:

Stiernanckar nr 1323

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Stiernanckar nr 1323 †

Adlad 1695-03-03 introd. 1697. Utdöd 1719-01-22.


1Schenström, Armfeltska karolinernas sista tåg (1890).

  • André Mollet. 'Tjänade fem konungar i Frankrike såsom trädgårdsmästare'.

Barn:

  • André Mollet d. y. K. fransk trädgårdsmästare. Införskrevs av drottning Christina och blev hennes trädgårdsmästare. Han anlade Ulriksdals och Karlbergs trädgårdar. Lät 1651 in folio i Stockholm trycka på svenska, tyska och franska sin faders trädgårdskonst, som på svenska kallas »Lustgård, uti hwilken innehållas afritningar på träwärk, parterrer etc.». Reste sedan tillbaka till Frankrike, lämnande sin son kvar i Sverige.

Barn:

  • Johan Andersson Molett. K. svensk trädgårdsmästare. Avsatt för försummelse. Död 1708-07-00 i Stockholm. Han ägde en gård vid Skvalbergsgatan å Ladugårdslandet i Stockholm. Gift 1:o med Kerstin Olofsdotter, från vilken han blev skild. Gift 2:o med Carin Johansdotter.

Barn:

  • Johan Molett, adlad Stiernanckar, till Händö i Dunkers socken Södermanlands län. Född 1655-04-00 i Stockholm. Volontär vid amiralitetet 1675. Arklimästare därst. 1678. Konstapel 1679. Gick s. å. i utländsk tjänst och reste på kofferdifartyg till 1692. Anställd på de allierades flotta 1694 och 1695 och bevistade åtskilliga krigstillfällen. Underlöjtnant vid svenska amiralitetet 1686-08-20. Överlöjtnant därst. 1689. Amiralitetskapten 1694-02-16. Adlad 1695-03-03 (introd. 1697 under nr 1323). Död 1700-11-09 i Karlskrona och begraven i Strängnäs domkyrka, där hans epitafium eller vapen uppsattes. 'Han bevistade bland andra sjöbataljer även den skarpa träffning, som major Anckarstierna med sina underlydande skepp i hela tre dagar höll med danska flottan i Kalmar sund. Försvarade sig under sin utländska tjänst en gång från middagen intill aftonen så tappert vid spanska kusten mot tvenne biscajska sjörövare, att den ena blev skjuten i sank och den andra med stor förlust måste taga flykten, samt en annan gång mot en turk, som förde 50 kanoner och 800 man, och vilken måste lämna honom med förlust av sin fockmast. I den lärde prosten Josef Thuns skaldekväde över hans sköldemärke och välförhållande till sjöss, uppsatt i Strängnäs domkyrka, kvädes slutligen om honom bland annat. Att han som arkitekt det första ämne visat av bombarderarskepp, som i de svenska skär för segel drivit har.' Gift med Dorotea Wech, som levde 1728, dotter av överstelöjtnanten Joakim Wech (av engelsk härkomst) och Helena von Benningen. Hon uppgjorde 1725-11-17 sitt testamente, vari all hennes fasta egendom lämnades till döttrarna.

Barn:

  • Johanna Catharina, född 1698-07-00, död 1773-06-23 på Händö, den sista av namnet. Gift 1724-08-11 på nämnda egendom med majoren Alexander Magnus Silfverbrand, nr 508, född 1700, död 1773.
  • Sofia Christina, född 1699-08-10 död 1727 i barnsäng tillika med barnet. Gift 1726-06-28 på Händö med löjtnanten Johan Wijnbladh, i hans 1:a gifte, född 1697, död 1768.
  • Mårten Johan, född posthumus 1701-06-09. Fänrik vid Jämtlands1 regemente 1718-08-27. Död ogift1 1719-01-22 (enl. von Schantz 15/1 på Frösön) och slöt ätten på svärdssidan. Han deltog i Armfelts tåg mot Norge 1718.1

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: