1759-08-20. Assessor i bergskollegium 1760-01-31. Extra ordinarie bergsråd 1762-06-29. Ordinarie assessor med bergsråds fyllnadslön 1773-06-22,. Ordinarie bergsråd på stat 1784-08-31. Död 1789-04-04 i Stockholm [Ab]. Han gjorde 1741 med arkiater von Linné en vetenskaplig resa till Öland och Gotland. Gift 1760-05-22 med Eva Christina Olivecrona i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1750-03-17 (1750-03-27) i Stockholm med assessorn Daniel Gustaf Cedercrona, nr 1198, född 1706, död 1752), född 1720-07-04, död 1776-11-30 i Stockholm, dotter av landshövdingen Isak Pennan, adlad Olivecrona, nr 1626, och Sara Christina Schwede.

Barn:

 • Per, född 1766. Ryttmästare. Död 1823. Se Tab. 3.

TAB 3

Per (son av Per, Tab. 2), till Skytteholm. Född 1766-01-10. Kadett vid artilleriet 1777. Underlöjtnant vid artilleriet 1780. Löjtnant 1790-04-20. Ryttmästare vid adelsfanan (KrAB.) 1792-08-10. RSO 1808-07-30. Kompanichef vid Upplands lantvärnsbrigad 1808. Avsked 1810-04-10. Död 1823-01-20 i Stockholm, och utgick med honom ätten på svärdssidan. Gift 1793-09-12 Frösunda med Catharina Lovisa Wijnbladh, född 1772-06-20 död 1858-03-30 i Stockholm, dotter av översten Adolf Fredrik Wijnbladh, nr 447, och Catharina Charlotta Arbin.

Barn:

 • Lovisa Charlotta, född 1794-09-28 på Frösunda. Stiftsjungfru. Död 1871-11-20 i Kristianstad. Gift 1831-04-28 i Kristianstad med majoren Gustaf von Basen, nr 1905, född 1788, död 1842.
 • Christina Fredrika Carolina, född 1796-05-20 på Frösunda. Stiftsjungfru. Död ogift 1863-11-22 Stockholm.

TAB 4

Lagmannen Carl Arosells barn ( se adliga ätten Stiernhöök), adlade jämte farbrodern Peter 1719-06-25 och intagna på hans nummer.

 • Urban, född 1709-09-21. Volontär vid fortifikationen 1725. Sergeant vid artilleriet 1727. Styckjunkare vid artilleriet 1731-03-06. Underlöjtnant 1734-11-14. Död ogift 1738-04-15.
 • Carl Alexander, född 1710-08-10. Hantlangare, vid artilleriet 1726-06-28. Sergeant vid artilleriet 1727. Styckjunkare 1729-12-24. Adjutant 1734-11-14. Överlöjtnant vid artilleribataljonen i Finland 1740-02-18. Löjtnant vid artilleriet i Stockholm. Död 1743-03-24 i Stockholm och var den sista av denna ättegren. Det lystes trenne gånger för honom och Anna Margareta Ehrensvärd, dotter av översten Johan Jakob Schaeffer, adlad Ehrensvärd, nr 1542, men han dog strax därefter.
 • Lars Albrekt, född 1711-10-05. Volontär, sedan konstapel vid artilleriet. Omkom 1738, då skeppet Sverige strandade på klippan S:t Pedro vid Cadiz.
 • Hedvig Sofia, född 1713-05-22, död 1780-02-24 i Stockholm. Gift 1750 med kammarherren Abraham Daniel Schönström, nr 1056, född 1692, död 1758.
 • Catharina Elisabet, född 1715-02-24, död 1784-03-28 i Stockholm. Gift 1739-09-25 med fältmarskalken Augustin Ehrensvärd, adlad, friherre och greve Ehrensvärd, född 1710, död 1772.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: