:

Ulfsköld nr 674

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Ulfsköld nr 674 †

Gammal frälsesläkt, introd. 1660. Sannolikt utdöd.


Då den gamla västgötska frälsesläkten Ulfsköld med bröderna Brynte och Bengt Nilssöner introducerades vid 1660 års riksdag på framställning av dåvarande överstelöjtnanten vid Västgöta kavalleriregemente, sedermera generalmajoren Per Hierta, skedde detta, sedan flera frälsemän från Västergötland intygat, att bröderna voro av gammal adel och att deras fader, Nils Hansson på Simonstorp, »war allestädes hållen och helsad för ehrlig adelsmann», varjämte tvenne »slächtlinier» inlämnades. »Den eene war af ofwanbemelte Öfverste Lieut. Peer Hierta så ock Anders Linnarsson Swenske bekräftat at den wore af fordomb gouverneuren sahl. Anders Erichson Hästehufvudh tagen uhr gamble Canzliedt i theres närvahru. Den andre af the edle och wälbördige Johan Gyldensting och Gustaf Örnewinge verificerad.» [Ridd. Och Adelns protokoll för den 3 nov. 1660.] Uppgifterna å dessa sinsemellan i det närmaste överensstämmande släkttavlor hava på grund av bristande källor icke kunnat kontrolleras, men torde dock åtminstone från med Nils Hanssons farfars tar Hans Kjellsson (?) – även om vissa uppgifter icke överensstämma med dylika från andra håll – böra godtagas, helst intygsgivaren Anders Hästehufvuds hustru var dotter till Lars Jonsson Ållonsköld och Brita Nilsdotter Ulfsköld (Tab. 2).

Ätten, vars namn i handlingarna även skrifves Ulfvensköld, Wulfsköld och Wulffensköld, torde numera vara utgången och avfördes från de levande ätterna vid adelsmötet 1884.

TAB 1

Hans Kjellsson.

Barn:

TAB 2

Nils Hansson (son av Hans Kjellsson, Tab. 1), till Enåsa i Hassle socken, Skaraborgs län. Gift med Brita Jönsdotter (stjärna). [På Ållonsköldska genealogien kallas hans hustru Christina Johansdotter till Hästtorp.]

Barn:

 • Brita Nilsdotter, död 1637 om påsken och begraven s. å. vid Mickelsmässan i Vings kyrka Skaraborgs län. Gift med fogden Lars Jönsson till Härlingstorp (Ållonsköld eller Härlingstorpssläkten), död 1618.

TAB 3

Jöns Hansson (son av Hans Kjellsson, Tab. 1), till Enåsa i Hassle socken, Skaraborgs län. Gift med 'en dotter till Per Jonsson på Sätra'.

Barn:

 • Hans Jönsson, till Gröneberg i Kedums socken, Skaraborgs län.

Barn:

 • Nils Hansson, till Simonstorp i Grolanda socken, Skaraborgs län. Levde ännu 1643, då han i domböckerna kallas »välboren».

Barn:

 • Brynte Nilsson Ulfsköld. Kornett. Död 169(6). Se Tab. 4.
 • Bengt Nilsson Ulfsköld. Kapten. Död 1695. Se Tab. 6

TAB 4

Brynte Nilsson Ulfsköld (son av Nils Hansson, Tab. 3), till Lilla Västölet i Flakebergs socken, Skaraborgs län, som han fick av sina föräldrar 1659-09-04, samt Gismestad i Vikingstads socken, som han erhöll genom sitt gifte, men försålde 1681. Ryttare vid Robert Douglas' regemente till häst 1641. Avsked 1656-10-18. Korpral vid Västgöta ryttare 1657. Kornett därst. 1659. Introd. jämte brodern Bengt å ättens vägnar 1660-11-03 under nr 674. Måste avstå kornettsbeställningen vid generalmönstringen i Skara 1661-09-09. Levde 1695, men var död 1697. Gift med Margareta Roos af Hjelmsäter, som levde 1695, men var död 1697, dotter av Erik Gustafsson Roos af Hjelmsäter, och Anna Hård af Torestorp, nr 60.

Barn:

 • Johan. Pikenerare vid livgardet 1668. Reformerad sergeant vid Östgöta infanteriregemente 1670. Fältväbel därst. 1674. Fänrik 1676-02-03. Löjtnant 1678-05-00. Avsked 1685 på grund av svåra blessyrer. Död 1704-02-20 på Stora Berga i Klockrike socken, Östergötlands län. [2]. Gift 1:o före 1685 med1 Helena Weck i hennes 2:a gifte (gift 1:o med överstelöjtnanten Jakob Lousen). Gift 2:o 1698-09-25 i Klockrike socken med Christina Tamsten från Skänninge.
 • Gustaf.
 • Catharina, född 1658, död änka 1770 i Hällestad och begraven s. å. 25/5, 112 år gammal. Gift med fältväbeln Anders Rosenberg.
 • Anna. Gift 1691-02-08 i Flakebergs socken med ryttaren Lars Kruus.
 • Lena. Gift 1697-01-03 i Tengene socken Skaraborgs län med ryttaren Lars Linnarsson Kjellberg, död 1733-01-30.
 • Agneta Bryntesdotter, född 1671, död ogift 1698-05-15 i Hasslösa socken, Skaraborgs län.

TAB 5

Nils (son av Brynte Nilsson Ulfsköld, Tab. 4) till Opplunda med Greby i Rakereds (nu Viking stads) socken, Östergötlands län, vilka han erhöll genom sitt gifte. Fänrik. Hejderidare i Östergötland omkr. 1673 och ännu 16883. Deltog i kriget mot Danmark 1676–16773. Lantjägmästare åtminstone från 16913. Död 1697-02-16 i Stockholm.3 Hans vapen finnes på en klocka från Rakereds gamla kyrka. Gift 1672-05-08 med Helena Rääf i Småland, född 1636, död 1701-03-02 på Opplunda och begraven s. å. 30/8 i Rakereds gamla kyrkas kor, dotter av löjtnanten Bengt Rääf i Småland, och Edla eller Elin Rock af Näs, nr 50.

Barn:

 • Edla Margareta, döpt 1675-08-09 på Opplunda, död 1759 Falla och begraven s. å. 30/5. Gift 1:o 1698-03-04 på Opplunda, 'då hon fick Alkarps skattehemman i Viby socken, Östergötlands län och 100 dukater i morgongåva', med majoren Nils Allman, död 1710-04-07 på Alkarp. Gift 2:o 1714-08-15 med löjtnanten vid danska infanteriet Johan Albrekt Litzfelt, född 1681 i Hessen-Kassel. Fången vid Hälsingborg 1710, men utväxlad. Död 1754-04-14 Gismestad s socken. Gift 3:o 1756-03-25 med majoren Christian von Schader, född 1664, död 1757-04-15 på Gismestad.
 • Maria Helena, till Opplunda, som hon 1756 försålde. Döpt 1676-10-30 på nämnda egendom, död ogift 1760 på Falla och begraven s. å. 19/4.

TAB 6

Bengt Nilsson Ulfsköld (son av Nils Hansson, Tab. 3), Till Sunsered i Bottnaryds socken, Skaraborgs län. Kapten. Introd, jämte brodern Brynte å ättens vägnar 1660-11-03 under nr 674. Död 1695. Gift 1:o med Carin Papegoja, dotter av Jöran Börjesson Papegoja, och N. N. Jöransdotter (Lilliehöök af Gälared och Kolbäck). Gift 2:o 1679-10-25 med Margareta Hård af Torestorp i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Sven Bryntesson Gyllengren, död före 1668), levde änka 1695, dotter av ryttmästaren och häradshövdingen Claes Knutsson (Hård af Torestorp, nr 60) och hans 2:a fru Brita Gustafsdotter Roos af Hjelmsäter.

Barn:

 • 1. Nils, född 164(2). Kaptenlöjtnant. Död 1728. Se Tab. 9
 • ?1. Brynte. Gift 1665, Michaelis tid, med Agneta Ross, dotter av överstelöjtnanten Johan Ross.
 • 1. Märta, levde änka 1686. Gift med fänriken vid Jönköpings regemente Hans Göran Struve, död före 1675-03-27.

TAB 7

Hans (son av Bengt Nilsson Ulfsköld, Tab. 6). Löjtnant. Erhöll från riddarhuset en gåva av 20 daler smt i sin fattigdom 16934. »Skjuten, sönderslagen och blind samt vid hög ålder», då han 1704 intogs på Vadstena krigsmanshus10. Död 1720-07-09 i Vadstena och begraven på klosterkyrkogården därst. Gift 1:o med Margareta Rosendufva, död 1710 Torrvalla och begraven s. å. 3/5 dotter av landshövdingen Carl Siggesson Rosendufva, och Ingeborg Ribbing. Gift 2:o 1715-07-10 i Vadstena med Margareta Andersdotter Lindh i hennes 2:a gifte (gift 1:o med majoren Nils Persson Rauckman, som levde ännu 16881), dotter av kyrkoherden i Åby pastorat av Linköpings stift Andreas Jonæ och Margareta Lou.

Barn:

 • 1. Carl Gustaf. Löjtnant. Död 1718. Se Tab. 8

TAB 8

Carl Gustaf (son av Hans, Tab. 7), till Bläsinge i Östra Ljungby socken, Kristianstads län, som han erhöll genom sitt andra gifte. Friryttare vid änkedrottningens regemente till häst 1673. Kvartermästare därst. Bevistade kriget mot Danmark 1676, då han blev tillfångatagen men »ransonerade» sig genom att betala 100 rdr in specie5. Löjtnant vid Lindhielms regemente, sedan vid Kalmar regemente med konfirm.fullm. 1710-01-26. Fången vid Kalisj 1706 av sachsarna. Hemkom och begav sig till Riga. Fången där av ryssarna 1710, men rymde och begav sig till Kalmar. Avsked 1711-07-07 »emedan han var alldeles oförmögen att fatta varken nya eller gamla exercitierna, tillstående själv sin svaghet». Intagen på Vadstena krigsmanshus 1714-10-20. Död 1718-04-11 i Vadstena. Han var 1685 förlovad med änkefru Margareta Stake.5. Gift 1:o 1681-06-26 i Skarstads socken, Skaraborgs län med Brita Blanckenfjell, död i barnsäng 1682 före 22/3, dotter av kaptenen Joen Torstensson, adlad Blanckenfjell, och Anna Bratt af Höglunda. Gift 2:o 1689 med Anna Maria Traill, död änka, dotter av stadsmajoren i Halmstad Ludvig Traill.

Barn:

 • 2. Brita Christina, döpt 1690-04-01 på Bläsinge, liksom syskonen.
 • 2. Hans Ludvig, döpt 1691-08-26.
 • 2. Margareta, döpt 1692-10-09, död 1693-03-12 på Bläsinge.
 • 2. Carl, tvilling, döpt 1694-04-20.
 • 2. Johan, tvilling, döpt 1694-04-20.
 • 2. Arent Magnus, döpt 1696-02-26 död 1698-05-08 på Bläsinge.
 • 2. Otto Ludvig, född 1698-01-10, död s. å. 13/5 på Bläsinge.
 • 2. Ulrika, född 1700-03-25. Gift med stånddrabanten Johan Netzelius, död 1723-11-09 i Stockholm.11
 • 2. Johan Jurgen, född 1701-12-20.
 • 2. Peter Gustaf, född 1704-06-08.

TAB 9

Nils (son av Bengt Nilsson Ulfsköld, Tab. 6), till Ramstorp i Ångarps socken, Skaraborgs län. Född 164(2). Var löjtnant 1691. Kaptenlöjtnant (vid Hälsinge regemente?). Död 1728-12-23 på Ramstorp. Gift 1679-05-13 Korpegården med Agneta Roos af Hjelmsäter, död 1729-06-05 på Ramstorp, dotter av majoren Nils Roos af Hjelmsäter, och Catharina Olofsdotter af Forstenasläkten, nr 2.

Barn:

 • Nils, född 1680, död s. å.
 • Christina Catharina, född 1681, död 1765-06-09 på Ramstorp och begraven s. å. 15/6. Gift med kaptenen vid livdragonregementet Magnus Edberg, född 1669, död 1747 på Ramstorp och begraven s. å. 5/5.
 • Johan. Styckjunkare i rysk tjänst. Död ogift.
 • Ulrik, död barn.
 • Leonard, född 1692. Styckjunkare. Död 1767. Se Tab. 10
 • Ulrika, född 1696-03-13, död 1754-01-21 Grindsbol och begraven s. å. 28/1.[7]. Gift före 1723 med ryttmästaren vid Västgöta tremänningskavalleriregemente Nils Garfihl, född 1678-10-10 på Borgholms slott, död 1749-05-18. [8]
 • Anna Maria, född 1700, död 1782-02-20 på Ramstorp. Gift med underofficeren Anders Elfvencrona, född 1695.
 • Ulrik, död ung.

TAB 10

Leonard (son av Nils, Tab. 9), född 1692-02-12 på Ramstorp i Ångarps socken, Skaraborgs län. Volontär vid amiralitetet 1710. Gjorde arklimästartjänst på skeppet Falken 1711, konstapeltjänst på skeppet Småland 1712 och på Vita örn 1713. Arklimästartjänst på skeppet Verden 17149. Konstapel vid sjöartilleriet i Karlskrona. Var styckjunkare därst. 1718. Avsked 1744. Död 1767-08-02 på sitt hemman Varggraven i Acklinga socken, Skaraborgs län. Gift 1718-01-26 i Karlskrona med Anna Frisk, född 1693, död 1789-11-24 på Varggraven.

Barn:

 • Johan, född 1718. Underskeppare. Död 1756. Se Tab. 11
 • Agneta, född 1721-03-20 i Karlskrona, död ogift 1741 i nämnda stad.
 • Nils Jakob, född 1723-02-12 i Karlskrona. Tjänade vid sjöstaten i nämnda stad. Gift 1745-03-03 i Alseda socken, Jönköpings län med pigan Annika Persdotter från Germunderydstorp.
 • Carl Gustaf, född 1724-04-15 i Karlskrona. Skeppsgosse 1734. Död ung.
 • Jonas, född 1725-09-25 i Karlskrona, död där s. å. 8/12.
 • Leonard, född 1726-11-05 i Karlskrona, död barn.
 • Carl Magnus, född 1729-06-20 i Karlskrona, begraven där 1730-04-20.
 • Anna Catharina, döpt 1731-08-24 i Acklinga socken, död 1814-06-03 på Ljunghem10 i likanämnd socken, Skaraborgs län. Gift 1759-11-02 i Acklinga socken med torparen Magnus Jeansson.
 • Carl Magnus, född 1736. Tjänade vid livgardet. Död ogift 1759 under kriget i Pommern.
 • Aron, född 1737. Kvartersman. Död 1784. Se Tab. 12

TAB 11

Johan (son av Leonard, Tab. 10), född 1718-02-15 i Karlskrona. Skeppsgosse 1730. Underskeppare vid sjöstaten. Död 1756-12-30 (drunknade) i nämnda stad. Gift där 1747-09-06 med Margareta Åberg (? »skeppar Wulfvenschiölds änka» jordfäst 1774-02-11 Aspö

Barn:

 • Anna Helena, född 1748-05-15 i Karlskrona, liksom syskonen.
 • Lovisa Ulrika, född 1750-03-04, död 1831-04-09 i Karlskrona. Gift där 1773-01-01 med arklimästaren vid sjöartilleriet Johan Peter Windahl, född 1750-01-21, död 1823-04-07 i Karlskrona.
 • Nils Johan, född 1755-01-03, död späd.
 • Johan, född. 1756-12-18.

TAB 12

Aron (son av Leonard, Tab. 10), född 1737 i Karlskrona. Kvartersman vid skeppsvarvet därst. Död 1784-09-24 i nämnda stad. Gift där 1759-10-14 med Margareta Knochenhauer, född 1736, död 1788-03-18 i Karlskrona.

Barn:

 • Johan Peter, född 1762-03-03 i Karlskrona, liksom syskonen, död där 1763-07-31.
 • Anna Maria, född 1764-07-11, död 1825-05-00 i Karlskrona. Gift där 1:o 1785-04-22 med timmermannen Per Söderlund. Gift 2:o 1793-04-19 i nämnda stad med timmermannen Per Österberg.
 • Christian Peter, född 1767-02-24.
 • Johan, född 1771. Underskeppare. Död 1807. Se Tab. 13
 • Leonard, döpt 1775-10-08.

TAB 13

Johan (son av Aron, Tab. 12), född 1771-10-30 i Karlskrona. Högbåtsman vid flottan därst. Underskeppare vid amiralitetet. Död 1807-06-30 i Stralsund. Gift 1792-05-19 med änkan Maria Christina (Maja-Stina) Persdotter, född 1757.

Barn:

 • Johan Aron, född 1792. Kofferdikarl. Död 1818. Se Tab. 14
 • Christian Peter, född 1795-08-15 15/5 Karlskrona, död där s. å. 27/11.
 • Johanna Christina, född 1797-12-25 Karlskrona, död där 1881-02-16. Gift 1836-12-18 i nämnda stad med flaggskepparen vid flottan, svärdsmannen Christian Rudolf Nyman i hans 2:a gifte, född 1807-10-06.

TAB 14

Johan Aron (son av Johan, Tab. 13), född 1792-09-10 i Karlskrona. Kofferdikarl. Död 1818-04-24 i nämnda stad. Gift där 1817-10-28 med Sofia Maria Löfverström i hennes 1:a gifte (gift 2:o med matrosen vid flottan C. G. Öhrfeldt), född 1791-04-28 i Karlskrona, död där 1827-12-00, dotter av stenhuggaren Gunne Löfverström och Christina Maria N. N.

Barn:

 • Anton Gustaf, född 1818-03-17 i Karlskrona.

TAB 15

Erik (son av Bengt Nilsson Ulfsköld, Tab. 6), till Påvarp i Hömbs socken, Skaraborgs län och Giärsbo i Tvärreds socken, Älvsborgs län. Ryttmästare vid Västgöta kavalleriregemente. Avsked före 1700. Död 1712 och begraven i Hömbs kyrka. Gift 1:o med Maria Lilliehöök af Gälared och Kolbäck i hennes 2:a gifte (gift 1:o före 1657 med löjtnanten Nils Ruuth i Västergötland, död 1676), levde 1692, men var död 1697, dotter av Måns Christoffersson Lilliehöök (af Gälared och Kolbäck, nr 66) och Anna Eriksdotter. Gift 2:o med Margareta Hammarhjelm, död före 1700-02-08, dotter av regementskvartermästaren Mårten Hammarhjelm, och hans 1:a fru Maria Björnberg. Gift 3:o 1703-01-13 i Undenäs socken, Skaraborgs län, med Maria Catharina Koskull, död 1748 och begraven i Hömbs kyrka, dotter av kaptenen Erik Koskull, och Anna Maria Gyllensvärd.

Barn:

 • 1. Carl. Volontär vid Skaraborgs regemente. Död 1697.
 • 2. Carl, född 1699. Kvartermästare. Död 1770. Se Tab. 16
 • 3. Gustaf, född 1706-12-12. Kvartermästare vid södra skånska kavalleriregementet. Löjtnant vid Kronobergs regemente 1731-09-25. Död 1732-06-25. ?Gift med N. N. Feltstierna.
 • 3. Catharina, född 1709, död 1730-08-20. Gift 1729 med kaptenen Johan Emanuel Lagerberg, i hans 1:a gifte, född 1700, död 1756.

TAB 16

Carl (son av Erik, Tab. 15), till Flottebo i Kyrkefalla socken, Skaraborgs län, som han erhöll genom sitt gifte. Född 1699. Kvartermästare först vid södra skånska kavalleriregementet, sedan vid livregementet till häst. Död 1770-03-17 på Rökekärr vid Hjo. Gift 1720-01-31 i Kyrkefalla socken, med Anna Maria Björnhufvud i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1714-08-24 i nämnda socken med korpralen Anders Gravander), död 1735-10-06 i Kyrkefalla socken, dotter av löjtnanten Jonas Björnhufvud, och hans 3:e fru Beata Lagerberg.

Barn:

 • Erik Gustaf. Född 1720-11-04 på Flottebo, liksom syskonen, död där 1721-03-06.
 • Margareta Catharina, född 1722-11-04, död ogift 1786-09-03 Torpa s socken, Skaraborgs län.
 • Fredrik, född 1725. Kapten. Död 1814. Se. Tab. 17.
 • Anna Christina, född 1728-05-17, död ogift 1814-06-03 på Ljunghem i likanämnd socken, Skaraborgs län.
 • Erik Gustaf, född 1731. Fänrik. Död 1798. Se Tab. 18
 • Märta Beata, född 1734-05-28.

TAB 17

Fredrik (son av Carl, Tab. 16), till Torpa i Segerstads socken, Skaraborgs län. Född 1725-01-17 Flottebo. Volontär vid Skaraborgs regemente 1740-10-21. Rustmästare därst. 1742-03-12. Furir s. å. 15/12. Förare 1745-04-25. Livdrabant 1750-04-25. Fänrik s. å. 21/8. Löjtnant 1759-02-23. Kapten 1769-03-31. RSO 1772-05-28. Avsked ur krigstjänsten 1775-11-15. Död 1814-08-16 på Ljunghem i likanämnd socken, Skaraborgs län. 'Han bevistade sjötåget till Finland 1742 och kampanjen vid Stockholm 1743 samt tåget till Dalarne och Bohuslän.' Gift 1755 med Cecilia Dorotea Groen, född 1729-02-09, död 1789-01-26 på Torpa, dotter av regementskvartermästaren Johan Georg Groen och Christina Reuterswärd.

Barn:

 • Johan Fredrik, född 1756-10-24 i Marums socken, Skaraborgs län, död där 1757-01-20.
 • Catharina, född 1757-12-05 Stommen, död 1832-11-06 i Ljunghems socken. Gift 1788-10-12 på Torpa med kaptenen Fredrik Gustaf von Köhler (av samma, ej introd., släkt som adliga ätten von Köhler) i hans 2:a gifte, född 1733-11-21 i Tunhems socken, död 1800-06-01 på kaptensbostället Källstorp vid Lidköping.
 • Fredrika, född 1760-04-08 på Stommen. Gift 1789-05-01 på Torpa med prosten och kyrkoherden i Blidsbergs pastorat av Skara stift Jonas Samuel Arosin i hans 2:a gifte (gift 1:o 1776-03-31 i Varola socken, med Märta Beata Petersohn, född 1743, död 1788-05-09 Backgården, dotter av ryttmästaren vid Västgöta kavalleriregemente Peter Petersohn och Anna Christina Mannercreutz, av en 1719-10-17 adlad, men ej introd. ätt), född 1733-06-04 i Grevbäcks socken, Skaraborgs län, död 1821-07-16 Gökstorp
 • Gustaf, född 1761-11-23 på Stommen, död där 1762-02-03.
 • Ulrika, född 1763-10-12 på Stommen, död där 1769-01-03.
 • Carl, född tvilling 1764-08-07 på Stommen, död s. d.
 • Per, född tvilling 1764-08-07 på Stommen, död där s. å. 10/11.
 • Mattias Fredrik, född 1765-10-14 på Stommen. Student i Uppsala. Auskultant i Göta hovrätt 1783-07-03. Extra kriminalnotarie därst. 1786-02-01. Extra civilnotarie 1789-06-19. Ord. civilnotarie 1796-04-25. Avsked 1798-04-20. Död ogift 1831-09-16 på Annefors bruk i Fröjereds socken, Skaraborgs län.
 • Märta, död ogift 1814.

TAB 18

Erik Gustaf (son av Carl, Tab. 16), född 1731-01-24 Flottebo. Kom i krigstjänst 1747. Volontär vid Skaraborgs regemente10 1748-06-04. Förare därst. 1750-05-04. Sergeant 1758-07-27. Fänriks avsked 1762-04-16. Död 1798-02-20 på hemmanet Skogen Skaraborgs län. Gift 1762-05-28 i Torbjörnstorps socken, Skaraborgs län med Anna Catharina Hård af Torestorp, född 1742-03-26 i Falköping, död 1814-02-08, dotter av fänriken Gustaf Hård af Torestorp, nr 60, och hans 2:a fru Anna Christina Winge.

Barn:

 • Märta Beata, född 1763-07-08 på Mellomgården i Varola socken, Skaraborgs län, död 1844-11-19.
 • Carl Gustaf, född 1765. Löjtnant. Död 1835. Se Tab. 19
 • Anders Johan, född 1767-07-04 i Falköping. Volontär vid Skaraborgs regemente 1774-03-07. Volontär vid artilleriet 1784-12-29. Sergeant vid artilleriregementet i Göteborg 1785-07-27. Underlöjtnant därst. 1789-05-13. Avsked 1798-04-30. Död barnlös 1838-02-24. Gift med Maria Nilsdotter, född 1767-12-25, död 1837-02-05.
 • Magdalena, född 1770-05-13 i Varvs socken, Skaraborgs län, död ogift 1845-09-08.
 • Eva Maria, född 1778-11-08, död före fadern.
 • Maria Elisabet, född 1779-08-17, död före fadern.
 • Anna Christina, född 1781-09-23, död 1804-11-27 Hultet. Gift med hemmansägaren Casper Eriksson Stålberg, född 1760.

TAB 19

Carl Gustaf (son av Erik Gustaf, Tab. 18), född 1765-04-08 i Falköping. Volontär vid Skaraborgs regemente 1766-03-27. Sappör vid artilleriregementet i Göteborg 1782-09-27. Furir därst. s. å. 19/10. Sergeant 1788-11-29. Styckjunkare 1785-05-26. Underlöjtnant 1789-05-13. Stabslöjtnant 1796-06-27. Avsked 1799-06-03. Död 1835-03-02 i Fröjereds socken, Skaraborgs län. Gift 1796-10-09 Mickelstorp, med Brita Ulrika Hård af Segerstad, född 1771-07-10 Backen, död 1810-04-27, dotter av kaptenen Carl Georg Hård af Segerstad, och Christina Elisabet Falck.

Barn:

 • Beata Sofia, född 1797-08-06, död 1839-10-18 Brandstorp s socken, Älvsborgs län. Gift 1818-04-24 med kronolänsmannen i Redvägs härad, hovsekreteraren Hans Johan Settergren, född 1791-09-13, död 1839.
 • Charlotta Vilhelmina, född 1799-05-11 i Fröjereds socken. Gift 1823-10-10 med underlöjtnanten Gustaf Adolf Israel Stålhane, född 1780, död 1841.
 • Carl Gustaf (Georg), född 1800-12-04 i Fröjereds socken. Fanjunkare. Död 1828-03-02 i Mariestad. Gift med Margareta Leijon (Lyon), född 1801, död 1829-06-27 i Stockholm, dotter av grosshandlaren N. N. Lyon och Maria N. N.
 • Johanna Elisabet, född 1802-08-21, död 1872-08-29 i Hjo. Gift 1824-12-27 i Breviks socken, Skaraborgs län med fänriken Gustaf Gabriel Ödell (eller Ödla), nr 211, född 1793, död 1834.
 • Ulrika Gustava, född 1804-09-10, död 1874-02-05. Gift 1837 med lantbrukaren Erik Johan Smedmark, född 1805-01-13, död 1864-08-18.
 • Fredrika Dorotea, född 1805-12-18, död 1807-03-30.
 • Fredrika Dorotea, född 1809-03-18, död 1893-09-08 i Hjo. Gift 1832-12-23 med fanjunkaren Johan August Wennlund, född 1808-07-22.
 • Utan känt samband.
 • 1) Märta Ulfvensköld. Gift 1697-12-05 i Stockholm med sadelmakaren Peter Olofsson Söderberg.
 • 2) Christina Ulfsköld, född 1700, död 1767-02-09 i Stockholm, Adolf Fredriks förs., i Stockholm. Gift med hovslagaren Johan Wulf, född 1692, död 1773-04-23 i Stockholm, Adolf Fredriks förs., i Stockholm.
 • 3) Gustaf Wulfenskijlt, volontär. Gift 1702-11-30 i Karlskrona med Christina Blåfjell.
 • 4) Hans Wulfenskijlt. Kofferdibåtsman. Gift 1705-12-28 i Karlskrona med Margareta Larsdotter i hennes 2:a gifte.
 • 5) Gustaf Wulfensköld. Arklimästare.

Barn:

 • Anna Catharina, döpt 1722-01-20 i Karlskrona.
 • 6) Gustaf Wultvenschiöld. Extra arklimästare. Begraven 1752-03-27 i Karlskrona.
 • 7) Arklimästaren Gustaf Wulfvenschiölds änka begraven 1755-11-09 i Karlskrona.
 • 8) Gustaf Wulfvenschildt. Volontär. Gift 1735-04-09 i Karlskrona med Apollonia Ellert.
 • 9) Anna Maria Ulfsköld (Wulfwensköld), född 1708, död änka 1800-07-05 i Karlskrona. Gift där 1742-04-23 med flaggskepparen Didrik Petersson.
 • 10) Hans Ulfsköld (Wulfenskiöld). Volontär.

Barn:

 • Anna Christina, döpt 1741-01-09 i Karlskrona, begraven där 1742-04-14.
 • 11) Lovisa Ulrika Ulfskjöld, född 1746, död ogift 1803-01-13 i Karlskrona.
 • 12) Gustaf Ulfvensköld. Löjtnant. Gift 1735-02-02 Håkanstad med Anna Maria Flodin.

Barn:

 • Mauritz, född 1735-04-17 i Ukna socken, Kalmar län.
 • 13) Nils Ulfsköld. Soldat. Gift 1745-03-03 i Alseda socken, Jönköpings län med Annika Persdotter.

Källor

1Bergström, Vadstena krigsmanshus (1901). 2Kugelberg, Första livgrenadjärregementets historia (1930). 3Sj. 4Ridd. o. Adelns protokoll. 5RAB (OA). 6At (SO). 7Karlberg, Älgå socken i Värmland (1906). 8Lk. 9At (L). 10 At (Sch). 11SRB.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: