:

Wallencrona nr 1872

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Wallencrona nr 1872 †

Adlad 1739-06-20, introd. 1743. Utdöd 1852-07-26.


1At (Sch). 2SAB. 3Anjou, Riddare av konung Carl XIII:a orden (1900). 4Um.

TAB 1

Olof Jonsson. Bonde i Vall i Visnums socken, Värmlands län. Häradsdomare i Ölme härad. Gift med Agneta Wismenia, dotter av kyrkoherden i Visnums pastorat av Karlstads stift Laurentius Beronis och Kerstin Jönsdotter samt faster till bankokommissarien Daniel Lagerbom, adlad Lagerbom.

Barn:

 • Olof Olofsson Wallengren. Student i Uppsala4 1670-08-27 (inskriven under namnet Valgreen). Borgmästare i Filipstad 1680 och i Kristinehamn 1693. Död 1704-02-22 i sistnämnda stad. Gift 1:o 1680 med Elisabet Carlberg i hennes 2:a gifte (gift 1:o med borgmästaren i Filipstad och bergmästaren i Värmland Anders Kentzel, född 1631, död 1678-11-24 i Filipstad), född 1650-12-03, död 1692-06-00, dotter av borgmästaren i Karlstad Johan Börjesson och Christina Olofsdotter Spak samt kusin till sekreteraren Bengt Gustaf Karlström, adlad Tigerhielm, brukspatronen Johan Karlström, adlad Karlström, och sekreteraren Sven Karlström, adlad Karlström. Gift 2:o 1695 med Maria Skragge i hennes 1:a gifte (gift 2:o med kaptenen Henrik Schiörz), född 1670, dotter av kyrkoherden i Filipstad, magister Simon Haqvini Skragge (av samma släkt som adl. ätterna Skraggensköld, nrs 552 och 1429) och Agneta Canutia (av samma släkt som adl. ätten Bäfverfeldt).

Barn:

 • 1. Olof Wallengren, adlad Wallencrona, till Hammar i Bro socken, Värmlands län. Född 1682-03-30. Volontär vid Närkes och Värmlands regemente 1699. Sergeant vid Närkes och Värmlands tremänningsinfanteriregemente 1700. Fältväbel därst. 1701-10-18. Regementsadjutant 1703. Fänrik 1704. Konfirm.fullm. 1705-12-05. Löjtnant s. å. 28/10. Konfirm.fullm. 1706-02-06. Kapten vid Jönköpings regemente 1708-12-08. Majors karaktär 1722-06-26. Kaptens indelning vid förstn. regemente 1724-03-13 och majors indelning 1739-06-20. Adlad s. d. (introd. 1743 under nr 1872). Död 1748-06-13 på Hammar och begraven i Bro kyrka. 'Han var med vid Düna, Saladen, där han med några grenadjärer öppnade fiendens retranchementer, som bestod av hopfästade spanska ryttare, Jakobstad, Bauschenburg, då han blev sårad av en bomb, Liesna, varest han erhöll tre blessyrer och kontusioner samt sju skott genom kläderna, och slutligen i slaget vid Poltava, varefter han blev fången, illa slagen och till blotta kroppen utplundrad samt förd till Sibirien, där han utstod mycket ont och varifrån han ej hemkom förrän 1722 eller efter fredsslutet.’ Enligt sin egenhändiga meritförteckning skall han hava blivit adlad av konung Carl XII 1709-05-03 och antog då namnet Wallencrona samt introd. 1739-06-20 eller samma dag, som han å genealogien uppgives blivit adlad.’ Gift 1723-11-27 med sin kusins dotter Margareta Tingvall, född 1705-04-05, död 1766-09-22 på Hammar, dotter av brukspatronen på Molkom Lars Ingemarsson Tingvall och Christina Maria Carlberg, som i sitt andra gifte hade brukspatronen Tomas Baltzar von Rappholt, natural. von Rappholt, nr 1870, samt faders kusin till översten Johan Tingvall, adlad Anckarsparre, nr 2180.

Barn:

 • Elisabet, född 1725-07-10, död 1790-01-28 på sin gård Toverud i Huggenäs socken, Värmlands län. Gift 1756-03-26 med löjtnanten vid Närkes och Värmlands regemente Fredrik Magnus Lilliebjörn, född 1724-11-16 i Värmland, död 1774-12-29 Bångserud
 • Christina Maria, född 1726-12-25, död 1757-04-02. Gift 1750-01-26 med kaptenen vid Närkes och Värmlands regemente Torsten Carlsten i hans 1:a gifte (gift 2:o med Ulrika Pyttner), född 1717 i Värmland, död 1781-11-12 på sin egendom Anneberg.
 • Sofia Catharina, född 1728-01-26, död s. å. 18/11.
 • Ulrika Charlotta, född 1729-04-04, död s. å. 21/6.
 • Olof Lorentz, född 1730. Löjtnant. Död 1812. Se Tab. 2.
 • Tomas, född 1731-12-21. Volontär vid Närkes och Värmlands regemente 1746-06-20. Förare därst. 1749-09-23. Sergeant 1750-07-18. Fänrik s. å. 21/8. Löjtnant 1756-05-31. Död ogift 1757-12-26 i Stralsund under pommerska kriget.
 • Carl, född 1733-01-04, död s. å. 18/1.
 • Carl Fredrik, född 1734-02-05, död s. å. 18/2.
 • Johan Henrik, född 1735. Major. Död 1805. Se Tab. 4
 • Brita Margareta, född 1737-07-02 Kastensbol, död 1738-01-28.
 • Bengt Gustaf, född 1743-11-06 på Hammar. Page 1759-04-29. Kammarpage 1761-05-02. Avsked med pension för sjuklighet 1769-06-17. Hovjunkare utan lön s. å. 21/6. Erhöll resolution att få behålla pensionen 1771-07-10[2]. Död ogift 1786-12-01 i Stockholm (Ad. Fredr.).

TAB 2

Olof Lorentz (son av Olof Wallengren, adlad Wallencrona, Tab. 1), född 1730-09-17. Volontär vid Närkes och Värmlands regemente 1746. Sergeant därst. 1749. Fänrik s. å. 5/7. Löjtnant 1754-12-31. Avsked 1761-02-04. Död 1812-05-26 på Lagersberg i Värmland. Gift 1766-03-09 Falkenå med Catharina Lagerhjelm, född 1738-07-00, död 1773-01-04 på Mässviki Bro socken, Värmlands län, dotter av majoren Gustaf Lagerhjelm, och Catharina Beata Löfman.

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1767-03-21 Hammar, liksom bröderna9 död där 1768-02-04.
 • Johan Henrik, född 1768-09-07, död s. å. 20/12 på Hammar.

TAB 3

Gustaf (son av Olof Lorentz, Tab. 2), född 1771-09-28 på Hammar. Volontär vid Närkes och Värmlands regemente 1787-03-12. Sergeant därst9 s. å. 6/10. Student i Lund 1788. Fänrik vid nämnda regemente s. å. 7/10. Deltog i finska kriget 1788–1790. Löjtnant 1791-12-20. Kapten och regementskvartermästare 1796-10-26. En av stiftarna av Värmlands hushållningssällskap 1803 och dess skattmästare 1803–1805, 1806–1807 och 1808–1846 samt vice ordförande 1848–1850. Deltog i pommerska kriget 1807. Avsked s. å. 8/12. Undanbad sig majors n. h. o. v., som tillbjöds honom vid avskedstagandet. Köpte ett boktryckeri i Karlstad 1809 och utgav därifrån veckobladet Karlstads tidning. LLA 1815. RVO 1816-01-28. Ledamot av direktionen över länslasarettet och kurhuset i Karlstad 1818–1843. RCXIII:sO 1822-01-28. Ledamot och kassaförvaltare i Karlstads sparbank sedan dess stiftande s. å. Ledamot av direktionen för Värmlands provinsialbank sedan dess stiftande 1833–1850. Ledamot av Nordiska Oldskriftsällskapet i Köpenhamn 1839-03-31. Död 1852-07-26 i Stockholm och slöt ätten på svärdssidan. [3]. Gift 1843-10-19 med Marit Wåhr, född 1792, död 1846-03-03 i Karlstad.

Barn:

 • Maria Augusta, född 1819-07-04, död 1865-02-18 i Stockholm. Gift 1845-08-21 i Karlstad med intendenten vid överintendentsämbetet, k. arkitekten, RVO, Johan Fredrik Åbom, född 1817-07-30 i Stockholm, död där 1900-04-20.

TAB 4

Johan Henrik (son av Olof Wallengren, adlad Wallencrona, Tab. 1), född 1735-04-21 Kastensbol. Volontär vid Närkes och Värmlands regemente 1750-12-10. Rustmästare därst. 1753-09-10. Sergeant 1755-06-01 sekundadjutant 1758-02-23. Löjtnant vid pommerska fribataljonen s. å. 10/7. Löjtnant vid drottningens livregemente 1762-09-14. Kaptens avsked 1765-09-30. Kapten vid dalfrikåren 1788-10-12. Major därst. 1789-10-17. Major vid Bohusläns regemente 1791-04-18 och vid adelsfaneregementet 1799-08-05. RSO 1805-03-01. Död s. å. 28/12 i Karlstad. Han bevistade pommerska sjuårskriget. Gift 1762-02-14 med Anna Fredrika Hierzeel, född 1740, död 1811-02-24 Ranviken s socken, Värmlands län, dotter av krigskommissarien Johan Henrik Hierzeel, halvbroder till majoren Gustaf Hierzeel, adlad Stiernbielke 1719, men ej introd., och Elisabet Catharina Bratt.

Barn:

 • Adolf Fredrik, född 1763-01-16 i Tveta socken, Värmlands län. Volontär vid Närkes och Värmlands regemente 1777-07-10. Furir därst. 1780-08-10 och vid livgardet 1783-04-30. Sergeant vid nämnda garde 1786-04-10. Livdrabant s. å. 10/10. Löjtnant vid storamiralens regemente 1789-05-15. Vice korpral vid hertigens av Södermanland drabantkår 1790-10-07. Ryttmästare därst. s. å. 15/12. Transp. till adelsfaneregementet 1799-07-29. Avsked 1818-06-30 med tillstånd att kvarstå som ryttmästare i armén. Död ogift 1824-09-27.
 • Maria Catharina, född 1764-08-30, död ogift 1830-02-28 i Östra Ulleruds socken, Värmlands län.
 • Olof Lorentz, född 1765-12-12. Fänrik. Död ogift 1787-04-12 i Karlstad.
 • Anna Fredrika, född 1770-08-22, död 1846-09-03 Ängelholm. Gift 1796-02-02 i Karlstad med löjtnanten greve Axel Fredrik Spens, född 1752, död 1811.
 • Margareta Elisabet, född 1773-05-23 i Karlstad, död ogift 1855-05-26 i nämnda stad.
 • Johan Gustaf, född 1776-06-24. Kadett vid artilleriregementet 1786-01-20. Sergeant vid dalavargeringen 1789. Fänrik därst. s. å. 28/10. Fänrik vid Jämtlands regemente 1794-06-23. Livdrabant hos hertigen av Södermanland 1796-05-27. Fänrik vid Bohusläns regemente 1801-06-16. Löjtnants avsked 1805-10-02. Kapten vid Kronobergs läns lantvärn 1808. Död ogift s. å. 30/12 i Karlskrona.
 • Johanna Charlotta, född 1783, död ogift 1848-08-07 i Söderköping.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: