:

Von Strömborg nr 1638

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten von Strömborg nr 1638 †

Adlad 1719-07-13, introd. 1720. Utdöd 1770-05-25.


1Um.

TAB 1

Anders Mattsson. Borgare och handelsman i Stockholm. Gift på 1840-talet med Elisabet Andersdotter, dotter av en bagare i nämnda stad.

Barn:

 • Anders Strömborg, född 1649-12-29 i Stockholm. Student i Uppsala1 1662-04-24. Vice rådhusnotarie i Stockholm 1671-05-25. Notarie vid därvarande justitiekollegium och förmyndarekammare 1673-04-00. Civilnotarie vid stadens kämnärsrätt 1677-02-06. Kämnär 1680-05-27. Extra ordinarie rådman 1683-10-26. Preses i Norrmalms kämnärsrätt 1693-04-15. Ord. rådmans lön 1694. Borgmästare och preses i politiekollegium i nämnda stad 1705-03-07. Bankofullmäktig 1707. Fullmäktig i kontributionsränteriet 1714-11-19. Död 1726-01-05 i Stockholm och begraven i S:t Nikolai kyrka [2]. Hans 1719-07-13 levande barn blevo adlade med namnet von Strömborg. Gift 1676-01-16 med Anna Salan, född 165(8), död 1723-08-13, dotter av häradshövdingen Per Jonsson Salanus och Margareta Loccenia samt syster till assessorn Magnus Salan, adlad Bielkenhielm.

Barn:

 • Maria Christina Strömborg, adlad von Strömborg, född 1685-03-06, död 1764-09-07 Mellingholm. Gift 1727-06-11 med fortifikationskaptenen Peter Stockman, adlad Löweneck, i hans 2:a gifte, född 1679, död 1735.
 • Catharina Regina Strömborg, adlad von Strömborg, född 1687-10-16 i Stockholm, död 1754-10-13 i Sigtuna. Gift 1709-06-03 i Stockholm med lagmannen Sven Hesselberg, adlad Ridderstråle, född 1682, död 1752.
 • Hedvig Charlotta Strömborg, adlad von Strömborg, född 1690-09-30 i Stockholm, död 1765-05-21 i Uppsala. Gift 1722-03-18 med poeseos professorn vid Uppsala akademi Arvid Jakobsson Arrhenius, född 1683, död 1741-05-09. Brorson till k. sekreteraren Claudius Arvidsson Arrhenius, adlad Örnhielm, nr 1064.
 • Carl Fredrik Strömborg, adlad von Strömborg, född 1692-02-17 i Stockholm. Student i Uppsala1 1706-05-05. Volontär vid fortifikationsstaten 1708. Konduktör vid fortifikationen i Göteborg 1710-12-29. Sekundlöjtnant vid Östgöta infanteriregemente 1712-02-08. Premiärlöjtnant därst. s. å. 17/9. Konfirm.fullm. 1716-06-13. Grenadjärkapten 1718-05-13. Adlad 1719-07-13 jämte sina då levande syskon och för sin faders förtjänster (introd. 1720 under nr 1638). Stabskapten vid samma regemente 1720-08-19. Död ogift 1736-08-21 på Torsjö boställe i Godegårds socken, Östergötlands län och slöt själv sin adl. ättegren. 'Han var med vid Gadebusch och Tönningen, där han blev fången, men befriade sig själv efter ungefär ett års förlopp. Bevistade 1716 års fälttåg i Norge samt fick vid avmarschen därifrån befallning att hava inseende över Sundsborgs fästnings anläggande. Deltog slutligen även i norska fälttåget 1718 och Fredrikshalls belägring.'
 • Henrik Vilhelm Strömborg, adlad von Strömborg, döpt 1693-07-16 i Stockholm, Nikolai förs. Student i Uppsala1 1706-05-05. Volontär vid fortifikationskontoret i Stockholm 1707. Sergeant vid livgardet 1709. Sekundlöjtnant vid Södermanlands regemente 1711-02-23. Kaptenlöjtnant vid västra skånska regementet till fot 1712-02-09. Konfirm.fullm. 1713. Kapten vid skånska ståndsdragonregementet 1716-08-20. Konfirm.fullm. 1718-03-16. Adlad 1719-07-13 jämte sina då levande syskon och för sin faders förtjänster (introd. 1720 under nr 1638). Avsked från nyssn. regemente 1719-09-30. Kaptenlöjtnant vid bergsregementet 1723. Regementskvartermästares indelning därst. 1732-11-10. Kaptens indelning 1736-05-26. Major vid Österbottens regemente 1741-11-04. Konfirm.fullm. 1742-08-19. Överstelöjtnant 1747-09-01. RSO 1748-11-07. Avsked ur krigstjänsten 1750-06-26. Död barnlös 1770-05-25 i Stockholm och slöt såväl sin egen ättegren som hela ätten. 'Han kommenderades 1710-06-00 med tre kompanier av gardet till Neumünde skans, där han utstod ryssarnas belägring och den härjande pesten och varifrån han, efter skansens övergång till fienden, återkom till Stockholm med några få överblivna. Var även med i 1741 och 1742 års fälttåg i Finland.' Gift 1:o 1720 med Catharina Elisabet Lindman, född 1688, död 1754-07-20 i Sigtuna, dotter av tullinspektören i Malmö Zakarias Lindman och Catharina Petersdotter samt syster till Zakarias och Jonas Lindman, adlade Linnercrantz. Gift 2:o 1755-05-13 på Aspnäs i Östervåla socken, Västmanlands län med Johanna Gustava Schönberg, född 1720-03-03 på Aspnäs, död 1779-02-10 Åsberg, dotter av hovjägmästaren Anders Schönberg, och friherrinnan Gustava Johanna von Friesendorff.
 • Anders Magnus Strömborg, adlad von Strömborg, född 1695. Kapten. Död 1750. Se Tab. 2.

TAB 2

Anders Magnus Strömborg, adlad von Strömborg (son av Anders Strömborg, Tab. 1), född 1695-12-31 i Stockholm. Student i Uppsala1 1706-05-05. Volontär vid fortifikationen 1714. Musketerare vid livgardet 1715-06-23. Förare därst. s. å. 8/12. Sergeant 1716-09-12. Fänrik 1718-10-13. Adlad 1719-07-13 jämte sina då levande syskon och för sin faders förtjänster (introd. 1720 under nr 1638). Placerad till underofficers lön 1723 och till fänriks 1731-07-13. Löjtnant 1735-07-05. Regementskvartermästare 1741-05-21. Kapten s. å. 20/8. RSO 1748-11-07. Död 1750-01-25 Vallby. 'Han bevistade 1718 års fälttåg i Norge och var den delen av armén följaktig, som genom Jämtland gick över norska fjällen, där han en natt, för att förvara sig emot den stränga kölden, kröp med övra delen av kroppen in i en tunna, men som den nedra delen ej fick rum i tunnan, befanns den om morgonen så fastfrusen vid marken, att den med andras tillhjälp och icke utan möda kunde lossas och vilken förfrysning sedermera förorsakade honom mycken plåga och gjorde, att han i all sin dar var låghalt. Deltog även i finska kriget på 1740-talet och visade därunder vid flera tillfällen en särdeles tapperhet. Var slutligen även mycket brukad vid riksdagarna och hade hattpartiets synnerliga förtroende samt fick 1747 i uppdrag att ur engelska ministerns hus i Stockholm uttaga den beryktade Springer, som där tagit sin tillflykt, något som han med all foglighet verkställde.' Gift 1735-10-12 med Catharina Lundia, död 1751-05-25, dotter av biskopen i Strängnäs doktor Daniel Lundius och Maria Andersdotter Heland, som var kusin till kanslirådet Gustaf Heland, adlad von Heland.

Barn:

 • Anders Daniel, född 1736-08-12. Student i Uppsala1 1748-11-19. Auskultant i Svea hovrätt 1757-01-26. Död ogift 1761-09-01 i Ärentuna socken.
 • Magnus Vilhelm, född 1738-02-10. Student i Uppsala1 1748-11-19. Volontär vid livgardet 1753-02-11. Furir därst. 1755-05-14. Sergeant 1756-10-29. Bataljonsadjutant 1757-10-12. Fänrik vid Västgötadals regemente 1758-07-17. Löjtnant därst. 1762-05-26. Död ogift 1766-02-15 på Kambol vid Vänersborg. 'Han deltog i sjuåriga pommerska kriget och blev därunder vid Anklams övergång fången hos preussarna. Bevistade sedermera föreläsningarna vid Uppsala akademi och blev där intagen i då varande vitterhetssällskapet, vars handlingar han riktade med flera vackra prov på skriftställeri. Hans handskrivna städade dagbok över pommerska kriget, vilken i åtskilliga delar gör hans minne heder, blev efter hans död lämnad till Uppsala universitet.'
 • Anna Maria, född 1739-10-11, död 1740-08-25.
 • Otto Fredrik, född 1741-01-23, död s. å. 3/4.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: