:

Palmstierna nr 1246

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Palmstierna nr 1246 †

Adlad 1692-07-01 introd. 1693. i adlig värdighet utgången 1747-12-12. Ätten har gemensamt ursprung med adliga ätten Schillerfelt.

Magnus Magnusson Schiller, adlad Palmstierna (son av Magnus Danielsson Schiller, se adliga ätten Schillerfelt nr 543, Tab. 2), till Sonstorp i Hällestads socken Östergötlands län. Född 1666-05-16 i Stockholm. Student i Uppsala1 1679-09-28. Kammarskrivare vid landskontoret i Helsingfors 1681. Kammarskrivare i kammarkollegium 1682. Skrivbiträde i krigskollegium 16852. Provinsfiskal i Uppland 1689. Kommissarie i kammarrevisionen 1692-06-01. Fick s. å. 1/7 förnyelse på adelskapet (introd. 1693 under nr 1246). Assessor i Göta hovrätt 1700-01-12. Lagman i Skåne och Blekinge 1707-02-06. Död 1716-06-16 i Växjö under en resa till Skåne, samt ligger begraven i egen grav i Forssa kyrka i Södermanland. Gift 1694 med Brita Margareta von Preutz, född 1674-06-18, död 1750-01-17. på Sonstorp, efter 18 års sängliggande, dotter av kommerserådet Niklas Preutz, adlad von Preutz, och Catharina Sviring. Hon skänkte 1746 predikstolen till Hällestads kyrka, i vilken predikstols himmel mannens vapen ses.

Barn:

  • Eva Christina, född 1695-10-04 i Stockholm Maria förs. i Stockholm, död 1743-10-20 Sålla s socken Östergötlands län. Gift 1717-04-28 på Sonstorp med majoren Henrik Gutzloff von Segebaden, natural. von Segebaden, född 1690, död 1745.
  • Nils, friherre Palmstierna, född 1696, död 1766. Se friherrliga ätten Palmstierna nr 220, Tab. 1.
  • Catharina Margareta, född 1697-11-30 i Stockholm Katarina förs. i Stockholm, död 1791-07-07 Malstanäs. Gift 1721-02-14 på Sonstorp med sin syssling, kaptenen Carl Folcker, adlad von Ehrenclou, född 1694, död 1761.
  • Charlotta, född 1699-06-27 i Stockholm Maria förs. i Stockholm, död 1745-11-#00 och begraven i faderns grav i Forssa kyrka. Gift 1722-12-13 på Sonstorp med kaptenen, friherre Carl Cronhielm, i hans 1:a gifte, född 1698, död 1770. De skänkte 1745 predikstol till Västra Eneby kyrka Östergötlands län, på vilken deras vapen ses.
  • Christina Ebba, född 1700-10-23 på Malstanäs, död där s. å. 29/11.
  • Carl Fredrik, född 1703-10-28 i Jönköping. Student i Uppsala1 1717-11-04. Död där 1721-05-23.

Källor

1Um. 2KrA.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: