:

Af Zellén nr 2161

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten af Zellén nr 2161

Adlad 1799-11-16, introd. 1800.

TAB 1

Zellénska ättegrenen, †

Nils Bartelsson1 (översiktstab. 1), född 1642. Skattebonde på enstaka hemmanet Sel i Ramsele socken, Västernorrland, vilket hans till hög ålder komna föräldrar även bebott. Död 1738. Gift med Ingrid Johansdotter.

Barn:

 • Mattias Zellenius, född 1694 i Ramsele socken. Skolpilt och gymnasist 1712-06-03 i Härnösand. Student i Uppsala 1715-08-29. Prästvigd 1719-09-20. Andre komminister i Härnösand 1729-05-05. Död 1743-05-01. Gift 17211 med Catharina Fougt, dotter av guldsmeden i Härnösand Johan Fougt.
 • Nils Zellén, adlad af Zellén, född 1724-12-30 i Arnäs socken, Västernorrland. Skolpilt och gymnasist 1737-05-04 i Härnösand. Student i Uppsala2 1740-08-21. Filosofie magister därst. 1749-06-13. Docent vid juridiska fakulteten vid Uppsala universitet 1751-06-09. Jur. doktor 1752-06-18. Auskultant i Svea hovrätt 1753-06-22. Advokatfiskal 1763-10-20. Assessor 1770-11-15. En av herrar etthundrade män 1774–1799. Hovrättsråd 1781-08-09. Ledamot av högsta domstolen 1794. RNO 1795-11-02. Adlad 1799-11-16 jämte sin styvdotters måg, expeditionssekreteraren Johan Lychou (introd. 1800 under nr 2161). Vice president i nämnda hovrätt s. å. 9/6. Avsked 1805-05-15. Död barnlös 1806-07-18 och slöt således själv sin adliga ätt. Ägde genom sitt andra gifte Balingsta i Huddinge socken, Stockholms län och Berga i Tuna socken, Södermanlands län, samt hus i Stockholm (nr 1 och 5 i kvart. Urvädersklippan). Gift 1:o med Maria Elisabet Börck, född 1738-08-06, död 1763-11-00 i Stockholm, dotter av3 handlanden i Västerås Anders Börck och Brita Unger. Gift 2:o 1769-06-22 på Balingsta3 med Anna Maria Lund i hennes 2:a gifte (gift 1:o med sjötullsinspektoren i Stockholm Sven Simberg, född 1712, död 1768 i Stockholm), född 1724, död 1798-01-26 i Stockholm.


TAB 2

Lychouska ättegrenen

Matts Hansson (översiktstab. 2). Bonde i Blekinge.

Barn:

 • Peder Mattsson. Klockare i Kristianopel i Blekinge. Gift med Pernilla Nilsdotter.
 • Nils Persson, född 1656-01-16. Klockare i Lyckeby och Sturkö församl. i Blekinge. Död 1704. Gift 1680 med Elisabet Rönnow, död 1725, dotter av köpmannen på Femern Christoffer Rönnow. Deras söner antogo namnet Lychovius och Lyckow efter födelseorten Lyckeby.
 • Casten Lychou, född 1701-10-03. Bagare i Karlskrona 1723. Död där 1774. Gift 1:o 1724-01-12 med Hedvig Elisabet Keijsberg, död 1740-11-15. Gift 2:o 1743-03-22 med Agneta Aulin, född 1714-09-01, död 1802-08-31 i Karlskrona.
 • 1. Nils Lychou, född 1724-12-29. Bagare i Stockholm. Hovbagare 1769. Inneh. Serafimermed. Död 1800. Han hade med sina båda hustrur tillsammans tjugutre barn. Gift 1:o 1750 med Barbara Möller i hennes 2:a gifte, född 1726, död 1762-01-25, dotter av bagaren i Stockholm Hans Möller och Barbara Herdman. Gift 2:o 1762-08-08 med Maria Sofia Röhl, född 1739, död 1813, dotter av bagaren i samma stad Jakob Röhl och Magdalena Horn.
 • 1. Johan Lychou, adlad af Zellén, född 1757-07-18 i Stockholm. Student i Uppsala 1768-10-11. Extra ordinarie kanslist i krigsexpeditionen 1773. Kopist därst. 1774. Kanslist 1775. Protokollssekreterare 1781. Konstit. expeditionssekreterare 1787. Förste expeditionssekreterare 1788. Adlad 1799-11-16 jämte sin svärmoders styvfader, hovrättsrådet Nils Zellén (introd. 1800 under nr 2161). RNO 1802-12-09. Avsked med landshövdings karaktär 1809-06-07. En av herrar etthundrade män 1812. Ledamot av direktionen för Stockholms stads brandförsäkringskontor 1815. Död 1823-11-13 på sin egendom Balingsta i Huddinge socken, Stockholms län som han erhöll genom sitt gifte. Ägde efter svärmoderns styvfader ett av dennes hus i Stockholm (nr 1 i kvart. Urvädersklippan mindre). Gift 1794-06-14 Vändelsö med Anna Charlotta Salonius, född 1777-04-18, död 1844-10-17 på Balingsta, dotter av protokollssekreteraren Carl Vilhelm Salonius och hans 1:a hustru Maria Charlotta Simberg, som var styvdotter till hovrättsrådet Nils Zellén, adlad af Zellén.
 • Nils Vilhelm, född 1795. Expeditionschef. Död 1861. Se Tab. 3.
 • Johan Carl, född 1798-12-14. Student i Uppsala 1814. Fanjunkare vid Svea livgarde 1818-11-14. Fänrik därst. 1819-08-16. Löjtnant 1827-06-20. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom löjtnant i armén 1828-07-04. Kapten i armén 1836-01-28. Avsked ur krigstjänsten 1867-02-08. Död ogift 1872-09-21 Malma

TAB 3

Nils Vilhelm, (son av Johan Lychou, adlad af Zellén, Tab. 2), född 1795-12-28. Student i Uppsala 1812. Extra ordinarie kanslist i handels- och finansdepartementet 1814. Kopist därst. 1815-09-15. Kanslist 1816-12-04. Kanslist i Stockholms stads brandförsäkringskontor s. å. Protokollssekreterare 1819-03-27. Sekreterare hos direktionen för Stockholms stads brandförsäkringskontor 1820–1861. Härold vid KMO 1826-05-28. RNO 1836-05-19. Förste expeditionssekreterare 1838-01-26. T. f. expeditionssekreterare i finansdepartementet 1843. Expeditionschef i ecklesiastikdepartementet 1844-09-03. Expeditionssekreterare i finansdepartementet 1846-02-26. Avsked 1850-09-21. Död 1861-12-15 i Stockholm. Han måste försälja familjeegendomen Balingsta. Gift 1836-06-28 Risingsbo med Charlotta Johanna Johansson, född 1816-10-09, död 1892-02-03 i Västerås, dotter av brukspatronenen Carl Gustaf Johansson och Maria Hedström.

Barn:

 • Nils Carl, född 1837-05-20. Student i Uppsala 1854. Extra ordinarie kanslist i krigskollegium s. å. i aug., i finansdepartementet 1858-02-00 och i generaltullstyrelsen 1861. Död ogift 1863-02-27 i Stockholm efter blott några timmars sjukdom.
 • Johan Henrik, född 1839-01-10, död s. å. 20/1.
 • Gustaf Vilhelm, född 1841. Postmästare. Död 1885. Se Tab. 4.
 • Charlotta Maria (Lotten), född 1842-03-23 i Stockholm, död där ogift 1926-10-16, Adolf Fredriks förs..
 • Johan Olof, född 1844. Byråchef. Död 1906. Se Tab. 5.
 • Anna Lovisa, född 1846-08-01, död s. å. 19/8.
 • Axel Arvid, född 1849-02-14 i Stockholm. Lantbrukselev. Död 1870-05-05 i Rebbelberga socken, Kristianstads län.
 • Anna Carolina, född 1854-05-20 på Balingsta, död ogift 1931-03-26 i Tranås (Stockholm, Engelbrekts förs, db).
 • Henrik Teodor, född 1858. Bataljonsläkare. Död 1921. Se Tab. 7.

TAB 4

Gustaf Vilhelm, (son av Nils Vilhelm, Tab. 3), född 1841-02-08 i Stockholm. Studentexamen i Uppsala 1857-05-22. Furir vid Södermanlands regemente s. å. 19/9. Avsked 1858-02-06. 1. Konstapel vid Svea artilleriregemente s. å. 23/2. Sergeant därst. s. d. Officersexamen s. å. 26/4. Underlöjtnant 1859-10-14. Transp. till Svea livgarde s. å. 16/12. Löjtnant därst. 1862-03-11. Extra ordinarie postexpeditör 1868-04-14. T. f. postmästare i Hedemora 1869–1872. Avsked från regementet 1872-05-17. Postmästare i Gagnef Kopparbergs län s. d. Postmästare i Orust Göteborgs och Bohus län 1884-11-17. Död 1885-08-07 på Svanesund å Orust. – Han hade under äktenskapslöfte med Christina Eriksson från Nås i Hedemora socken, nedannämnda.

