:

Von Hirscheit nr 680

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten von Hirscheit nr 680

Natural. 1662-10-25, introd. 1664.

Denna ätt, som härstammar från Franken, blev, sedan Livland kom under Ryssland, intagen under nr 101 på riddarhuset i Riga bland svenska tidens adl släkter och skrives där Hirschheydt.

Hirscheit v Hschheydt A68000.png

TAB 1

Bernhard Hirsch (von Hirscheit), sonson till Christoffer von Hirscheit, vilken 1552 inflyttade till Livland. Till Dubinsky i Wendens socken i Livland, som han förpantade 1635. Med. licentiat vid universitetet i Leiden. Borgmästare i Wenden 1639–1642. Död 1647. Gift omkr. 1628 med Elisabet von Vegesack. [1]

Barn:

 • Jakob Carl von Hirscheit, natural. von Hirscheit, född 1629. Överstelöjtnant. Död 1677. Se Tab. 2
 • Christoffer Albrekt von Hirscheit, natural von Hirscheit. Major. Se Tab. 5.
 • Gustaf von Hirscheit, natural von Hirscheit, född omkr. 1632. Assessor. Död 1697. Se Tab. 6.

TAB 2

Jakob Carl von Hirscheit, natural. von Hirscheit (son av Bernhard von Hirscheit, tab 1), född 1629. Major. Överstevaktmästare. Natural. svensk adelsman jämte sina bröder 1662-10-25 (introd. 1664 under nr 680). Var överstelöjtnant vid adelsfanan 1676-02-00. Överstelöjtnant vid livregementet 1677-01-05. Död s. å. 14/7 i slaget vid Landskrona. Gift med Catharina Tott af Skedebo, dotter av Erik Tönnesson Tott af Skedebo, den yngre, och Hebbla Månesköld af Seglinge.

Barn:

 • Erik Albrekt, född 1664. Löjtnant. Död 1689. Se Tab. 3.
 • Hebbla Elisabet, född 1665, död ogift 1749-06-00 i Edebo socken.
 • Carl Gustaf. Fänrik vid dalregementet 1694-05-31. Löjtnant 1700-04-10. Sekundkapten s, å. 10/11. Premiärkapten 1705-01-10. Död ogift 1708-12-00 av sjukdom.
 • Axel, född 1673. Överste. Död 1758. Se Tab. 4
 • Margareta, född 1675-07-15 på Lundås2 i Edebo socken, Stockholms län, död 1738-08-10 på Vackerberga2 i Husby-Långhundra socken, Stockholms län. Gift 1723-12-23 på Lundås med krigsfiskalen Johan Humble, född 1689-12-05, död 1767-04-20 på Vackerberga.2
 • Anna Maria. Gift 1729-05-29 på Lundås med sin broders svåger och sin kusins son, kaptenen Erik Bure, i hans 2:a gifte, född 1664, död 1735.

TAB 3

Erik Albrekt (son av Jakob Carl von Hirscheit, natural. von Hirscheit, tab 2), född 1664-02-09 Lundås. Student i Uppsala3 1676-05-08. Volontär vid livgardet 1679. Furir därst. 1681. Fänrik 1682-12-20. Löjtnant 1689-04-27. Död s. å. 8/6 i Stockholm och begraven i Husby-Långhundra kyrka Stockholms län, där hans vapen uppsattes. Gift 1680 med sin kusins dotter Maria Bure i hennes 1:a gifte (gift 2:o med assessorn Johan Wijnbladh, född 1657, död 1744), född 1666, död 1734, dotter av överjägmästaren Erik Bure, och hans 1:a fru Brita Planting-Gyllenbåga

Barn:

 • Jakob Carl.
 • Margareta.
 • Erik Gustaf. Volontär vid Smålands femmänningsinfanteriregemente 1708. Underofficer s. å. Fältväbel vid Södermanlands regemente 1709. Fänrik vid Upplands regemente s. å. 5/11. Löjtnant därst. 1711-09-18. Konfirm.fullm. 1712-03-08. Han blev skjuten i en sjöaktion på skep­pet Öland 1715 28/7 utanför Rugen. Gift s. å. på Lidbohult i Nottebäck sn med Margareta Ebba Falkengren i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1725-05-06 med kaptenen vid Kalmar regemente Josua von Völchow, född 1693 i Greifswald, död 1732-09-27 i Kalmar. Gift 3:o 1735-08-17 med prosten och kyrkoherden i Fryele pastorat av Växjö stift Andreas Hök, född 1679-03-25 i Högabråten i Åkers socken, Jönk., död 1766-09-03 i Fryele prästgård, döpt 1700-08-26 på Earyd i Fryele socken, död där 1795-02-07, dotter av överstelöjtnanten Christoffer Falkengren, och hans 2:a fru Anna Margareta Klingspor.

[SoH:1988 sl82; Uppl- Reg 1718]

TAB 4

Axel (son av Jakob Carl von Hirscheit, natural. von Hirscheit, tab 2), född 1673-03-12 på Berga7 i Ununge socken, Stockholms län. Volontär vid livgardet 1691. Fänrik vid Västmanlands regemente 1696-05-01. Sekundlöjtnant därst. 1700-12-07. Premiärlöjtnant 1701-01-30. Sekundkapten 1703-01-28. Premiärkapten 1709-03-00. Överstelöjtnants karaktär 1722-06-26. Överstes avsked 1733-11-27. Död 1758-06-01 i Sala och begraven i Sala stads kyrka. 'Han var med vid Dünaströmmen, Klissov, Thorn, Fraustadt och Poltava, varest han blev fången och förd till Galitj, därifrån han ej hemkom förrän 1722.'. Gift 1723-03-12 Berga med Sofia Helena von Rosen, född 1694-12-28, död 1766-07-13 i Sala och begraven i stadskyrkan, dotter av generalmajoren Otto Johansson von Rosen och hans 1:a fru Anna Maria Svinhufvud af Qvalstad, samt faster till Fredrik Johan och Axel Didrik von Rosen, natural. von Rosen, samt Otto Vilhelm von Rosen, natural. och frih. von Rosen.

Barn:

 • Anna Maria, född 1723-12-08, död s. å. 21/12 och begraven i von Rosenska graven i Ununge kyrka
 • Catharina Maria, född 1724-09-14, död 1738-11-07 och begraven i Norrby kyrka Västmanlands län, men sedan flyttad till von Rosenska graven i Ununge.
 • Jakob Carl, född 1725-10-09 Norrål. Volontär vid Västmanlands regemente 1732-10-10. Var kommenderad till fästningsarbeten i Finland, då han 1753-08-06 dog ogift i Helsingfors och blev begraven där.
 • Otto, född 1726-09-02 på Norrål. Page vid k. hovet 1742. Livdrabant 1749-11-22. Löjtnant i armén 1761-11-22. Vice korpral (ryttmästare) vid drabanterna 1768-04-19. Avsked 1778-01-14. Död ogift 1800-03-14 i Sala och slöt ätten i Sverige samt begraven i Sala stads kyrka.
 • Sofia Helena, född 1727-08-24 på Norrål, död ogift 1754-07-18 och begraven i Sala stads kyrka.
 • Hebbla Elisabet, född 1728-09-28 på Norrål, död 1743-08-17 och begraven i Sala stads kyrka.
 • Juliana, född 1730-02-12 på Norrål, död ogift 1802-06-02 i Sala och den sista av namnet i Sverige samt begraven i Sala stads kyrka.
 • Axel Fabian, född 1732-11-02 i Norrål, död 1733-01-30.
 • Axel, född 1734-11-14 på Norrål, död 1736-11-23 och begraven i Sala stads kyrka.

TAB 5

Christoffer Albrekt von Hirscheit, natural. von Hirscheit (son av Bernhard von Hirscheit, tab 1). Musketerare vid drottning Kristinas livgarde. Löjtnant vid Upplands regemente. Kapten vid Trondhjemska infanteriregementet 1658. Natural. svensk adelsman 1662-10-25 jämte sina bröder (introd. 1664 under nr 680). Major. Var 1680 arrendator på Kumo gård i Kumo sn.12 . Begraven 1706-02-20 i Björneborg10 i Finland. Gift 1:o 1661-10-00 med Maria von Metzerode, begraven12 1691-03-15, dotter av Otto Christoffer von Metzerode och Sofia von Depen.12 Gift 2:o 1692-04-24 i Björneborg10 enl. k. tillstånd med Anna Djurklou i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1689-04-11 i nämnda stad10 med kaptenen Reinhold Böning i hans 2:a gifte, begraven 1691-03-22 i Björneborgs stads kyrka i Finland), dotter av riddarhusfiskalen Jakob Johansson (fader till översten Nils Djurklou, adlad Djurklow) och hans 2:a fru Malin Eriksdotter.

Barn:

 • 1. Sofia Maria, död 1742-07-00. Gift 1682-08-00 med kaptenen Jakob Gripenberg, född 1661, död 1701.

TAB 6

Gustaf von Hirscheit, natural. von Hirscheit (son av Bernhard von Hirscheit, tab 1), till Dubinsky i Wendens socken i Livland. Född omkr. 1632. Kapten i svensk tjänst. Natural. svensk adelsman 1662-10-25 jämte sina bröder (introd. 1664 under nr 680). Var 1683 assessor i Riga. Död om hösten 1697. Han arrenderade de med hustrun ärvda, men sedan reducerade godsen Sermus, Kayenhof och Silliack. Gift 1673 med Margareta Elisabet von Vegesack, död 1689 , dotter av Georg von Vegesack och Margareta Barbara von Turau.

Barn:

 • Judit, död 1710. Gift med överstelöjtnanten och chefen för Wolmarska lantmilisbataljonen Frans Bernhard von Liphardt, död 1710, av den i Sverige natural. ätten von Liphardt, och farbroder till Evert Vilhelm och Hans Isak von Liphardt, introd. von Liphardt.
 • Otto Reinhold. Fänrik vid Nieroths livländska infanteriregemente4 1700-12-29. Löjtnant. Död 1710 av pesten i Wenden.
 • Hedvig Margareta, född 1677-08-08, död 1730-11-18. Gift 1708? med kaptenen vid Beckerns livländska infanteriregemente Johan von Völckersahm, till Luxenhof och Lenzenhof, född 1686, död 1745.
 • Anna Elisabet. Gift med borgmästaren i Wenden Johan Fredrik Ruvius, död 1719.
 • Bernt Johan. Löjtnant vid Liphardts wendiska lantmilisbataljon 1701-04-07. Fången 1702-08-15 vid Wolmar. Död ogift 1722 på hösten i Wenden.
 • Sofia Maria, död 1720. Begraven 1720-12-08 i Wenden. Gift 1718-02-06 i Lenzenhof med Fredrik Ludvig Broock.
 • Gotthard, född 1686. Löjtnant. Död ogift. Kapten.

[EÄrätt]

TAB 7

Gustaf (son av Gustaf, tab 6), till Sermus och Kayenhof samt Silliack, som han 1712 återfick av ryska regeringen. Född 1674. Volontär och underofficer i Riga. Löjtnant vid Albedyhls dragonregemente 1700. Kapten vid A. J. von Schlippenbachs dragonregemente 1701-09-30. Konfirm.fullm. 1702-01-10. Avsked s. å. 28/11. Död 1742-06-22. Han arrenderade Alt-Löwel på Ösel. Gift 1:o med Anna Eufemia von Medem, död 1710. Gift 2:o med Hedvig Eleonora von Trautwetter, född 1688-03-23, död 1760-04-25, dotter av assessorn Herman Georg Trautwetter, adlad von Trautwetter, och Anna Elisabet von Franck.

Barn:

 • 1. Gustaf Detlev, född 1700. Godsarrendator. Död 1770. Se Tab. 8.
 • 2. Anna Hedvig, född 1712-05-28, död5 1769-06-22. Gift 1:o 1728 med hovrättsassessorn Johan Christoffer von Sass, född 1704-12-12, död 1749-01-26. Gift 2:o5 1749-12-26 med löjtnanten Henrik Gustaf von Knorring, till Udenküll, i hans 2:a gifte (gift 1:o 1740 med Johanna Luisa Zöge von Manteuffel, död 1748-02-24 dotter av lantrådet Gotthard Johan von Zöge, riksgreve von Manteuffel, och Margareta Elisabet von Güntersberg)6, född 1715, död 1769-11-09.
 • 2. Gertruda Elisabet, född 1713-04-16, död 1763-05-05 i Reval.5 Gift 1746-03-13 med majoren i rysk tjänst Johan Adelhard von Blanckennagel, död 1757.
 • 2. Barbro Helena, född 1715-05-30 död 1798? -01-30 på Tammenhof. Gift 1736-03-04 med brigadieren i rysk tjänst Paul Hartwig von Sass, född 1703-01-12, död 1772.
 • 2. Christina Eleonora, född 1716-07-03, död 1783-10-25. Gift 1739-11-14 med kaptenen Gustaf Henrik von Strandman, född 1704-01-03 på Schaneburg, död 1778-05-23 Zirsten
 • 2. Reinhold Carl, född 1717, död ogift 1736.
 • 2. Burchard Ernst, född 1718. Generalmajor. Död 1780. Se Tab. 28.
 • 2. Sofia Dorotea, född 1719, död s. å.
 • 2. Georg Vilhelm, född 1720, död 1723.
 • 2. Dorotea Justina, född 1721, död 1723.
 • 2. Johan Fredrik, född 1722, död 1725.
 • 2. Herman Adolf, född 1724. Major. Död 1763. Se Tab. 29
 • 2. Catharina Juliana, född 1726, död 1772-03-21 i Dorpat. Gift 1747-08-06 med majoren i holländsk tjänst Per Otto Stiernhielm, död 1757.
 • 2. Anders Gotthard, född 1727. Kapten i rysk tjänst. Stupade ogift 1758-09-14 i fäktningen vid Fürstenfeld.
 • 2. Maria Beata, född 1729, död ogift 1799-04-03 på Tammenhof.
 • 2. Johan Casper, född 1730, död 1731.

TAB 8

Gustaf Detlev (son av Gustaf, tab 7), till Silliack, som han sålde 1763. Född 1700. Arrenderade Lavenküll i Helmets socken, Livland. Död 1770-06-29 Sermus Gift 1735-12-12 Lubar Dotter av Justus Friedrich von Ottoniessen, Erbh. a. Lubar o. Agneta Bertram.

Barn:

 • Hedvig Agneta, född 1736, död ogift 1756.
 • Gustaf Fredrik, född 1738, död 1745-01-12
 • Johan Gotthard, född 1743. Premiärmajor. Död 1814. Se Tab. 9.
 • Jakob Benjamin, född 1745-03-16.

TAB 9

Johan Gotthard (son av Gustaf Detlev, tab 8), till Sermus och Kayenhof. Född 1743-07-10 på Lavenküll. Premiärmajor i rysk tjänst. Död 1814-05-22 på Sermus. Gift 1780-08-06 i S:t Petersburg med Elisabet Rebecka von Brandt, född 1763, hovfröken hos kejsarinnan Katharina II. Död 1800-01-13 på Sermus, dotter av guvernören i Kasan, generalen en chef Jakob von Brandt och Barbara Elisabeth Koenemann.

Barn:

 • Gustaf Carl Mikael, född 1781. Löjtnant. Död 1838. Se Tab. 10.
 • Amalia Charlotta Anna, född 1783-07-07. Gift med lantmätaren Samuel Henrik Lemm, född 1774 i Dorpat, död 1845 i Mitau.
 • Elisabet Juliana, född 1785. Gift 1:o med Alexander Fredrik Ferdinand von Schrippen, från vilken hon 1806 blev skild. Gift 2:o med överstelöjtnanten N. N. Kosterov.
 • Adam Otto Fredrik, född 1787? ( EÄ 1788) milisofficer. Död 1838. Se Tab. 18.
 • Carl Johan Gotthard, född 1789, död 1793.
 • Anton August Alexander, född 1791, död 1804.
 • Dorotea, född 1791, var ogift 1829.
 • Juliana Beata, född 1793, död 1794.
 • Juliana Sophie Elisabet, född 1794, död 1848. Gift 1818 med Ludvig (Carl Johan) von Loppenove, född 1793-09-09, död 1848-07-09.

TAB 10

Gustaf Carl Mikael (son av Johan Gotthard, tab 9), till Kayenhof med Hirschenheide. Född 1781-11-27. Löjtnant. Kirchspielsrichter. Död 1838-04-20 på Kayenhot. Gift 1:o 1805-02-28 i Reval5 med Elisabet von Brandt, från vilken han 1824-05-18, blev skild, född 1786-11-08 död 1850-04-27 i Wenden, dotter av vice guvernören i Viborg Adam von Brandt och Charlotte von Opitz. Gift 2:o 1825-02-04 med Anna Hedvig von Wolffelt, född 1796-08-26? i Schujen, död 1878-04-21 i Dorpat, dotter av kyrkoherden Ernst Magnus (von) Wolffelt, och Charlotta Dorotea Franzisch.

Barn:

 • 1. Johan Gustaf, född 1805. Kirchspielsrichter. Död 1885. Se Tab. 11.
 • 1. Charlotta Elisabet, född 1807-06-23? (RÄ 01-23) på Kayenhof, död ogift 1868-10-21 i Wenden.
 • 1. Maria Juliana, född 1809-01-01 på Kayenhof, död ogift 1888-08-12 i Wenden.
 • 1. Anton Herman, född 1811. Assessor. Död 1874. Se Tab. 16.
 • 1. Emil Alexander, född 1813-05-15. Kapten vid ryska gränstrupperna. Död 1854-08-29 i Kuscherez i guvern. Archangel.
 • 1. Herman, född 1815-01-06, död 1816.
 • 2. Kunigunda Augusta Charlotta, född 1826-04-07 på Kayenhof, död 1908-11-27 i Riga. Gift med professorn Alexander Unterberger, född 1823, död 1875-10-28.
 • 2. Kuno Ernst Woldemar, född 1828. Kreisgerichtssekreterare. Död 1873. Se Tab. 17.

TAB 11

Johan Gustaf (son av Gustaf Carl Mikael, tab 10), till Kayenhof med Hirschenheide. Född 1805-12-12 på Kayenhof,. Kirchspielsrichter och ordnungsgerichtsadjunkt i Wenden. Död 1885-05-13 i nämnda stad. Gift 1847-07-18 i Viborg (Carpelan) med Amalia Maria Thesleff, född 1817-10-11 i Viborg (Carpelan), död 1898-11-06 på Kayenhof, dotter av generalmajoren Peter Georg Thesleff, finska adl. ätten nr 182, och Anna Helena von Brandt.

Barn:

 • Gustaf Anton Emil, född 1848-07-30 i Wenden, död 1854-10-01 på Kayenhof.
 • Elisabet Anna Maria Charlotta, född 1850-02-12. Död 1935-09-30 i Riga. Gift 1870-01-07 med Otto Alexander von Transehe, från vilken hon 1879-02-18 blev skild, född 1840-09-20 på Aunenhof , död 1899-11-16.
 • Maria Amalia, född 1853-01-07. Död 1942-11-11 i Potsdam. Gift 1873-03-25 i Wenden med Alexander Josef Gustaf Emil von Stryk, född 1844-06-13 på Heiligensee, död 1920-07-06 i Thüringen.
 • Gustaf, född 1856-01-24 i Wenden, död 1857-03-15 på Kayenhof.
 • Ernst Fredrik, född 1857 tullinspektor. Se Tab. 14
 • Anna Sofia Emelie, född 1859-12-12 på Kayenhof. Död 1944-06-19 i Leslau i Wartegau. Gift 1882-05-01 med sin systers svåger, med. doktorn Nikolai von Stryk, född 1855-04-27 på Heiligensee, död 1916-01-16 i Riga.

TAB 12

Alexander (son av Johan Gustaf, tab 11), till Kayenhof med Hirschenheide. Född 1854-05-12 på Kayenhof. Gerichtsassessor i Wenden. Död 1928-02-15 i Riga. Gift 1888-01-17 med Elisa Helena Haken, född 1861-06-06 dotter av Ottomar Haken och Helene Auguste von Radecki.

Barn:

 • Gustaf Hans Ulrik, född 1888-12-19 i Wenden, död 1890-08-26 på Kemmern.
 • Bernt Ottomar Alexander, född 1890-05-23 i Riga. Lantbrukare. Gift 1:o 1914-06-04 i Riga med Maria Nora Erika Holm född 1893-07-12 i Riga. Dotter av banktjänstemannen Conrad Holm Bankkaufman, och Elise Wolzonn. Gift 2:o 1946-05-14 i Herrnsdorf, Franken, med Lucia Lilia Kweder (tidigare gift Zainanovsky) född 1887-08-23 i Johanneskeli, Litauen.
 • Clarita Ellen Annina Augusta Amelie, född 1891-06-21 på Kayenhof. Gift 1911-09-29 i Riga med agronomen ryske adelsmannen Eugene Adolf Schnackenburg, till Kroppenhof, född 1885-11-06 i S:t Petersburg. Död, stupad 1945-01-25 i Frankfurt a.d. Oder.
 • Ottomar Fredrik Nikolai, född 1896. Lantbrukare. Se Tab. 13.

TAB 13

Ottomar Friedrich Nikolai (son av Alexander, tab 12), född 1896-02-22 i Riga. Prokurist. Lantbrukare. Dös 1967-01-24 i Bamberg. -Gift 1:o 1918-08-24 i Golgowsky med baronessan Felicitas Sophia Angelie Freiin von Holstinghausen gen. Holsten , från Kurland. Född 1895-07-14 i Fellin. Död 1938-10-27 i Riga. Dotter av Karl Frhr von H.-H. o Agathe Freiin von der Ropp. Gift 2:o 1944-07-01 i Posen med Helene Wanak (änka 1934 efter Wilhelm Frey, inneh. av Sped.Frey) född 1902-06-23 i Mitau. Dotter av ingenjören Christoph Wanak o. Luisa Lilia Kweder.

Barn:

 • Bodo Karl Alexander, född 1920-12-24 på Brackwede, kretsen Bielefeld i preussiska distriktet Minden. Se Tab. 13A.

TAB 14

Ernst Fredrik (son av Johan Gustaf, tab 11), till Sternberg. Född 1857-08-07 på Kayenhof. Först tulldistriktsinspektor, sedan bokhållare hos adliga livländska »Güterkreditsocietet». Död 1932-01-27 i Riga. Gift 1879-05-04 i Wenden med friherrinnan Alexandra Stella Arabella Augusta Adolfina von Ungern-Sternberg, född 1857-04-06 Echmes

Barn:

 • Annina Elise Amelie, född 1880-06-27 i Wenden. Död 1943-10-06 i Berlin (v.bombangrepp). Gift 1906-12-03 i Riga med arkitekten Paul Artur Lindenberg, född 1869-12-14 i sistnämnda stad. Död 1948-07-21 i Berlin/Schöneberg.
 • Gustaf Adolf Paul, född 1883. Banktjänsteman. Se Tab. 15.

TAB 15

Gustav Adolf Paul (son av Ernst Fredrik, tab 14), född 1883-02-27 på Sternberg i. d. Wiek i. Kirchspiel St.Märtens b.Hapsal, Estland. Hedersdoktor o.s.v. Död 1942-06-02 i Posen. Var 1908 banktjänsteman. Gift 1905-07-25 i Kalwen, Kurland, med Pauline Christine Baronesse von Schroeders, född 1881-10-20 i Kalwen b.Hasenphot, Kurland. Dotter av Viktor Alexander Wilhelm Baron von Schroeders o.Ruise Baronesse von Maydell

Barn:

 • Gustaf Wolfgang, född 1906-05-19 i Riga, liksom syskonen. Se tab 15A
 • Jutta Mia Stella, född 1907-12-16 i Riga. Gift 1:o 1935-06-06 i Berlin med Heinrich Rötzel, född 1904-01-20 i Essen/Ruhr. Diplomingenjör. Död 1937-07-08 i Berlin. -Gift 2:o 1943-02-20 i Posen med Raimund Bernhard Erdell, född 1908-06-13 i Borowka. Stud. med. Leiter d.DRK i Posen. Son av Hans Hermann Erdell, Stabsarzt, o. Olga Charlotte Minna von Errasmus.
 • Joachim, död ung.

TAB 16

Anton Herman (son av Gustaf Carl Mikael, tab 10), född 1811-12-08 på Kayenhof. Landgerichtsassessor. Död 1874-04-12 i Wenden. Gift 1852-02-07 i Wenden med Henriette Leontine (von) Palmstruch, född 1816-04-02 Rutzky

Barn:

 • Leontine Alexandra, född 1854-12-14 i Wenden, död där 1856-03-31.

TAB 17

Kuno Ernst Woldemar (son av Gustaf Carl Mikael, tab 10), till Fehsen i Festens socken, Livland. Född 1828-01-18 kreisgerichtssekreterare i Wenden. Död där 1873-05-28. Gift 1853-08-04 Sussikas

Barn:

 • Louise Sofia Anna Julie, född 1854-09-19 i Wenden, död 1923-07-13 i Riga. Gift 1878-08-07 i Wenden med sin syssling, landgerichtssekreteraren Robert Henrik Gustaf von Hirscheit, född 1853.
 • Anna Elvira Olga, född 1856-10-22 i Wenden. <moderndatadöd>död 1941-02-15</moderndatadöd> i Bielefeld.
 • Carl Reinhold Adalbert Oskar Teodor, född 1858-08-09 på Sussikas. Sekreterare hos adliga livländska »Güterkreditsocietet». Ogift mördad 1905-11-17 i Riga.

TAB 18

Adam Otto Fredrik (son av Johan Gotthard, tab 9), till Sermus i Schujens socken, Livland. Född där 1787?-03-16 . Milisofficer. Död 1838-12-23 på Kayenhof. Gift 1811-03-28 på Nervensberg med Amalia Johanna Elisabeth Katharina? von Sternfeld, född 1788-06-23 på Kayenhof, död 1849-03-03 i Ascheradens socken, Livland, dotter av majoren Casper Fabian von Sternfeld, av en 1676 adlad, men icke introd. ätt.8 o. Maria Amalia von Staden.

Barn:

 • Elisabet Johanna Amalia, född 1811-12-24 på Sermus, död ogift 1890-01-29 i Fellin.
 • Alexandra Helena, född 1813-05-22 död s. å. 23/8
 • Gustaf Teodor, född 1814-06-05. Kadett i Petersburg. Död där 1833-11-04
 • Alexander Edvard, född 1816-01-08 på Sermus. Kadett i Petersburg. Död där 1855-07-06
 • Carolina Julie, född 1817-02-25 stiftsjungfru. Död ogift 1889-05-12 i Fellin.
 • Ernst Johan Voldemar, född 1818-08-19 på Sermus. Rysk artilleriöverste. Död 1878-06-22 i Riga.
 • Emelie Charlotta, född 1820-02-11 på Birkenruhe, död 1881-12-11 i Pernau. Gift 1841-09-25 i Ermes socken, Livland, med prosten och kyrkoherden i Ascheradens pastorat Teodor Johan Häussler, född 1815-03-19 i Ascheradens socken, död där 1865-02-13.
 • Louise Dorotea, född 1821-12-22 i Birkenruhe, död 1895-01-30 i S:t Petersburg. Gift 1841-09-25 i Ermes socken med inspektorn för de lutherska skolorna i S:t Petersburg, verkl. statsrådet Edvard Lemm, född 1809-07-08 död 1883-01-02 i S:t Petersburg.
 • Robert Vilhelm Ludvig, född 1824. Ordnungsgerichtsadjunkt. Död 1902. Se Tab. 19.

TAB 19

Robert Vilhelm Ludvig (son av Adam Otto Fredrik, tab 18), född 1824-07-11 på Kayenhof. Ordnungsgerichtsadjunkt i Riga, sedan distriktsinspektor vid tullförvaltningen i Wenden. Död där 1902-03-01. Gift 1852-12-07 i Riga med Augusta Dorotea von Tideböhl, född 1828-03-02 i Doblen, död 1890-12-30 i Riga. Dotter av Johann Heinrich von Tideböhl, Rat.d.Livl.Gen.Gouv., o. Marie Auguste Eleonore von Rickmann.

Barn:

 • Robert Henrik Gustaf, född 1853. Landgerichtssekreterare. Se Tab. 20.
 • Henrik Arnold Edvard, född 1855. Kyrkoherde. Död 1917. Se Tab. 22.
 • Augusta Henriette Vilhelmina Johanna, född 1856-12-16 i Walk. Död 1931 i Riga. Gift 1882-06-20 i Riga med lantbrukaren Oskar Paul Häussler, född 1852-06-14
 • Ernst Fredrik Sigismund Henrik, född 1858. Med. doktor. Död 1919. Se Tab. 23.
 • Gottfrid Arnold August, född 1861-12-08 i Walk, död 1865-04-19 i Werro.
 • Robert Fredrik Woldemar, född 1867. Räntmästare. Död 1919. Se Tab. 27.

TAB 20

Robert Henrik Gustaf (son av Robert Vilhelm Ludvig, tab 19), född 1853-11-27 i Walk. Jur. kandidat. Före detta landgerichtssekreterare i Wenden. Död 1934-11-16 i Luckau. Gift 1878-08-07 i Wenden med sin syssling Louise Sofie Anna Julie von Hirscheit, född 1854-09-19 i sistnämnda stad, död 1923-07-13 i Riga, dotter av kreisgerichtssekreteraren Kuno Ernst Woldemar von Hirscheit och friherrinnan Fredrika Elisabet Lovisa Sofia von Mengden.

Barn:

 • Gustaf Robert Kuno, född 1879-07-17 i Walk. Privatlärare i Wenden. <moderndatadöd>död 1945-03-06</moderndatadöd> i Luckau.
 • Augusta Sofie Anna Louise, född 1880-11-27 i Walk. Sjuksköterska. <moderndatadöd>död 1953-08-06</moderndatadöd> i Nordhausen a.Harz. Gift med Karl Foellmar född 1877-05-28 i Bewert-Schwethof, död 1931-01-10 i Ortelsburg Ostpreussen. Gift 1913-12-31 i Bialystok m. m. doktor Carl Foellmer.
 • Burchard Henrik Adalbert, född 1882. Jur. kandidat Se Tab. 21.

TAB 21

Burchard Henrik Adalbert (son av Robert Henrik Gustaf, tab 20), född 1882-11-02 i Wenden. Jur. kandidat. <moderndatadöd>död 1947-10-17</moderndatadöd> i Wilster Holstein. Gift 1924-06-09 i Riga med sin kusin Eleonora Margareta von Hirscheit, född 1888-03-29 i sistnämnda stad. Dotter av med. doktor Ernst Fredrik Sigismund Henrik von Hirscheit och Julie Marie Emilie Kröger.

Barn:

 • Louise Eleonora Juliana, född 1925-05-23 i Riga. Anst. v. Siemens.

TAB 22

Henrik Arnold Edvard (son av Robert Vilhelm Ludvig, tab 19), född 1855-03-16 i Walk. Kyrkoherde i Lemsal-Ubbenorm. Död 1917-10-15, misshandlad till döds av rysk militär i Lemsal. Gift 1883-07-24 på Karlsbad vid Riga med sin kusin Helena Amalia Justine von Eltz, född 1858-04-09 i Ingermanland, död 1908-06-17 i Ubbenorms prästgård, dotter av Hugo von Eltz och Henriette von Tideböhl.

Barn:

 • Irmula, född 1884-11-18 i Ubbenorms prästgård, liksom syskonen. Gift 1911-05-28 i Riga med ingenjören Cæsar'' Kroenberg från vilken hon blev skild, född 1881-08-14 i Birsen., död 1934-12-16 i Tübingen.
 • Judit, född 1886-01-23, död 1886-03-18.
 • Carin Judit Gabriela, född 1887-07-31. Död 1940-02-06 i Armsdorf b.Dresden.
 • Ester, född 1889-10-20. Sjuksköterska. Död 1966 efter 25 års tvångsarbete i rysk fångenskap i Tupik Baikal.
 • Helene Frieda, född 1891-12-22, död 1894-01-14 i Ubbenorms prästgård.
 • Anna Augusta, född tvilling 1893-05-15, död 1894-01-13 i Ubbenorms prästgård.
 • Josefine Henriette, född tvilling 1893-05-15. Översköterska.
 • Adam Peregrin, född 1900-07-21. Bokhållare.

TAB 23

Ernst Fredrik Sigismund Henrik (son av Robert Vilhelm Ludvig, tab 19), född 1858-11-08 i Walk. Med. doktor. Praktiserande läkare i Riga och Wenden. Död 1919-08-03 i Riga. Gift 1887-05-20 i sistnämnda stad med Julie Marie Emilie Kröger, född 1861-08-12 i Riga. Död 1936-06-12 i Riga. Dotter av med. doktor Sigismund Kröger o.Marie Emilie Pauline Hannemann.

Barn:

 • Eleonora Margareta, född 1888-03-29 i Riga. Gift 1924-06-09 med sin kusin Burchard Henrik Adalbert von Hirscheit, född 1882.
 • Anna Lovisa Dorotea, född 1889-08-21 i Riga. Sjuksköterska. Död ogift 1925-10-04 på Herrenhust.
 • Augusta Helena Dorotea, född 1890-12-30 i Moskwa. Lärarinna. Död 1948-01-08 i Lübeck.
 • Renata, född 1892-07-23 i Riga. Gift 1913-06-26 i Wenden med docenten, doktor phil. Fredrik Vilhelm Johan Trey, född 1887-10-10 i Riga.
 • Helmuth Gustaf Alfred, född 1894-01-18 i Riga. Posttjm. Död 1945-05 i rysk fångenskap i Deutsch-Eylau.
 • Carin Anna Gabriela, född 1896-03-01 i Riga.
 • Wolter Gustaf Robert Teodor, född 1898. Lärare. Se Tab. 24.
 • Herman Gustaf Henrik Teodor, född 1899-10-12 i Riga. Mag.jur. Gift 1932-10-29 i Dorpat med Franziska Bertha Dorothea von Tideböhl född 1911-02-12 i Dorpat. Dotter av Arnold von Tideböhl o Elisabeth Rickhoff.
 • Lilly Sofia Eleonore, född 1902-04-16 i Sesswegens socken, Livland. Gift 1:o 1928-10-28 med friherre Georg von Funck fr. vilken hon blev skild 1932, född 1889. Gift 2:o 1938-12-00 i Reval med Arthur Knüpfer, född 1889-12-26 i Reval. Journalist, pressattache.
 • Hans Gustaf Henrik Sigismund, född 1903-12-04 i Sesswegen. Jur. stud. vid universitetet i Dorpat. Död där 1924-09-28
 • Hertha Frieda Ernestine, född 1907-01-06 i Riga. Gift 1929-05-17 med Adolf von Pistohlkors, född 1900-07-15 i Ruttigser. Dipl Chemiker. Död 1944-02-26 i Reval v. trafikolycka. Son av Richard Nicolai Woldemar von Pistohlkors o.Anna von Helffreich.

TAB 24

Wolter Gustaf Robert Teodor (son av Ernst Fredrik Sigismund Henrik, tab 23), född 1898-01-03 i Riga. Lärare i nämnda stad. Gift där 1924-06-09 med Ella Benita'' von Blanckenhagen i hennes 2:a gifte (gift 1:o med baron Werner Engelhardt, död 1920-11-08 i Riga), född 1890-06-09 på Edinburg vid Riga. Dotter av Ernst von Blanckenhagen o Agnes Freiin von Wolff.

Barn:

 • Harry Ernst Herman, född 1925-04-14 i Riga.
 • Herbert Ernst Helmut, född 1927 i Riga. Lärare.
 • Arnold Ernst Max, född 1929.
 • Renate Harriet Benita, född 1931-08-01 i Riga.

TAB 25

Teodor Amandus (son av Robert Vilhelm Ludvig, tab 19), född 1865-07-09 i Werro. Död 1930-11-04 i Riga. Äg. Bersemünde i Dahlens socken, Livland. Gift 1892-02-08 Ogershof Död 1941-01-14 i Posen. Dotter av distriktsläkaren i Salisburg, med. doktor Henrik Tonndorff o. Barbara Johansen.

Barn:

 • Kurt Robert Gustaf Teodor, född 1893 lantbrukare. Se Tab. 26.
 • Henrik Teodor Peter Wolfram, född 1894-06-16 på Kayenhof. Krigsfrivillig vid preussiska livhusarerna i kampen mot ryska bolsjevikerna. Stupade 1918-02-28 vid Jewe i Estland.
 • Barbara Erna Hedvig, född 1897-08-12. Gift 1921-01-30 i Riga med Gerhard Arvid Fredrik von Ackerman, född 1886-03-01 i Dorpat. Ing.Technolog.
 • Rikard Christoffer Teodor, född 1905-01-07 på Bersemünde.

TAB 26

Kurt Robert Gustaf Teodor (son av Teodor Amandus, tab 25), född 1893-03-11 i Riga. Död (stupad) 1945-02-27 i Posen. Lantbrukare. Gift 1920-07-02 i Komisso i Pommern med baronessan Vera von Buxhöveden, fr.vilken han blev skild 1934-10-23 i Riga, född 1891-09-12 på Surasch i kretsen Vitebsk i Ryssland. Dotter av baron Peter von Buxhöveden och Nadesjda Larovna Schmjakov. Gift 2:o 1943-01-04 i Posen med Sophie von Gerzik, född 1896-09-29 i S:t Petersburg. Dotter av Alexander von Gerzik o.Anna Ponamarewa.

Barn:

 • Hans Jürgen, född 1921-08-27 på Deutsch-Krone, döpt s. å. 20/10 på Kaiserslautern. Död (stupad) 1942-01-18 v.Wjasma
 • Gotthard Christoffer, född 1923-12-18 i Riga. Död 1946-09-18 i Jöllenbeck b.Bielenfeld.
 • Juso.
 • Burchard.

TAB 27

Robert Fredrik Woldemar (son av Robert Vilhelm Ludvig, tab 19), född 1867-05-23 i Werro. Jur. kandidat. Livländska ridderskapets räntmästare död 1919-05-12 i Riga. Gift 1897-06-19 i Riga med Erna Antonie von Bergmann, född 1874-10-01 i Petrosavodsk. guvern. Olonetz, Ryssland. Dotter av med. doktor Adolf Ernst Christian von Bergmann och Eva Strauch.

Barn:

 • Elisabet Augusta, född 1898-07-30 i Riga. Död 1945 i Misdroy. Gift 1920-12-17 med m. doktor Fredrik Trost. Död 1945 i Misdroy (stupade).
 • Gertrud Eva Augusta, född 1899-07-03 i Riga. Gift 1928-11-01 i Frankfurt a.Main med skriftställaren Karl von Bremen född 1905-05-08 i Reval. Död (stupad) 1941-02-18 i Nordfinnland.
 • Axel Robert Gustaf Adolf, född 1900-06-28 på Karlsbad vid Riga. Se Tab. 27A.
 • Otto Adolf Robert, född 1901-07-17 i Riga. Frivillig vid 1. skvadronen av baltiska lantvärnstrupperna. Död 1920-02-04 i Jakobstadt.
 • Robert Christoffer Nikolaus, född 1904-03-04 i Riga, död där 1918-12-16
 • Bernhard Baltasar Hieronymus, född 1914-07-24 i Riga. Se Tab. 27B.

TAB 28

Burchard Ernst (son av Gustaf, tab 7), till Sermus och Silliack, vilket senare han sålde 1763. Född 1718. Rysk generalmajor. Kommendant i Pleskov. Död 1780 på Sermus. Gift 1745 med Charlotta Elisabet Melissino, från vilken han blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1769-03-26 på Alt-Cassevitz med generalmajoren Henrik von Ihrmann).

Barn:

 • August Johan Fredrik, född 1746, död ogift.
 • Charlotta Elisabet, född 1749, död 1750.
 • Eva Elisabeth? född 1754-03-28, död 1826 i S:t Petersburg. Gift med hovrådet Leopold von Buchholtz.

TAB 29

Herman Adolf (son av Gustaf, tab 7), född 1724-03-18. Major i rysk tjänst. Död 1763-12-19. Gift 1759 i Tilsit med Magdalena Charlotta Austin, i hennes 1:a gifte (Gift 2:o med majoren Johann Friedrich von Rosen), född 1743 i Preussen, död 1794-05-06.

Barn:

 • Catharina Charlotta Fredrika, född 1763. Gift med N. N. Orloff.

TAB 30

Jakob Carl (son av Gustaf, tab 6). Kapten vid Liphardts wendiska lantmilisbataljon4 1701-04-07. Död 1729. Gift med Hedvig Margareta Broock, död 1728.

Barn:

 • Jakob Christoffer, född 1722. Löjtnant. Död 1754. Se Tab. 31.
 • Emanuel Gustaf, född 1724. Överste i rysk tjänst 1771. Död 1791 i S:t Petersburg. Han deltog i preussiska sjuårskriget.

TAB 31

Jakob Christoffer (son av Jakob Carl, tab 30), född 1722. Löjtnant i rysk tjänst. Död 1754-02-21 i Viborg.11 Gift med Helena von Hägg, dotter av guvernementsrådet Karl Abraham von Hägge o. Charlotta Hästesko av Målagård.

Barn:

 • Jakob Carl.

Källor

Stamtavla upprättad 1978 av den tyske geneaologen Ralf von Hirschheydt.

1Riga. 2At (P). 3Um. 4Lk. 5Ha. 6Reval. 7At (Sch). 8SK. 9RHKl. 10Björneborgs kyrkoarkiv. 11Viborgs kyrkoarkiv. 12Medd. av statsarkivarien K. Blomstedt, Helsingfors.


Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Tillägg och rättelser ur supplementband 1 - 2 / Carl Szabad.

: