:

Blixencron nr 364

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Blixencron nr 364 †

Adlad 1646-08-24, introd. 1647. Utdöd 1716-06-08.

Släkten uppgives härstamma från en gammal norsk adlig ätt, bosatt i Jämtland. Magnus Blix levde i början av 1400-talet och var en betydande man i nämnda provins. Släkten har utgrenat sig i adliga ätten Blix. – En ättling av den norska stammen, statsrådet Hans Blix, född 1661, död 1730, upphöjdes i danskt adelstånd med namnet Blixencrone, men ätten utdog med hans son.


1Sön. 2Ök. 3Wn. 4At (RA). 5Um. 6 Dipl. Norv. III: 870.

TAB 1

Laurens Sveinsson i Kluxåsen i Nås socken, Jämtlands län, död 1516. Gift med Margareta Joensdotter, död 1510, dotter av Joen Sigurdsson i Kluxåsen [6].

Barn:

 • Karl Laurensson i Kluxåsen. Nämnes 1487. Var såsom nämndeman närvarande vid en syn 1536. Levde 1538. Han ägde Kluxåsen samt Hafdsjö i Nyhems socken, Jämtlands län [Sön].

Barn:

 • Magnus Karlsson Blix, född i Kluxåsen. Kyrkoherde i Undersåkers pastorat av Härnösands stift (Jämtland) 1532–1556.1 Gift med Ingrid (Grete?) Hansdotter.

Barn:

 • Peder Månsson Blix, född 1542-05-14. Landsskrivare över Norrlanden. Kallas 1590 landskamrerare i Västernorrland. Död 1632 och begraven i Styrnäs kyrka i Ångermanland, där hans konterfej upphängdes och ett vackert epitafium blev över honom uppsatt. Gift 1:o med Elisabet Fluur, dotter av befallningsmannen i Ångermanland Hans Andersson. Gift 2:o med Anna Johansdotter Nortman, född 1564 i Nordvik.

Barn:

 • 2. Mårten Persson Blix, adlad Blixencron, född 1596, död 1667. Se Tab. 3.

TAB 2

Joen Persson Blix (son av Peder Månsson Blix, Tab. 1), i Styrnäs. Lappfogde. Sedermera 1636 arrendator av kronofiskerierna i Ångermanland. Gift med Anna Nilsdotter i Frök.

Barn:

 • Magnus Joensson Blix, adlad Blix, född 1635, död 1696. Se adliga ätten Blix, Tab. 1.

TAB 3

Mårten Persson Blix, adlad Blixencron (son av Peder Månsson Blix, Tab. 1), till Eskilssäter. Född 1596-08-20 (2/10) i Ångermanland. Kopist i kammarkollegium 1613. Kammarskrivare i kammarkollegium 1615. Häradshövding i Sjuhundra härad i Uppland 1622. Bokhållare i kammarkollegium 1623. Generalbokhållare 1629. Häradshövding i Östergötland 1634. Generalkamrerare2 1637-08-08. Adlad 1646-08-24 (introd. 1647 under nr 364). Assessor i kammarrevisionen 1647-07-08. Preses och kommissarie i revisionskollegium 1652. Död 1667-04-28 i Stockholm och begraven s. å. 5/9 i Jakobs kyrka, där hans vapen uppsattes. Han avslutade 1627 den första generalhuvudboken i Sverige. Gift 1640-09-21 i Stockholm Nikolai förs., Stockholm3 med Margareta von Wahle, född 1624-09-14 i Söderköping, död 1681-10-07 och begraven i Värmdö kyrka, dotter av handlanden i Söderköping Per Melchersson von Wahle och Cecilia Olofsdotter Wederstedt.3

Barn:

 • Anna, född 1641-10-01 i Stockholm, döpt s. å. 15/10 i Nik. förs., död i barnsäng 1672-09-12 och begraven 1673-04-27 i Jakobs kyrka. Gift 1671-12-04 med generalmajoren och landshövdingen Anders Sparrfelt, i hans 1:a gifte, född 1645, död 1730.
 • Cecilia, född 1643-03-10 i Stockholm, död 1644-08-05.
 • Petrus, född 1644-12-17 i Stockholm, döpt s. å. 28/12, i Nikolai förs. Student i Uppsala 16544. Död i Uppsala 1660-04-15 och begraven i Jakobs kyrka i Stockholm.
 • Helena, född 1647-02-16 i Stockholm, död en dag gammal.
 • Carl, född 1648-02-14 i Stockholm, döpt 23/2 i Nikolai förs., död 1650-01-22 och begraven i Jakobs kyrka
 • Gustaf, född 1649 i Stockholm. Assessor. Död 1702. Se Tab. 4
 • Elisabet, döpt 1652-04-06 i Stockholm Nikolai förs., Stockholm, död 1666-11-01 och begraven 1667-09-05 i Jakobs kyrka
 • Carl, född 1656-02-00 i Stockholm. Student i Uppsala5 1663-11-05. Död 1674-10-00 och begraven i Jakobs kyrka.
 • Olof, född 1657-08-28 i Stockholm, död s. å. 15/9.
 • Margareta, född 1660-06-08 i Stockholm, död 1661-05-12 och begraven i Jakobs kyrka
 • Catharina, född 1661-07-26 i Stockholm, död 1663-05-14 och begraven i Jakobs kyrka
 • Peter Gabriel, född 1662-11-01 i Stockholm, döpt s. å. 7/11 i Nikolai förs. Student i Uppsala5 1675-09-24. Död 1679-04-15 och begraven i Värmdö kyrka
 • Magnus, född 1664 i Stockholm. Generalbrigadiär. Död 1702. Se Tab. 5.

TAB 4

Gustaf (son av Mårten Pedersson Blix, adlad Blixencron, Tab. 3), till Vrå i Tibble socken, Uppsala län och Väsby i Värmdö socken, Stockholms län. Född 1649-10-22 i Stockholm. Student i Uppsala5 1663-11-05. Revisionskommissarie med assessors titel. Död 1702-12-12 på Öresten i örby socken, Älvsborgs län och begraven i Värmdö kyrka. Han ägde även hus i Stockholm vid Badstugatan och en malmgård vid Hammarby sjö. Gift 1680-02-15 i Stockholm Nikolai förs., Stockholm3 med Metta Ribbing i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1666 med översten Christoffer Wernstedt, nr 78, född 1632, död 1677), född 1644-10-16 Loddby, död 1701-06-01 Hessle och begraven s. å. 26/11 i Uppsala domkyrka, dotter av överstelöjtnanten Seved Ribbing, och Lucretia Wernstedt, nr 78.

Barn:

 • Margareta Metta, född 1681, död 1758-11-00 i Stockholm och begraven s. å. 9/11 i Jakobs kyrka. Gift 1699-07-02 med överstelöjtnanten Georg Fredrik Grissbach, född 1661, död 1702.
 • Elisabet Gustaviana, född 1682-08-15, död 1684-06-19 och begraven i Fittja kyrka
 • Catharina Magdalena, född 1683, död 1745-04-03 på Västerberga. Gift 1:o 1700-10-09 på Hessle med sekreteraren Elias Palmsköld, född 1667, död 1719. Gift 2:o med majoren Per Jakob von Scheffer, född 1692, död 1752.
 • Anna Elisabet, född 1685. död ogift 1776-10-12, i Stockholm.

TAB 5

Magnus (son av Mårten Pedersson Blix, adlad Blixencron, Tab. 3), döpt 1664-09-17 i Stockholm Nikolai förs., Stockholm. Student i Uppsala5 1675-09-24. Bevistade fälttåget mot turkarna i Ungern 1687. Generalbrigadiär samt kommendant i Tönningen i Holstein. Död 1702-09-17 i Fredriksstad och begraven i Schleswig. Gift 1695-11-05 med Johanna Henrietta Elisabet von Graffenthal, dotter av kansleren Eberhard Gratte, adlad von Graffenthal, och Anna Sophia von Pathausen.

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1697-06-12 i Stade, död 1710-06-08, och var den sista av ätten på svärdssidan.
 • Carl Fredrik, född 1699, död 1704-01-19.
 • Carl Magnus, född 1701, död 1704.
 • Carl August, född 1702, död 1704.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: