:

Bruce nr 745

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Bruce nr 745

Naturaliserad 1668-07-29, introducerad 1672. Ätten är i Sverige utdöd, men fortlever sannolikt i Sydamerika och möjligen även i USA.


Den urgamla adliga ätt med detta namn, som givit Skottland tvenne konungar, nämligen Robert Bruce, vilken 1306 kom på tronen, och hans son, David Bruce, som dog 1371, har i Skottland utgrenat sig i Bruce av Clackmanan, av Avith, av Blairhall, av Elgin, av Ailsbury, av Karneck, av Kennet, av West-Kirlack, av Earlshal, m. fl. hus. Några bevis för sambandet mellan den i Sverige introducerade ätten och de lysande bärarna av namnet på 1300-talet ha dock ej kunnat företes. Säkert är att den genealogi, som inlämnades till riddarhuset vid släktens introduktion, vad de äldre leden beträffar, är mycket oriktig, vadan man kan ställa sig tämligen kritisk även mot de närmaste leden före ättens ankomst till Sverige. Såsom släktens förste kände stamfader kan dock måhända sättas en Patrik Bruce till Lymlyn, som uppgives varit farfars farfarsfar till de 1668 naturaliserade bröderna Bruce. En gren av ätten kom till Ryssland på samma gång som till Sverige och har där blivit upphöjd i grevlig värdighet.


Bruce%20A74500.png

TAB 1

Patrik Bruce, till Lymlyn. Rådsherre. Gift med Maria Falckoner till Halkerton.

Barn:

 • Jakob, till Lymlyn och Blairhall. Gift med Johanna Home till Wedderburn.

Barn:

 • Andrew, till Lymlyn och Blairhall. Gift med Johanna Home.

Barn:

 • Andrew, till Lymlyn och Blairhall. Gift med Helena Douglas till Truhead.

Barn:

 • Anders. Major i svensk tjänst. Död 1644. Se Tab. 2.
 • Robert. Överstelöjtnant i svensk tjänst. Död 1651. Se Tab. 3.

TAB 2

Anders (son av Andrew, tab 1). Major i svensk tjänst. Död 1644 i Reval och begraven i domkyrkan i Reval Gift 1:o med Catharina Ahlefelt. Gift 2:o med N. N. Sylvestersdotter, dotter till superintendenten i Göteborg Sylvester Phrygius och biskopsdottern Christina Persdotter. Och hade han med sina båda fruar 24 barn.

Barn:

 • 1. Erik, född 1638. Inspektör över tullarna i Helsingfors. Död 1692-04-26. Gift 2:o med Catharina Brun, född 1646, död 1722-03-26.

Barn:

 • Erik, född 1686-01-24. Krigskommissarie vid armén i Roslagen 1714. Avsked 1715. Kallades direktör. Död 1742-05-21. Gift 1714-08-26 med Maria Christina Nordenberg, född 1698-07-20, död 1762-04-13 Ölanda, dotter av överinspektören Johan Erik Nordberg och Maria Christina Björn, samt syster till Anders Johan och Carl Fredrik Nordenberg, adlad Nordenskiöld nr 1912.

Barn:

 • Johan Fredrik, naturaliserad de Bruce, född 1715, död 1789. Se adliga ätten de Bruce nr 1954, tab 1.
 • Erik, naturaliserad de Bruce, född 1720, död 1784. Se adliga ätten de Bruce nr 1954, tab 2.
 • Anders, naturaliserad de Bruce, född 1723, död 1787. Se adliga ätten de Bruce nr 1954, tab 3.

TAB 3

Robert (son av Andrew, tab 1), född i Skottland. Inkom till Sverige 1623. Överstelöjtnant vid Infanteriet 1630. Död 1652-06-22 Kvensås. Gift med Margareta Muschamp, död 1683-08, dotter av översten för Kronobergs regemente, riddaren Tomas Muschamp (född i England av gammal adlig ätt) och Elin Elin (Helena) Lindsay.

Barn:

 • Helena Bruce, född 1637-11-12 på Kvänsås i Eksjö. Gift 1660-03-18 på Kvänsås med löjtnanten Lorentz Wandskier.
 • Maria Bruce, född omkring 1622. Död ogift 1686
 • Rudolf, naturaliserad Bruce. Kapten. Död 1670. Se Tab. 4.
 • Christina Bruce, född 1633-04-22, död 1677 i Torpa sn. Gift 1662 med kaptenen Knut Eriksson Ulf af Horsnäs.
 • Anders, naturaliserad Bruce, född. 1640. Major. Död 1711. Se Tab. 5.
 • Elisabeth Bruce, född 1642-08-07 på Kvänsås, Eksjö. Gift 1657-12-05 på Kvänsås med Berent Olufsson
 • Margareta Bruce, född 1635-05-18 på Kvänsås, Eksjö. Gift med löjtnanten Lars Elfsson Rummel.
 • Isabella Bruce, född 1637 på Kvänsås. Gift 1655-10-07 på Kvänsås med kaptenen Hugo Potter.
 • Anna Bruce, född 1644-11-27 på Kvänsås.
 • Robert, naturaliserad Bruce, född 1646. Kapten. Se Tab. 15.

TAB 4

Rudolf, naturaliserad Bruce (son av Robert, tab 3), till Kvensås och Skiverstad, båda i Eksjö landsförsamling. Tjänade i nio år vid Jönköpings regemente. Fänrik vid Jönköpings regemente 1654. Löjtnant 1655. Tjänstgjorde i fem år i Polen och Preussen. Fången och illa sårad 1658-08-16 vid Thorns belägring. Kapten 1660 (KrAB.). Reformerad 1661 (KrAB.). Kommenderades till Varberg 1662. Avlöstes därifrån 1668-11-13. Naturaliserad svensk adelsman 1668-07-29, jämte bröderna Anders och Robert (sönerna introducerade 1672 under nr 745). Död 1670-07-09 i Stockholm och begraven 1671-02-28 i Eksjö kyrka Gift 1:o med N. N., som dog i barnsäng 1658 under belägringen av Thorn. Gift 2:o med Christina Sinclair från Finnekumla, av samma släkt som adlade ätten Sinclair, död 1688-08-28 på Skiverstad.

Barn:

 • 2. Robert, döpt 1661-09-08 på Skiverstad. Överste i Sachsen. Död ogift i nämnda stat.
 • 2. Frans Adolf. Förare vid Kalmar regemente 1697 (KrAB.). Sergeant vid Kalmar regemente 1701-03 (KrAB.). Fältväbel (Lk.) 1703-04-07. Regementsadjutant (Lk.) 1703-12-10. Fänrik (Lk.) 1705-05-16. Död 1706-09-14. Gift med Catharina Hillebrand, dotter av löjtnanten Hans Hillebrandsson, adlad Hillebrand nr 581. Han hade med henne sonen Frans Adolfsson, blott känd till namnet.
 • 2. Tomas Vilhelm, född 1664-03-10 på Varbergs slott. Hovjunkare hos pfalzgreven Adolf Johan. Till döds stucken på Stegeborgs slott 1679-12-21, varav han dog den 24 därpåföljande (Söd.). Bisatt 1680-01-09 i Skällviks kyrka (Söd.) och begraven 1680-01-09 i Dagsbergs kyrka i Östergötland, där hans vapen uppsattes.
 • 2. Johanna, död ogift.

TAB 5

Anders, naturaliserad Bruce (son av Robert, tab 3), döpt 1640-02-02 på Kvensås. Ryttare vid Yxkulls dragonregemente. Tjänade vid Yxkulls dragonregemente i sju år, därav en tid som kvartermästare. Naturaliserad svensk adelsman jämte bröderna Rudolf och Robert 1668-07-29 (introducerade 1672 under nr 745). Avsked 1672. Löjtnant vid södra skånska kavalleriregementet 1676-07-01. Ryttmästare 1677-10-01. Majors avsked 1702-01-18. Död 1711-06-02. Gift med Christina Tornerefelt, född 1667-04-13, dotter av kornetten Magnus Tornerefelt nr 357, och hans 1:a fru Catharina Maria Ulfsax.

Barn:

 • Margareta, död ung.
 • Anders. Adjutant. Död 1712 i Bender.
 • Robert Vilhelm, född 1690. Ryttmästare. Död 1745. Se Tab. 6.
 • Carl Tomas, född 1691. Dödsskjuten 1706 i Polen.
 • Johan Adolf, född 1692 i Skåne. Ryttare och korpral vid skånska tremänningskavalleriregementet 1709. Kvartermästare 1712. Fänrik vid Upplands femmänningsregemente till fot 1718-06-18. Avsked 1719-09-30. Uppbar fänriks exspektanslön vid garnisonsregementet i Stralsund, men hade på någon tid ej lämnat underrättelse om sig, varför han avfördes ur exspektansstaten 1732. Överstelöjtnant i rysk tjänst. Död ogift i Ryssland.
 • Gustaf Adolf, född 1693. Fänrik. Död 1761. Se Tab. 14.
 • Christina Maria, född 1694-09-08, död 1756-02-05 i Stockholm. Gift med ryttmästaren vid norra skånska kavalleriregementet Hans Hedenberg i hans 2:a gifte (gift 1:o med Brita Helena Baranoff i hennes 2:a gifte, dotter av ryttmästaren Gotthard Johan Baranoff och Maria Elisabet Cronstierna), född 1687 i Östergötland, död 1743-01-21.
 • Alexander Jakob. Fänrik i Stralsund. Död ogift 1740.

TAB 6

Robert Vilhelm (son av Anders, natural Bruce, tab 5), född 1690. Volontär vid livregementet till fot 1705. Korpral vid norra skånska kavalleriregementet 1706. Adjutant vid norra skånska kavalleriregementet 1710-07-20. Konfirmationsfullmakt 1716-11-10. Sekundlöjtnant 1718-06-26. Premiärlöjtnant 1719. Löjtnants indelning 1730-04-11. Ryttmästares avsked 1743-01-28. Död 1745-12-22 Eketorp Han bevistade slaget vid Poltava, där han av en kosackpik blev sårad i vänstra benet. Gift med Dorotea Benedicta Svahn i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1755-10-25 i Valstads socken, Skaraborgs län med sin dotters svärfader, ryttmästaren Frans Joachim von Hackwitz i hans 2:a gifte, döpt 1693-02-03 Wusterhusen s socken), död 1779 Stengården, dotter av ryttmästaren vid norra skånska kavalleriregementet Tomas Svahn och Anna Catharina Tiesen.

Barn:

 • Christina Catharina, född 1732-03-27, död 1800-05-20. Gift 1755-03-18 i Valstads socken med fänriken Gustaf Georg von Hackwitz, född 1730-04-11 Gullarp, död 1817-12-01 på Stengården.
 • Johan Anders, död ung.
 • Carl Tomas, död ung.
 • Carl Magnus, född 1741. Kapten. Död 1813. Se Tab. 7.

TAB 7

Carl Magnus (son av Robert Vilhelm, tab 6), född 1741-04-07 Gärdslöv. Volontär vid Västgöta kavalleriregemente 1757-06-30. Furir vid Skaraborgs regemente 1758. Fänrik vid Skaraborgs regemente 1761-02-13. Löjtnant 1767-01-08. Kaptens avsked 1771-06-05. Död 1813-01-09 Mälltorp. Gift 1768-09-09 med Eva Sabina Hulting, född 1748, död 1817-04-01 i Strängnäs.

Barn:

 • Robert Carl, född 1769-09-25 i Älgarås socken, Skaraborgs län, död 1791 på resa från Amsterdam till Ostindien.
 • Vilhelmina Charlotta, född 1770-08-06 Slätte, död Slätte 1770-08-07.
 • Adam, född 1771 kammarherre. Död 1863. Se Tab. 8.
 • Carolina, född 1773-03-08 på Slätte, död 1819-07-21 i Strängnäs. Gift 1797-01-03 på Mälltorp med prosten och kyrkoherden i Lidköping, hovpredikanten doktor Johan Henrik Brantenberg, född 1756-07-02 på Södra Spånga i Västra Vingåkers socken, Södermanlands län (Hm.), död 1814-06-30 i Lidköping.

TAB 8

Adam (son av Carl Magnus, tab 7), född 1771-10-05 på Slätte i Fredsbergs socken, Skaraborgs län. Volontär vid livhusarregementet 1783. Page vid hovet (SAB.) 1788-05-17. Kornett vid regementet 1791-08-27. Understallmästare hos konungen 1793-11-14. Kornett vid nämnda regemente 1794-08-11. Löjtnant 1796-10-29. Avsked 1797-03-09. Tjänstgjörande hovjunkare 1805-10-28. Tromans värdighet 1809-06-29. Kammarherre hos konungen 1816-05-09. Tullinspektor vid Sandhamn 1825. Avsked. Död 1863-06-12 i Stockholm. Gift 1797 på Kvalsta i Östuna socken, Stockholms län med Fredrika Charlotta Wijnbladh, född tvilling 1775-12-24 på Sveaborg, död 1857-05-05 i Stockholm, dotter av översten Adolf Fredrik Wijnbladh, och Catharina Charlotta Arbin.

Barn:

 • Ulrika Carolina, född 1797-12-20, död 1878-04-01 i Stockholm. Gift 1822-05-16 i Stockholm med professorn, en av de aderton i Svenska akademien, RNO, Lars Magnus Enberg, född 1787-12-03 i Millesviks socken, Värmlands län, död 1865-11-29 i Stockholm.
 • Sabina Charlotta, född 1799-11-23, död 1874-03 i London. Gift 1:o 1820-08-31 på Ulriksdal vid Stockholm med ryske generalmajoren Teofil Henrik Löchner, från vilken hon blev skild, född 1781. Gift 2:o 1829 med ryske ambassadören friherre Filip von Brunow, född 1797-08-31 i Dresden, död 1875-04-11 i Darmstadt.
 • Adamina Augusta, född 1801-01-26. Stiftsjungfru. Död 1872-04-09 i Stockholm. Gift 1836-07-13 på Dalarö med överstelöjtnanten Gustaf Schürer von Waldheim, nr 2201, född 1802, död 1874.
 • Robert Edvard, född 1802. Överste. Död 1858. Se Tab. 9.
 • Sofia Albertina, född 1804-11-23. Stiftsjungfru. Död ogift 1865-01-14 i Stockholm.
 • Selma Adelaide, född 1807-06-25. Stiftsjungfru. Död 1878-10-15 i Strömstad. Gift 1836-12-14 med tullförvaltaren i nämnda stad, RVO, Fredrik Vilhelm Tidén, född 1805-04-17 i Stockholm, död 1879-07-05 i Strömstad.
 • Andreas Edvard, född 1808-12-28. Bokhållare. Lantbruksbokhållare. Död 1885-01-27 i Visby. Begraven i Stånga 1885-02-02, ogift. Om honom se Riddarhusdirektionens protokoll för stiftsärenden 1826-10-14.
 • Rudolf David, född 1811. Direktör. Död 1898. Se Tab. 11.
 • Bernhardina Matilda Melanie Constance, född 1812-02-05 (1812-02-06). Stiftsjungfru. Död. Gift 1829-06-14 Jankowitz Gift 2:o 1835-02-14 med medicinalrådet August Herzog i Posen.
 • Johan Adam, född 1813-08-09, död 1813-08-28.
 • Tomas Teodor, född 1814. Sjökapten. Död på 1860-talet. Se Tab. 12.
 • Magnus Alexander Onar, född 1815-12-03, död späd.
 • Alexander Teofil, född 1822-07-20, död 1822-08-08.

TAB 9

Robert Edvard (son av Adam. tab 8), född 1802-03-29. Sergeant vid 2. livgardet 1819-03-20. Transp. till Vendes artilleriregemente 1819. Beridare vid kungliga stallet 1822-01-01. Löjtnant i kejserlig brasiliansk tjänst. Överste i turkisk tjänst med titeln »bey». Död 1858-04-28 i Stockholm. Gift 1:o 1826-10-19 i S:t Saviourskyrkan i Southwark i England med Jane Rosaline O'Donnovan, från vilken han blev skild, dotter av vinhandlaren O'Donnovan i Dartmouth. Gift 2:o 1835-09-17 i S:t Clement-Daneskyrkan i Islington med Henrietta Barber, vilket giftermål i England förklarades olagligt. Gift 3:o med Isabella Mary Maclaurin, född 1817-01-18 i Glasgow, död 1844-06-06 i Stockholm, dotter av Sachlan Maclaurin och Helen Marschall. Gift 4:o 1845-02-13 i Newington, London, med Anna Eliza Labatt, från vilken han 1854-11-21 blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o med N. N. von der Porten), född 1827-06-12 i London, död 1892 i Uppsala, dotter av köpmannen Gotthold Siegwart Labatt. Gift 5:o 1855-06-05 i Stockholm med Johanna Gustava Fundin i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1866-10-21 med kakelugnsfabrikören Per Leonard Löfgren, född 1829-02-19, död 1884-06-01 i Stockholm), född 1832-05-28 i Stockholm, död, dotter av kontrollören Anders Gustaf Fundin och Amalia Charlotta Sandin.

Barn:

 • 1. Daniel Robert, född 1827-11-04. Överflyttade till Australien, död.
 • 1. Rosalina Elisabet Charlotta, född 1828-11-12, död. Gift med N. N. Jennings.
 • 3. Charlotta Helena (Lotten), född 1844-01-25 i Stockholm, död 1912-06-22 i Södertälje. Gift 1880-03-29 i Södertälje med fanjunkaren vid 1. livgrenadjärregementet Carl August Nybleus, född 1848-05-18.
 • 4. Eliza Gottholda Fredrika, född 1845-11-02 död ogift i Tyskland.
 • 4. Robertina Gertrud Eugenia, född 1848-03-17 i Stockholm. Död 1937-12-21 i Tuna förs., Vnorrl. . Gift 1886-07-12 i Lockne socken, Jämtlands län med kyrkoherden i Tuna pastorat av Härnösands stift, folkskoleinspektören Axel Alfred Vilhelm Verner Olsson, född 1848-10-25 i Malsta socken, Stockholms län, död 1917-08-07 i Tuna prästgård.
 • 4. Anna, född 1849-07-01, död 1850-05-09 i Stockholm.
 • 4. Nelly Viktoria, född 1850-07-02, död 1850-07-25.
 • 4. Carl Gauthold, född 1852-01-03, död 1852-07-13.
 • 5. David, född 1856-06-25, död 1858-07-13 i Stockholm.

TAB 10

James William (son av Adam, tab 8), född 1805-10-28. Medelstyrman vid flottan 1819-12-24. Kapten vid sjöartilleriet i kejserlig brasiliansk tjänst. Slutligen brigadgeneral vid sjöartilleriet i kejserlig brasiliansk tjänst. Kommendör av brasilianska Cruziero- och Rosa-ordnarna samt riddare av Kristiorden. Tapperhetsmedalj. Han var 1842 utnämnd till chef för den hedersvakt, som i Neapel skulle avhämta den blivande kejsarinnan. Under 1867 års krig förde han befälet över de trupper, som förlagts ombord på flottan och beklagade sig över att ministrarna undertryckt hans rapporter efter drabbningarna vid Riachneh och Cnevar för att hindra hans utnämning till fältmarskalk. (At (Sch).). Gift 2:e gånger i Brasilien.

Barn:

 • 1. Joao José, född 1832. Fänrik i brasiliansk tjänst.
 • 1. Carolina Matilda, född 1839.
 • 1. Marie Emilia, född 1842.
 • 2. Edvard Robert, född 1845.
 • 2. James William, född 1848.
 • 2. Mariana Olympia, född 1850.
 • 2. François Felix, född 1851.
 • 2. Faustino Hilario, född 1854.

TAB 11

Rudolf David (översiktstab 4, son av Adam, tab 8), född 1811-01-19. Genomgick Manilla institut på 1820-talet. Direktör för Tysta skolan å Sofielund vid Strömsholm i Västmanlands län 1871–1890-talet. Död 1898-10-18 enl Stockholms stadsarkiv (EÄ 1898-10-16) i Stockholm, Hedvig Eleonora förs. . Gift 1:o 1841-10-24 på Dalarö med Sofia Magdalena Spolander, född 1810-10-24 i Finland, död 1870-08-09 i Munktorps socken, Västmanlands län, dotter av majoren och kommendanten på Dalarö Nils Spolander och Maria Bergbom. Gift 2:o 1872-07-31 i Kolbäcks socken, Västmanlands län med Sofia Ulrika Teresia Hartman, född 1843-07-31 i Össeby-Garns socken, Stockholms län, död 1928-12-22 i Stockholm, Johannes förs. , dotter av underlöjtnanten Lorens Hartman och Maria Sofia Robertina Hörner.

Barn:

 • 2. Edvard Robert, född 1875-07-08 på Sofielund, död 1880-09-17 i Stockholm.

TAB 12

Tomas Teodor (son av Adam, tab 8), född 1814-11-09. Sjökapten. Död på 1860-talet. Gift 1852-10-17 i Stockholm med Charlotta Lovisa Hellström, från vilken han blev skild 1856-02-27 i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1856-08-26 med professorn vid veterinärinstitutet i Stockholm, RVO, Ernst Johan Morell, född 1833-03-01 i Stockholm, död i Stockholm 1911-08-13 och omg. 1870 med Catharina Charlotta Christina Hultqvist, född 1846-06-11 i Eksjö, död 1907-03-19 i Stockholm), född 1831-10-26 i Stockholm, död i Stockholm 1868-02-25.

Barn:

 • Selma Augusta Charlotta, född 1853-07-27 i Stockholm i Maria församling, Stockholm. Gift i Stockholm i Maria församling 1882-04-10 med lektorn vid Sundsvalls högre allmänna läroverk, filosofie doktorn Jakob Spångberg, född 1846-11-29 på Näs i Hubbo socken, Västmanlands län, död 1894-02-12 i Stockholm.

TAB 13

John Patrik (Johan) (son av Adam, tab 8), född 1818-06-19. Kofferdikapten. Bosatt i New York. Gift i New York med miss Mary Frances Bullock.

Barn:

 • James Robert, född 1851.
 • Sofie Frances, född 1853.

TAB 14

Gustaf Adolf (son av Anders, naturaliserad Bruce, tab 5), född 1693. Student i Lund 1706. Friryttare vid södra skånska kavalleriregementet 1709-08. Korpral vid södra skånska kavalleriregementet 1712-12. Fältväbel vid Skaraborgsregemente 1717-02. Fänrik vid Skaraborgsregemente 1718-06-16. Avsked 1719-09-30. Död 1761-08-27 på Stora Stallerhult i Korsberga socken, Skaraborgs län. Gift 1718-03-09 med Brita Catharina Hammarhjelm, född 1696-02-22, död 1772-06-29 på Stora Stallerhult, dotter av löjtnanten Mårten Hammarhjelm, nr 1033, och hans 2:a fru Anna Rydingstierna, nr 1182.

Barn:

 • Anders Gustaf, född 1718-11-26 Stångsäter. Student i Lund 1737 (Svn.). Magister 1745. Huspredikant hos presidenten greve Fredrik Gyllenborg. Kyrkoherde i Öja och Västermo församlingars pastorat av Strängnäs stift 1752 på kallelse av översten greve Axel Wrede-Sparre. Död ogift 1760-05-16 i Öja prästgård.
 • Christina Margareta, född 1720-09-21 på Stengsäter, död ogift 1773-08-10.
 • Ulrika Maria, död 1724-04-03 Mellangården Skaraborgs län.
 • Mårten Vilhelm, född 1725-01-05 på Stångsäter. Sergeant vid Västgöta kavalleriregemente. Död ogift 1775-03-27 på Stora Stallerhult.
 • Carl Robert, född 1726-12-09 på Stångsäter, död som barn.
 • Ulrika Maria, född 1728-09-03, död ogift 1793-12-04 Tolsbo .
 • Carl Robert, född 1729-12-09 på Stångsäter, död som barn.
 • Anna Eleonora, född 1732-04-15 på Stångsäter, död ogift 1770-11-22.
 • Hedvig Charlotta, född 1737-05-22 på Stångsäter, död på Stångsäter 1737 och begraven 1737-08-05.
 • Carl Robert, född 1739-04-03 på Stångsäter. Sergeant. Död ogift 1782-04-19 på Stora Stallerhult.

TAB 15

Robert, naturaliserad Bruce (son av Robert, tab 3), till Kvensås i Eksjö landsförsamling och Kulla i Ramkvilla socken, Jönköpings län. Döpt 1666-12-27 på Kvensås. Löjtnant vid Östgöta regemente till fot. Naturaliserad svensk adelsman jämte bröderna Rudolf och Anders 1668-07-29 (introducerad 1672-09-19 under nr 745). Kapten vid Smålands infanteriregemente i 18 år. Var död 1683 och ligger med sin fru begraven i Ramkvilla kyrka. Gift med Helena Andersdotter, adlad Ramsvärd, nr 402, död 1722 och begraven 1722-05-06 i Ramkvilla kyrka, dotter av löjtnanten vid Smålands kavalleriregemente Anders Hansson och Anna Hjort samt syster till översten Hans Andersson, adlad Ramsvärd.

 • Barn.
 • Margareta, till Kvensås. Född 1668, död 1743-03-14. Gift 1686-07-06 på Kvensås med kaptenen vid Kalmar regemente Tore Esbjörnsson Eneman, född 1633, död 1731-08-04 på Kvensås.
 • Robert. Löjtnant vid garnisonen i Riga. Död ogift i kriget i Polen.
 • Gustaf. Furir vid Kalmar regemente (KrAB.) 1700-09-10. Fänrik vid Kalmar regemente. Död ogift i Polen 1702.
 • Anna Elisabet, till Kulla. Död 1745-04-26. Gift 1:o med kornetten vid södra skånska kavalleriregementet Anders Bergman (Lk.), död 1702-12-16. Gift 2:o med löjtnanten vid Smålands kavalleriregemente Lars Svensson Hesterfelt, levde 1739.

Källor

J. Silfving: Släkter från Eksjö Stad och socken under 1600–1700-talen. Nils Hård af Segerstad SoH 1997.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: