:

Von Kaulbars nr 643

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten von Kaulbars nr 643 död

Adlad 1653-09-30, introducerad 1655. Utdöd i Sverige.


 • Ätten, som har utgrenat sig i friherrliga ätten von Kaulbars, är intagen å estländska riddarhuset under nr 92. – Två kusiner till den adlade Johan von Kaulbars, löjtnanten Anders Kaulbars och överstelöjtnanten Arvid Johan Kaulbars, blevo 1692-10-19 adlade, men togo icke introduktion på riddarhuset.

TAB 1

Simon von Kaulbars. Härstammade från Westfalen. Gift med N.N. Kolpien.

Barn:

 • Adam von Kaulbars Gift med Emerentia von Ziewertz.

Barn:

 • Johan Kaulbars. Överjägmästare i Pommern. Gift med Christina von Schaden, av huset Eichholtz i Hessen.

Barn:

 • Johan Kaulbars, adlad von Kaulbars, till Lehowa i Gr.-S:t Johannis socken i Fellinska kretsen i Livland, som han 1652 erhöll i förläning. Född 1621-08-25 Pommern. Hovmästare hos riksmarsken, greve Jakob De la Gardie. Adlad 1653-09-30 och fick till vapen en gers eller kaulbars på en blå ginbalk mellan tvenne silverstjärnor i rött fält (introducerad 1655 under nr 643). Blev 1657 ryttmästare för ett nyuppsatt ökningskompani av Upplands ryttare (livregemente till häst) och förde detta i striderna mot danskarne inom Sverige, tills han 1657-10-02 i striden vid Lagaån råkade i fångenskap (Blr.). Avsked 1658-12-00. (Blr.). Död 1693-03-25 och begraven i S:t Nikolai kyrka i Stockholm, där hans vapen uppsattes. Gift 1:o 1658-08-01 i Stockholm med Beata Leuhusen, döpt 1639-04-30 i Stockholm i Tyska förs, Stockholm, dotter av underståthållaren Reinhold Leuhusen, adlad Leuhusen, och hans 1:a fru Emerentia Rosenstierna. Gift 2:o med Elisabet Drummond, adlad Dromund, nr 445, dotter av överstelöjtnanten Jakob Drummond och Elisabet Clerck.

Barn:

 • 1. Jakob, född 1659. Överstelöjtnant. Död 1705. Se Tab. 3.
 • 1. Johan Fredrik. Löjtnant vid svenska amiralitetet. Död ogift 1689.
 • 1. Vilhelm Ludvig, född 1666. Överste. Död 1695. Se Tab. 7
 • 1. Beata, döpt 1667-04-05 i Jakobs förs, Stockholm.
 • 1. Magnus Gabriel. Överste i spansk tjänst. G. i Spanien, men dog barnlös.
 • 1. Emerentia, död 1759. Gift med kaptenen Volmar Schildt.
 • 2. Gustaf, född trilling, döpt 1678-03-23 i Stockholm. Död i späd ålder.
 • 2. Beata Elisabet, född trilling, döpt 1678-03-23, i Stockholm. Död i späd ålder.
 • 2. Regina, född trilling, döpt 1678-03-23 i Stockholm. Död i späd ålder.
 • 2. Elisabet, döpt 1681-02-23, i Stockholm, död 1759-12-00. i Stockholm och begraven 1759-12-06. Gift 1720-07-12 med överstelöjtnanten Olof Wijnblad, nr 447, i hans 4:e gifte, född 1655, död 1744.

TAB 2

Regner (son av Johan Kaulbars, adlad von Kaulbars, tab 1), döpt 1660-09-28 i Stockholm. Student i Uppsala 1672-10-09. Gick i utländsk tjänst. Överstelöjtnant vid regementet Royal Suédois i Frankrike. Överste. Han antog katolska läran och bodde i S:t Michel i Lothringen. Gift med Jeanne Marguerite de Joiluse.

 • Barn (RHKl.):
 • Jakob Ignatius. Han skickades av fadern till Sverige för att inhämta underrättelser om sitt adelskap, varefter han trädde i rysk tjänst. Rysk generalmajor och kommendant i Vladimir. Död i Vladimir.
 • François. Generalmajor i fransk tjänst. RS:t LouisO. Kommendant för regementet Royal Suédois.
 • Jeanne. Gift med herr Maudré de Coudrecourt.
 • Marianne. Gift med baron de Platto.
 • Anne. Gift med herr de Rapsecourt från trakten av Ménéhoult.

TAB 3

Jakob (son av Johan Kaulbars, adlad von Kaulbars, tab 1), döpt 1659-07-19 i Stockholm. Student i Uppsala 1672-10-09. Löjtnant vid guvernörsregementet i Riga 1683-01-10. Regementskvartermästare i Riga 1690-08-30. Kapten 1696-11-14. Överstelöjtnant vid Öselska lantdragonskvadron 1702-10-20. Konfirmirmationsfullmakt 1705-05-05. Stupade 1705-07-16 i slaget vid Gemauerthof. Gift med friherrinnan Juliana Margareta Wrangel af Ludenhoff, död 1706 i pesten på ösel (Reval.), dotter av översten Herman Wrangel, friherre Wrangel af Ludenhoff, nr 55, och Anna Dorotea von Tiesenhausen.

Barn:

 • Herman Johan, född 1696. Ryttmästare. T 1736. Se Tab. 4

TAB 4

Herman Johan (son av Jakob, tab 3), arvherre till Jerwakant i Lappels socken och Brandten i Emmerns socken, båda i Estland. Född 1696 i Riga. Ryttare vid livregementet till häst 1711-02-25. Sekundkvartermästare vid livregementet 1712-08-25. Volontär vid livgardet 1713-04-10. Sergeant vid livgardet 1713. Fänrik 1713-06-20. Kapten vid Upplands tremänningsinfanteriregemente 1717-11-25. Avsked 1719-09-30. Ryttmästare i rysk tjänst 1721. Död 1736 och begraven 1736-11-23 i Petri förs i Estland. Gift med Agneta Margareta von Wrangel i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1745-08-29, i Kegels förs i Estland (Ha.) med löjtnanten vid 2. Moskauiska infanteriregementet Anton Ludvig von Westphalen), döpt 1707-06-11 i Reval (Reval.), död 1773-02-00. i Kegels förs, dotter av överstelöjtnanten i svensk tjänst Johan Jurgen von Wrangel till Jerwakant och Maria Elisabet von Berg av huset Kattentack.

Barn:

 • Jakob Johan, född 1725 på Jerwakant. Överste och kommendant i rysk tjänst. Avsked. Död ogift och begraven 1799-02-24 i domkyrkan i Reval.5
 • Gustaf Georg. Major i rysk tjänst. Gift 1748-01-18 i Jeglechts förs i Estland med Gertruda Christina Oeman, dotter av pastor Oeman i S:t Petersburg [Ha].
 • Herman Helmich, arvherre tul Raggeter i Jakobi socken i Estland. Född 1727-10-18. Major i rysk tjänst. Avsked. Död barnlös och begraven 1800-01-03 i Jakobi socken. Gift 1761-03-18 med Sofia Elisabet von Pistolekors, född 1739-07-23 död 1808-03-16 och begraven 1808-05-04 i Jakobi församl. i Estland, dotter av mannrichtern Johan Erik Pistolekors, och Anna Sofia Gyllenlood [Ha].
 • Carl Ludvig, arvherre till Mödders i Jakobi socken och Lehowa i S:t Johannis socken, Livland. Född 1729. Brigadier (generallöjtnant) i rysk tjänst. RRS:t AO1kl. RRS:tGeorgsO4kl. Död barnlös 1787 på Gluchof [(Reval.)]. Gift 1777-07-04 med Helena Elisabet von Lantingshausen, från vilken han 1782 blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1784-03-22 med överstelöjtnanten Carl Heinrich von Knorring, född 1746-05-22), född 1761-10-09, död 1843-03-10, dotter av hakenrichtern i Estland Georg Gustaf von Lantingshausen och Juliana Charlotta von Derfelden samt kusins sondotter till överståthållaren Jakob Albrekt Lantingshausen, friherre von Lantingshausen [Ha och SK].

TAB 5

Helmich Erik (son av Jakob, tab 3), arvherre till Sarckfer och Brandten, båda i Emmerns socken, Estland samt Lehowa i S:t Johannis socken och Paunküll, båda i Livland. Assessor i Livland. Major i rysk tjänst. Död 1769 (RHKl.). Gift 1729-09-19 med Lovisa Magdalena von Fersen i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1721-06-27 med majoren Carl Johan von Delwig, född 1683-06-24, begraven 1726-02-20), dotter av lantrådet Hans Henrik von Fersen och hans 1:a fru Christina Hedvig von Essen.

Barn:

 • Anna Juliana, född 1730-06-29 död ogift och begraven 1780-08-12 i Reval.
 • Christina Luisa, född 1733-01-13 i Reval, begraven 1774-12-17. Gift 1750-02-06 på Brandten med majoren vid ryska livkyrassiärregementet Carl Magnus von Buddenbrock.
 • Agneta Charlotta, död ogift och begraven 1772-09-20.
 • Hedvig Johanna, född 1736-09-27 på Brandten, begraven 1739-12-12.
 • Helmich Jakob, född 1740-07-06 på Brandten, begraven 1740-08-22, 14 dagar gammal.
 • Helmich Johan, född 1743-01-14 på Brandten, död 1743-01-15 och begraven 1743-03-15.

TAB 6

Jakob Julius (son av Jakob, tab 3). Student i Halle (Reval.) 1735-10-07. Kammarjunkare hos hertigen av Holstein. Överhovmästare och hovmarskalk vid hovet i Zweibrücken. Gift med friherrinnan Anna Justina von Reede, dotter av friherre N. N. von Reede och N. N. Droste von Vischering.

Barn:

 • Carolina Henriette Julie, född 1750, född 1813. Hon var såsom änka hovdam hos storfurstinnan, sedermera kejsarinnan Elisabet, kejsar Alexander I:s gemål. Gift med översten och chefen för franska regementet Deux Ponts Louis Guillaume de Rossillon, född 1736-10-30, död 1789.

TAB 7

Vilhelm Ludvig (son av Johan Kaulbars, adlad von Kaulbars, tab 1), döpt 1666-01-26 i Jakobs förs, Stockholm. Överste för prins Georgs av Hessen-Darmstadt regemente i tysk kejserlig tjänst. Stupade 1695 i Katalonien. Gift med Hedvig Christina Cymin, av skotsk adel, död 1696 i Hamburg.

Barn:

 • Johan Fredrik, friherre von Kaulbars, född 1689. General. Död 1762. Se friherrliga ätten von Kaulbars, tab 1.
 • Beata Elisabet, född 1691. Gift i Tyskland med kaptenen i dansk tjänst baron Bilard.
 • Hans Vilhelm. Major. Död ogift.
 • (Medd, av baron M. Stackelberg, Keval.)

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: