:

Af Winklerfelt nr 2064

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten af Winklerfelt nr 2064

Adlad 1770-01-23, introd. 1776. Uppflyttad i d. v. riddarklassen 1801.

TAB 1

Johan Mikael Winckler., Överstelöjtnant. Skjuten 1632-11-06 vid konung Gustaf II Adolfs sida i slaget vid Lützen.

Barn:

 • Johan Mikael Winckler. Borgmästare i Itzehoe i Holstein.

Barn:

 • Johan Mikael Winckler. Rådman i Karlskrona. Död 1711 och begraven i Ronneby kyrka Blekinge län. Gift 1:o med Constantia Palm, död 1699. Gift 2:o 1699-11-22 i Karlskrona med Anna Gertrud Osterman, dotter av1 borgmästaren i nämnda stad Christoffer Didrik Osterman och Elisabet Margareta Schlyter.

Barn:

 • 1. Johan Mikael Winckler, född 1693-08-10 i Karlskrona. Grosshandlare därst. Död 1732-01-01. Gift 1717-07-03 med Rebecka Planck, född 1701-10-01, död 1787-07-01 och begraven s. å. 6/7 i Planckska graven i Ronneby kyrka, dotter av handlanden i förutn. stad Sven Planck och Rebecka Welshuysen.

Barn:

 • Sven Winckler, adlad af Winklertelt,, född 1722-05-09 i Karlskrona. Volontär vid fortifikationen 1737-01-10. Konduktör vid finska fältstaten 1741-08-03. Konduktör vid andra fortifikationsbrigaden 1742-05-29. Volontär vid franska armén i Flandern 1746. Löjtnant vid första fortifikationsbrigaden 1747-08-18. Kapten därst. 1750-09-19. RSO 1753-04-26. Major 1756-12-18. Överstelöjtnant 1764-10-16. Överste 1766-07-08 med tur från 1764-11-08. Generalkvartermästarelöjtnant 1769. Adlad 1770-01-23 (introd. 1776 under nr 2064). Generalmajor 1775-03-09. Generallöjtnant 1782-09-01. General 1799-11-16. KSO 1801-05-28 och till följd därav uppflyttad i forna riddarklassen under nr 2064, A. Död 1807-04-01 i Alingsås. Han bevistade finska kriget 1741 och 1742 samt franska fälttåget i Flandern 1746. Gift 1763-05-26 på Rösjöholm i Tosjö socken, Kristianstads län med Christina Sofia Silfverskiöld, döpt 1745-11-25 i Kristianstad, död 1786-05-02 i Göteborg, dotter av överstelöjtnanten Peter Silfverskiöld, och Anna Sofia Burmester.

Barn:

 • Anna Sofia, född 1764-07-04, död 1832-02-28 i Jönköping. Gift 1784-05-04 i Göteborg med ryttmästaren John David af Sandeberg, född 1759, död 1795.
 • Johan Mikael, född 1769. Major. Död 1811. Se Tab. 2

TAB 2

Johan Mikael, (son av Sven Winckler, adlad af Winklerfelt, tab 1), född 1769-08-15 Rösjöholm s län. Kvartermästare vid norra skånska kavalleriregementet 1779-12-02. Premiäradjutant därst. 1781-09-25. Stabskornett 1783-03-19. Löjtnant 1790-05-08. Stabslöjtnant 1792-08-10. Ryttmästare i armén 1797-01-13. Stabsryttmästare vid regementet 1798-06-25. Major i armén 1801-11-24. Avsked ur krigstjänsten 1807-10-23. Död 1811-03-13 på sin sätesgård Dömmestorp i Hasslövs socken, Hallands län. Gift 1805-08-28 Hjälmared med grevinnan Johanna Hård i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1815 i Hasslövs socken med häradshövdingen Johan Magnus Severin Stridbeck, från vilken hon blev skild, född 1792-09-05 i Halmstad, död 1851-02-10 i Stockholm), född 1789-01-09 på Herrestad i likan, socken, Malmöhus län, död 1850-01-22 i Stockholm Klara förs i Stockholm, dotter av översten greve Carl Ludvig Hård, och Fredrika Amalia Liboria von Engelbrechten, A.

Barn:

 • Christina Johanna Fredrika Amalia, född 1806-05-29 i Hälsingborg, död 1897-05-08 i Uppsala. Gift 1835-09-25 på Stora Sköndal i Brännkyrka socken, Stockholms län med komministern i Djurö kapell av ärkestiftet Lars Johan Sandler, född 1800-02-26 i Gävle, död 1844-05-09 i Djurö prästgård.
 • Johanna Christina, född 1808-03-09, död ogift 1855-11-19 i Stockholm.
 • Carl Svante Johan, född 1810. Överstelöjtnant. Död 1865. Se Tab. 3.

TAB 3

Carl Svante Johan, (son av Johan Mikael, tab 2), född 1810-03-02. Kadett vid Karlberg 1823-04-16. Utexaminerad 1833-03-29. Fänrik vid livregementets grenadjärkår s. å. 27/4. Löjtnant därst. 1837-01-20. Kapten 1849-10-09. RSO 1853-04-28. Major 1856-07-01. Avsked från kåren 1863-06-26 med tillstånd att kvarstå såsom major i armén. Avsked ur armén med överstelöjtnants n. h. o. v. s. å. 25/11. Död 1865-04-04 i Västerås. Gift 1843-12-02 i Stockholm med Eva Charlotta Hafström, född 1813-11-25 i sistnämnda stad, död där 1894-01-19, dotter av hovkamreraren Jonas Hafström och Carin Jakobsson.

Barn:

 • Rutger Carl August, född 1844. Lantbrukare. Handelsagent. Död 1908. Se Tab. 4.
 • Ernst Johan Ivar, född 1845-11-12 på Ullaberg i Österåkers socken, Stockholms län, död ogift 1891-02-23 på Rogslösa i likanämnd socken, Östergötlands län.
 • Sten Svante Hjalmar, född 1847-02-02 på Ullaberg, död 1865-11-10 i Västerås.
 • Fanny Johanna Catharina, född 1848-07-07 Mora. Stiftsjungfru. Telegrafistexamen 1877-01-15. Extra ordinarie telegrafist s. d. Avsked. Död 1900-12-02 i Stockholm.
 • Knut Arvid Henning, född 1852. Kapten. Död 1913. Se Tab. 5.
 • Eva Maria Christina, född 1854-01-24 Ökna. Stiftsjungfru. Död ogift 1934-05-23 i Stockholm, Oscars förs,.

TAB 4

Rutger Carl August, (son av Carl Svante Johan, tab 3), född 1844-10-04 Mora. Elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1865–1867. Informator hos provinsialläkaren C. R. Senell i Norberg 1867–1870. Bokhållare vid Hargs egendom och såg 1869–1871 och vid Lilla Kungsladugården i S:t Nikolai socken, Södermanlands län 1871–1874. Kontorist hos grosshandlaren F. Gift Cedergren i Stockholm 1874–1878. Bokhållare och sedan förvaltare vid Viksberg i Salems socken, Stockholms län 1879–1885. Genomgick postelevkurs och tjänstgjorde en kort tid vid centralpostkontoret i Stockholm. Innehade skylt- och måleriaffär i nämnda stad 1885–1893. Agent 1893–1897. Död 1908-04-10 Tallborgen Gift 1884-12-28 i Stockholm med Margareta Matilda Ericsson, från vilken han 1893-10-31 blev skild, i hennes 2:a gifte (gift 1:o med fabrikören Per Gustaf Reinhold Bergh, död 1882-08-00 i Stockholm), född 1850-03-31, död 1931-01-19 i Hovförs Stockholm.

Barn:

 • Carl Ragnar Mikael, född 1885-10-24 i Stockholm. Mogenhetsexam, 1906-05-18. Extra ordinarie amanuens i fångvårdsstyrelsen s. å. 21/8. Extra ordinarie kammarskrivare i tullverket 1907-05-13. T. f. kassör och bokhållare i fångvårdsstyrelsen 1908-02-01–1921-04-30. Extra ordinarie tjänsteman i statskontoret 1918-11-21. Revisor i riksräkenskapsverket 1921-04-29. Äg. Tallborgen. Gift 1921-10-08 i Engelbrektskyrkan i Stockholm med Agnes Vilhelmina Emilia Holm, född 1882-05-30 i nämnda stad, död 1934-03-10 i Sundbyberg, dotter av juveleraren Karl Emil Holm och Vilhelmina Nilsson. Se Tab. 4 A.
 • Tora Charlotta Margareta, född 1887-07-10 och död 1891-02-07 i Stockholm.
 • Elsa Eva Matilda, född 1889-04-29 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs. Gift 1916-04-29 i Sundbybergs kyrka Stockholms län med stadsarkitekten i Landskrona Frans Hilding Ekelund född 1882-11-18 i Malmö, Karoli förs

TAB 4. A

Carl Ragnar Mikael, (son av Rutger Carl August tab 4), född 1885-10-24 i Stockholm. Mogenhetsexam, 1906-05-18. Extra ordinarie amanuens i fångvårdsstyrelsen s. å. 21/8. Extra ordinarie kammarskrivare i tullverket 1907-05-13. T. f. kassör och bokhållare i fångvårdsstyrelsen 1908-02-01–1921-04-30. Extra ordinarie tjänsteman i statskontoret 1918-11-21. Revisor i riksräkenskapsverket 1921-04-29. Gift 1:o 1921-10-08 i Engelbrektskyrkan i Stockholm (Sundbybergs förs, vb) med Agnes Vilhelmina Emilia Holm, född 1882-05-30 i nämnda stad, död 1934-03-10 i Sundbyberg och begr. å Stockholms Norra kyrkogård (Sundbybergs db nr 19). Dotter av juveleraren Karl Emil Holm och Vilhelmina Nilsson. Gift 2:o 1935-03-24 i Västerås (Sunbybergs vb nr 14) med Agnes Amalia Signhild Bergkvist, född 1898-08-04 i Oskarshamn. Dotter av inspektören Gustaf Albert Bergquist och Fanny Amalia Wikander.

Barn:

 • 2. Svante Gustaf Michael, född 1935-08-07 i Stockholm (Sundbybergs fb nr 75).
 • 2. Sverker Sture Michaël, född 1937-05-28 i Sunbybergs förs, Stockholm (fb nr 72).

TAB 5

Knut Arvid Henning, (son av Carl Svante Johan, tab 3), född 1852-09-26 Ökna. Kadett vid Karlberg 1870-06-01. Utexaminerad 1873-11-17. Underlöjtnant vid Värmlands fältjägarregemente 1874-09-04. Extra ordinarie kammarskrivare i postverket 1875-04-04. Transp. till Jämtlands fältjägarkår, nu regemente, 1875-04-23. Utexaminerad från gymnastiska centralinstitutet 1879. Elev vid telegrafverket 1880-10-26. Löjtnant 1881-10-03. Gymnastiklärare vid Norrtälje allmänna läroverk 1894-01-07–1895-06-04. Kapten 1894-04-06. RSO 1897-09-18. Avsked med tillstånd att kvarstå i regementets reserv 1905-04-26. Död 1913-11-11 Stensvik (Jakobs förs, db). Gift 1889-09-20 i Solna kyrka, Stockholms län med Fredrika Emilia Adéle Julia (Bibbi) Rosenquist af Åkershult, född 1857-05-05 i Stockholm Katarina förs i Stockholm, död där 1913-03-05, Jakobs förs. Dotter av löjtnanten Fredrik Rosenquist af Åkershult, och hans 2:a fru Emilie Vilhelmina Ugarph.

Barn:

 • Bengt Henning Johan Fredrik Mikael, född 1890-08-20 i Östersund, död s. å. 3/10 i Stockholm.
 • Signe Amalia Charlotta Emilia, född 1892-07-16 i Trosa. Gift 1916-10-22 i Solna kyrka Stockholms län (Kungsholms förs, vb) med kamreraren Otto Georg Johansson Järnulf, född 1890-02-13
 • Åke Arvid Jean Mikael, född 1894. Kapten. Se Tab. 6.
 • Oskar Harald Rutger Jean Mikael, född 1898-07-30 i Trosa. Har överflyttat till Argentina. Död 1937. Se Tab. 6.5

TAB 6

Åke Arvid Jean Mikael, (son av Knut Arvid Henning, tab 5), född 1894-08-03 i Trosa (Sthlm, Kungsholms förs). Studentexamen i Stockholm 1913-05-13. Volontär vid Jämtlands fältjägarregemente 1914-04-28. Officersexamen 1916-12-20. Fänrik vid nämnda regemente s. å. 30/12. Löjtnant därst. 1918-12-31. Utexaminerad från gymnastikdirektörskursen vid Gymnastiska centralinstitutet 1926-06-10. Kapten i regementet 1931-11-27. Elev vid krigshögskolan 1931–1933. RFinlVRO 1934-03-05. kapten vid regementet 1936-03-27. RSO 1937-06-05. Major i armén 1940-10-01. Gift 1919-08-27 i Sollefteå med Anna Charlotta Rosenström, född 1889-05-09 i Östersund. Dotter av kommissionslantmätaren Per Oskar Rosenström och Anna Beata Elvira Moberg.

Barn:

 • Ulf Hans Rütger Jean Michaël , född 1920-08-23 i Stockholm (Pro Patrias fb nr 376 och Östersunds fb nr 195). Banktjänsteman.
 • Jan Christer Michaël , född 1923-07-12 i Östersund.

TAB 6.5

Oskar Harald Rutger Jean Mikael, (son av Knut Arvid Henning tab 5), född 1898-07-30 i Trosa. Har överflyttat till Argentina. Död 1937-11-16 i S:t Vincent, Cap Verde, på resa hem från Buenos Aires (Sunbybergs db nr 103). Gift 1934-07-21 i Buenos Aires med Carlota Martha Magdalena Steffen, född 1903-08-09 i Bordzichow, Danzig, Tyskland.

Barn:

 • Eva Hydee Mariana, född 1934-09-27 i Buenos Aires, Argentina.
 • Gunhild Ingrid Carmen, född 1935-12-31 i Buenos Aires, Argentina.

Källor

1Öä, del 6.


Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: