:

Af Funck nr 2294

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten AF Funck nr 2294 †

Adlad 1820-09-21, enligt 37 § R.F., introducerad 1824. Utdöd 1895-12-04.


TAB 1

Mikael Funck, död 1635.

Barn:

 • Mikael Funck, född 1626-09-18. Kapten vid amiralitetet. Död 1680-04-30. 'Hade trenne söner, varav den ena begav sig till Portugal i militärtjänst och avancerade till överste, den andra till norra Amerika, där han stannade', och den tredje var nedanstående.

Barn:

 • Jakob Funck, född 1652-03-19. Överlöjtnant vid amiralitetet. Död 1694. Gift med Elisabet Rump.

Barn:

 • Carl Funck, född 1689. Skeppsgosse 1698. Volontär vid amiralitetet 1704. Extra arklimästare vid amiralitetet 1708. Ordinarie arklimästare 1710-12-21. Underlöjtnant 1715-07-02. Överlöjtnant. Placerad vid Ölands sjögastregemente 1717-10-05. Avsked 1720-02-20. Återinträdde i tjänst 1721 såsom kaptenlöjtnant. Varvslöjtnant vid amiralitetet och galäreskadem i Stockholm. Död 1754 (At (P).). Gift 1718-11-18 i Stockholm med Christina Groth.

Barn:

 • Hans Jakob Funck, född 1731 i Stockholm. Major vid flottans konstruktionskår. Död 1813-02-01 Ösbyholm. Gift med Sara Elisabet Gillberg, från vilken han 1774 blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o med konteramiralen Hans Henrik Grise, adlad Anckarheim, född 1748, död 1814), född 1740 på Kungsörs kungsgård i Kung Karls socken, Västmanlands län, död Kungsörs kungsgård i Kung Karls socken, Västmanlands län 1814-10-02, dotter av inspektören Carl Gillberg och Elisabet Frestare.

Barn:

 • Gustaf Fredrik Funck, adlad af Funck, född 1766-05-05 i Västervik. Skeppsgosse vid Sveaborgs eskader av arméns flotta 1772-04-01. Furir vid Sveaborgs eskader av arméns flotta 1778-04-15. Sjöofficersexamen 1781. Fänrik 1781-04-10. Löjtnant 1789-07-29. Kapten i flottorna 1792-04-12. RSO 1801-05-28. Stabsadjutant hos konungen 1802-08-05. Varvsmajor vid Sveaborgs eskader 1806-10-20. Chef för norra Roslags 2. båtsmanskompani 1807. Kapten vid arméns flotta 1808-03-01. Major vid arméns flotta 1811-03-12. Varvsmajor vid Göteborgs eskader 1812-02-20. Överadjutant för flottan hos fältmarskalken greve von Essen 1813-05-06. Konstituerad överstelöjtnant i arméns flotta 1814-08-09. Konfirmationsfullmakt 1814-10-04. Major på stat 1815-01-31. Tygmästare vid Göteborgs eskader 1819-10-26. Adlad 1820-09-21 enligt 37 § R.F. (introducerad 1824-01-14 under nr 2294). LKrVA 1821-05-26. Varvschef vid Göteborgs station av flottan 1824. Kommendörkapten av 2. kl. vid flottan 1824 och av 1. kl. 1826. Stationsbefälhavare i Göteborg 1829. Död 1831-07-10 på Nya varvet därstädes 'Bevistade Sveaborgs belägring och övergång till ryssarna, varvid han, jämte övriga officerare råkade i fångenskap och avfördes till guyernementet Kaluga, därifrån han efter fredsslutet hemkom.' Gift 1:o 1797-03-00 med Elisabet Rundqvist, född 1777 i Norrköping, död 1799, dotter av borgaren i Norrköping N. N. Rundqvist. Gift 2:o 1807-05-31 Hindsby

Barn:

 • 1. Betty Gustava, född 1798-04-03, död 1882-10-28 i Strömstad. Gift 1825-11-27 på Nya varvet med kaptenlöjtnanten vid flottan, lotsfördelningschefen i Göteborg, RSO, Nils Åhmansson, född 1799, död 1879.
 • 2. Sofia Carolina, född 1808-05-15, död 1810-02-20
 • 2. Johan Gustaf Reinhold, adelsman vid faderns död 1831, född 1810-02-06. Kadett vid Karlberg 1824-10-06. Avgången 1828-12-04. Var 1831 understyrman vid flottan (At (L).). Reste till Amerika och dog i Panama 1853.
 • 2. Maria Fredrika, född 1811-04-25 i Stockholm, död 1879-09-08 på Nya varvet. Gift 1834-01-23 på Nya varvet med konteramiralen Johan Lilliehöök af Fårdala, född 1804, död 1874.
 • 2. Carl Oskar, adelsman vid äldre broderns död 1853, född 1812. Major. Död 1894. Se Tah. 2.
 • 2. Beata Sofia Leipzig, född 1813-10-19 i Göteborg, död 1896. Gift 1840-11-08 på Nya varvet med kaptenen i flottan, RSO, Olof Törnsten, född 1804-08-22 i Göteborg, död 1869-11-03 i Härnösand.
 • 2. Henrietta Charlotta, född 1815-10-06 på Nya varvet, död 1894-10-25 i Skövde. Gift 1834-01-23 på Nya varvet med kaptenlöjtnanten vid flottans reservstat, hamnkaptenen i Hälsingborg, R.SO, Magnus Reinhold Tiodolf Follin, född 1799-02-04 i Hälsingborg, död i Hälsingborg 1874-02-03.
 • 2. Clementina Jakobina, född 1818-11-27 på Nya varvet, död 1856-12-28. Gift 1842-06-28 på Nya varvet med kaptenlöjtnanten vid Kungl.Maj:ts flotta Viktor Améen, född 1808-09-15, död 1863.
 • 2. Augusta Antoinetta, född 1820-06-15 på Nya varvet, död 1894-01-17 i Varberg. Gift 1840-09-24 på Nya varvet med sin moders kusin, majoren Alexander Sederholm, född 1815-07-01 på Nävekvarns bruk i Tunabergs socken, Södermanlands län, död 1899-05-06 Järlöv
 • 2. Aurora Vilhelmina, född 1821-08-12 på Nya varvet, död 1872-12-28 i Västerås. Gift 1842-08-14 på Hjärmestad i Tuna socken, Södermanlands län med bruksägaren Carl Edvard Bjuggren, född 1814-09-02 på Baggå bruk i Skinnskattebergs socken, Västmanlands län, död 1887-05-13 i Stockholm.
 • 2. Adelaide Josefina Constantia, född 1823-04-22, död 1825-04-19.
 • 2. Josefina Eugenia Mariana, född 1827-03-07, död 1827-04-14.
 • 2. Jakob Johan Fredrik Valdemar, född 1828-12-06. Furir vid livregementets grenadjärkår. Underlöjtnant vid Västmanlands regemente 1847-02-09. Avsked. Död ogift 1879-08-28 i Vadstena.

TAB 2

Carl Oskar (son av Gustaf Fredrik Funck, adlad af Funck, Tab. 1), adelsman vid äldre broderns död 1853, född 1812-06-16 i Linköping. Kadett vid Karlberg 1828-12-06. Utexaminerad 1836-12-16. Underlöjtnant vid 2. livgardet 1837-01-20. Kommenderades att tjänstgöra vid generalstabens litografiska inrättning 1838-05-02. Löjtnant 1841-12-22. Skeppsmätareexamen vid Kungl. Maj:ts flotta 1842-04-22 och lantmäteriexamen 1843-02-15. RPrRÖO4kl 1847-04-10. Kapten 1851-06-12. Biträde åt kommittén för utarbetande av exercisreglementet för skärgårdsflottans landstigningstrupper 1852 och 1853. RSO 1862-01-28. Major i armén 1869-07-30. Avsked 1879-01-17. Stadsfullmäktig i Stockholm 1879–1883. Död 1894-12-05 i Stockholm. Har utgivit flera kartor. Ägde huset nr 18 Kungsträdgårdsgatan i Stockholm. Gift 1869-05-27 i Stockholm med Christina Johanna Matilda (Hanna) Bäckström i hennes 3:e gifte (gift 1:o med grosshandlaren Carl Fredrik Kihlman, född 1822-01-08 i Stockholm, död 1859. Gift 2:o 1860-12-19 i Stockholm med 2. bataljonsläkaren vid Svea livgarde, med. doktorn och kir. magister Claes Johan Nilson, född 1821-08-14 Sävstaholm, död 1863-03-22 i Stockholm), född 1836-08-14, död 1918-12-21 i Stockholm Jacobs förs., dotter av kassören Johan Bäckström och Matilda Österberg. Hon ägde husen nr 42 Norrlandsgatan och 38 Jungfrugatan död Stockholm.

Barn:

 • Johan Oskar, adelsman vid faderns död 1894, född 1870-05-15 i Stockholm, död 1895-12-04 på sin egendom Håtunaholm i Håtuna socken, Uppsala län och utgick ätten med honom.
 • Johan Carl Gustaf, född 1872-04-20 i Stockholm, död 1877-04-23 i Florens.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: