:

Beurræus nr 104

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Beurræus nr 104 †

Adlad 1559-07-15, introducerad 1625. Utdöd 1679.


TAB 1

Denijs Beureijs.

Barn:

 • Blasius Beureijs. Levde på 1500-talet och var gift med Helena Margareta de Perette.

Barn:

 • Dionysius Beurræus, adlad Beurræus, till Vällinge i Salems socken och Fituna i Sorunda socken, båda i Stockholms län. Född enligt en uppgift redan före 1507, enligt en annan 1511 i »staden» Beurey i det forna franska landskapet Autun. Studerade omkring 1537 vid Sorbonne i Paris, var då katolik, men övergick sedan till reformerta läran. Inkom till Sverige 1543. Anställd som konungens läkare och matematiker (Uff II s. 52.). Lärare för hertig Erik. Legat till Frankrike 1546 (instruktion 1546-03-27). Legat till England 1558–1561 för att förmedla hertig Eriks giftermål med prinsessan Elisabet. Adlad 1559-07-15 (sonen introducerad 1625 under nr 104). Riddare 1561 i juni vid konung Erik XIV:s kröning. Riksråd 1562. Kallas tillika översteräntmästare. Svensk underhandlare i Köpenhamn 1562-07-10 (kreditiv). Kammarråd 1563 (instruktion 1563-06-06). Mördad 1567-05-24 vid vägen invid Uppsala av konung Eriks drabanter och på hans befallning, för det han förebrått nämnde konung rörande Sturarnas mord, samt ligger jämte sin maka och två söner begraven i Ekerö kyrka Stockholms län under en gravsten med uthuggen vapensköld, och varest hans vapen finnes uppsatt. (Uff II s. 52.). Han erhöll Menhammars kronogård i Ekerö socken i livstidsförläning 1547-03-25 och Vällinge kvarn i Salems socken 1547-10-25 samt redan före 1552 hela Salems socken ävensom 1561 Ekholmens gård jämte Veckholms och Hacksta socknar i Uppland, vilka förläningar han behöll till sin död (Al.) [Bbl]. Gift före 1549 med Ingeborg Körning, död 1567-06-09, dotter av Harald Eriksson Körning, till Vällinge och Edeby, och Märta Pedersdotter Luth.

Barn:

 • Margareta, död 1627. Gift 1:o med amiralen Henrik Arvidsson (adlad Gyllenanckar), död 1578. 2:o med häradshövdingen Erland Johansson (Bååt), död 1615.
 • Blasius. Skeppshövidsman (At ). Levde ännu 1581-07-03.
 • Erik, död barn.
 • Nils, död som barn.

TAB 2

Tomas (son av Dionysius Beurræus, adlad Beurræus, tab 1), till Vällinge, som han 1627-04-24 utbytte mot Lahdentaka i Tyrvändö kapell, samt genom sitt gifte Halkilaks i Pemars socken och Lepas i Hattula socken, alla i Finland. Hovjunkare 1590–93. Fogde på Åbo slott 1600-08-12–1601-12-10 och samtidigt domhavande i Masku och Piikkis härad. Såsom motståndare till hertig Carl fången på Åbo slott 1602 men åter tagen till nåder och ånyo häradshövding i Masku och Piikkis härad, vilket han var ännu 1607. Bevistade lantdagen i Helsingfors 1616. Död 1635 och begraven i Hattula kyrka, där hans vapensköld ännu finnes uppsatt. Gift med Sofia Hansdotter, död 1654, dotter av riksrådet Hans Björnsson (Lepasätten) till Lepas, av finsk uradel, och Carin Henriksdotter Horn af Kankas.

Barn:

 • Ingeborg, till Halkilaks. Född 1603-01-13, död 1659-06-30 och begraven 1660-01-08 i Åbo domkyrka. Gift 1635-02-08 med häradshövdingen Christian Nilsson Rosencrantz, av ätten Gyllenhierta,, född 1608, död 1669.
 • Elin, till Lahdentaka. Död omkring 1694 och begraven i Tyrvändö kyrka. Gift med kaptenen Claes Anders Boije af Gennäs, död 1656.
 • Carin, till Hietois i Lampis socken, död ogift och begraven 1668-03-08 i Åbo domkyrka
 • Christina, till Mäenpää i Hattula socken. Död ogift och begraven jämte systern 1668-03-08 i Åbo domkyrka
 • Hans, till Lepas. Fänrik 1624 vid överste Ernst Creutz' infanteriregemente (Rf.). Var kapten 1630 för ett kompani karelska knektar (Rf.). Blev av sin svågers broder, Göran Nilsson Rosencrantz (Gyllenhierta), i duell sårad, därav han av vanskötsel sedan dog på Lepas 1637-02-26.
 • Anna, till Lahdentaka. Född 1615-12-00, död 1665-09-00 och begraven 1665-10-08 i Hattula kyrka i Finland.

TAB 3.(AT

Claes (son av Tomas, tab 2), till Lepas samt Tykö säteri i Bjärnå socken och Peräis säteri i Rimito socken, båda i Finland. Bevistade riksdagen 1647. Gift med Hebbla Stålarm i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1650-05-28 i Åbo med överstelöjtnanten Gustaf Uggla), död omkring 1658, dotter av Arvid Hansson Stålarm, och Ingeborg Boije af Gennäs.

Barn:

 • Hans, till Lepas. Student i Åbo 1656 (Lå). Löjtnant vid kavalleriet. Död 1676-03-28 och begraven 1679-02-26 i Hattula kyrka, där hans vapensköld uppsattes.
 • Sofia, begraven 1671-03-19 i Åbo domkyrka. Gift 1667 med överstelöjtnanten Erik Boije af Gennäs, i hans 4:e gifte, död 1668.
 • Arvid, till Tykö. Student i Åbo 1656 (Lå.). Kornett vid Tavastehus regemente 1672. Löjtnant vid Tavastehus regemente 1675-07-29. Var ryttmästare, då han 1678 med 180 man blev beordrad till Livland. Död 1679, nedsatt 1679-06-09 i Åbo domkyrka, och utgick med honom ätten. Gift med friherrinnan Christina Horn af Åminne i hennes 1:a gifte (gift 2:o med korpralen Erik Lind, med vilken hon 1696 var bosatt i Sääksmäki socken), dotter av landshövdingen, friherre Arvid Horn af Åminne och hans 1:a fru Ingeborg Gyldenär.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: