:

Dromund nr 445

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Dromund nr 445 †

Adlad 1649-01-30, introducerad 1649. Utdöd sannolikt 1706-11-18.

Bland de skotska krigare, som tidigast inträdde i konung Gustaf II Adolfs tjänst, var David Drummond, född 1593, som 1617 blev löjtnant vid livgardet och sedermera generalmajor samt överste och chef för Kalmar regemente 1627 till sin död. Såsom kommendant i Gartz i Pommern blev han vid stadens erövring av brandenburgarna 1638-02-00 fången samt avled i fångenskapen 1638-03-12 av de sår han erhållit. Han ligger begraven i Riddarholmskyrkan i en likkista försedd med ättens vapen, tre strömmar över varandra och på hjälmen en ros. Samtidigt med honom funnos vid Kalmar regemente förutom nedanstående Jakob Drummond ytterligare tre officerare med detta namn, nämligen William Drummond, löjtnant 1629, Frans Drummond, sist regementskvartermästare 1655, död 1656, och Thomas Drummond, som blev kaptenlöjtnant 1644 och stupade 1659 på Fyen. Huru dessa voro besläktade med varandra har dock icke kunnat utrönas.


  • Jakob Drummond, född av adlig ätt i Skottland, vilken delat sig i många grenar. Fänrik vid Kalmar regemente 1630. Löjtnant vid Kalmar regemente 1631 . Kaptenlöjtnant 1632 . Kapten 1634 . Var 1638–1640 överstelöjtnant. Överstelöjtnant vid Kalmar regemente 1641. Var 1644 och 1645 kommendant på Femern. Död 1645 efter 3/5. Gift med Elisabet Clerck i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1650 med översten Jakob Sinclair, död före 1661), som levde änka 1675 (Db f. Östra härad (HF).). ? Dotter av holmamiralen Johan Clerck, den äldre.

Barn:

  • Johan Drummond, adlad Dromund. Adlad jämte systrarna för faderns förtjänster 1649-01-30 (introducerad 1649-02-09 under nr 445). Student i Uppsala 1657-02-00. Löjtnant vid Kronobergs regemente 1669-12-20. Avgick därifrån omkring 1673. Kapten vid Upplands regemente 1676-04-07. Generalkvartermästarelöjtnant 1677-07-03, och som sådan anställd vid livländska armén 1678-06-17, men tillträdde ej denna tjänst. Avsatt från tjänsten för brott mot duellplakatet 1684-11-07 men benådad 1687-09-04. Fortifikationsmajor i Bremen och Verden 1691-08-12. Generalkvartermästarelöjtnant i Bremen och Verden 1697-05-31. Död 1706-11-18 i Stade. Skall dött ogift och gick med honom ätten ut [Mf].
  • Regina Drummond, adlad Dromund, död några år efter mannen. Gift 1680-04-29 i Jakobs församling, Stockholm med överstelöjtnanten Carl Rutencrantz, adlad Rutencrantz, död 1713.
  • Elisabet Drummond, adlad Dromund. Gift med ryttmästaren Johan Kaulbars, adlad von Kaulbars, i hans 2:a gifte, född 1621, död 1693.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: