:

Ödell eller Ödla nr 211

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Ödell nr 211 †

Adlad 1630-08-11 och 1632-07-31, introd. 1634. Utdöd 1834-02-12.

Enligt sköldebreven för de adlade bröderna Anders och Knut Svenssöner skulle dessa i vapnet föra »en grön ödell» (= ödla) och kalla sig Ödell. Namnet har dock även skrivits ödla.

Enligt avskrift av 1630 års diplom (1636 års riksdagsprot.) skall vapnets övre fält vara blått och nedre rött, hornen blå och röda samt hjälmtäcket blått och rött. Enl. avskrift av 1632 års diplom (ibidem) överensstämmer vapnet med det här framställda, vilket sannolikt antogs vid introduktionen 1634.


1Medd. av rev.-sekr. Robert Nordenadler. 2Db född Västbo härad (HF). 3GH, Registraturet 1698 (HF). 4RReg. (OA). 5Stenbock, Östgöta kavalleriregemente 1618–1699 (1928). 6Liber scholæ cathedralis Wexionensis. 7Vejde, Kronobergs läns herrgårdar (1929). 8At (P). 9Hm. 10Um.

TAB 1

Sven Knutsson skräddare. Sannolikt identisk med den borgare i Vadstena med detta namn, som var rådman i staden större delen av tiden 1580–1598.1 Han ägde Börsjö (nu Stjärnvik) i Risinge socken, Östergötlands län och ett skattehemman i Säby i Hovs socken, Östergötlands län.

Barn:

 • Anders Svensson, adlad Ödell, född på 1580-talet. Resident. Död 1630. Se Tab. 2.
 • Knut Svensson, adlad Ödell, född 1592. Major. Död 1652. Se Tab. 9.

TAB 2

Anders Svensson, adlad Ödell (son av Sven Knutsson, Tab. 1), till Isberga i Villstads socken, Jönköpings län, som han erhöll genom sitt gifte, och Vallsnäs i Södra Unnaryds socken, Jönköpings län, som han 1626 tillbytte sig2 av Gustaf Stenbock mot sin hustrus gård Tönnerbohult i Hestra socken, Jönköpings län samt Alvestad i Kimstads socken, Östergötlands län. Född på 1580-talet. Medföljde ambassaden till Holland och Frankrike 1610 och företog senare långvariga utländska resor. Efter hemkomsten anställd i k. kansliet som tolk i italienska, franska och engelska 1617-06-06. »Linguist» i samma språk 1621-03-29. Svensk tullkommissarie i Helsingör s. d. Agent i Danmark 1622-04-12. Agent i Hamburg 1625-10-19. Resident i sistnämnda stad 1630-08-10. Adlad med namnet Ödell s. å. 11/8 (efter sin död introd. 1634 jämte sin yngre broder Knut under nr 184, vilket nummer sedan ändrats till 211). Död 1630-09-03 i Lübeck. Han har blivit kallad »Sveriges förste diplomat». Om honom se Boëthius, Svenskt biografiskt lexikon, del I (1918). 'Han fick den 30 maj 1619 konung Gustaf II Adolfs föreskrift till Nils och Måns Kijl, att de måtte giva honom sin avlidne broder Knuts dotter till äkta, och hon fick sedermera av samme konung åtskilliga gods till morgongåva för det hon fullgjorde konungens vilja och tog honom till man.' Gift omkr. 1620 (före mars 1621) med Agneta2 Kijl, död 1630-04-26, dotter av amiralen Knut Kijl, och Brita Olofsdotter.

Barn:

 • Udde. Uppgives hava varit major (ej vid östgöta kavalleriregemente). – Peter Skutenberg omtalar sin svåger Udde ödla vara död och att även dennes fru, som ville ledsaga sin mans lik över Ålands hav, tillika med den döde och dess barn på vägen till Stockholm »är alldeles i grund gången ».3
 • Margareta, död 1680 och begraven s. å. 28/3 i Sandhems socken, Skaraborgs län. Hon erhöll4 genom k. brevet 1643-06-15 för förste mannens förtjänster i förläning på tre år ett hemman Munnerstorp i Älvestads socken, Östergötlands län. Gift 1:o med kornetten vid Östgöta ryttare Assar Carlsson, som stupade 1642-09-00 vid Zittau5 i Sachsen. Gift 2:o 1650-08-21 i Jakobs förs., Stockholm med generalmajoren Claes Breitholtz, adlad Breitholtz, född 1620, död 1706.
 • Johanna, död 1700-08-31 i Sandhems socken. Gift med översten N. N. Reisner på Isberga.
 • Anna Christina, till Alvestad, som hon 1682-05-14 testamenterade till sin styvson, hovjunkaren Salomon Skutenberg och hans fru Catharina Agneta Ödla. Död 1699-04-12 Syttorp. Gift 1663-01-01 i Risinge socken, Östergötlands län med kaptenen Peter Gudmundsson Skute, adlad Skutenberg, i hans 2:a gifte, född 1613, död 1670.

TAB 3

Sven (son av Anders Svensson, adlad Ödell Tab. 2), till Vallsnäs i Unnaryds socken, Jönköpings län. Född 162(1). Fänrik vid dalregementet 1648–1655. Transp, därifrån. Sist kapten. Död 1689-04-10 på Vallsnäs och begraven s. å. 27/10 i Södra Unnaryds kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift 1653-06-29 Gudhammar med Maria Hård af Segerstad, död 1679-07-18 på Vallsnäs och begraven på samma gång som två av sina söner 1680-07-25 i Unnaryds kyrka, dotter av kammarherren Peder Hård af Segerstad, och Christina Lillie af Aspenäs. 'Hon fick i morgongåva Vallsnäs och 300 dukater, varande morgongåvobrevet daterat Gudhammar den 30 juni 1653 samt underskrivet av hennes bröder Johan, Lennart, Göran och Erik samt brorsonen Per Lennartsson jämte flera släktingar av adel.'

Barn:

 • Anders, född 1654. Inskrevs vid 11 års ålder i Växjö katedralskola6 1666-01-30. Avgick från skolan 16696. Förare vid Kronobergs regemente 1672. Fänrik därst. 1675. Löjtnant 1677. Ogift »slagen» under kriget i Skåne, död i Malmö 1678 och begraven på samma gång som modern 1680-07-25 i Unnaryds kyrka
 • Knut. Sannolikt i militärtjänst. Död i Malmö och begraven jämte modern och brodern Anders 1680-07-25 i Unnaryds kyrka.
 • Carl, född 1659. Överstelöjtnant. Död 1712. Se Tab. 4
 • Udde. Volontär vid Kronobergs regemente. Förare därst. 1686. Avsked 1690-08-31. Tjänstgjorde i Brabant 1691–1700. Fänrik vid nämnda regemente 1700-04-30. Sekundlöjtnant därst. s. å. 23/12. Konfirm. fullm. 1701-04-25. Premiärlöjtnant s. å. 9/7. Konfirm. fullm. 1703-03-20. Sekundkapten s. å. 26/5. Död barnlös 1709-05-00. Gift med sin broders svägerska Christina Enhörning, född 1663-01-05, död 1744-01-15 Böksholm, dotter av kaptenen Sven Joensson, adlad Enhörning, och Magdalena Stråle af Ekna.
 • Christina, levde 1708, då hon jämte bröderna Carl och Udde höll arvskifte efter föräldrarna på Vallsnäs. [Möjligen identisk med »gumman Kerstin Ödla», död 1713-10-25 Ås, som dock i dödboken uppgives varit 69 år gammal.]

TAB 4

Carl (son av Sven, Tab. 3), till Änga i Furuby socken, Kronobergs län, vilket han erhöll genom sitt gifte, men som reducerades. Född 1659. Fänrik vid Kronobergs regemente 1677. Löjtnant därst. 1678-04-24. Kapten 1694-05-28. Avsked 1702-06-00. Stadsmajor i Kalmar 1704-12-20. Överstelöjtnant och kommendant på sjökastellerna Kungsholmen och Drottningskär 1710-02-11. Död 1712-12-15 på Kungsholms sjökastell och begraven s. å. 23/12. Han ägde efter reduktionen Väderlanda rusthåll i Nöbbele socken, Kronobergs län tillsammans med sin svägerska Christina Enhörning.7 Gift omkr. 1680 med Anna Enhörning, född 1655, levde 1713-01-15, dotter av kaptenen Sven Joensson, adlad Enhörning, och Magdalena Stråle af Ekna.

Barn:

 • Carl Georg. Sekundfänrik vid Kronobergs reg, 1704-12-29. Premiärfänrik 1706-02-25. Sekundlöjtnant 1708. 15/5. Död ogift 1709-05-00 i Ukraina.
 • Maria Charlotta, född 1686-05-08, död 1768-07-11 på Väderlanda. Gift 1711-07-16 med överstelöjtnanten Jöns Mikael Ehrenborg, född 1691, död 1754.

TAB 5

Anders (son av Carl, Tab. 4), född 1682. Volontär vid Kronobergs regemente 1698. Korpral därst. 1699-10-02. Förare 1700-04-30. Sergeant s. å. 26/9. Regementsadjutant 1703-05-26. Fänrik s. å. 26/9. Löjtnant 1706-02-25. Regementskvartermästare 1708-05-15. Fången vid Perevolotjna 1709-07-01. Hemkom 1723-05-00. Majors karaktär s. å. 8/8. Kaptens indelning 1733-05-05. Död 1741-03-31 och ligger jämte sin fru begraven i Bjärnhultsgraven i Göteryds kyrka Kronobergs län. Han bevistade träffningarna vid Wladislava 1703 och Warschau 1704, slaget vid Fraustadt 1706, aktionerna vid Smolensk 1708, träffningen vid Hadias 1709 samt belägringen och slaget vid Poltava s. å. Gift 1725-11-25 med sin systers svägerska Abela Juliana Ehrenborg, född 1695-08-21 i Lund, död 1747-11-02 på Askenäs Yttregård i Göteryds socken, och begraven s. å. 3/12, dotter av professorn Rikard Ehrenborg, och Ida Catharina Silfverskiöld.

Barn:

 • Carl Anders, född 1726-09-14 Hagstad. Student i Lund8 1740-01-19. Volontär vid Älvsborgs regemente 1743. Fänrik därst. 1745-10-02. Löjtnant 1750-03-30. Stupade ogift 1757-12-27 i Pommern.
 • Ida Catharina, född 1727-09-26 i Lund, död 1733 på Hagstad och begraven s. å. 28/3.
 • Rikard Georg, född 1729-01-08 på Hagstad. Förare vid Kronobergs regemente 1748. Sergeant därst. 1750. Fältväbel 1762-12-01. Avsked 1774-04-28. Död ogift 1795-04-17 på Vedåsa västergård i Agunnaryds socken, Kronobergs län. Han bevistade pommerska kriget från 1758 och blev fången vid Anklam 1759.
 • Anna Elisabet, född 1730-09-14 på Hagstad, död 1800-07-20 i Hults socken, Jönköpings län. Gift 1759-07-25 Ryssebo med kyrkoherden i Hults och Edshults församlingars pastorat av Linköpings stift Nils Rosinias i hans 3:e gifte (gift 1:o 1738 i Bäckseda prästgård, Jönköpings län med Fredrika Regnander, död 1754-05-06. Gift 2:o 1756-12-22 med Sara Margareta Asproth, född 1721, död 1758-04-26, dotter av lands kamreraren Jonas Asproth)9, född 1706-07-02 i Ingatorps socken, död 1771-05-24.
 • Gustaf Christoffer, född 1733. Löjtnant. Död 1773. Se Tab. 6.
 • Edla Maria, född tvilling 1734-08-30 på Kölaboda i Göteryds socken, död ung.
 • Ida Christina, född tvilling 1734-08-30 på Kölaboda, död 1787-01-28 i Norrköping och där begraven s. å. 33/1. Gift 1774-12-26 i Hults socken, med löjtnanten Lars Berglund.

TAB 6

Gustaf Christoffer (son av Anders, Tab. 5), född 1733-04-30 Hagstad. Volontär vid Kronobergs regemente 1740. Korpral därst. 1743. Transp. till Älvsborgs regemente 1749-05-30. Rustmästare därst. s. å. 30/8. Furir 1750-09-20. Förare 1753-07-02. Fänrik 1758-04-25. Löjtnant 1769-04-19. Död 1773-04-16. Gift 1758-11-01 i Kungsäters socken, Älvsborgs län med Anna Magdalena Frölich, född 1735-07-17 i Gökhems socken, Skaraborgs län, död 1802-02-25, dotter av löjtnanten David Frölich, och hans 1:a fru Annika Julia Gyllenhaal.

Barn:

 • Carl Anders, född 1760-08-08 Lunnagården, död s. å. 24/8.
 • Carl Anders, född 1765. Löjtnant. Död 1798. Se Tab. 7
 • David Fredrik, född 1766-02-05, död 1768-05-21 Finnekumla
 • Johan Mikael, född 1768-01-07 och död s. å. 12/12 på Finnekumla.
 • Mikael Johan, född 1769-04-07 och död s. å. 17/8 på Finnekumla.
 • Juliana Maria, född 1770-07-13 på Finnekumla. Johan Fredrik, född 1772-07-23, död s. å. 6/8. Gustaviana Christina, född 1774-01-08, död s. å. 1/2. Anna, född 1775-08-00. Död 1776-03-05 på Långås i Hällestads socken, Älvsborgs län.

TAB 7

Carl Anders (son av Gustaf Christoffer, Tab. 6), född 1765-04-09. Volontär vid Älvsborgs regemente 1774-06-25. Rustmästare därst. 1778-06-22. Furir 1779-06-12. Förare 1781-02-04. Fänrik 1788-09-30. Sekundadjutant s. å. 30/12. Löjtnant 1796-04-20. Död 1798-01-07 Brandstorp s socken, Älvsborgs län. Gift 1791-09-21 med sin syssling Anna Carolina Gyllenhaal i hennes 3:e gifte (gift 1:o 1775-02-07 Trästena med löjtnanten Nils Johan Mannerfelt, född 1745, död 1775. Gift 2:o 1784-07-30 på Trästena med kaptenen Gabriel Borgenstierna, i hans 2:a gifte, född 1750, död 1787). Född 1753-10-16 på Trästena, död där 1812-01-15, dotter av kammarherren Lorentz Herman Gyllenhaal, och hans 1:a fru Fredrika Eleonora Frölich.

Barn:

 • Gustaf Gabriel, född 1793. Fanjunkare. Död 1834. Se Tab. 8
 • Fredrika Beata, född 1794-06-04 på Brandstorp, liksom syskonen, död där s. å. 2/10.
 • Lars Fredrik, född 1796-07-09, död s. d. Fredrika Beata, född 1797-09-19. Gift 1822 med lantbrukaren A. Andersson.

TAB 8

Gustaf Gabriel (son av Carl Anders, Tab. 7), född 1793-01-30 Brandstorp s socken, Älvsborgs län. Volontär vid Älvsborgs regemente. Rustmästare vid Skaraborgs regemente 1816-11-01. Förare därst. 1817-12-05. Fanjunkares n. h. o. v. 1819-02-27. Avsked 1826-01-25. Död hastigt av slag 1834-02-12 Ingasäter och slöt ätten på svärdssidan. Gift 1824-12-27 i Breviks socken, Skaraborgs län med Johanna Elisabet Ulfsköld, född 1802-08-21 i Fröjereds socken, Skaraborgs län, död 1872-08-29 i Hjo, dotter av löjtnanten Carl Gustaf Ulfsköld, och Brita Ulrika Hård af Segerstad.

Barn:

 • Hedvig Emilia, född 1828-04-24 i Husaby socken, Skaraborgs län, död ogift 1915-12-01 i Skara.
 • Charlotta Evelina Emerentia, född 1831-03-30 i Skövde, död ogift 1919-02-09 i Hjo.

TAB 9

Knut Svensson, adlad Ödell (son av Sven Knutsson, Tab. 1), till Börsjö, som han ärvde efter fadern, och Ölstad, som han dels erhöll i gåva av sin svärmoder 1634, dels ärvde med sin hustru, båda i Risinge socken, Östergötlands län. Född 1592. Fänrik vid Östgöta ryttare 1619. Löjtnant därst. 1630. Adlad 1632-07-31 (introd. 1634 jämte sin avlidne broder under nr 184, vilket nummer sedan ändrats till 211). Ryttmästare 1632-08-01. Regementskvartermästare 1637. Major 1640. Avsked 1643. Död 1652 och begraven i Risinge kyrka. 'Han inrättade Börsjö järnbruk, nu Stjärnvik kallat, där sonen Udde lät reparera en kniphammare, samt skänkte predikstol till Risinge kyrka, prydd med hans vapen.'. Gift med Ingeborg Svensdotter, begraven 1667-03-05 i Risinge kyrka, dotter av Sven N. N. och Ragnhild Persdotter.

Barn:

 • Udde, född 1617. Landshövding, död 1668. Se Tab. 10
 • Johan, född omkr. 1620. Student i Uppsala10 1636-10-12. Assessor i Göta hovrätt 1658-06-06. Sköt sig av förtvivlan ogift 1660-01-09 under riksdagen i Göteborg, 'och hans lik bortfördes strax om aftonen av hans betjäning'.
 • Ännu en son (Sven?), levde vid faderns död.
 • ?Brita Ödla, »till Börsjö, välboren jungfru», begraven 1657-01-06 i Risinge kyrka

TAB 10

Udde (son av Knut Svensson, adlad Ödell, Tab. 9), till Börsjö. Född 1617-04-04 i Linköping. Student i Uppsala 1633-10-0010 och i Leiden8 1638-12-02. Assessor i Dorpats hovrätt 1648-10-31. Assessor i Svea hovrätt 1652-11-30. Legat till Ryssland 1654-08-04. Underståthållare på Stockholms slott 1657-01-31. Landshövding i Nylands och Tavastehus län 1666-02-13. Tillika häradshövding i Borgå län med övre och nedre Hollola härader s. å. Död 1668-07-28 i Helsingfors och begraven i Hogstads kyrka Östergötlands län, där hans vapen uppsattes. Gift 1665 med Mechtild Ribbing, död 1692-04-01 på Lilla Ljuna i Hogstads socken, dotter av assessorn Sven Ribbing, och Metta Rosengren, av en 1534 adlad, men ej introd. ätt.

Barn:

 • Carolus, född 1666-05-18 i Stockholm, död 1670-11-06 på Börsjö och slöt denna yngre ättegren på svärdssidan.
 • Catharina Agneta, född 1667, död före 1690. Gift 1682 före 24/5 med sin syssling, hovjunkaren Salomon Skutenberg, i hans 1:a gifte, född 1655, död 1693.
 • Utan känd härledning.
 • Andreas Suenonis Ödla, nobilis, student i Uppsala 1644-02-16.[10]

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: