:

De Besche nr 944

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten de Besche nr 944

Natural. 1678-11-09, introd. 1680.

de Besche A94400.png

TAB 1

Daniel de Besche, natural. de Besche, (son av Gerard de Besche, se adliga ätten de Besche, Tab. 4), till Forsmarks och Berkinge bruk i Forsmarks socken Stockholms län. Född 1648-05-03. Student i Uppsala1 1660-02-22 och i Leipzig s. å. Gick i krigstjänst 16732. Löjtnant vid Upplands regemente2 1674-01-22. Kaptenlöjtnant därst. 1676-12-23. Kapten 1677-01-02. Generalkvartermästarelöjtnant 1678-05-11. Natural. svensk adelsman tillika med äldre brodern Georg 1678-11-09 (introd. 1680 under nr 944, men före brodern). Överstelöjtnant vid tyska livregementet till fot3 1680-07-30 och kommendant i Landskrona. Död barnlös 1685-02-26 i nämnda stad och slöt således själv sin ättegren. Hans vapen med påskrift ses i Valö kyrka Stockholms län. Gift 1683-01-31 på Forsmark med Catharina Regina Lillieberg, död 1708, dotter av översten Christer Carlsson, adlad Lillieberg, och Anna Arendtsdotter.

TAB 2

Georg de Besche, natural. de Besche, (son av Gerard de Besche, se adliga ätten de Besche, Tab. 4), till Forsmark och Berkinge samt Vigelsbo i Valö socken Stockholms län. Född 1641-07-29. Bruksherre. Natural. svensk adelsman jämte yngre brodern Daniel 1678-11-19 (introd. 1680 under nr 944, men efter brodern). Död 1711-08-09 på Forsmark och jordfästes därst. s. å. 18/8 samt ligger, jämte sin fru, begraven i familjegraven i Valö, där deras gravsten med svensk påskriftlades. 'Han lät 1694 ånyo uppbygga Forsmarks kyrka, varest på södra läktaren hans och hans frus. vapen målades, och till vilken han 1696 gav en patén av förgyllt silver, därå hans namn är med runor graverat.' Gift 1666-06-06 med Althea Bothler från Amsterdam, född 1646-10-17, död 1704-01-07 och begraven s. å. 20/1.

Barn:

 • Margareta Beata, född 1667, död 1749-03-06. Gift 1685-08-20 i Stockholm med generallöjtnanten och landshövdingen Jakob Grundel, friherre Grundel, född 1657, död 1737.
 • Anna Catharina, född 1668, död 1720-11-04 på Berkinge och begraven i Forsmarks kyrka7 Gift med handelsmannen i Liège Conrad Meijer, död 1706, då änkan återflyttade till Sverige.
 • Georg, född 1669. Brukspatron. Död 1730. Se Tab. 3
 • Altea, född 1670. Blev kort före sin död sinnessvag. Gift med kammarrådet Johan Silfverström, i hans 2:a gifte, född 1660, död 1710.

TAB 3

Georg, (son av Georg de Besche, natural. de Besche, Tab. 2), till Forsmark m. m. Född 1669-06-14 på Forsmark. Student i Uppsala1 1681-10-10. Bruksägare. Död 1730-01-12 (14/6 enl. vapnet i Forsmarks kyrka ) på Forsmark och begraven under sakristian i Forsmarks kyrka, där hans vapen med påskrift uppsattes. 'Då ryssarna 1719 härjade i svenska skären, blev Forsmarks bruk skövlat och uppbränt, varvid gick förlorat ett dyrbart bibliotek och en med mycken kostnad samlad konst- och rustkammare, vid vilket tillfälle han med största skyndsamhet måste rädda sig med fru och barn på en liten holme i en nära belägen insjö, där de, under ständig fruktan att bliva upptäckta, måste uthärda flere dagars hunger och köld. Hans då förlorade egendom uppskattades till 4 tunnor guld, och resten av hans förmögenhet förstördes vid en eldsvåda i Stockholm 1723. Innan sin död hann han dock återställa Forsmark i det stånd, att hans änka och barn lämnades i någorlunda välmåga.'. Gift 1709-10-07 med Anna Catharina Boor, av holländsk börd, född 1684-02-18, död 1749-05-29 på Godegård i likanämnda socken Östergötlands län.

Barn:

 • Altea Maria, född 1707-12-04 Österby, död 1764-09-24 på Godegård. Gift 1737 med bruksägaren Johan Carl De Geer, född 1706, död 1750.
 • Anna Margareta, född 1710-07-11 på Forsmark, död 1787-12-14 i Uppsala. Gift 1735-11-27 i Stockholm med borgmästaren i Öregrund Jakob Albrechtsson Stare, död 1743 i Uppsala4
 • Georg, född 1711-07-11, död 1716-01-04.
 • Carl, född 1712-08-05. Auskultant i bergskollegium 1732-06-20. Volontär vid livgardet 1733-11-02. Reste utrikes 1734. Blev katolik och gick i tjänst hos kurfursten av Trier, vid vilkens livgarde han var kapten.
 • Sara Lovisa, född 1713-11-20, död 1739-08-08 Karlsby och begraven s. å. 11/8. Gift 1738-07-18 Blommedal med bruksägaren Carl Henrik Bergenstråhle, född 1711, död 1790.
 • Johan Jakob, född 1714. Bankokommissarie. Död 1792. Se Tab. 4.
 • Catharina Elisabet, född 1718-04-27, död 1725-04-01.
 • Ulrika, född 1720-08-10 på Berkinge7, död 1767-05-03 på Blommedal. Gift där 1738-07-26, med kornetten Carl Gabriel Rolkirch, nr 175, född 1711, död 1788.

TAB 4

Johan Jakob, (son av Georg, Tab. 3), född 1714-11-29. Student i Uppsala1 1732-01-21. Auskultant i Svea hovrätt 1736. Hovjunkare 1745. Ombudsman vid generaltullarrendesocieteten 1756. Bankokommissarie 1761-06-03. Avsked 1778-05-20. Död 1792-03-12 Grimstad. Gift 1741-05-17 med Anna Catharina Hilchen, född 1721-09-10. Död 1810-11-24 i Norrköping, dotter av löjtnanten Adam Frans Hilchen, och Ulrika Lundberg.

Barn:

 • Emerentia Catharina, född 1742-03-21, död 1743-07-00 Norrby och begraven s. å. 24/8.
 • Beata Charlotta, född 1743-10-13, död 1786-05-29 Säter. Gift 1:o 1767-02-22 med bankoreferendarien Lars Benzelstierna B, i hans 1:a gifte, från vilken hon blev skild, född 1735, död 1808. Gift 2:o 1774-10-23 i Stockholm med sin kusin, ryttmästaren Göran Rotkirch, född 1743, död 1818.
 • Georg Vilhelm, född 1745-05-25 död 1752.
 • Ulrika född 1746-05-25 på St. Bisslinge i Eds socken Stockholms län, begraven s. å. 12/6.
 • Gustava född 1746-05-25 på St. Bisslinge i Eds socken Stockholms län, begraven s. å. 12/6.
 • Fredrika Louisa, född 1747-06-08 på St. Bisslinge, död 1825-11-25 i Närke. Gift 1776-06-26 i Stockholm med inspektören vid lantmäterikontoret, överdirektören5 Per Holmbrinck, född 1735-06-24, död 1804-02-24 i Stockholm.
 • Augusta Maria, född 1748-09-20 Hästa, begraven s. å. 14/11.
 • Ulrika Altea, född 1749-09-12 på Hästa, död 1803-04-12 Ringstad. Gift 1:o 1783-11-02 Säter. Gift 2:o 1797-12-26 på Ringstad med löjtnanten vid adelsfanan Carl Gustaf Trolle, född 1766, död 1803-06-21 på Ringstad.
 • Hubert Gillis, född 1750. Major. Död 1824. Se Tab. 5
 • Georg Otto, född 1752-10-09 på Hästa, död 1754-04-07.
 • Georg Johan, född 1754-11-07. Kadett vid artilleriet 1765-06-18. Volontär vid livgardet 1768-11-07. Förare därst. 1769-09-08. Livpage 1770-02-21. Ridpage 1772. Kornett vid Västgöta kavalleriregemente 1773-09-16. 1. kammarpage hos konungen 1774-10-05. Löjtnant vid nämnda regemente 1776-05-22. Ryttmästare i armén 1776-04-01. Stabsryttmästare vid adelsfaneregementet 1779-04-23. Transp. till Östgöta kavalleriregemente 1781-12-19. Kammarjunkare 1783. Ledamot av nedre borgrätten8 1784-09-25. Och av övre borgrätten8 1787-10-20. Major 1787-05-28. Underceremonimästare vid KMO 1787-11-22. Överste i armén 1792-04-12. Överstebefallningsman på Stockholms slott s. d. Ståthållare på Stockholms slott 1793-03-06. Därifrån entledigad 1794-07-24. RNO s. å. 24/11. Entledigad från uppvaktning såsom 1. kammarpage och kammarjunkare8 1796-11-10. Hovmarskalk och förvaltare av hovekonomien 1798-11-17. RSO 1800-06-14. KS:tJoh:s av Jerusalem O s. å. 13/12. Överste vid adelsfaneregementet 1801-07-13. Chef för nämnda regemente 1802-01-20. Tjänstfri från förvaltningen av hovmarskalksämbetet 1804-08-21. Hovmarskalk hos änkedrottning Sofia Magdalena 1806-03-08. Avsked från förvaltningen av hovekonomien hos konungen på Gripsholm8 1809-03-26. Död ogift 1814-07-19 Västerås.

TAB 5

Hubert Gillis, (son av Johan Jakob, Tab. 4), född 1750-09-10 (21/9) Hästa. Volontär vid livgardet 1767-08-18. Rustmästare därst. 1768-02-20. Furir s. å. 8/7. Sergeant 1770-06-05. Sekundadjutant vid Jämtlands dragonregemente s. å. 15/10. Sekundlöjtnant därst. 1771-06-05. Livdrabant6 1773-04-22. Korpral (major) vid livdrabanterna 1784-12-07. Död 1824-05-05 i Söderköping. Gift 1:o 1784-07-10 med grevinnan Catharina Maria Gyllenborg, född 1759-12-01, död 1789-02-15 Grimstad, dotter av riksrådet greve Henning Adolf Gyllenborg, och hans 2:a fru friherrinnan Maria Gustava von Köhler. Gift 2:o 1796-09-27 i Söderköping med friherrinnan Ulrika Sparre, född 1760-04-27 Slevringe. död 1821-07-05 i Söderköping, dotter av majoren, friherre Sigge Sparre, och Charlotta Rosenstierna.

Barn:

 • 1. Catharina Maria, född 1784-08-17 Trosby. Stiftsjungfru. Död 1808-08-03. Gift 1805-03-14 i Söderköping med majoren Carl Ludvig Du Rietz, i hans 2:a gifte, född 1753, död 1841.
 • 1. Wathier, född 1786-01-05 på Trosby. Kornett vid adelsfanan. Kadett på Ostindiska kompaniets skepp Gustaf III. Död 1805-01-27 i Kina.
 • 2. Anna Charlotta Ulrika, född 1798-03-12, död s. å. 28/7.
 • 2. Jean Wathier, född 1800. Kyrkoherde. Död 1879. Se Tab. 6.
 • 2. Sixten Wathier, född 1801. Hovjunkare. Död 1870. Se Tab. 11.
 • 2. Joris Wathier, född 1803-04-04 i Söderköping. Volontär vid 2. livgrenadjärregementet 1821-02-23. Sergeant därst. s. å. 9/3. Avsked 1835-06-22. Underofficerskorpral vid 2. livgardet s. å. 30/8. Avsked s. å. 26/11. Död ogift 1869-12-06 Broxvik.

TAB 6

Jean Wathier, (son av Hubert Gillis, Tab. 5), född 1800-02-28 på Grimstad. Student i Uppsala 1819. Prästvigd 1824-01-04. Huspredikant hos friherre F. E. Hamilton på Stavsäter s. å. Pastorsadjunkt i Drothems församl. av Linköpings stift s. å. Lärare vid växelundervisningsskolan i Söderköping 1825-05-18. Brunnspredikant vid S:t Ragnhilds hälsobrunn 1826-04-18. Bestridde själavården vid de regementsavdelningar, som voro kommenderade till arbete vid Göta kanal i och omkring Söderköping 1824–1829. Komminister i Söderköping 1830-03-10. Pastoralexamen 1831-04-20. Vice pastor i Söderköping 1856. Kyrkoherde i Drothems pastorat av Linköpings stift 1860-04-16. Tillträdde 1861. Död 1879-07-20 i Drothems prästgård Östergötlands län. Gift 1825-07-03 i Drothems kyrka med Anna Charlotta Ullvin, född 1806-07-03, död 1894-04-03, dotter av kyrkoherden i Drothem Erik Ullvin och Christina Catharina Segerström.

Barn:

 • Charlotta Catharina Ulrika Matilda, född 1826-03-05, död 1862-11-26. Gift 1859-10-21 med hemmansägaren i Tingstad Gotthard Svensson.
 • Sofia Emilia Lovisa, född 1828-09-02 i Söderköping, död ogift 1916-03-07 i Stockholm.
 • Vendela Augusta Vilhelmina, född 1830-09-10, död ogift 1858-02-04 i Söderköping.
 • Hubert Gillis Wathier, född 1833. Bruksförvaltare. Död 1906. Se Tab. 7.
 • Altea Amalia Eleonora, född tvilling 1833-07-11 i Söderköping, död 1834-08-26.
 • Sigge Wathier August Georg, född 1837-03-19, död s. å. 30/6.

TAB 7

Hubert Gillis Wathier, (son av Jean Wathier, Tab. 6), född tvilling 1833-07-11 i Söderköping. Förvaltare på Lögdö bruk i Hässjö socken Västernorrlands län 1864. Ledamot av Västernorrlands läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott 1887–1904. RVO 1895-11-30. Död 1906-09-18 i Härnösand. Gift 1867-02-28 Vävland med Hulda Margareta Justina Åström, född där 1838-05-10 ]], död 1925-06-28 (Sundsvalls db nr 136/25) (begraven Lögdö, Västernorrlands län, db), dotter av sjökaptenen Hans Åström och Maria Justina Forslund.

Barn:

 • Hans Wathier, född 1867-12-09 på Lögdö bruk, liksom syskonen. Volontär vid Jämtlands fältjägarekår 1887-05-07. Avsked s. å. 16/5. Volontär vid Västernorrlands bataljon 1887-05-30. Mogenhetsexamen s. å. 3/6. Sergeant 1888-06-14. Elev vid krigsskolan s. å. 18/7. Utexaminerad 1889-01-24 o. Underlöjtnant vid nämnda bataljon, nu Västernorrlands regemente s. å. 16/11. Löjtnant 1893-11-10. Kapten 1903-03-13. RSO 1910-06-06. Major vid Norrbottens regemente 1914-12-23. Avsked från beställning på stat och överstelöjtnant i armén 1922-11-30. Död 1928-09-09 i Härnösand domk.förs., ]] och begr i Lögdö socken.
 • Gillis Wathier, född 1870-07-03. Bokhållare hos Sunds aktiebolag i Sköns socken Västernorrlands län. Förvaltare vid Törefors sågverk Norrbottens län 1899. Ägde en tid Stornäsets sågverk i Medelpad. Ånyo anställd hos Sunds aktiebolag som uppsyningsman vid Rundbäckens kraftstation 1920. Gift 1899-11-19 i Sundsvall med Anna Elisabet Hägerström född 1877-10-13 vid Alviks sågverk vid nämnda stad, död 1935-03-21 i Sundsvall och begr i Lögdö socken (Ljustorps db nr 15), dotter av förvaltaren P. A. Hägerström och Nanny Carolina Regnander.
 • Hulda Maria Charlotta, född 1874-06-17. Stiftsjungfru. Gift 1899-06-17 på Lögdö med artisten Simeon Öqvist från vilken hon blev skild, född 1868-09-03 i Sundsvall.
 • Georg Wathier, född 1876-02-13, död s. å. 25/2.
 • Ludvig Wathier (Love), född 1877. Bruksförvaltare. Se Tab. 9.
 • Hulda Emilia Ulrika (Emmy), född 1879-04-12. Stiftsjungfru. Död ogift 1912-07-26.
 • Sixten Wathier, född 1881. Bruksförvaltare. Se Tab. 10.

TAB 8

Hubert Wathier, (son av Hubert Gillis Wathier, Tab. 7), född 1872-12-10 på Lögdö bruk i Hässjö förs., Västernorrlands län. Volontär vid Västmanlands regemente 1893-03-07. Mogenhetsexamen i Härnösand 1894-05-29. Korpral 1895-07-27. Sergeant i Västernorrlands regemente s. å. 21/8. Elev vid Krigsskolan s. å. 25/9. Fanjunkare 1897-08-12. Utexaminerad s. å. 29/11. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 10/12. Löjtnant 1899-12-22. Gymnastikdirektörsexamen vid Gymnastiska centralinstitutet 1901-05-24. 2:dre adjutant vid VI arméfördelningens stab 1905-10-01–1910-09-30. 1:ste adjutant därst. 1910-10-011912-04-12. Kapten 1912-01-19. RSO 1918-06-06. Gymnastiklärare vid Sollefteå kommunala mellanskola och gymnasium 1921-08-15. Brandchef i nämnda stad 1923-01-01. Gift 1904-10-01 i Härnösand med Ebba Augusta Fröberg, född 1882-02-26, dotter av borgmästaren Christian August Fröberg och Ebba Charlotta Catharina Eneroth.

Barn:

 • Hulda Ebba Emilia, född 1906-02-13 i Härnösand. Gift 1927-04-09 i Oscarskyrkan i Stockholm m. banktjänstemannen, sedermera direktören i Svenska tändsticksaktiebolag i Jönköping Per Otto Gunnar Bergenstråhle, född 1901-11-21 i Sala
 • Elin Ulrika Catharina (Ulla), född 1908-08-28, i Härnösands domk.förs.,. Yrkes- och handarbetslärarinna vid Vanföreanstalten i Härnösand.
 • Hubert Wathier August, född 1911-07-07 i Östersunds annexförs.

TAB 9

Ludvig Wathier (Love), (son av Hubert Gillis Wathier, Tab. 7), född 1877-05-25 på Lögdö bruk i Hässjö förs., Västernorrlands län. Elev vid skogsinstitutets lägre kurs 1898–1899. Bruksförvaltare hos Sunds aktiebolag vid Lögdö bruk. Forstmästare. Gift 1902-09-23 i Blidö förs., Stockholms län med Gunhild (Gunilla) Viktoria Odén, född 1882-01-06 i Blidö förs., Stockholms län, dotter av överlotsen, sjökaptenen Carl Olof Odén och Amalia Knoll.

Barn:

 • Carl Love Wathier, född 1903-07-19 i Ljustorps förs., Västernorrlands län. Sjökapten. Död 1937-05-12 i Sundsvall
 • Hans George Wathier, född 1906-07-18 Lögdö, Västernorrlands län. Se Tab. 9A.
 • Barbro Gunhild Hulda Marianne, född 1908-04-18 Lögdö, Västernorrlands län. Agronomexamen v Alnarp 1932. Gift 1935-02-09 i Stockholm m. löjtnanten i Livgrenadjärregementets reserv, friherre Gustaf Lagerfelt, född 1905-11-29 Lagerlunda, Östergötlands län
 • Gunvor Elisabet Christina Aimée, född 1914-08-31 Lögdö, Västernorrlands län
 • Hubert Gillis Wathier, född 1916-08-31 Lögdö, Västernorrlands län.

TAB 10

Sixten Wathier, (son av Hubert Gillis Wathier, Tab. 7), född 1881-10-11 på Lögdö bruk i Hässjö förs., Västernorrlands län. Förvaltare hos Sunds aktiebolag vid Galtströms bruk i Njurunda förs., Västernorrlands län. Gift 1914-05-30 i Kvidinge förs., Kristianstads län med Elsa Helesine Svensson, född 1895-10-27, dotter av kronolänsmannen i Brönnestads distrikt Magnus Svensson och Amanda Helena Forsberg.

Barn:

 • Jean-Wathier Sixten Magnus
 • Elsa Hulda Helena Anne-Marie
 • Elsa Ingeborg Margareta
 • Sixten Wathier Magnus
 • Elsa Emmy Britt-Marie
 • Wilhelm Wathier

TAB 11

Sixten Sigge Wathier, (son av Hubert Gillis, Tab. 5), född 1801-04-20. Student i Uppsala 1819. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt. Hovjunkare 1827-08-31. Härold vid VO 1829-08-31. Död 1870-05-06. Gift 1827-11-22 m Sofia Wiberg, död 1858-09-05, dotter av möbelhandlaren i Stockholm Olof Wiberg och Christina Widberg.

Barn:

 • Christina Sofia Ulrika, född 1828, död s. å. 9/9.
 • Hubert Olof Wathier, född 1829-09-17, död s. å. 18/9.
 • Eugenia Sofia Augusta, född 1831-08-18. Stiftsjungfru. Död 1849-08-17 i Söderköping.
 • Gerard Gillis Wathier, född 1833. Stationsinspektor. Död 1898. Se Tab. 12.
 • Altea Carolina Vilhelmina, född 1834-05-06 i Stockholm, död 1894-05-09 i Söderköping. Gift 1862-01-10 med apotekaren i Söderköping Carl Franzén, född 1817-09-14 Fransberg s socken Östergötlands län, död 1892-08-28 i Söderköping.
 • Alfred Georg Wathier, född 1836-04-13, död 1837-07-19.
 • Ida Hildegard Matilda, född 1838-09-28 Tångstad s socken Östergötlands län, död ogift 1920-11-03 i Mörby i Danderyds socken Stockholms län, (Stockholm, Matteus förs., db).
 • Ottilia Catharina Maria, född 1841-12-10, död 1842-04-08.

TAB 12

Gerard Gillis Wathier, (son av Sixten Wathier, Tab. 11), född 1833-04-02. Anställd vid olika kanalbyggnader 1850–1856. Nivellör vid statens järnvägsbyggnader 1850. Bokhållare vid statens järnvägstrafik 1861. Stationsinspektor vid Björnlunda 1863. Baningenjör 1873. Stationsinspektor vid Mantorp 1875. Avsked 1888. Död 1898-08-13 i Stockholm. Gift 1:o 1863-09-15 i Gryts förs. ]] med Emma Augusta Lydia Bergman, född 1835-08-29 i Gryts förs. ]], död 1885-04-12, dotter av possessionaten Pehr Erik Bergman och Helena Christina Bistedt. Gift 2:o 1887-06-17 i Jakobs kyrka i Stockholm med Axelina Rosalie Wadström, adopterad de Maré , född 1838-09-26 i Rumskulla förs., Kalmars län,död 1914-03-07 i Strängnäs ]], dotter av brukspatronen Gustaf Adolf Wadström och Jeane Göbel.

Barn:

 • 1. Lydia Erika Christina Sofia, född 1864-07-31 vid Björnlunda i likanämnda socken Södermanlands län. Utexaminerad från högre lärarinneseminarium 1886. Lärarinna vid Halmstads högre läroverk för kvinnlig ungdom s. å. Föreståndarinna för Arvika elementarskola för flickor 1893.
 • 1. Erik Wathier Gerard Eugen, född 1865-11-15. Mogenhetsexamen 1886. Extra ordinarie kammarskrivare vid tullverket och generaltullstyrelsen s. å. Genomgick telegrafverkets assistentkurs 1887. Stationsskrivare i Östersund 1889. Bokhållare vid statens järnvägar 1902. 1. stationsskrivare därst. 1908. Stationsinspektor vid Riksgränsen 1915-06-26. Afsked 1932-12-01.
 • 1. Anna Erika Elisabet Maria, född 1868-04-15 vid Björnlunda. Lärarinna vid skolan för sinnesslöa barn i Stockholm. Föreståndarinna för arbetshemmet i Stockholm för kvinnliga sinnesslöa. Död 1934-12-04 i Stockholms län och begraven i Veta socken, Örebro län.
 • 1. Viola Erika Gerda Teresia, född 1869-07-05 vid Björnlunda. Statstelefonist i Söderhamn. Interurbantelefonist. Kassör vid telegrafverket 1907-11-29.
 • 1. Sixten Wathier, född 1872-04-09, död s. å. 10/6.
 • 1. Signe Erika Amalia Altea, född 1874-01-14, död 1885-05-15 vid Mantorp i Veta socken Östergötlands län.
 • 1. Jenny Erika Linnea Natalia, född 1877-11-20 vid Mantorp. Gift 1903-01-10 i Stockholm med försäkringstjänstemannen Adam Johan Vilhelm Lagerberg, född 1865

Källor

1 Um. 2 Bu. 3 Mf. 4 Mr. 5 El. 6 Kr AB. 7 At (Sch). 8 SAB.


Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Tillägg och rättelser ur supplementband 1 - 2 / Carl Szabad.

: