Clo nr 653

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för adliga ätten Clo nr 653

Adliga ätten Clo nr 653 †

Adlad 1658-04-05, introd 1660, † 1700-02-26

TAB 1

Per, en hederlig bonde i byn Mom i Ovansjö sn i Gästrikland.

Son:

 • Canutus Petri Gestricius, född 1526; hovpredikant och kyrkoherde; † 1610. se Tab 2.

TAB 2

Canutus Petri Gestricius, (son av Per Tab 1), född 1526 i Molm, Ovansjö sn; skolpilt i Gävle och student i Uppsala; präst 1550; hertig, sedermera kung Erik XIV:s hovpredikant 1552; kyrkoherde i Lena pastorat i Uppsala ärkestift 1568; kontraktsprost; underskrev Uppsala mötes beslut 1593; † 1610-12-27. Gift med Margareta Persdotter, född 1547, † 1630, dotter av handelsmannen i Stockholm Per Nilsson.

Barn:

 • Johannes Canuti Lenæus, född 1573, ärkebiskop; † 1669. se Tab 3.

TAB 3

Johannes Canuti Lenæus, (son av Canutus Petri Gesticius Tab 2), född 1573-11-29 på Lena prästgård; bedrev studier vid flera utländska akademier, särskilt i Wittenberg; logices professor vid Uppsala universitet 1604; professor i grekiska och hebreiska 1610; prästvigd 1612; teol professor 1613; kyrkoherde i Vaksala 1622-04-22; primarius teol professor och domprost i Uppsala 1638-06-23; teol doktor 1640-06-02; ärkebiskop i Uppsala 1647-03-13; † där 1669-04-23 och begr s å 13/6 i högkoret i Uppsala domkyrka. Under pfalzgreven Karl Gustafs, sedermera Karl X Gustafs studietid vid Uppsala akademi hade Lenæus honom i sitt hus och sin kost; han krönte drottning Kristina 1650-10-17 samt kung Karl X Gustaf 1654-06-16 och dess gemål Hedvig Eleonora s å 26/10; begravde änkedrottning Maria Eleonora 1655-05-13 och bemälte kungen 1660-11-04 samt döpte kung Karl XI 1655-11-26. Hans barn blev 1658-04-05 adlade med namnet Clo (sönerna introd 1660 under nr 653). Gift 1612 med Catharina Kenicia eller (Könick), † 1679-11-03 och begr 1680-02-29 i Uppsala, dotter av ärkebiskopen Petrus Kenicius och Margareta Hansdotter.

Barn:

 • Margareta Lenæa, adlad Clo, † 1670-07-24 i Uppsala. Gift 1636-10 med superintendenten i Göteborg Ericus Erici Brunnius, Angermannus, född 1597, † 1664, vars barn blev adlade med namnet Rosenmarck.
 • Anna Lenæa, adlad Clo, född 1617-10-28, † 1693-09-15 och begr 1694-02-20. Gift 1673-12-03 med biskopen i Strängnäs Carolus Nicolai Lithman, född 1612, † 1686, vars barn blev adlade med namnet Lithman.
 • Jakob Lenæus, adlad Clo, född 1621; underståthållare; † 1700. se Tab 4.
 • Barbro Lenæa, adlad Clo. Gift 1651-02-16 i Uppsala med riks- och kanslirådet Edmund Figrelius, adlad och friherre Gripenhielm, i hans 1:a gifte, född 1622, † 1675.
 • Petrus Lenæus, adlad Clo, till Kylberg, född 1631-09-28 i Uppsala, † där ogift 1667-06-21 efter hemkomsten från sina utrikes resor, begr s å 15/8 i domkyrkan.
 • Christina Lenæa, adlad Clo, † 1719-03-25 och begr s å 26/5 i Östuna kyrka. Gift 1:o 1657-06 med överhovpredikanten Abel Markusson Kock, född 1627, † 1668, vars söner blev adlade med namnet Cronström: 2:o 1671-04-13 med borgmästaren Peter Trotzig, adlad Trotzenfelt, i hans 2:a gifte, född 1613, † 1679.

TAB 4

Jakob Lenæus, adlad Clo, (son av Johannes Canuti Lenæus Tab 3), till Kilberg i Tängeråsa sn; född 1621-01-18 i Uppsala; privatsekreterare hos kung Karl X Gustaf 1655-02-28; sekreterare i slottskansliet 1660; underståthållare i Stockholm 1666-02-01; † 1700-02-26 i Stockholm utan söner, och slöt därmed ätten på svärdssidan; begravd i faderns grav i Uppsala domkyrka. Gift med Catharina Björnklou, † 1678, dotter av riks- och kanslirådet Mattias Björnklou och Margareta Wallenstedt.

Döttrar:

 • Margareta Catharina Clo, till Klippingeberg i Bälinge sn samt Tysslinge i Tysslinge sn; född 1664-10-07; † 1747-01-17 i Stockholm och begr i Uppsala domkyrka. Gift 1687-12-26 i Stockholm med legationssekreteraren Mattias Edenberg, i hans 2:a gifte, född 1640, † 1709.
 • Christina Clo. Gift med överstelöjtnanten Olof Wijnbladh, i hans 3:e gifte, född 1655, † 1744.
 • Birgitta Clo, † 1744-02-25.
 • Catharina Clo, född 1677-04-11 i Stockholm, † där 1678-09-10.
 • Johanna, född 1679-02-02 i Stockholm, † där s å 4/2.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.; kyrkböcker för Bälinge sn.