:

Noreen

Från Adelsvapen-Wiki

TAB 1

Gudmund. Uppgives hava inkommit från Flandern eller grevskapet Artois i Frankrike och varit tornbyggare. Bodde i byn Dragaryd i Kånna socken. Uppgives hava stupat 1555 på ett strövtåg mot danskarna inåt Skåne.

Barn:

 • Erlandus Gudmundi Se Tab 2

TAB 2

Erlandus Gudmundi, född 1554 i Dragaryd. Intagen i Växjö skola 1564. Flyttade till skolan i Jönköping 1570-04-09 och sedan 1570 till gymnasium i Roskilde, där han studerade i 5 år. Intogs i Linköpings skola 1575-06-03. Prästvigd i Linköping 1576-07-05. Adjunkt hos prosten i Örebro Esbernus Petri Boose. Komminister i annexet Almby 1576 och i Örebro 1577. Kyrkoherde i Visnums pastorat av Karlstads stift 1581-08-01. Underskrev Uppsala mötes beslut 1593. Kyrkoherde i Nors pastorat av Karlstads stift 1595-08-08. Prost över Västersysslet 1598. Död natten till 1630-04-08 och begraven i Nors kyrka, där hans epitafium med latinsk påskrift uppsattes. Han skall hava bevistat flere herredagar. Gift 1:o 1579 i Örebro med Birgitta Persdotter, född 1558, död 1590, syster till prosten i Örebro, Esbernus Petri Boose. Gift 2:o 1594-06-02 i Mariestad, med Anna Kax, född 1574 i Tuna prästgård, Uppsala län, död 1658-11-00 på hemmanet Lerum i Nors socken, dotter av kyrkoherden i Tuna pastorat av Uppsala ärkestift Erik Kax och Maria Svensdotter.

Barn i gifte 2:o:

 • Catharina Norenia. Född 1604-02-02 i Nors prästgård, död 1647-05-20 i Kila prästgård. Gift 1628 med prosten Sveno Anundi Faxelius
 • Mattias Erlandi Norenius, född 1605. Kyrkoherde. Död 1680. Se Tab. 3.
 • Gudmundus Erlandi Norenius, född 1607. Prost och kyrkoherde. Död 1675. Se Tab. 6.
 • Erik Erlandsson, född 1607, död 1679. Landsdomare. Riksdagsman Se Tab 8.

TAB 3

Mattias Erlandi Norenius född tvilling 1605-02-25 i Nors prästgård. Studerade från 1618 vid Karlstads och från 1623 vid Växjö skola. Student i Uppsala 1625-08-19. Prästvigd 1627-08-30 i Mariestad till sin faders medhjälpare. Kyrkoherde i Nor efter honom 1630. Avträdde med Kungl Maj:ts tillstånd pastoratet till sin son Erland 1680. Död 1680-03-07. Gift 1:o 1632-07-08 på Björnö i Gillberga socken med Birgitta Persdotter Forsaea, född 1611, död 1637-07-23, dotter av kronobefallningsmannen och arrendatorn av Västersysslet i Värmland Peder Olofsson på Björnö och Kerstin Siggesdotter. Gift 2:o 1640-07-05 på Vik (Västervik, nu Gustavsvik) i Varnums socken med Birgitta Roman, född 1620-10-28 på Bromyre gård i Fredsbergs socken, död 1694, dotter av landskamreraren Arvid Pedersson Roman och hans 1:a fru Anna Jönsdotter Gyllenhand.

Barn i 1:a giftet:

 • Ebba Noreen född 1633-12-31 i Nor/S, † 1709-02-23 i Nedre Ullerud/S. Gift med brukspatronen i Värmland Börje Spaak, † ca 1709.
 • Maria Noreen född 1635-05-26 i Nor/S, † 1703-05-01. Gift 1:o med kyrkoherden i Amnehärad Andreas Laurentii Callenius född ca 1630, † ca 1681. Gift 2:0 med prästen Laurentius Andreae Grotte född ca 1644, † 1697-01-06 i Amnehärad. Gift 3:o med kyrkoherden i Amnehärad Gustavus Olavi Golstenius född ca 1620, † ca 1699.


Barn i 2:a giftet:

 • Erland Mattsson Noreen Se Tab 4
 • Anna Noreen född 1643-06-07 i Nor/S, † 1714-04-03 i Edsleskog/P. Gift med kyrkoherde Lars Brynolfsson Hesselgren, † 1682 i Edsleskog. Gift 2:o med kyrkoherde Per Christoffersson Risell född 1648-07-03 i Nedre Ullerud/S, † 1710-05-24 i Edsleskog.
 • Daniel Noreen född 1643, död 1677. Löjtnant. Se Tab 9
 • Arfwid Noreen född 1645, död 1709. Rådman. Se Tab 10
 • Sven Noreen född 1647. Död 1710. Akademibokbindare
 • Erik Noreen född 1651. Död 1692. Mantalskommisarie Se Tab 11
 • Johan Noreen. Se Tab. 12
 • Mats Noreen. Se Tab. 13
 • Clara Noreen född 1644, † 1711. Gift med kyrkoherde Anders Torstensson Eurelius.

TAB 4

Erland Mattsson Noreen (son av Mattias Erlandi Norenius, Tab. 3), född 1641-09-21 i Nors prästgård. Student i Uppsala 1659. Informator för riksrådet och riksskattmästaren, friherre Gustaf Bondes son Axel och reste med honom såsom hans hovmästare genom Danmark, Tyskland, Holland och Frankrike. Fil. mag. i Giessen 1670. Prästvigd 1675-03-28 och sin faders medhjälpare i ämbetet samt vice pastor i Nor 1675. Kyrkoherde i Nor efter fadern 1680. Prost över Nordmarks kontrakt 1692-06-27. Predikade på prästmötet 1692 och var preses på prästmötet i Karlstad 1693. Död 1697-05-01. Gift 1673-09-14 i Väsehärads prästgård med Elisabet Fogel, född 1650 i Väse, död 1710 i Nor, dotter av kyrkoherden i Väsehärads pastorat av Karlstads stift Elias Nikolai Fogelius och Christina Håkansdotter (Werme).

Barn:

 • Axel Noreen. Född 1674, död 1750 Se Tab. 14
 • Mattias Noreen Född 1681, Se Tab. 15
 • Elias Noreen. Född 1681. Se Tab. 16
 • Erland Noreen. Född 1689. Se Tab. 17
 • Erik Noreen. Född 1690. Se Tab. 5

TAB 5

Erik Noreen, (son av Erland Mattsson Noreen, Tab 4). Född 1690-10-12 i Nors prästgård. Student i Uppsala 1712. Fil. mag. i Uppsala 1719-06-16. Prästvigd 1719-11-26. Regementspräst vid artilleriet 1720-10-22. Kyrkoherde i Kola pastorat av Karlstads stift med kunglig fullmakt 1721-05-11. Vice preses vid prästmötet 1732 och preses 1735-09-10. Prost över Jösse härads kontrakt 1732–1759. Död 1760-05-31. Gift 1721-09-12 med Catharina Faxell, född 1700-12-04, död 1748-07-13, dotter av prosten och kyrkoherden i Köla pastorat Sven Faxell och Maria Caméen samt syster till regeringsrådet Bengt Faxell.

Barn:

TAB 6

Gudmundus Erlandi Norenius (son av Erlandus Gudmundi, tab 2), född tvilling 1607-03-23. Student i Uppsala 1625-08-19. Fil. mag. i Uppsala 1632-02-03. Konrektor vid trivialskolan i Karlstad 1639. Rektor vid trivialskolan i Karlstad 1641-08-05. Erhöll Hammarö prebende 1643. Kyrkoherde i Gillberga pastorat 1648-06-27. Prost över Nordmarks kontrakt 1653. Död 1675. Var stiftsfullmäktig vid 1652 års riksdag. Hans barn kallade sig Nordberg. Gift 1645-06-15 i Kristinehamns kyrka med Elisabet Flygge, död 1667-05-18, dotter av generaltullinspektoren Peter Flygge på Bro och hans 1:a hustru Margareta von Brehmen samt syster och halvsyster till Johan Flygge.

Barn:

 • Petrus Gudmundi Nordberg, född 1656. Prost och kyrkoherde. Död 1727. Se Tab. 7.
 • Gudmund Nordberg, adlad Löwennhielm, född 1656, död 1739. Se adliga ätten Löwenhielm.

TAB 7

Petrus Gudmundi Nordberg (son av Gudmundus Erlandi Norenius, tab 6), född 1656 i Gillberga prästgård. Student i Uppsala 1670-09-07. Fil. mag. i Uppsala 1679-12-12. Prästvigd 1682. Kyrkoherde i Frändefors pastorat av Karlstads stift 1683. Vice prost 1703-06-11 och ordinarie prost 1709-07-01 i Södra Dals kontrakt. Död 1727-01-10. Gift 1:o 1682 med Margareta Florenia, dotter av hans företrädare i Frändefors pastorat, kyrkoherden, fil. mag. Torstanus Florenius och Maria Lithenia. Gift 2:o efter 1700 med Magdalena Malm i hennes 2:a gifte. Gift 3:o med Sara Caméen i hennes 3:e gifte, född 1664-05-05, dotter av superintendenten i Karlstad, fil. mag. Benedictus Svenonis Caméen och Christina Carlberg och syster till assessorn Erland von Caméen.

Barn i gifte 1:o:

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Svenskt biografiskt lexikon (SBL). Denna artikel innehåller information och citat hämtade från Svenskt biografiskt handlexikon

: