:

Stierncrona af Söderby nr 1679

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Stierncrona af Söderby nr 1679 †

Adlad 1719-10-30, introd. 1720. Utdöd 1726-10-20.

Peter Welt, adlad Stierncrona af Söderby (son av Per Larsson Welt, se adliga och friherrliga ätterna Lilliecreutz, Tab. 2), till Söderby i Österhaninge socken, Södermanlands län, som han i samband med sitt adlande 1719 övertagit från sin broder Gabriel2. Född på 1690-talet i Uppsala. Student därst. 1706-04-111. Tjänstg. enligt egen uppgift tre år som auskultant i Svea hovrätt, men finnes ej upptagen i hovrättens matrikel1. Reste 1715 utrikes. T. f. kommissarie i kommerskollegium1 1717-06-14 och ordinarie kommissarie därst. med assessors titel 1719-10-19. Adlad s. å. 30/10. (Introd. 1720 under nr 1679). Död sonlös 1726-10-20 i Stockholm och slöt således själv sin adl. ätt på svärdssidan. 'Han reste 1712 utrikes och uppehöll sig i England två år för att göra sig noga kunnig i kommersen, ekonomien och polisväsendet. For därifrån till Frankrike och sedan till Spanien, där, han var t. f. kommissionssekreterare vid spanska hovet under tio månader 17151. Hemkom 1717 till Sverige och gjorde sedan till kronan ansenliga lån och försträckningar.'. Gift med sin broders svägerska Elisabet Amya, döpt 1692-04-25 i Göteborg, död 1719-12-00, dotter av handelsmannen i Göteborg, kommissarien David Amya och Elisabet von Zabeland.

Barn:

  • Antoinetta Maria, född 1718-03-18, död 1773-04-02. Gift 1735-11-27 i Stockholm med landshövdingen Carl Broman, född 1703, död 1784.

Källor

1Ak. 2Af.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: