:

Ehrengranat nr 1925

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Ehrengranat nr 1925

Adlad 1751-11-21, introd. 1752.

Ehrengranat A192500.png

TAB 1

Petrus Benedicti (översiktstab. 1). Kyrkoherde i Veckholm. Underskrev Uppsala mötes beslut 1593, ävensom prästerskapets trohetsförsäkran till konung Sigismund 1595. Barnen kallade sig Leuchovius..

Barn:

 • Ericus Petri Leuchovius, född 1586 i Veckholm. Student i Uppsala 1600. Magister i Greifswald 1614. Skolrektor i Uppsala 1615 kyrkoherde i Veckholm 1621 kontraktsprost 1637 död där 1641-03-29 och begraven i Veckholms kyrka, varest hans epitaphium uppsattes. Gift m: Justina N. N.

Barn:

 • Erik Eriksson Leuchovius. Kamrerare, först hos riksrådet, greve Fredrik Stenbock, sedan i kammarkollegium. Gift med Sara Dahlberg, född 1627-05-24, död änka 1698-09-03 Skenäs och begraven 1699-06-04 i Västra Vingåkers kyrka i Södermanland, dotter av landskamreraren Jöns Eriksson Dahlberg och Dorotea Mattsdotter, samt syster till k. rådet och fältmarskalken Erik Dahlbergh, adlad, friherre och greve Dahlbergh. Hon bodde 1654–1671 på Boda vid Enköping.

Barn:

 • Aron Leuchovius. Inspektor över sin morbroders, greve Erik Dahlberghs gods Skenäs i Västra Vingåker. Gift med en dotter till överstelöjtnanten Joel von Halle, natural. von Halle, i hans första (okända) gifte.

Barn:

 • Aron Leuchovius. Page hos sin faders morbroder greve Dahlbergh. Sergeant vid Kronobergs regemente. Fältväbel därst. 1704-08-30. Adjutant 1707-04-13. Fänrik 1708-05-15. Död 1714-12-30 i Solvytjegodsk i Sibirien, dit han blev förd fången efter slaget vid Poltava, varest han erhöll tvenne svåra blessyrer. Gift 1711-09-00 i nämnda stad med Brita Catharina Berg, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1715 med majoren Adam Gladtsten, född omkr. 1680, död 1729), död 1762-04-27 i Stockholm, dotter av kaptenen vid Hälsinge regemente Henrik Berg.

Barn:

 • Aron Leuchovius, adlad Ehrengranat, född 1712-01-26, i Solvytjegodsk. Hantlangare vid artilleriet i Stockholm 1729-05-12. Lärkonstapel därst. 1730-09-28. Artilleriexamen 1731-03-05. Konstapel därst. 1732-12-31. Furir vid artillerikompaniet i Fredrikshamn 1735-12-06. Sergeant därst. 1737-07-04. Styckjunkare vid artilleriet i Stockholm 1741-08-24. Underlöjtnant vid artilleriet i Finland 1745-04-29. Löjtnant vid artilleriet i Stockholm 1748-12-06. Kapten vid artilleriet i Landskrona 1750-11-28. Adlad 1751-11-21 (introd. 1752-06-08 under nr 1925). RSO 1751-12-05. Volontär vid österrikiska armén 1757-03-02. Transp. till artilleriet i Stockholm 1763-03-19. Major i armén 1766-10-08. Major vid artilleriet i Stockholm 1772-02-12. Avsked s. å. 23/4. Död 1772-04-24 i Stockholm dagen efter avskedstagandet, och begraven i Ladugårdslandskyrkan. 'Han bevistade med tapperhet kriget i Finland på 1740-talet och uthärdade därunder vid Kymmene älv i två dagar med blott fyra kanoner ryssarnas kanonad med nio. Brukades 1743 vid fredskongressen i Åbo, i anseende till sin färdighet i ryska språket. Var under österrikiska tjänsten med i bataljerna vid Collin, Gabel, Zittau, Görlitz m. fl. ställen. For slutligen flerfaldiga gånger såsom kurir till och ifrån åtskilliga ställen'. Gift 1740-11-13 i Åbo med Anna Brita Wetterhoff, född 1712-11-15, död 1788-10-19 Hallkved och begraven i Funbo kyrka, dotter av överstallmästaren vid artilleriet Olof Wetterhoff och Anna Catharina Meijer.

Barn:

 • Catharina Helena, född 1741-08-14 i Åbo, död ogift 1808-04-27 i Stockholm och begraven därst. Katarina förs. i Stockholm.
 • Carl Adam, född 1742. Överste. Död 1829. Se Tab. 2

TAB 2

Carl Adam, (son av Aron Leuchovius, adlad Ehrengranat, Tab. 1), född 1742-09-10 i Åbo. Student i Uppsala6 1753-05-26. Kadett vid artilleriet i Stockholm 1757-05-12. Officersexamen 1759-12-00. Styckjunkare vid artilleriet 1760-07-30. Sergeant vid livgardet 1763-10-00. Bataljonsadjutant därst. 1763-11-07. 2. Adjutant 1764-05-02. 1. Adjutant1 1767-06-22. Fänrik1 1772-01-29. Löjtnant 1772-02-12. RSO s. å. 12/9. Major i armén s. å. 13/9. Major vid Savolaks infanteriregemente 1773-10-29. Överstelöjtnant därst. 1775-06-30. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom överstelöjtnant i armén 1779-12-08. Avsked ur krigstjänsten med överstes titel 1805-05-25. Fullmäktig i riksgäldskontoret 1807-12-01. Ledamot av Stockholms stads brand- och försäkringscontoirs överstyrelse 1809 och av dess direktion 1810; LLA 1812. Död 1829-02-08 i Stockholm. Han bevistade pommerska kriget. Ägde flera fastigheter i Stockholm. Gift 1778-02-19 med kammarfröken hos drottning Sofia Magdalena och hennes synnerliga gunstling, Maria Aurora Uggla, född 1747-06-12 underhovmästarinna hos kronprinsen Gustaf Adolf. Död 1826-05-14 i Stockholm, dotter av kaptenen Claes Fredrik Uggla, och Anna Magdalena Hierta.

Barn:

 • Carl Aron, född 1779-11-12 i Stockholm. Student i Uppsala4 1795-11-03. Kansliexamen 17974. Extra ordinarie kanslist i k. kansliet 1798 andre sekreterare i kabinettet för utrikes brevväxlingen 1801-07-01. Kammarjunkare 1805-03-01. Härold vid NO 1808. Kabinettssekreterare 1809-06-29. Arkivarie vid KMO s. å. 3/7. Avsked 1811-09-26. RNO 1815-11-27. Död ogift 1823-12-28 i Stockholm.
 • Sofia Magdalena, född 1780-12-04 i Stockholm. Hovfröken hos änkedrottning Sofia Magdalena 1807-12-30 (tjänstfri 1813) och hos prinsessan Sofia Albertina 1814. Död ogift 1864-01-26 i Stockholm.
 • Claes Adam, född 1781-11-05 i Stockholm. Ridpage hos konungen 1797-11-29. Kornett vid södra skånska kavalleriregementet 1800-05-18. Löjtnant i regementet 1807-10-27. Stallmästare vid regementet2 s. å. 8/12. Understallmästare vid k. hovet 1809-06-29. LKrVA 1810-05-26. Avsked s. å. 18/12. T. f. stallmästare och direktör vid Flyinge stuteri i Skåne 1814. Stallmästare hos konungen och chef vid Flyinge 1817-01-21. RSO 1819-07-04. Hovstallmästare 1829. Avsked från chefskapet för Flyinge 1837, då stuteriet upplöstes5. Se Biografica. Art. ang. Adam Ehrengranats tid på Flyinge. Död ogift 1842-02-21 i Stockholm. 'Han var en utmärkt hippolog och en av sin tids skickligaste ryttare samt en synnerligen framstående ridlärare.'
 • Beata Aurora Charlotta, född 1783-02-04 på Forsby i Uppland, död 1787-07-09 på Hallkved och begraven i Funbo kyrka.
 • Anna Charlotta, född 1784-04-26 på Hallkved, död där s. å. 10/5 och begraven i Funbo.
 • Axel Vilhelm, född 1786 överste. Död 1861. Se Tab. 6
 • Maria Aurora, född 1788-02-21 på Hallkved, död 1860-10-06 Hovra. Gift 1814-06-13 i Stockholm med konteramiralen Carl Edvard Brelin, adlad och adopt. Carlheim-Gyllensköld, friherre Gyllensköld, född 1768, död 1819.
 • Virginia Lovisa, född 1790-01-25 i Uppsala, död där s. å. 12/10.

TAB 3

Gustaf, (son av Carl Adam, Tab. 2), född 1778-12-14. Sergeant vid arméns flotta i Stockholm 1791 fänrik därst. 1796-06-13. Avsked 1804-12-20 för sjuklighet. Sedermera kapten och bevistade 1808 och 1809 årens fälttåg. Tullinspektor, först i Uppsala och sedermera i Jönköping. Död 1834-08-25 i sistnämnda stad. Gift 1807-09-20 i Barkaryds socken, Jönköpings län med Ulrika Ehrenlind, född 1786, död 1834-08-24. Dotter av possessionaten Göran Ehrenlind och Helena Blommer.

Barn:

 • Gustava Ulrika, född 1806-04-28 i Grenna, död 1859-05-19 i Öggestorps socken, Jönköpings län. Gift 1834-03-11 med komministern i Öggestorps församl. av Växjö stift Teodor Pagander, född 1783-11-03 i Byås i Färgaryds socken, Jönköpings län, död 1851-05-28 i Öggestorps prästgård.
 • Maria Aurora, född 1808-10-19 Erikstorp
 • Helena Sofia, född 1811, död ogift 1857-10-15 på Nedre Starbäck.
 • Carl Adam Axel, född 1812 underlöjtnant. Död 1887. Se Tab. 4.
 • Aron Vilhelm, född 1815-01-04 i Habo socken. Student i Lund 18363 och i Uppsala 18423 extra ordinarie kammarskrivare i kammarkollegium 1850. Kammarskrivare därst. 1858-07-30. Död ogift 1884-05-08 i Stockholm.
 • Mathilda Charlotta, född 1816-10-15 i Habo socken död ogift 1903-07-17 Fridhem
 • Adéle Carolina, född 1820-04-09 i Habo socken, död 1902-04-22 i Göteborg. Gift 1842-12-23 på biskopsgården Östrabo vid Växjö med komministern i Algutsboda församling av Växjö stift Lars Olof Wallberg, född 1806-05-31 i Askeryds socken Jönköpings län, död 1883-05-26 i Algutsboda prästgård.
 • Oskar Frans Julius, född 1824-07-15 i Habo socken. Volontär vid Västgötadals regemente 1841-09-17. Furir därst. 1842-01-18. Sergeant 1845-01-07. Avsked 1846-12-04. Han lämnade riket före år 1857 och avhördes sedermera icke.

TAB 4

Carl Adam Axel, (son av Gustaf, Tab. 3), född 1812-06-27 i Habo socken, Skaraborgs län. Rustmästare vid Skaraborgs regemente 1828-10-01. Avsked 1831-10-01. Korpral vid livregementets dragoner 1833-04-01. Avsked s. å. 23/12. Sergeant med fanjunkares n. h. o. v. vid livgardet till häst 1834-03-05. Avsked 1840-10-15. Underlöjtnants n. h. o. v. s. å. 9/11. Död 1887-04-04 i Stockholm. Gift 1:o 1839-04-21 i Stockholm med Anna Catharina Nordström, född 1812-01-29 i nämnda stad, död där 1853-09-19, dotter av borstbindareåldermannen Per Nordström. Gift 2:o 1854-09-16 i Stockholm med Maria Augusta Zimmerman, född 1832-02-27 i nämnda stad, död där 1897-02-01, dotter av tobaksfabrikören Johan Ulrik Zimmerman och Maria Carolina Degerman.

Barn:

 • 1. Anna Ulrika Sofia, född 1840-02-27, död ogift 1900-06-22 i Norrköping.
 • 1. Sofia Aurora, född 1841-03-23, död s. å. 29/3.
 • 1. Mathilda Aurora Magdalena, född 1842-04-28 på Värmdön Stockholms län. Poststationsföreståndarinna i Fjällbacka. Död 1912-01-06 i Öxnered i Vassända-Naglums socken, Älvsborgs län,. Gift 1875-05-15 i Stockholm med sin kusin postmästaren i Nordmaling Johan Olof Walberg , född 1843-03-28 i Växjö, död 1896 i Amerika.
 • 1. Ulrika Carolina (Ulla), född 1844-01-02 på Värmdön, död ogift 1909-05-23 i Uppsala (Sthlm, Gustaf Vasa förs., db).
 • 1. Tor Hjalmar, född 1850. Före detta kontorsskrivare. Död 1926. Se Tab. 5.
 • 2. Olga Anna Maria, född 1857-03-27 i Stockholm, död där, Engelberekts förs.,ogift 1911-07-16.
 • 2. Gustaf Axel, född 1858-10-30 och död s. å. 29/12 i Stockholm.
 • 2. Augusta Christina, född 1862-11-13 i Stockholm, död där ogift 1903-08-03.
 • 2. Carl Vilhelm, född 1865-03-10 på Häringe i Västerhaninge socken, Stockholms län. Anställd i handelsflottan.

TAB 5

Tor Hjalmar, (son av Carl Adam Axel, Tab. 4), född 1850-07-13 i Stockholm. Lantbrukselev 1871 lantbruksbokhållare och kassör 1872–1875. Kontorsskrivare i järnvägsstyrelsens statistiska kontor i Stockholm 1878-01-01. Avsked 1917. GM n och r 1923. Död 1926-08-12 i Stockholm (Gust. Vasa förs., db nr 228). Gift 1886-10-30 i Stockholm med Emilia Elisabet Alexandra Alexisson, född där 1861-12-14, dotter av kontrollören i generalpoststyrelsen Frans Gustaf Alexisson och Emilia Charlotta Grundström.

Barn:

 • Tor Gustaf Adam, född 1888-09-18 i Stockholm liksom syskonen. Realskoleexamen 1907-05-30. Extra järnvägstjänsteman. Död ogift 1916-05-11 på Hålahults sanatorium, (Sthlm, Gustaf Vasa förs., db).
 • Eva Elisabet Aurora, född 1889-09-23, död 1907-11-21 på Sabbatsbergs sjukhem i, Stockholm.
 • Bror Axel, född 1893-05-16. Tjänsteman hos järnvägsstyrelsens statistiska kontor 1920. Se Tab. 5A.

TAB 5A

Bror Axel (översikts tab. 5, son av Thor Hjalmar Tab. 5), född 1893-05-16 i Stockholm (Adolf Fredriks förs.). Gift 1922-10-28 i Lidingö förs., Sth., ]] med Adéle Mathilda Emilia Holmberg, född 1892-10-29 i Stockholm, dotter av boktryckaren John Emil Holmberg och Mathilda Arfwidsson.

Barn:

 • Curt Axel

TAB 6

Axel Vilhelm (son av Carl Adam, Tab. 2), född 1786-02-25 Hallkved. Kadett vid fortifikationen 1801-12-24. Kammarpage hos änkedrottningen Sofia Magdalena 1802-04-20. Konduktör vid fortifikationen 1804-07-06. Fänrik i Västgötadals regemente 1806-02-27. Stabslöjtnant därst. 1808-03-04. Stabskapten 1811-12-20. Majors n. h. o. v. 1814-08-25. Major i regementet 1817-08-19. 2. Major vid regementet 1818-02-17. RSO s. å. 11/5. Överstelöjtnant och 1. major 1826-07-05. Överste i armén 1836-01-28. Överste och chef för regementet 1838-03-23. Avsked 1847-04-20. Död 1861-04-04 Sandgärdet. Han bevistade fälttågen i Pommern, på Åland och i Norge. Gift 1815-11-24 i Vänersborg med Charlotta Sofia Krull, i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1811 med löjtnanten greve Fredrik Gabriel Spens, född 1783, död 1811), född 1790-01-15 i Vänersborg, död 1856-07-15 Kartened, dotter av kommerserådet Jonas Krull och Sofia Charlotta Höök.

Barn:

 • Maria'' Charlotta, född 1816-09-24 på Beateberg vid Vänersborg, död 1898-12-10 Lund. Gift 1842-09-28 Forstena med häradshövdingen i Nordals, Sundals och Valbo härads domsaga i nämnda län, RNO, Gustaf Adolf Montén, född 1800-06-04 i Ljungby socken, Hallands län, död 1875-02-14 i Vänersborg.
 • Sofia Aurora, född 1818-01-04 på Beateberg, död 1900-07-20 Kinnevad. Gift 1849-09-28 på Kartened med komministern i Saleby pastorat av Skara stift, LVO, filosofie doktorn Carl Gustaf Almqvist, född 1816-04-20 i Vänersborg, död 1897-12-01 i Saleby prästgård.
 • Carl Jonas Axel, född 1819. Kapten och t. f. domänintendent. Död 1890. Se Tab. 7.
 • Gustaf Adam Vilhelm (Gösta), född 1820-08-14 Rangtorp. Student i Uppsala 1839 med.filosofie examen 1843. Underläkare vid allmänna garnisonssjukhuset 1844-04-01–1845-04-01. Med. kandidat 1850-04-02 och med. licentiat 1852-04-14. Bruksläkare vid Gimo bruk Uppsala län s. å. Erhöll med. doktorsdiplom utan promotion s. å. kir. magister 1856-05-03. Stadsläkare i Falkenberg s. å. 15/9. Provinsialläkare i Falkenbergs distrikt 1862-09-19. Ledamot av riksdagens 1. kammare 1866–1868. Ledamot av svenska läkaresällskapet 1867-04-09. Död ogift 1877-01-03 i Falkenberg.
 • Lars Casimir Albrekt, född 1822. Egendomsägare. Död 1900. Se Tab. 10.
 • Margareta Fredrika Vilhelmina, född 1824-01-17 och död s. å. 7/5 på Rangtorp.
 • August Rudolf, född 1825-09-11 på Rangtorp. Student i Lund 18463. Död ogift 1900-04-22 på sin egendom Önafors bruk i Vassända socken, Älvsborgs län.
 • Georg Fredrik (Fritz), född 1827 stationsinspektor. Död 1873. Se Tab. 11.

TAB 7

Carl Jonas Axel, (son av Axel Vilhelm, Tab. 6), född 1819-07-16 Rangtorp. Volontär vid Västgötadals regemente 1836-06-17. Furir 1837-04-14. Officersexamen 1839-05-07. Underlöjtnant vid Älvsborgs regemente s. å. 31/8. Löjtnant 1846-10-17. RDDO 1850-08-21. Kapten och regementskvartermästare 1855-04-12. RSO 1865-05-03. Avsked med tillstånd att såsom kapten i armén kvarstå 1869-09-14. Tillförordnad domänintendent i Älvsborgs län. Avsked ur armén 1886-02-02. Död 1890-10-22 på Önafors bruk i Vassända socken, Älvsborgs län. Ägde Gammalsjö i Kalvs socken, Älvsborgs län. Gift 1852-12-28 i Karlstad med Jeanna (Jeanette) Sofia Flemming, född 1825-03-28 i Karlskrona stadsförs.,död 1906-03-20 på Önafors, dotter av regementsläkaren Carl Gustaf Flemming och Maria Elisabet Brück.

Barn:

 • Claes Axel, född 1853 kapten, död 1918. Se Tab. 8
 • Gustaf Adam Rudolf, född 1855-01-08 Ekedal. Elev vid statens järnvägar 1876-08-20. Stationsskrivare i Karlsborg 1879-11-01, i Örebro 1883-02-01, i Moholm 1896-09-01, Hallsberg 1898-01-20 och i Skövde 1898-12-01. Stationsinspektorsassistent i Örebro 1899-01-01. Förste stationsskrivare i Storlien s. å. 1/8. Stationsinspektor i Moholm 1905-05-01. Transp. till Storlien 1909-10-01. GM 1918-06-06. GMnor8 1918-05-31 (civil). Avsked 1919-10-29. Död 1938-06-14 i Kisa (db nr 31).
 • Nanny Jeanna Sigrid Charlotte (Siri), född 1858-07-06 på Ekedal. Gift 1888-11-20 på Gammalsjö med landskamreraren i Östergötlands län, RNO, vice häradshövdingen Johan Salomon Lindby, född 1857-09-21 i Veta socken, Östergötlands län, död 1915-03-06 i Linköping.
 • Nanny Sofia Elisabet, född 1860-01-29 på Gammalsjö. Gift 1880-08-16 i Borås med häradshövdingen Fredrik Axel Hugo Hedenstierna, född 1836, död 1916-11-12 i Kisa förs., Ög.,.
 • Axel Albrekt, född 1861, kronofogde. Död 1927. Se Tab. 9.
 • Nancy Jeanna Sofia, född 1864-01-28 på Gammalsjö, död 1883-02-04 i Kalmar. Gift 1882-04-10 i Borås med före detta rektorn vid folkskollärarinneseminariet i Kalmar LNO, Johan Anders Olof Wickbom i hans 2:a gifte (gift 1:o 1878-06-24 Lunden, med Martina Charlotta Montén, född 1858-02-28 på Sandgärdet i Tunhems socken, Älvsb., död 1880-04-13 i Kalmar, dotter av häradshövdingen Gustaf Adolf Montén och Maria Charlotta Ehrengranat. Gift 3:o 1884-06-06 på Kampen vid Växjö med Nanna Wieslander, född 1858-03-03 i Tävelsås prästgård, Kron., dotter av kyrkoherden Tävelsås pastorat av Växjö stift Noak Wieslander och Fredrique Wettergrund), född 1851-11-24 i Hjo landsförsamling.

TAB 8

Claes Axel, (son av Carl Jonas Axel, Tab. 7), född 1853-11-14 Ekedal. Mogenhetsexamen i Uppsala 1874-03-30. Volontär vid Älvsborgs regemente 1876-03-27. Elev vid Krigsskolan s. å. 14/7. Utexaminerad 1877-10-27. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 14/12. Examen i pedagogisk, militär och medicinsk gymnastik vid Gymnastiska centralinstitutet 1884-04-15. Löjtnant s. å. 7/11. Vice gymnastiklärare vid Lägre allmänna läroverket i Borås 1887-10-01–1893-04-30. Gymnastiklärare vid nämnda läroverk 1893-03-15. Kapten 1898-09-02. RSO 1899-05-15. Avsked 1906-04-20. Ägde, först tillsammans med syskonen, sedan från slutet av 1890-talet ensam, Gammalsjö i Kalvs socken, Älvsborgs län samt dessutom Önafors i Vassända-Naglums socken, Älvsborgs län 1900–1916 och Tussered i Håksviks socken, Älvsborgs län. Död 1918-03-23 i Borås. Gift 1896-03-31 i Göteborg med Elma Matilda Charlotta Wendt, född 1865-07-13 i Lidköping. Äg. Gammelsjö i Kalvs förs., Älvsb. och Tussered i Håksvik förs., Älvsb. (Änkefru Ehrengranat, född Wendt, äger Gammalsjö och Tussered). Död 1936-03-18 i Gammelsjö i Kalvs förs., Älvsb. (db nr 4). Begr. i Borås (db nr 101). Dotter av godsägaren Carl Axel Ferdinand Wendt och Matilda Elisabet Landgren.

Barn:

 • Eva Jeanna Matilda, född 1897-11-07 i Borås stadsförs. Gift 1925-06-17 i Borås stadsförs., ]] med agronomen Carl Fredrik Wærn, född 1891-09-17 i Steneby Älvsb l., son av godsägaren Henry Unwin Wærn och Hilma Leffler.
 • Axel Rudolf Ludvig Teodor, född 1899-07-01 i Borås. Fänrik i Hallands regementes reserv 1922-12-30. Underlöjtnant därst. 1924-12-31. Gift 1935 med Agnes La Belle, i hennes 2:a gifte.
 • Jeanna Brita Emilie Eleonora, född 1902-12-03 Önafors, Älvsb. Gift 1923-05-24 i Linköping med avdelningschefen i svenska livförsäkringsanstalten Trygg, jur. kandidat Harry'' Vilhelm Robert Enell, född 1893-04-18 i Stockholm.
 • Elisabet Maria Charlotta (Mayotte), född 1905-07-06 på Önafors Vassända-Naglums förs., Älvsb. Gift 1927-10-15 i Kalvs förs., Älvsb. med fältflygaren, löjtnanten vid Älvsborgs regemente i sedermera överstelöjtnanten Stig Rudolf Gustaf Sam Bolling, född 1897-07-15 i Karlskrona Amiralitetsförs.

TAB 9

Axel Albrekt, (son av Carl Jonas Axel, Tab. 7), född 1861-06-17 Gammalsjö. Mogenhetsexamen 1882-05-17. Student i Lund 1883. Jur. filosofie examen 1885-04-08 och examen till rättegångsverken 1888-12-14. Extra ordinarie notarie i Göta hovrätt 1888-12-14. Vice häradshövding 1892-05-31. Extra ordinarie landskontorist i Västerbottens län s. å. 1/11. Landskontorist därst. 1893-12-30, länsbokhållare 1897-11-27. Föredragande i avvittringsärenden 1899-12-22. T. f. ombudsman vid riksbankens avdelningskontor i Umeå 1896-01-30–1901-12-31. Kronofogde i Norra och Södra Vedbo härads fögderi 1901-10-25. RVO 1917-06-06 på indragningsstat 1918-01-01. Död 1927-12-30 i Eksjö (db nr 86). Gift 1899-10-24 i Umeå landsförsaml. med Signe Helleberg, född 1870-03-24 i Holmsunds kapellförsaml. Västerbottens län, dotter av bruksförvaltaren Bernhard Helleberg och Amanda Catharina Edling.

Barn:

 • Gösta Bernhard Axel Rudolf, född 1900-12-27 i Umeå. Studentexamen 1922-05-15. Officersaspirant vid 2. livgrenadjärregemente 1923-06-06. Elev vid Krigsskolan s. å. 12/10. Officersexamen 1924-12-18. Fänrik vid regementet s. å. 31/12. Se Tab. 9A.
 • Sigrid Jeanna Catharina, född 1904-02-12 i Eksjö. Gift 1925-06-27 i Grenna med löjtnanten vid Kalmar regemente gymnastikdirektören Nils Ludvig Verner Göth, född 1898-04-15 i Karlshamn.

TAB 9A

Gösta Bernhard Axel Rudolf, (son av Axel Albrecht, Tab. 9), född 1900-12-27 i Umeå. Huvudman 1986. Studentexamen 1922-05-15. Officersaspirant vid 2. livgrenadjärregemente 1923-06-06. Elev vid Krigsskolan s. å. 12/10. Officersexamen 1924-12-18. Fänrik vid regementet s. å. 31/12. Underlöjtnant 1926-12-30. Underlöjtnant vid Livregementets grenadjärer 1928-01-01. Löjtnant vid samma regemente 1933-07-20. Kapten i regementet 1959-09-29. Militärassistent vid Statens järnvägar. Kapten vid Livregementets grenadjärer 1940-08-01. Gift 1931-04-25 i Djursholm med Berit Margareta Elisabeth Burén, född 1903-06-12 i Umeå s förs, Västerbottens län. Dotter av majoren på övergångsstat vid Skånska kavalleriregementet Bernhard Burén och Elisabet Hallencreutz.

Barn:

 • Gunilla Catharina Elisabeth
 • Agneta Jeanna Catharina

TAB 10

Lars Casimir Albrekt, (son av Axel Vilhelm, Tab. 6), född 1822-04-15 på Rangtorp. Ägde Lilleskog i Tunhems socken, Älvsborgs län. Död där 1900-11-30. Gift 1851-09-28, Överby med Maria Elisabet Prytz, född 1826-01-09 på nämnda egendom, död 1901-01-14 på Lilleskog, dotter av godsägaren Lars Vilhelm Prytz och Anna Elisabet Zachrisson.

Barn:

 • Maria Charlotta, född 1852-07-08, död s. d.

TAB 11

Georg Fredrik (Fritz) (son av Axel Vilhelm, Tab. 6), död 1827-10-01 Rangtorp. Sjökaptensexamen 1847. Förde segel- och ångfartyg 1854–1859. Ångfartygsbefälhavareexamen 1855. Stationsinspektor vid Skövde järnvägsstation 1859-03-01 och vid Uppsala station 1866-09-14. Död 1873-04-29 i Uppsala och begraven å därvarande kyrkogård. Gift 1857-04-25 med Jakobina Elisabet (Betty) von Reis, född 1816-07-02 i Göteborg, död 1894-04-02 i Stockholm, dotter av fabrikören Aron von Reis och Lovisa Marcus.

Barn:

 • Fritz Axel, född 1858-04-26. Bosatt i Nordamerika. Gift 1881-10-09 i Gustavi domkyrkoförsamling i Göteborg med Anna Gustava Bergelin, från vilken han blev skild, född 1861.

Källor

1KrAB. 2Psd. 3Svn. 4Vsn. 5At (Sch). 6Um.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: