Fabritius nr 1120

Från Adelsvapen-Wiki

1120.jpg


Adliga ätten Fabritius nr 1120 †

Adlad 1687-10-30, introducerad 1689. Utdöd 1834-07-22.

Ätten härstammar ifrån Gelderland, varifrån den under religionsförföljelsen under hertigens av Alba tid blev fördriven.


TAB 1

Johannes Gregorius Fabritius. Med. doktor och professor i Leiden. Holländska kompaniets generalkirurg i Brasilien. Gift med Elisabet Funck, omg. 1657 med artilleriöversten i rysk tjänst Paul Rudolf Beem.

Barn:

 • Ludvig Fabritius, adlad Fabritius, född 1648-09-11 på fästningen Oranien i Brasilien. Kom 1660 med styvfadern till Holland. Adjutant vid artilleriet i Ryssland 1663-06-04. Löjtnant vid artilleriet i Ryssland 1664. Vid Astrakans övergång 1665-10-00 av de donska kosackerna tillfångatagen och 1666 såld till slav för 200 rubler. Ånyo såld 1668 till en köpman i Persien vid namn Mola för 400 rubler och sidentyg av 8 rublers värde. Friköpt 1669-06-06 av holländska envoyén i Ispahan i Persien von Heinitz. Kapten vid Hamiltons tyska regemente i rysk tjänst 1671-04-00. Major vid Hamiltons tyska regemente i rysk tjänst 1673-08-00. Överstelöjtnant 1675-12-07. Avsked 1677-02-00. Kom 1677-08-00 till Stockholm. Svensk envoyé extraordinaire till ryska och persiska hoven 1679-06-30 för att bringa silkeshandeln i gång. Ånyo envoyé till Persien 1683-03-00 med sjuttio personers svit. Adlad 1687-10-30 (introducerad 1689 under nr 1120). Envoyé till Holland 1693. Överstelöjtnant i svensk tjänst 1696-03-12. Envoyé till Ryssland och Persien 1697-05-10. Återkom 1700-05-26. Död 1729-10-17 i Stockholm och begraven i Kungsholms kyrka, Stockholm. Gift 1:o 1689-05-24 med Anna Christina von Schönfelt, född 1667, död 1710-03-24 och begraven 1710-04-17 i Reutercrantzska graven i Kungsholms kyrka, Stockholm, dotter av assessorn Greger Wallander, adlad von Schönfelt, och hans 2:a fru Anna Hansson. Gift 2:o 1711-07-11 med Margareta Barckhusen i hennes 3:e gifte (gift 1:o 1674 efter lysning 1674-06-12 i Katarina kyrka i Stockholm med häradshövdingen Anders Low, adlad Leijonhoff, född 1641, död 1694. Gift 2:o med slottsfogden Hans Clerck, i hans 3:e gifte, död 1707), död 1726-07-31, dotter av borgmästaren i Arboga Henrik Petersson Barckhusen och hans 2:a hustru Margareta Johansdotter Palmgren.

Barn:

 • 1. Carl Ludvig, född 1690-03-16. Fänrik vid livgardet s. d. som han döptes. I tjänst vid livgardet 1709. Löjtnant vid Upplands femmänningsinfanteriregemente. Död 1710-04-04. Han bevistade slaget vid Hälsingborg.
 • 1. Anna Eleonora, född 1691-04-05 i Kungsholms förs. i Stockholm, död 1722-08-08. Gift 1714-12-02 med generalmajoren Magnus Daniel Lilliesvärd, friherre Lilliesvärd, i hans 1:a gifte, född 1693, död 1771.
 • 1. Johan Ludvig (Gregorius), född 1692-06-13 och döpt 1692-06-16 i Kungsholms förs. i Stockholm, död 9 veckor gammal.
 • 1. Johan Gustaf, född 1694-04-10 och döpt 1694-04-14 i Kungsholms förs. i Stockholm, död 1710-04-12 och begraven jämte modern 1710-04-17 i Reutercrantzska graven i Kungsholms kyrka.
 • 1. Ludvig, född 1695-05-03 och döpt 1695-05-06 i Kungsholms förs. i Stockholm, begraven i Kungsholms förs. i Stockholm 1697-07-21.
 • 1. Ulrika Maria, född 1696-07-04 och döpt 1696-07-07 i Kungsholms förs. i Stockholm, död ogift 1733-01-14 och begraven i Kungsholms förs. i Stockholm 1733-01-16.
 • 1. Elisabet Amalia, född 1701-02-20, död 1764-09-19 i Stockholm. Gift 1720-10-20 med kornetten vid Upplands ståndsdragonregemente Johan Seinknecht, född 169(4) i Örebro (Örebro kyrkoarkiv.), död 1741-09-00.
 • 1. Lovisa Christina, född 1702-02-24 i Kungsholms förs. i Stockholm, död 1771-04-29 i Stockholm. Gift 1722-11-03 med majoren vid artilleriet på Gotland, RSO Amund Brandkula, född 1698-11-13 i Reval , död 1762 (före 1762-07-05) i Visby.
 • 1. Fredrik Vilhelm, född 1703-03-12, död 1710-05-13.
 • 1. Beata Charlotta, född 1704-03-11, död 1756. Gift 1723-10-27 med konteramiralen, RSO, Johan Vilhelm Du Bordieu i hans 1:a gifte (gift 2:o 1758-10-17 i Karlskrona med Inga Elisabet Siöstierna, född 1726-06-02, död 1812-01-12 i Älmeboda socken, Kronobergs län, dotter av vice amiralen Aron Siöstierna, och friherrinnan Anna Elisabet von Psilander), född 1699, död 1777-10-00 i Karlskrona.
 • 1. Alexander Rudolf, född 1705-03-18. Överinspektör vid Avesta kronobruk och kopparmynteri. Död barnlös 1775-09-15 Gällared. Hans namn står bland andras på Avesta storklocka. Gift 1735-01-18 med Maria Gustava Mannerstedt, född 1711-04-28, död 1791-10-14 Nordanskog, dotter av överstelöjtnanten Peter Meurman, adlad Mannerstedt, och hans 2:a fru friherrinnan Maria Elisabet Gripenhielm.
 • 1. Regina Constantia, född 1706-08-02, död 1710-01-17.
 • 1. Gregorius, född 1707. Major. Död 1789. Se Tab. 2
 • 1. Isak, född 1709-06-15, död 1709-06-15.
 • 1. Axel, född 1710. Kornett. Död 1739. Se Tab. 4

TAB 2

Gregorius (son av Ludvig Fabritius, adlad Fabritius, Tab. 1), född 1707-09-11 i Stockholm. Volontär vid livgardet 1722-02-11. Furir vid livgardet 1727-03-12. Löjtnant vid Närkes och Värmlands regemente 1732-06-12. Regementskvartermästare vid Närkes och Värmlands regemente 1742-06-09. Kapten 1749-03-03. RSO 1751-12-04. Major 1756-05-31. Avsked 1764-12-07. Död 1789-07-29 Kesäter. Bevistade finska och pommerska fälttågen. Gift 1733-04-00 med Anna Catharina von Boij, född 1713, död 1776-06-30 Stavhälla

Barn:

 • Christina Catharina, född 1737 (1735), död 1816-02-02 i Örebro. Gift 1765-09-15 i St. Mellösa socken, Örebro län med förste lantmätaren Carl Johan Tiselius, född 1740-01-26, död 1773-07-00 i Örebro.
 • Hedvig Ulrika, född 1739, död 1807-01-29 i Vadstena. Gift 1764-09-16 Kolstad med ryttmästaren vid Östgöta kavalleriregemente Nils Vilhelm von Schneidau, född 1733-08-19, död 1798-01-20 Trosby
 • Magdalena Beata, född 1743-09-07, död ogift 1784-07-26 på Kesäter.
 • Carl Ludvig, född 1745, död 36 veckor gammal.
 • Gustaf Adolf, född 1746. Löjtnant. Död 1827. Se Tab. 3
 • Fredrika Lovisa, född 1748-05-24 Munkvrak Mellösa socken, död ogift 1782-02-15 i Örebro.
 • Eleonora Vilhelmina, född 1754-12-05 (1754-12-06) på Munkvrak, död ogift 1838-01-08 i Örebro.

TAB 3

Gustaf Adolf (son av Gregorius, Tab. 2), född 1746-12-08 i Askers socken, Örebro län. Volontär vid Närkes och Värmlands regemente 1754-11-18. Förare vid Närkes och Värmlands regemente 1762-11-12. Furir 1763-05-16. Kadett i Karlskrona 1763-09-13. Officersexamen 1765-09-15. Sekundadjutant vid Värmlands regemente 1772-07-17. Premiäradjutant vid Värmlands regemente 1773-07-22. Stabslöjtnant 1777-03-05. Avsked för sjuklighet 1785-09-27. Syssloman vid Heinola lasarett 1802. Avsked vid Heinola lasarett 1810. Död 1827-03-05 i Stockholm. Gift 1:o 1776-01-07 med Anna Elisabet Bergmark, född 1750-12-18 på Niklasdams bruk i Varnums socken, Värmlands län, dotter av brukspatronen Peter Bergmark och hans 1:a hustru Agneta Låstbom, syster till landshövdingen Herman Låstbom, adlad af Låstbom, nr 2199. Gift 2:o 1794-08-31 med Elisabet Jernberg, född 1772-10-30 i Sköllersta socken, Örebro län, död 1829-04-18 i Stockholm, dotter av inspektören N. N. Jernberg.

Barn:

 • 1. Gustaf Adolf Gregorius, född 1776-11-12 i Kristinehamn, död 1778-08-01 Folkesboda
 • 1. Per Gustaf, född 1780-06-14 i Närke. Volontär vid Närkes och Värmlands regemente 1794-07-06. Förare vid Närkes och Värmlands regemente 1796-10-29. Fanjunkare 1802-11-26. Fick under pommerska kriget 1807 en svår kontusion, därav han dog 1807-09-10 i Bergen på Rügen.
 • 1. Carl Adolf, född 1783-06-05, död 1811 på hospitalet i Örebro.
 • 1. Fredrik August, född 1785-06-08. For till sjöss och död ogift enligt en uppgift (riddarhusgeneal.) 1812-01-00 i S:t Ybes i Portugal, enligt en annan (bouppt. efter honom) 1813-02-00 i Lissabon.
 • 2. Ludvig, född 1794-07-13, död 1795-03-12.
 • 2. Hedvig Catharina, född 1796-04-07 i Örebro, död ogift 1828-05-16 i Stockholm.
 • 2. Vilhelm Ludvig, född 1798-10-18 i Örebro. Kadett vid Karlberg 1814-09-30. Utexaminerad 1818-09-22. Fänrik vid Upplands regemente 1818-10-13. Löjtnant vid Upplands regemente 1828-10-01. Död ogift 1834-07-22 och utgick ätten med honom på svärdssidan.
 • 2. Fredrika Elisabet, född 1800-06-00, död 1800-06-00.

TAB 4

Axel (son av Ludvig Fabritius, adlad Fabritius, Tab. 1), född 1710-02-15 i Stockholm. Underofficer vid flottan. Kornett och livdrabant 1733-10-15. Död 1739-02-19 och begraven 1739-02-21 i Kungsholms kyrka i Stockholm. Gift 1733-12-04 i Stockholm Hovförsamlingen med Hedvig Eleonora Zeedtz, begraven 1753-04-00, dotter av översten Samuel Zeedtz, och Brita Ehrenskiöld.

Barn:

 • Ulrika Fredrika, född 1734-12-28 i Stockholm. Död 1776-06-12 i Askersund till följd av de svåra brännskador, som hon erhållit i den eldsvåda, som 1776-06-06 ödelade Askersund. Gift 1:o 1760-04-25 i Askersund med handlanden därstädes Carl Åberg i hans 2:a gifte (gift 1:o med Elisabet Otte, född 1714-09-11 i Askersund, död i Askersund 1758 och begraven 1758-04-21), född 1708-09-16 i Askersund, död i Askersund 1761. Gift 2:o 1762-03-30 i Askersund med handlanden därstädes Gustaf Lemon, född 1730-11-14 i Askersund, död i Askersund 1771 och begraven 1771-05-12. Gift 3:o 1772-12-27 i Askersund med stadsfältskären därstädes Gabriel Bergström i hans 1:a gifte (gift 2:o 1781-12-11 i Lerbäcks socken, Örebro län, med Catharina Söderholm, född 1760-10-02 i Askersund, död i Askersund 1789-02-23, dotter av visitören Per Johansson Söderholm och Eva Catharina Nubb), född 1737-08-26 i Stockholm, död 1810-03-07 i Askersund [4].
 • Anna Brita, född 1736-02-24 i Stockholm, död 1803-03-14 i Jönköping. Gift 1:o 1754-09-08 med kyrkoherden i Sköllersta pastorat av Strängnäs stift Sven Hörstadius, född 1714-07-02 i Hörsta socken i Kumla, Örebro län. Död 1776-01-22 i Sköllersta prästgård. Gift 2:o 1778-05-28 i Örebro med knappmakaremästaren och rådmannen därstädes Israel Hult i hans 3:e gifte (gift 1:o 1754 med Anna Catharina Boman, född 1731-12-15 i Örebro, död i Örebro 1774-02-19, dotter av handlanden och rådmannen i Örebro Peter Boman och Anna Almgren. Gift 2:o 1774-09-05, i Örebro med Anna Christina Öjman, född 1738-10-23 i Örebro, död i Örebro 1777-11-30, dotter av handlanden och rådmannen i nämnda stad Gustaf Öjman och Margareta Elisabet Höjer) (Um.), född 1726-08-12 i Örebro (Um.), död i Örebro 1784-07-03. Gift 3:o 1785-10-30 med borgmästaren i Falköping, assessorn Holger Ludvig Schnell, född 1739-05-17 i Lund, död 1802-03-12 i Falköping.
 • Carl August, född 1738. Löjtnant. Död 1766. Se Tab. 5

TAB 5

Carl August (son av Axel, Tab. 4), född 1738-07-05 i Stockholm. Volontär vid Smålands kavalleriregemente 1752. Kadett vid K. M:ts egen kadettkår 1754. Fänrik vid Lowenfels'ska regementet 1755-12-01. Transporterad till Närkes och Värmlands regemente 1758-05-20. Konstituerad löjtnant vid fribataljonen 1758-12-19. Placerad på Sprengtportska regementet 1762-09-14. Död 1766-09-27 Rådene. Gift 1763-11-25 med Barbara Ulrika Christina von Kathen i hennes 1:a gifte (gift 2:o med lagmannen Bengt Carl Ekerman, född 1736, död 1785-02-18 Binga, född 1737-07-13, död 1785-02-15 på Binga, dotter av majoren Ernst Ludvig Martin von Kathen, och hans 1:a fru Anna Catharina Jarmern.

Barn:

 • Carl August, född posthumus 1767-06-23 i Jönköping. Volontär vid Sprengtportska regementet 1782. Sekundadjutant vid Sprengtportska regementet 1782-05-15. Löjtnant 1786-09-21. Kapten 1792-11-22. RSO 1802-12-09. 3. Major vid samma, då konungens eget värvade regemente 1803-03-09. Död barnlös 1805-11-04 i Landskrona. Gift 1787-11-13 i Kalmar med Helena Rebecka Sahlsten, född 1759, död 1837-03-03 i Kalmar.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.