Barn:

 • Anna Christina (Kerstin), född 1883-03-21 i Tjärna by i Gagnefs socken. Kassör hos brandförsäkringsaktiebolag Victoria i Stockholm. Död 1939-04-06.

TAB 5

Johan Olof, (son av Nils Vilhelm, Tab. 3), född 1844-08-03 i Stockholm. Student i Uppsala 1862. Elev vid skogsinstitutet 1863. Utexaminerad 1864-07-05. Extra överjägare i Kopparbergs län 1864-12-02. Extra överjägare i Stockholms län 1865-04-21. Andre skogsförvaltare hos sistnämnda läns hushållningssällskap 1865-04-01–1867-10-01. T. f. andre lärare vid skogsinstitutet 1867-05-31. T. f. föreståndare för Danielslunds skogsskola och t. f. överjägare i Kristianstads län 1868-07-10. Tjänstförrättande jägmästare i Gästriklands revir 1870-03-31. Skogsförvaltare vid Österby bruk i Films socken, Uppsala län 1871–1881. Skogsförvaltare vid Söderfors bruk i likanämnda socken, Uppsala län 1872–1882. Jägmästare i Finspångs revir 1880-08-27. Jägmästare i Gästriklands revir s. å. 10/9. T. f. föredragande å domänstyrelsens skogsavdelning 1882-11-10. RVO 1884-12-01. Byråchef i domänstyrelsen s. å. 5/12. RNO 1888-12-01. KVO2kl 1901-11-30. Död 1906-09-09 i Stockholm. Har från trycket utgivit Handledning vid skogars indelning (1869) och Om tillväxtborren och dess användning jämte tabeller för skogsuppskattning (1893). Gift 1874-09-10 i Hedemora med Christina Augusta Nordgren, född 1850-05-12 i Heds socken, Västmanlands län, dotter av prosten och kyrkoherden Carl August Nordgren och Christina Elisabet Jansson.

Barn:

 • Nils Carl Johan, född 1875. Länsjägmästare. Död 1928. Se Tab. 6.

TAB 6

Nils Carl Johan, (son av Johan Olof, Tab. 5), född 1875-06-28 vid Söderfors bruk i Söderfors socken, Uppsala län. Utexaminerad från Ombergs skogsskola 1896-05-10. Elev vid Forstakademien i Eberswalde i Preussen 1897–1898. Specialelev vid skogsinstitutet 1898-07-02. Ord. elev därstädes 1899-01-16. Utexaminerad 1900-07-02. Anställd vid skogsförvaltningen hos Uddeholms aktiebolag 1900-11-08–1901-04-30. Extra jägmästare i bergslagsdistriktet 1901-07-11. Assistent vid överjägmästareexpeditionen därst. 1902-01-28. Assistent vid statens myrdikningar i Öster- och Västerdalarnes samt Särna revir s. å. 29/4. Länsjägmästare i Göteborgs och Bohus län 1904-11-00. Assistent i Norsjö revir 1907-02-04. Statens skogsingenjör inom av enskilda skogslagstiftningen icke berörda landsdelar 1909-08-10–1912-10-22. Vistades därefter några år i Canada och Nordamerika. Återkom 1922. Exportchef i aktiebolag Plywood. Död 1928-02-01 å Mörby lasarett i Danderyds förs., Stockholms län (Centrallasarettet i Stocksund, Danderyds förs., Stockholms län, db nr 25), Djursholm. Gift 1:o 1904-05-21 i Stockholm med Ingrid Margareta Busch, från vilken han blev skild 1911-09-01, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1911-05-25 med bankkamrer Ture Sundberg, född 1864-09-25 i Visnums socken, Värmlands län) (enl på i Uppsala domkförs., vilket måste vara felanteckn), född 1878-01-01 i Stockholm. Dotter av majoren Oskar Adolf Busch och Anna Sofia Vilhelmina Kihlgren. Gift 2:o 1916-11-25 i Jacksonville, Florida, U. S. A., med Ingeborg Amalia Helena Kjellberg, född 1879-05-09, dotter av överstelöjtnanten Johan Alfred Kjellberg och Hilda Wetterqvist.

Barn:

 • 1. Ingrid Anna Maria (Maj), född 1905-05-21 i Uddevalla. Gift 1929-11-10 i Uddevalla (Vänersborgs vb nr 42) med vice häradshövdingen i Sevede och Tunaläns domsaga, jur. kandidat Emil Bernhard Viktor Severin, född 1889-01-11 i Ystad.
 • 2. Margot Ingeborg, född 1917-10-30 i Jacksonville, Florida, USA. Kansliskrivare vid drätselkontoret i Djursholm
 • 2. Anne-Marie Augusta, född 1921-02-21 i New York.
 • 2. Nils Vilhelm Lennart, född 1923-01-26 i Stockholm, Engelbrekts förs

TAB 7

Henrik Teodor, (son av Nils Vilhelm, Tab. 3), född 1858-06-04 i Stockholm. Mogenhetsexamen i Falun 1877-06-01. Student i Uppsala s. å. 3/9. Med. filosofie examen 1878-09-14. Inskrevs vid karolinska institutet i Stockholm 1879-12-03. Underläkare vid allmänna garnisonssjukhuset i nämnda stad 1882-04-01–30/9. Med. kandidat 1883-02-07. Stipendiat i fältläkarkåren s. å. 30/4. Läkare vid Furusunds badanstalt somrarna 1883 och 1884. Extra läkare vid Värmlands fältjägarkår 1884-04-28–14/6. Extra läkare vid livregementets grenadjärkår 1885-04-27–1/5. T. f. distriktsläkare i Svärdsjö distrikt 1885-05-29–13/9. Extra läkare vid livgardet till häst 1886-03-19–12/5. Pensionär i ovann. kår 1886-03-31–1888-05-01. T. f. andre läkare vid kronprinsessan Lovisas vårdanstalt för sjuka barn 1886-08-10–10/9 och 1887-07-09–24/7 samt andre läkare därst. 1887-11-22–1888-04-07. Med. licentiat 1887-11-26. Legitimerad läkare s. å. 28/11. Praktiserande läkare i Sundsvall s. å. Ledamot av svenska läkaresällskapet s. å. 6/12 och av svenska militärläkarföreningen 1888. T. f. provinsialläkare i Sundsvalls distrikt s. å. 26/8–10/9 samt under kortare tider av 1892 och 1893. T. f. andre stadsläkare i Sundsvall 1889-09-04–1/11, 1892-07-26–11/8, 1893-02-23–28/2 och 1893-10-10–1895-12-31. Andre bataljonsläkare i fältläkarkårens reserv 1889-03-08–1892-01-01. Läkare vid Sundsvalls vattenkurinrättning 1891–1896. Bataljonsläkare i fältläkarkårens reserv 1894-01-26. Lasarettsläkare i Strömstad 1896-03-20. Stadsläkare i Vimmerby 1898-06-27. Bataljonsläkare vid Kalmar regemente s. å. 2/9. Kaptens tjänsteställning 1905-04-07. Bataljonsläkare vid första livgrenadjärregementet 1909-04-02. RVO 1914-09-30. Avsked från bataljonsläkarbefattningen 1916-02-25. Död 1921-09-26 i Oskarshamn under ett sjukbesök och jordfäst s. å. 2/10 i Vimmerby. Gift 1:o 1883-03-10 i Säter med Alma Maria Augusta Hamnström, från vilken han 1907-02-13 blev skild, född 1860-01-11 i Säter, död 1927-07-07 i Bie i Floda socken, Södermanlands län (Stockholm, Gustav Vasa förs., db), dotter av rådmannen Georg Mauritz Hamnström och Emma Christina Hedberg. Gift 2:o 1907-03-22 med Agneta Maria Fredrika Lyckberg-Ahlberg i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1894-11-15 i Gustaf Adolfskyrkan i Stockholm med majoren friherre Per Axel Leonard Lilliecreutz, född 1852, död 1904), född 1875-09-09 i Billeberga socken, Malmöhus län, dotter av godsägaren Carl Joakim Lyckberg och Zelie Amanda Eufrosyne Rosenblad.

Barn:

 • 1. Hugo Henrik Vilhelm, född 1886-08-14 i Stockholm. Mogenhetsexamen 1905-05-16. Skriftställare. Ledamot av schweiziska författareföreningen. Medarbetare i La Gazette internationale i Genève. Död ogift 1918-11-18 i Montreux i Schweiz.

Källor

1Hm. 2Um. 3At (Sch).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: