:

Stierncrona nr 1384

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Stierncrona nr 1384 †

Adlad 1699-01-16, introd. 1703. Utdöd 1796-02-10.


1Um. 2SAB. 3At (Sch). 4Ak.

TAB 1

Lars Welt, adlad Stierncrona (son av Per Larsson Welt, se adl. och friherrliga ätterna Lilliecreutz, Tab. 2), innehade under panträtt Degerö i Malsta socken, Stockholms län. Som han sålde 1701. Född 1663-11-05 på Tarv (nu Stjärnholm) i Estuna socken, Stockholms län, student i Uppsala1 1677-09-26. Auskultant i Svea hovrätt 1688. Justitiarie i Vaxholm 1691-01-05. Häradshövding i Vallentuna, Långhundra, Seminghundra och Lyhundra härader samt Frötuna, Väddö och Bro skeppslager, allt i Roslagen 1692-01-16. Borgmästare i Norrtälje 1697-04-20. Adlad 1699-01-16 jämte sin yngre broder Gabriel, som sedermera blev friherre (introd. 1703 under nr 1384). Död hastigt av slag 1707-06-15 i Vallentuna prästgård under pågående tingsförrättning samt begraven s. å. 20/6 i Vallentuna kyrka. Gift 1692-11-17 i Stockholm med Brita Stierneld, född 1670-11-17 i Stockholm, död 1758-06-07 på Stjärnholm och begraven s. å. 5/9 i Estuna kyrka, dotter av kammarrådet Samuel Larsson Eld, adlad Stierneld, och hans 1:a fru Brita Betty Claesdotter Ratkind.

Barn:

 • Brita, född 1693-09-05 på Degerö, död 1765-09-10 i Uppsala. Gift 1715-08-09 på Stjärnholm med kammar-Tevisionsrådet Gudmund Hesselgren, adlad Silfverstolpe, född 1678, död 1756.
 • Elsa Catharina, född 1696-04-08 på Degerö. Död på 1750-talet. Gift 1716-01-01 på Stjärnholm med landssekreteraren i Uppsala län Johan Hilleström, född 1696-04-09.
 • Samuel, född 1697. Kammarherre. Död 1747. Se Tab. 2
 • Gabriel, född 1701-08-17, död 1702-04-24.
 • Gabriel, född 1703. Överstelöjtnant. Död 1774. Se Tab. 5.
 • Gustaf, född tvilling 1705-05-10 på Stjärnholm, död där 1709-03-15.
 • Catharina Maria, född tvilling 1705-05-10 på Stjärnholm, död 1787-08-20 i Stockholm. Gift 1:o 1732-05-29 på Stjärnholm med direktören över tryckerierna i riket Johan Henrik Werner, död 1735-08-08 i Stockholm. Gift 2:o 1738-08-28 med krigsrådet Jakob Andersson Röök, född 1700, död 1778-03-10 i Stockholm.

TAB 2

Samuel (son av Lars Welt, adlad Stierncrona, Tab. 1), född 1697-10-30. Student i Uppsala1 1714-11-11. Extra ordinarie kanslist vid inrikesexpeditionen 1721-05-03. Kopist i riksarkivet 1726-02-18. Kanslist därst. 1728-07-09. Registrator 1733-02-16. Aktuarie 1740-12-29. Kammarherre och kabinettssekreterare hos konung Fredrik I2 1744-04-07. Avsked från förutn. arkiv 1747-02-06. Död s. å. 15/11 i Stockholm. Gift 1727-10-15 med Margareta Christina von Bötger, död på 1740-talet under rättegång om skilsmässa.

Barn:

 • Lars Gabriel, född 1731. Överstelöjtnant. Död 1782. Se Tab. 3.
 • David, döpt 1734-02-07 i Stockholm, död s. å.
 • Per, född 1734, död s. å.

TAB 3

Lars Gabriel (son av Samuel, Tab. 2), född 1731-11-02 i Stockholm. Student i Uppsala1 1739-11-13. Extra ordinarie kanslist i kommerskollegium4 1750-02-08. Volontär vid fortifikationen 1751-05-23. Löjtnant i armén 1757-11-05. Placerad vid Skaraborgs regemente 1758. RSO 1760-04-27. Kapten vid marinerna 1762-03-19. Premiärmajor 1774-05-02. Överadjutant. Överstelöjtnant 1777-02-17. Död 1782-02-17 i Stockholm.3. Gift 1769-04-06 i Stockholm med sin kusin Ulrika Catharina Röök, född 1744, död 1828-10-31 (30/10) i Stockholm, dotter av krigsrådet Jakob Andersson Röök och Catharina Maria Stierncrona.

Barn:

 • Catharina Charlotta, född 1770-03-05, död ogift 1855-04-13 i Stockholm, den sista av denna adl. ätt.
 • Carl Jakob, född 1771-05-30. Furir vid arméns flotta 1777-06-30. Fänrik därst. 1780-03-09. Död 1785-02-16.
 • Ulrika, född 1773-04-28, död ogift 1849-12-19 i Stockholm.

TAB 4

Per (son av Lars Welt, adlad Stierncrona, Tab. 1), till Stjärnholm i Estuna socken, Stockholms län. Född 1699-10-30 Degerö. Student i Uppsala1 1714-11-11. Volontär vid livgardet 1719. Rustmästare därst. 1730. Förare 1721. Fänriks avsked 1722-05-02. Livdrabant s. å. 31/3. Vice korpral vid drabanterna 1738-12-06. Korpral därst. 1746-06-19. Regementskvartermästare vid adelsfaneregementet 1747-01-21. RSO 1755-01-23. Löjtnant vid förutn. garde 1756-11-24. Avsked med majors karaktär 1757-01-24. Död 1778-10-23 på Stjärnholm.3. Gift 1:o 1739-05-29 med Hedvig Catharina Grundelstierna, född 1720-01-19, död i barnsäng 1740-01-29 på Stjärnholm och begraven i Estuna kyrka, dotter av advokatfiskalen Julius Göös, adlad Grundelstierna, och hans 1:a fru Catharina Margareta Grundelstierna. Gift 2:o 1740-10-30 med Anna Catharina Danckwardt, född 1711-09-07 i Malmö, död 1752-05-12 på Stjärnholm, dotter av översten Henrik Danckwardt, och Judit Insenstierna. Gift 3:o 1754-06-13 Signhildsberg med Hedvig Charlotta von Bahr, född 1732, död 1807-07-20 på Stjärnholm, dotter av kanslirådet Johan Christian von Bahr, och Eleonora Rahde, adlad och adopt. Gripenstedt.

Barn:

 • 1. Brita Catharina, född 1740-01-27 på Stjärnholm, död s. d.
 • 2. Carl Gustaf, född 1741-10-20 på Stjärnholm, död där 1746-04-24.
 • 2. Samuel Fredrik, född 1743-03-02 på Stjärnholm. Antagen i krigstjänst 1757-01-24. Student i Uppsala1 s. å. 3/3. Korpral vid livregementet till häst 1760-08-15. Beridare vid hovstallet 1768-06-22. Avsked 1771-10-14. Tjänstg. 1772 vid kröningen i Stockholm, varvid han blev hovjunkare. Död ogift 1773-04-04 på Strömsholm och begraven s. å. 6/5.
 • 2. Adolf Ulrik, född 1744-08-23 på Stjärnholm, död där s. å. 30/8.
 • 2. Fredrik, döpt 1745-12-22 i Stockholm, död barn.
 • 2. Beata Charlotta, född 1747-05-30 på Stjärnholm, död 1765-06-21 Vibyholm
 • 2. Vilhelmina Ulrika, född 1749-08-06 på Stjärnholm, död där s. å. 12/10.
 • 2. Hedvig Gustava, född 1751-05-12 på Stjärnholm, död ogift 1825-08-18 Abbotnäs och begraven s. å. 23/8.
 • 3. Johan Gabriel, född 1755-08-04, död barn.
 • 3. Eleonora, född 1756-10-21 på Stjärnholm. Stiftsjungfru. Död 1829-04-09 i Uppsala. Gift 1780-12-12 på Stjärnholm med kornetten, sedermera överjägmästaren, RVO Johan Henrik Forssén, död. 1757-08-10 i Frötuna prästgård Stockholms län, död 1826-05-29 Sävstaholm
 • 3. Per, född 1757-10-11 på Stjärnholm. Volontär vid livregementet till häst 17663. Page hos hertig Fredrik Adolf 1772-11-01. Sergeant vid Västmanlands regemente 1774-11-03. Fänrik därst. 1777-04-22. Löjtnant 1782-09-01. Kapten 1788-03-00. Kavaljer hos bemälde hertig s. å. Major vid adelsfaneregementet även s. å. 8/6. Död ogift 1796-02-10 i Stockholm och slöt ätten på svärdssidan, varför vapnet vid jordfästningen i Storkyrkan sönderslogs av riddarhussekreteraren Axel Gabr. Silfverstolpe.
 • 3. Catharina Agneta, född tvilling 1759-07-27 på Stjärnholm, död 1820-06-02 i Uppsala. Gift 1790-09-16 i Tammela socken i Finland med landshövdingen Georg Henrik Wright, adlad von Wright, i hans 2:a gifte, född 1723, död 1797.
 • 3. Ulrika Lovisa, född tvilling 1759-07-27 på Stjärnholm, död ogift 1828-06-04 i Stockholm.
 • 3. Eva Elisabet, född 1761-10-29 på Stjärnholm, död där 1762-01-05.

TAB 5

Gabriel (son av Lars Welt, adlad Stierncrona, Tab. 1), född 1703-05-13. Student i Uppsala1 1722-06-14. Volontär vid livgardet 1724-12-13. Korpral vid livregementet till häst 1725-05-00. Kvartermästare därst. 1726-07-10. Löjtnant vid konung Stanislai av Polen dragonregemente 1734-01-01. Kapten därst. s. å. Kornett vid förutn. livregemente 1736-06-07. Löjtnant därst. 1742-06-09. Konfirm.fullm. s. å. 19/8. Regementskvartermästare 1747-11-19. RSO 1748-11-07. Ryttmästare 1749-05-09. Avsked 1758-08-07. Överstelöjtnants karaktär 1763-03-02. Död 1774-04-28 i Stockholm och där begraven s. å. 2/5. 'Han bevistade i konung Stanislai tjänst belägringen av Danzig 1734, då han där blev av ryssarna tillfångatagen, men kort därpå lösgiven. Deltog även i fälttåget i Finland på 1740-talet och kriget i Pommern 1757. Gift 1745-06-20 i Stockholm med Anna Christina Lagerholm, född 1723-01-23, död 1794-03-15 i Västerås, dotter av brukspatronen Johan Lagerholm och Christina Gangia.

Barn:

 • Brita Christina, född 1746-04-13, död ogift 1765-05-23 på Penningby.
 • Anna Elisabet, född 1747-07-12, död 1813-03-26. Gift 1765-09-10 på Penningby med generalmajoren Henrik Georg Aminoff, född 1718, död 1787.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: