:

Rydingstierna nr 1182

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Rydingstierna nr 1182 †

Adlad 1687-04-13, introd. 1693. Utdöd 1718.


 • Anders Andersson den äldre. Hövidsman för Västgöta fotfolk i Stångebro slag 1598 och 'var för sin i Stångebro visade manhaftighet av konung Carl IX mycket älskad'.

Barn:

 • Anders Andersson den yngre. Tjänade först till häst och sedan till fot i ungefär 40 års tid. Var fältväbel, då staden Riga av konung Gustaf II Adolf år 1621 intogs. Han innehade i livstidsförläning hemmanet Ryd i likan, socken, Skaraborgs län, vilket han 1646-09-16 sålde till överste Nils Kagg, som där lät uppföra säteri.

Barn:

 • Håkan Andersson. Tjänade i tyska, polska och danska krigen såsom ryttare och ryttarkorpral över 36 år och var med i slaget vid Lutzen, då konung Gustaf II Adolf stupade. Blev slutligen förlamad och fick fribröd på Vadstena krigsmanshus, där han dog.

Barn:

 • Gustaf Ryding, adlad Rydingstierna, till Ryd, vilket han igenbördade 1670-02-22 (det reducerades med 1681 års ränta, men utbyttes 1683 mot vederlag) (Ash.). Skrivare i Skaraborgs läns landskontor 1660. Kammarskrivare i räntekammaren 1666. Landsbokhållare i förutnämnda län 1672 ad interim 1672-02-07 och ordinarie 1672-11-15. Kamrerares namn 1679. Efter långvarig process avsatt 1680 (före 17/1). Häradshövding i Kåkinds, Valla, Gudhems och Vilska härader i Västergötland 1682-06-29. Adlad 1687-04-13 (introd. 1693 under nr 1182). Avsked från häradshövdingtjänsten 1695. Död 1709-05-27 på Ryd. Han hade dessutom varit brukad i åtskilliga kommissioner, synnerligen över kronans parker och allmänningar i Skaraborgs län, i vilket län han även noga iakttog de nyss upptagna hemmans skattläggning samt annat mera, som utan avgift till kronan var borta. Gift 1670 med kunglig approbation 1671-05-18, med sin kusins kusin Margareta Björnhuvud, död 1720 på Ryd och begraven 1720-06-15, dotter av korpralen Lars Joensson, adlad Björnhufvud, och Brita Larsdotter.

Barn:

 • En dotter, född 1671, död barn.
 • Ingeborg, född 1672 1773, död 1736-12-04. Gift 1694-07-25 med Johan Lagerberg, född 1666, död 1752.
 • Anna. Gift 1693-12-23 på Ryd med ryttmästaren Mårten Hammarhjelm, i hans 2:a gifte, född 1655, död 1712.
 • Anders, slagna vid poltava 1709-06-29.
 • Lars, slagna vid poltava 1709-06-29.
 • Håkan, till Ryd. Student i Uppsala 1703-09-21. Landssekreterare i Skaraborgs län. Död barnlös 1718 på Ryd och begraven 1718-09-09 samt slöt ätten på svärdssidan. Gift 1717-02-03 med sin systers svägerska Catharina Hammarhjelm i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1720-01-13 på Ryd med rådmannen och kämnärspreses i Göteborg Lars Cederbourg i hans 2:a gifte, död 1758), född 1680-01-01, död 1720 på Ryd och begraven 1720-10-29 i Ryds socken, dotter av ryttmästaren Peter Nilsson Hammardahl, adlad Hammarhjelm, och hans 2:a fru Ursilla Hufvudskått.
 • Helena, född 1687, död 1730-12-25 i Skövde. Gift 1706-12-29 på Ryd med auditören, magister Lars Rhodin i hans 1:a gifte (gift 2:o 1732 med Inga Collin i hennes 2:a gifte, född 1690, död 1735), född 1679, död 1767 Karstorp
 • Cart Gustaf, död ung.
 • En dotter, död 1690 och begraven 1690-05-23 i Ryds socken.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: