Grundelstierna nr 1612

Från Adelsvapen-Wiki

1612.jpg


Adliga ätten Grundelstierna nr 1612 †

Adlad 1719-06-08, introd. 1720-03-19. Utdöd 1863-09-23.


1Öä. 2Um. 3Hm. 4Srr. 5SK. 6Minnesskrift vid invigningen av nya posthuset i Stockholms län (1903). 7Norra Jakobsson. Den svenska herrnhutismens uppkomst (1908).

TAB 1

Henrik Müller. Levde på 1600-talet och var rådsförvant i Lübeck.

Barn:

 • Henrik Müller, född omkr. 1615 i Lübeck. Kom till Stockholm och blev guldsmed samt en av de äldste vid Tyska församl. därst. Död 16901. Gift 1646 i Stockholm1 med Elsa Grundel, född 162(5). död 16791. Dotter av guldsmedsåldermannen i Stockholm Henrik Grundel och hans 1:a hustru Elsa Pickel, samt brorsdotter till borgmästaren Jakob Grundel. adlad Grundel.

Barn:

 • Albin Müller, adlad Grundelstierna, född 1665-08-02 i Stockholm student i Uppsala2 1676-05-24. Notarie i kammarrevisionen 1689-07-15. Vice fiskal i kammarkollegium 1699-07-21. Advokatfiskal därst. 1708-07-20. Adlad 1719-06-08 jämte sin måg Julius Göös (introd. 1723-12-03 under nr 1612). Kammarråds avsked 1725-11-09. Död 1730-05-08 i Stockholm och begraven i Klara kyrka. Gift 1:o 1690-03-30 på Strömsholm med Margareta Rudbeckia, född 1674-02-02 död 1710-05-14, dotter av eloqventiæ lektorn i Västerås, magister Johannes Nicolai Rudbeckius (av samma släkt som ätterna Rudebeck och Rudbeck) och Catharina Odhelia (av samma släkt som ätten Odelstierna). Gift 2:o 1713-01-06 i Stockholm med Catharina Insenstierna i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1732-05-28 med landshövdingen Lars Benzelius, adlad Benzelstierna B, i hans 2:a gifte, född 1680, död 1755), född 1689, död 1762-04-26 på Norra Malma i Estuna socken, Stockholms län, dotter av kommissarien Henrik Insen, adlad Insenstierna, och hans 1:a fru Eva Leijel.

Barn:

 • 1. Elsa, född 1691-07-09. död ung.
 • 1. Johan, född 1693-10-27, död 1694.
 • 1. Albin, född 1695-05-09. Student i Uppsala2 1705-01-02. Kanslijunkare 1719-06-22. Legationssekreterare i Petersburg. Gick i rysk tjänst och blev assessor i ryska kommerskollegiet. Död ogift 1734 i S:t Petersburg.
 • 1. Margareta, född 1697-12-06, död ogift före 1719.
 • 1. Catharina Margareta, född 1699-06-21, död 1720-02-08 i barnsäng. Gift 1718-02-20 med advokatfiskalen Julius Göös, adlad Grundelstierna. Se vidare Tab. 2.
 • 1. Catharina, född 1700-07-30, död barn.
 • 1. Carl Henrik, till Olhamra i Vallentuna socken, Stockholms län. Född 1701-10-28. Student i Uppsala och vid utländska universitet. Auskultant i bergskollegium 1722-11-16. Reste 1726-04-00 till utländska bergverk. Hemkom 1729. Faktor vid såpbruket s. å. Död barnlös 1754 i Sthlm och begraven s. å 22/7 i Jakobs kyrka och med honom utgick Müllerska ättegrenen. Bekant som den förste svenske herrnhutaren.7 Gift med Christina Nyman, född 1701, död 1764 och begraven s. å. 27/6 i Jakobs kyrka.
 • 1. Catharina, född 1704-11-11, död barn.
 • 1. Erik, född 1706-08-11, död 1707-04-17.

Göös'ska ättegrenen.

TAB 2

Laurentius Gahm. Student i Uppsala 1667. Komminister i Österfärnebo församl. av Uppsala ärkestift 1685. Kyrkoherde i Skånella och Norrsunda pastorat av samma stift 1696. Död 16983. Gift med Margareta Göös, dotter av domkyrkosysslomannen Julius Jonæ Göös och Marita Rolandsdotter Bure.

Barn:

 • Julius Göös, adlad Grundelstierna, född 1687-03-31 i Uppland. Student i Uppsala2 1707-10-07. Auskultant i Svea hovrätt 1709-03-19. Extra ordinarie kanslist i k. kansliet 1711. Landssekreterare i Stockholms län 1715-01-15. Adlad 1719-06-08 jämte sin svärfader Albin Müller (introd. 1720-12-03 under nr 1612). Advokatfiskal i kammarkollegium 1725-11-09. Avsked 1737-06-18. Död 1740-08-29 i Stockholm och begraven i Klara kyrka. Gift 1:o 1718-02-20 med Catharina Margareta Grundelstierna, född 1699-06-21, död i barnsäng 1720-02-08, dotter av kammarrådet Albin Müller, adlad Grundelstierna (se Tab. 1) och hans 1:a fru Margareta Rudbeckia. Gift 2:o 1726-05-03 med Catharina Charlotta Ehrenfelt, född 1701-12-18, död 1758-04-17, dotter av hovauditören Anders Nordman, adlad Ehrenfelt, och Catharina Forstén.

Barn:

 • 1. Albin, född 1718. Levde utan tjänst. Död 1763. Se Tab. 3
 • 1. Hedvig Catharina, född 1720-01-19, död i barnsäng 1740-01-29 Stjärnholm och begraven i Estuna kyrka. Gift 1739-05-29 med majoren Per Stierncrona, i hans 1:a gifte, född 1699, död 1778.
 • 2. Carl Julius, född 1729-04-01, död s. å. 10/4.

TAB 3

Albin (son av Julius Göös, adlad Grundelstierna, Tab. 2), till Olhamra i Vallentuna socken, Stockholms län. Född 1718-12-19. Student i Uppsala2 1731-06-30. Levde tjänstlös på nämnda sitt fideikommiss. Död 1763-02-26 i Stockholm. Gift 1748-07-26 i Stockholm med Elisabet Törner, född 1731, död 1807-05-16 Ekebyholm, dotter av rådmannen i Stockholm, lagmannen Samuel Törner och hans 2:a fru Elisabet Berghult4.

Barn:

 • Julius, född 1749. Protokollssekreterare. Död 1835. Se Tab. 4
 • Albin, född 1751-04-09. Volontär vid livregementet till häst. Korpral därst. 1769-01-12. Kornett vid lätta livdragonkåren 1774-11-09. Premiäradjutant därst. 1776-05-08. Löjtnant 1777-12-17. Stabskapten vid livdragonregementet 1781-03-21. Avsked 1788-06-00. Död ogift 1792-12-05 Husby
 • Catharina Elisabet, född 1752-06-19, död 1754-03-15 Östunaberg och begraven s. å. 24/3.
 • Samuel Henrik, född 1753-09-15 på Östunaberg, död där 1754-02-27 och begraven s. å. 3/3.
 • Margareta, född 1754-10-29 på Östunaberg, död där 1755-03-05 och begraven s. å. 30/3.
 • Fredrika, född 1756-03-03 (4/5), död 1761-08-02.
 • Maria Hedvig, döpt 1758-08-11 på Östunaberg, död där s. å. och begraven 10/9.
 • Christina Charlotta, född 1760-03-23 på Östunaberg, död 1829-11-10 i Gävle. Gift 1782-06-13 i Stockholm med kontraktsprosten, doktor Lars Halenius, adlad Hallencreutz, född 1739, död 1820.

TAB 4

Julius (son av Albin, Tab. 3), till Olhamra i Vallentuna socken, Stockholms län. Född 1749-08-18. Student i Uppsala. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionen. Protokollssekreterare. Avsked 1774. Död 1835-01-31 på Olhamra. Gift 1778-05-05 i Stockholm med Sofia Elisabet Olivestam, född 1755-01-07 i Stockholm, död 1795-08-03 på Olhamra, dotter av kammarrevisionsrådet Per Bernhard Orell, adlad Olivestam 1768-05-07, men ej introd.5 och hans 1:a fru Margareta Semar.

Barn:

 • Albin Julius, född 1779. Ryttmästare. Död 1822. Se Tab. 5.
 • Elisabet Margareta, född 1781-02-18 på Olhamra. Stiftsjungfru. Död ogift 1854-11-16 i Stockholm.
 • Sofia Juliana, född 1782-03-16 på Olhamra, död där s. å. 25/3 och begraven s. å. 28/3.
 • Simon Bernhard, född 1783-09-23 på Olhamra, död där 1786-12-14 och begraven s. å. 21/12.
 • Carl Gustaf, född 1784-08-04 på Olhamra, död där 1785-04-01 och begraven s. å. 8/4.
 • Samuel Henrik, född 1787-06-07 på Olhamra. Livdrabant 1813-08-31. Avsked 1815-04-17. Död ogift 1847-03-18 på Väsby Stockholms län.
 • Axel Vilhelm, född 1789-05-12 på Olhamra. Kopist 1808-02-03. Extra ordinarie kanslist vid krigsexpeditionen 1810. Härold vid SO s. å. 26/11. Kanslist vid nämnda expedition 1811-02-26. Härold vid KMO 1814-04-28. Protokollssekreterare vid förutnämnda expedition 1816-10-08. RNO 1826-05-11. 1. expeditionssekreterare 1827-02-06. T. f. statssekreterare 1828-04-25. Sekreterare vid överpostdirektörsämbetet 1831-02-07. T. f. överpostdirektör 1844-05-20–1845-12-22, varefter han återgick till sin sekreteraretjänst6. Avsked 1854-08-07. Död ogift 1857-09-17 i Stockholm.

TAB 5

Albin Julius (son av Julius, Tab. 4), född 1779-01-20 Olhamra. Volontär vid kyrassiärkåren av livregementsbrigaden 1795-12-05. Införd på nummer 1796-05-16. Korpral därst. s. å. 16/6. Kornett 1798-08-27. Avsked såsom löjtnant i armén 1808-02-11. Kapten i armén 1809-06-26. Ryttmästare vid adelsfanan s. å. 17/10. Avsked 1811-01-15. Död 1822-05-14 Rickeby Gift 1812-03-05 i Stockholm med Hedvig Catharina Wijnbladh, född 1784-04-25, död 1842-11-27 i Stockholm, dotter av löjtnanten Mattias Wijnbladh, och Anna Catharina Silfverstedt.

Barn:

 • Julia Hedvig Sofia, född 1812-09-12 på Stora Mällösa i Vallentuna socken, Stockholms län. Stiftsjungfru. Död 1866-11-05. Gift 1853-07-02 med förvaltaren Järinge Carl Fredrik Almgren, född 1826 i Göteborg.
 • Oskar Julius Albin, född 1813-09-10 på Stora Mällösa. Lantbrukare. Död 1863-04-23 på nämnda gård och med honom utgick ätten på manssidan. Gift 1843-06-12 med Emilie Österberg, född 1814-05-27, död 1871-09-21 i Stockholm.
 • Eugenia Margareta Amenaide, född 1814-12-01 på Stora Mällösa. Stiftsjungfru. Död ogift 1893-08-17 Röksta
 • Anna Charlotta Matilda, född 1816-03-02 på Olhamra, utdöd 1908-02-04 på sin egendom Illby i Borgå socken i Finland. Gift 1838-08-26 på Dregsby i nämnda socken med översten Adolf Vilhelm Boije af Gennäs, född 1801, död 1865.
 • Albina Edla Vilhelmina, född 1818-05-12 på Olhamra. Stiftsjungfru. Död 1889-02-20 i Roslagsbro prästgård Stockholms län. Gift 1840-08-31 på Olhamra med underlöjtnanten friherre Erik Vilhelm Boije af Gennäs, född 1815, död 1880.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.