:

Von Liphardt nr 2032

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten von Liphardt nr 2032 †

Natural. 1688-08-16, stadfästelse på adelskapet 1761-12-19, introd. 1776. Sannolikt utdöd 1833-03-21.

Ätten har, sedan Livland kom under Ryssland, blivit på riddarhuset i Riga immatrikulerad under nr 106 bland svenska tidens adel.


1Lk. 2Jönköpings kyrkoarkiv. 3Lns.

TAB 1

Fredrik Liphardt, natural. von Liphardt, till Dukkern (sedan Liphardtshof kallat) i Wendens socken och Breslau i Mathæi socken, båda i Livland. Född 1601. Ryttmästare vid en kår under överste Glasenaps befäl. Lantrichter i biskopsdömet Wenden. Preses i underkonsistorium och direktor i wendiska stadsrätten. Natural. svensk adelsman jämte två brorsöner 1688-03-16 (sonsönerna Evert Vilhelm och Hans Isak för sina ättegrenar introd. 1776 under nr 2032). Död 1699. Gift med Magdalena von Lademacher, död 64 år gammal och efter 48-årigt äktenskap.

Barn:

 • Fredrik Vilhelm, född 1663-07-16. Hovjunkare på greve Carl Gust. Oxenstiernas ambassad till Wien 1685. Fänrik i romersk kejserl. tjänst 1687. Löjtnant därst. 1688. Kommendant på Diakova skans 1690. Kapten vid ett anhaltiskt regemente 1691. Assessor i wendiska lanträtten 1696. Krigskommissarie i wendiska kretsen 1699. Överstelöjtnant för wendiska lantmilisbataljonen 1701-04-07. Chef för enrolleringsmanskapet i Stockholm 1710-05-16. Kommendant i Malmö 1713-06-27. Konfirm.fullm. 1 s. å. 27/6. Avsked 1719-11-06. Överstes karaktär 1721-01-03. Död 1735-09-10 Hornaryd och begraven i Sandsjö kyrka. Under sin utrikes krigstjänst blev han oftast brukad såsom partigångare. Gift 1:o 1703 med friherrinnan Margareta Elisabet Örneklou i hennes 2:a gifte (gift 1:o med majoren Jonas Henning Behmer, född 1650, död 1697), död 1717-07-16 och begraven i Karoli kyrka, Malmö, dotter av landshövdingen Peter Örneklou, friherre Örneklou, och Christina Printz. Gift 2:o 1718-09-05 Attarp med Sofia Anna Klingspor, född 1693, död 1721-03-15 på Attarp och begraven i Klingsporska graven i Bankeryds kyrka, dotter av hovjunkaren Christian Ludvig Klingspor, och Henrika de Moucheron. Gift 3:o 1722-09-06 med Margareta Helena Engelhardt, född 1696, död 1789-03-16 på i likan, socken, Jönköpings län, dotter av överstelöjtnanten Eberhard Engelhardt, till Gross-und Klein-Perst, och hans 2:a fru Anna Maria Wrangel av huset Fall, samt syster till överstelöjtnanten Vilhelm Gerhard Engelhardt, natural. von Engelhardt.

Barn:

 • 2. Per Evert Vilhelm, född 1723. Major. Död 1778. Se Tab. 2
 • 3. Hans Isak, född 1728. Major. Död 1801. Se Tab. 3

TAB 2

Per Evert Vilhelm (son av Fredrik Vilhelm, Tab. 1), till Sundsholm i Svarttorps socken, Jönköpings län. Född 1723-08-07. Volontär vid Jönköpings regemente 1738-01-06. Rustmästare därst. 1739-08-25. Furir 1740-06-18. Förare 1742-02-11. Sergeant 1743. Fänrik 1749-03-21. Löjtnant 1752-10-20. Fick jämte yngre brodern Hans Isak stadfästelse på deras farfaders adelskap 1761-12-19. Kapten vid nämnda regemente 1762-12-14. Regementskvartermästare 1767-02-27. RSO 1770-04-28. Majors avsked 1772. Död 1778-02-19 på Sundsholm och begraven s. å. 6/3 i Järsnäs socken, Jönköpings län. 'Han bevistade finska kriget på 1740-talet, dels på örlogsflottan, dels på galärerna, och var därunder med vid kanonaden vid Korpo ström ävensom pommerska kriget, varunder han deltog i träffningarna vid Kossero och Anklam samt sjödrabbningen i Frische-Haff m. m.' Gift 1756-12-28 Holma, dotter av kaptenen Hans Georg Drake af Hagelsrum, och friherrinnan Brita Catharina Mörner af Tuna.

Barn:

 • Vilhelm Georg, född 1757-10-12 på Strömsholm. Kom i tjänst 1774. Sergeant vid Jönköpings regemente 1778-09-13. Avsked 1782-06-14.
 • Catharina Margaretha, född 1759-06-21 Torestorp å. 4/4.
 • Carl Axel, född 1761-03-23 på Torestorp. Antagen till krigstjänst 1773. Sekundkorpral vid Smålands kavalleriregemente 1775. Korpral därst. 1776-09-19. Kornett 1779-02-07. Sekundadjutant 1791-12-20. Löjtnant 1792-11-22. Avsked 1796-07-18, död ogift 1833-03-21 i Eksjö och slöt troligen ätten på svärdssidan.
 • Hedvig Charlotta, född 1762-05-29 Orreda, död 1845-05-18 på Holma. Gift där 1786-11-03 med ryttmästaren Fredrik Ribbing, född 1748, död 1815.
 • Evert, född 1765-11-11 på Orreda, död där s. å. 8/3.

TAB 3

Hans Isak (son av Fredrik Vilhelm, Tab. 1), född 1728-07-14 i Jönköpings slottsförsaml. 2. Volontär vid Jönköpings regemente 1743-07-08. Sergeant därst. 1746-10-11, (11/12). Fänrik 1752-10-30. Löjtnant 1762-12-14. Kapten 1772-06-17. RSO 1779-01-24. Avsked 1784-10-18. Majors karaktär s. å. 17/12. Död 1801-02-24 i Gränna. Gift 1766-07-01 Stensholm med Sara Elisabet Ljungfelt, född 1748-04-10 Ingelstad, död 1814-01-25 på Karstorp vid Skövde, dotter av ryttmästaren Magnus Ljungtelt, nr 1364, och hans 1:a fru Margareta Beata Branting.

Barn:

 • Helena Beata, född 1767-04-25 på Hässlebo i ödestuga socken, Jönköpings län, död där 1767-07-05.
 • Anna Eleonora, född 1768-10-19 på Hässlebo, 1771-08-06 Hult
 • Hedvig Charlotta, född 1770-03-05 Hult, död 1845-05-15 på Abrahamsgård i Dörarps socken, Kronobergs län. Gift 1:o 1797-09-10 i Bonstorps kyrka Jönköpings län med löjtnanten Otto Gustaf Petersohn i hans 2:a gifte (gift 1:o 1779-02-18 på Förråd i Östra Skrukeby socken, Östergötlands län, med Barbara Helena Pereswetoff-Morath, född 1747-02-18 i Rådene socken, Skaraborgs län, död 1781-11-02 på Djurström i Värsås socken, Skaraborgs län, dotter av majoren Carl Gustaf Pereswetoff-Morath, och hans 2:a fru Hedvig Charlotta von Lietzen), född 1747-10-22 Svänaskogen Gift 2:o 1810-07-17 på Kanikerukan med ryttmästaren, friherre Hans Christoffer Lilliecreutz, född 1768, död 1832.
 • Fredrik, född 1771-08-01 död 1774 i Åkers socken och begraven s. å. 27/2.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: