:

Spalding nr 910

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Spalding nr 910 †

Adlad 1678-11-24, introd. 1680. Utdöd 1741.

Ätten, som härstammar från Skottland och varit vitt utbredd i Sverige, men numera även i sina ofrälse grenar är utdöd, har förgrenat sig i adliga ätterna Spaldencreutz och (den Spaldingska ättegrenen af) Hjelmberg.


1Um. 2At (RA).

Litteratur: Svenska ättartal 1905 och Berg, Samlingar till Göteborgs historia.


TAB 1

Jakob Spalding, herre till Grangaben i Skottland. Ståthållare på Grain-Arly därst. Gift med Johanna Gairn eller Jairus, friherredotter till Lautoun.

Barn:

 • Georg Spalding, herre till Grangaben. Guvernör i Grain-Arly. Gift med Isabella Ogilwy, dotter av baron Gualter Ogilwy och baronessan Margareta Greichton af Ruthwen.

Barn:

 • Georg Spalding, av Grangaben. Överdomare i Milhauch i Skottland. 'Förmodligen är det namnet på honom, som jämte årtalet 1624 står på Täby kyrka s kalk.'. Gift med sin fränka Helena Ogilwy, dotter av baron William Ogilwy och Elisabet Forbes.

Barn:

 • Johan Spalding. Justitiepresident. Död 1667. Se Tab. 5

TAB 2

Anders Spalding (son av Georg Spalding, Tab. 1), född i Skottland. Begav sig till Mecklenburg och blev rådsförvant i Plaue. 'Enligt en tysk inskription av någon av hans söner på ovann. Täby kyrka s kalk har han 1636 nedgrävt densamma tillika med annat silver, men vilket allt blivit genom en besynnerlig skickelse år 1671 återfunnet.' Gift 1:o med Catharina Franck, död 1638-09-17. Gift 2:o med Anna Kühnman.

Barn:

 • 1. Jakob Spalding, född 1625-07-15. Inkallades av sin farbroder Johan till Sverige och blev först handlande i Göteborg, sedan rådman i Norrköping, dit han kom 1649. Död 1676-10-16. Gift 1:o 1653-09-25 i Norrköping med Ingrid von Brobergen, född 1636-02-15, död 1663-10-22, dotter av tullförvaltaren i sistnämnda stad Henrik von Brobergen och hans 2:a fru Christina Staffansdotter samt syster till herrarna von Brobergen, adlad von Brobergen. Gift 2:o 1664-03-27 i Göteborg med Dorotea Dreijer, död 1723 i Norrköping och begraven s. å. 16/3, dotter av råd- och handelsmannen i Göteborg Martin Dreijer och Metta Brun.

Barn:

 • 1. Anders Spalding, född 1659. Borgmästare. Död 1698. Se Tab. 3.
 • 2. Georg Spalding, född 1671. Brukspatron. Död 1721. Se Tab. 4.

TAB 3

Anders Spalding (son av Jakob Spalding, Tab. 2), född 1659-01-12. Student i Uppsala1 1678-06-11. Kanslist i k. kansliet. Justitieborgmästare i Göteborg 1696-10-29. Död där 1698-12-16 och begraven 1699-04-12. Gift 1688-01-01 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm med Magdalena Bunge i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1704 med revisionssekreteraren Jakob Hjelmberg, adlad Hjelmberg, född 1665, död 1718), född 1669-01-23, död 1726-07-19 Nederängen och begraven s. å. 25/7 i koret i Vidbo kyrka, dotter av handelsborgmästaren i Stockholm Mårten Bunge och hans 1:a hustru Margareta Jernstedt samt syster till statssekreteraren Henrik Bunge, adlad och friherre Bunge.

Barn:

 • Jakob Spalding, adlad och adopt. Hjelmberg, född 1694, död 1728. Se adliga ätten Hjelmberg, Tab. 2.

TAB 4

Georg Spalding (son av Jakob Spalding, Tab. 2), född 1671-04-27. Brukspatron på Gusums mässingsbruk i Ringarums socken Östergötlands län. Död 1721-03-21. Gift 1704-05-08 med Sofia Christofferssen, född 1685-07-23, död 1767-05-15, dotter av handelsmannen i Göteborg Christoffer Christofferssen och Johanna Schröder samt syster till statskommissarien Christoffer Christofferssen, vars barn blevo adlade med namnet Adlersparre.

Barn:

 • Gustaf Spalding, adlad Spaldencreutz, född 1709. Lagman. Död 1778. Se adliga ätten Spaldencreutz, Tab. 1.

TAB 5

Johan Spalding (son av Georg Spalding, Tab. 1), född omkr. 1600 i Skottland. Inkom till Sverige och blev handlande i Göteborg. Rådman därst. 1640 och kommersepresident 1658-01-01. Död 1667-12-05 i nämnda stad. Hans barn blevo, sedan de erhållit konung Carl II:s brev, daterat 1674-12-03, som intygade den Spaldingska ättens skotska adliga ursprung, upphöjda i svenskt adligt stånd. Gift 1:o 1626-12-26 i Göteborg med Johanna Kenerdt (Kinnaird), född 1609-09-08 i staden Dundee i Skotland, död 1646-09-08 i Göteborg och begraven s. å. 13/9 i Gustavi kyrka, dotter av danske sjökaptenen Jakob Kenerdt och Elisabet Wedderborn, båda av skotsk adel. Hon hade enligt A. Prytz' likpredikan över henne haft sexton barn, tio söner och sex döttrar, av vilka sju söner och sex döttrar levde vid moderns död. Gift 2:o 1647-05-31 med Ingeborg Danielsdotter i hennes 2:a gifte (gift 1:o med handlanden i Göteborg Bertil Larsson, död 1644-07-13), född 1625-10-11 i Göteborg, död där 1656-12-01 i barnsäng och begraven s. å. 14/12 i Göteborgs stadskyrka, dotter av rådsförvanten och kyrkoföreståndaren Daniel Nilsson och Carin Olofsdotter. Hon hade enligt E. Brunnius' likpredikan över henne haft två söner och fem döttrar, av vilka en son och två döttrar levde vid moderns död.

Barn:

 • 1. Elisabet Spalding, adlad Spalding, levde ännu 1686. Gift med Nils Danielsson Borgenström, som var död 1671.
 • 1. Johanna Spalding, adlad Spalding, född omkr. 1630, död 1687-12-#00 i Stockholm (själaringning s. å. 22/12 i Jakobs kyrka). Gift 1:o med kaptenen Johan Wilhelmi död 1676. Gift 2:o 1677-10-20 i Stockholm Jakobs förs. i Stockholm med kommissarien Mårten Kanterberg, i hans 1:a gifte, död 1701.
 • 1. Margareta Spalding, adlad Spalding, född 1631, levde 1682. Gift 1648 med överkommissarien Per Larsson, adlad Gripenwaldt, född 1617, död 1676.
 • 1. Johan Spalding, adlad Spalding, född 1632-07-31 i Göteborg. K. svensk kommissarie i Dünkirchen. Adlad 1678-11-24 jämte sina syskon (introd. 1680 under nr 910). Levde ännu2 1703-02-16. Död ogift och slöt själv sin adliga ättegren.
 • 1. Gabriel Spalding, adlad Spalding, född 1642. Kommersepresident. Död 1687. Se Tab. 6.
 • 1. Anna Spalding, adlad Spalding, född 1645-06-07 i Göteborg, död där 1677-03-16. Gift 1668-01-07 i nämnda stad med krigskommissarien Henrik Braunjohan, född 1642, död 1696 och begraven s. å. 19/4 i Kristine kyrka i Göteborg, broder till packhusinspektoren Conrad Braunjohan, adlad von Braunjohan.
 • 2. Catharina Spalding, adlad Spalding, född 1656-12-01, död 1698 och begraven s. å. 27/11 i Göteborg. Gift 1675-04-13 med borgmästaren Hans Gerdes, adlad von Gerdes, född 1637, död 1723.

TAB 6

Gabriel Spalding, adlad Spalding (son av Johan Spalding, Tab. 5), född 1642-03-25 i Göteborg. Handlande i nämnda stad. Kommersepresident därst. 1678-02-21. Adlad s. å. 24/11 jämte sina syskon (introd. 1680 under nr 910). Död 1687-12-09 i Göteborg och begraven 1688-04-29. Gift 1:o 1665-02-01 i nämnda stad m.

 • Catharina Schmidt, född 1648, död 1681 och begraven s. å. 5/6, dotter av postmästaren och rådmannen i Göteborg Herman Schmidt och Magdalena Brun. Gift 2:o 1682 med Catharina Wernle, adlad Wernle, född 1659, död 1690 och begraven s. å. 8/11 i Göteborg, dotter av fyrbåksinspektoren Mikael Wernle.

Barn:

 • 1. En son, född 1666 i Göteborg, liksom syskonen, begraven där 1668-03-04.
 • 1. Herman, döpt 1667-07-03, begraven s. å. 5/12.
 • 1. Johanna, döpt 1668-12-01, död 1709 i Göteborg och begraven s. å. 26/12. Gift där 1705-04-05 med kaptenen Mikael Müller, död 1718 i Strömstad och begraven s. å. 24/10 i Göteborg.
 • 1. Hans, döpt 1669-12-28.
 • 1. Herman, döpt 1671-03-06. Volontär vid svenska livregementet till fot 1688. Sergeant därst. 1689. Fältväbel s. å. i nov. Fänrik vid Älvsborgs regemente 1691-10-07. Fänrik vid svenska livregementet till fot 1692-02-27. Löjtnant vid Hastfers svenska infanteriregemente i Holland. Avsked därifrån 1695-11-22. Löjtnant vid svenska livregementet till fot 1697-04-#00. Regementskvartermästare därst. 1701-04-09. Kapten 1702-02-18. Major vid Älvsborgs regemente 1712-05-07. Fången vid Tönningen 1713-05-16. Hemkom 1715. Stupade ogift 1716-06-24 vid Fredrikshall.
 • 2. Elisabet, döpt 1683-04-26. (Hon eller systern Catharina död 1690 och begraven s. å. 30/3 i Göteborg.)
 • 2. Mikael, född 1684. Kommendör. Död 1741. Se Tab. 7
 • 2. Catharina, döpt 1685-05-13.
 • 2. Jakob, döpt 1686-06-10, begraven 1687-02-12.
 • 2. Anna Maria, döpt 1687-06-18, begraven 1688-12-04.

TAB 7

Mikael (son av Gabriel Spalding, adlad Spalding, Tab. 6), döpt 1684-04-27 i Göteborg. Konstapel vid amiralitetet 1708-12-30. Underlöjtnant därst. 1709-09-10. Överlöjtnant 1710-04-07. Extra ordinarie kapten 1715-04-15. Skeppskapten s. å. 6/8. Artillerikapten vid örlogsflottan 1717-07-03. Amiralitetskapten 1718-06-28. Kommendör i Karlskrona. Död där 1741 och begraven s. å. 12/11 samt slöt ätten på svärdssidan. 'Han anförde fregatten Pelikan i sjöträffningen vid Möen den 24 aug. 1712 och erövrade då en dansk galliot. Borttog 1715-04-#00 några smärre fientliga fartyg vid Femern samt förstörde en mängd proviant.'. Gift 1:o 1713-03-22 i Karlskrona med Sara von Löwen, död 1733 och begraven s. å. 28/12 i Karlskrona, dotter av holmamiralen och presidenten Carl Henrik von Löwen (Löwe), nr 1739, och Maria Abrahams. Gift 2:o 1734-08-02 i Karlskrona med Eva Charlotta Rosenström i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1744-05-25 i Karlskrona med majoren Svante Carlheim, adlad Carlheim, sedermera Carlheim-Gyllensköld, i hans 2:a gifte, född 1686, död 1758), född 1712-02-17, död 1796-05-25 i Eksjö, dotter av justitiarien Carl Rosenström, och friherrinnan Barbara von Otter.

Barn:

 • 1. Carl, född 1715-11-20 i Karlskrona, liksom syskonen, begraven 1716-10-15.
 • 1. Maria Catharina, född 1718-05-15, död 1738-05-21 i Karlskrona och begraven s. å. 24/5. Gift där 1736-11-23 med riksrådet Johan von Snoilsky, friherre och greve Snoilsky, i hans 1:a gifte, född 1708, död 1787.
 • 1. Carl Gabriel, född 1722-10-29. Konstapel vid amiralitetet. Död 1740 i Ostindien.
 • 1. Johan Gerhard, född 1724-05-04. Konstapel vid amiralitetet och tjänstgjorde på skeppet Svarta örn i Finska viken, då han drunknade 1744.
 • 1. Fredrik, född 1725-12-06, begraven 1730-09-09 i Karlskrona.
 • 1. Herman, född 1727-01-23, död barn.
 • 1. Johanna Elisabet, född 1728-03-25, begraven s. å. 1/5 i Karlskrona.
 • 1. Ett barn, begraven 1733-12-28 i Karlskrona.
 • 2. Carl Gustaf, född 1735-07-31, begraven 1737-03-01 i Karlskrona.
 • 2. Eva Henrietta, född 1736-12-25, död 1789-11-04 i Karlskrona. Gift där 1765-11-14 med majoren Per Brelin, född 1728, död 1795, fader till konteramiralen Carl Edvard Brelin, adlad och adopt. Carlheim-Gyllensköld, friherre Gyllensköld.
 • 2. Sara Johanna, född 1738-12-29, begraven 1739-09-02 i Karlskrona.
 • 2. Sara Johanna, född 1740-07-25, död s. å. i 18/9 i Karlskrona.
 • 2. En son, begraven 1741-10-14 i Karlskrona.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: