Ankarcrona nr 1534

Från Adelsvapen-Wiki

1534.jpg

Adliga ätten Ankarcrona nr 1534 †

Äldre grenen adlad 1717-07-03, yngre grenen adlad 1717-12-27, introducerad 1719. Äldre grenen utdöd 1750-11-02, yngre grenen utdöd 1719-01-15.

TAB 1

Christoffer Jakobsson. Flyktade på 1600-talet för religionsförföljelses skull ifrån Böhmen och bosatte sig i Ronneby. Begraven 1667-02-25 i Ronneby. Gift med Karin Toresdotter, född 1611, död 1700-05-13.

Barn:

  • Tore (Teodor) Christophers, född 1655-09-03 i Ronneby. Handlande och rådman i Karlskrona. Död 1710-03-09. Gift 1:o 1686-02-16 med Cecilia von Schoting, född 1667-10-22, död 1699-09-23 dotter av handelsmannen i Ronneby Paul von Schoting och Catharina Wolters von Westhausen. Gift 2:o 1701-12-29 med Eva Catharina Schaeij i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1712-06-24 med amiralen och landshövdingen Jonas Fredrik Örnfelt, friherre Örnfelt, född 1674, död 1733. 3:o 1736-05-02 i Toresunds socken, Södermanlands län, med översten Bengt Horn af Rantzien, friherre Horn af Rantzien, i hans 2:a gifte, född 1692, död 1738), född 1684-09-11, död 1767-10-19 Tärnö och begraven 1767-10-31, dotter av borgmästaren i Karlshamn Peter Schaeij och Elisabet Broomé.

Barn:

  • 1. Teodor Christophers, adlad Ankarcrona, född 1687. Se Tab. 2.
  • 1. Jakob Christophers, adlad Ankarcrona, född 1693, död 1755. Se adliga ätten Ankarcrona, Tab. 1.
  • 1. Mattias Christophers, adlad Ankarcrona, född 1694. Se Tab. 3

TAB 2

Teodor Christophers, adlad Ankarcrona (son av Tore Christophers, Tab. 1), till Runsa i Eds socken, Stockholms län. Född 1687-02-15 i Karlskrona. Studerade i Holland 1693. Engagerad på handelskontor i Holland 1701. Superkargör i holländska ostindiska kompaniets tjänst. Volontär vid Chevalier Förbins flotta. Volontär och extra midshipman i engelsk tjänst 1708. Löjtnant vid Chevalier Förbins flotta. Underlöjtnant vid amiralitetet i Karlskrona 1711. Överlöjtnant vid amiralitetet i Karlskrona 1711-12-22. Extra ordinarie kapten 1713-04-13. Konfirmationsfullmakt 1713-10-29. Amiralitetskapten 1715-06-21. Kommendör 1715-12-29. Adlad 1717-07-03 (introducerad 1719 jämte brodern Mattias under nr 1534). Generaladjutant vid flottan 1720-08-13. 1. uppsyningsman vid kommissariatet i Stockholm 1727-08-17. Ledamot av slottsbyggnadsdeputationen 1727-08-29, av riksens ständers kommission över amiralitets- och försvarsverket 1727-08-30 och av deputationen över landshjälpsfonden 1727-09-11. Schoutbynacht 1729-09-24. Ledamot av Stockholmska amiralitetskommissionen 1731-09-15. Tillförordnad kommenderande chef för amiralitetseskadern i Stockholm 1736-04-12. Vice amirals titel 1736-11-22. LVA 1740-09-03. Amiral och amiralitetsråd 1742-02-04. Landshövding i Stockholms län 1743-02-10. Preses i vetenskapsakademien 1744. KSO 1748-04-16. Död 1750-11-02 i Stockholm, barnlös, och slöt således själv sin ätt. Han var en tapper sjöhjälte och nitisk ämbetsman. Vad som gjort hans namn mest bekant är hans bragd att på ett litet fartyg överföra Carl XII till Sverige från det belägrade Stralsund [Bbl ]. Gift 1712-02-28 med sin syssling Catharina Beata von Schoting, född 1691-04-12, död 1770-04-22 Stockholm, dotter av handlanden i Karlskrona Arnold von Schoting och Brita Westerheim. Fru Ankarcrona gjorde Runsa till fideikommiss för sin mans brorson, Conrad Vilhelm Ankarcrona.

TAB 3

Mattias Christophers, adlad Ankarcrona (son av Tore Christophers, Tab. 1), född 1694-09-21 i Karlskrona. Sergeant vid Smålands femmänningsinfanteriregemente. Fänrik vid Smålands femmänningsinfanteriregemente 1713-07-08. Konfirmationsfullmakt 1715-10-29. Sekundlöjtnant vid Västgöta kavalleriregemente 1714. 13/3 konfirmationsfullmakt 1715-10-29. Premiärlöjtnant vid Västgöta kavalleriregemente 1717-03-26. Adlad 1717-12-27 (introducerad 1719, jämte brodern Teodor, under nr 1534). Död ogift 1719-01-15 i Skövde, och slöt således själv sin ättegren.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.