:

Af Wetterstedt nr 327

Från Adelsvapen-Wiki

(Omdirigerad från Af Wetterstedt nr 2093)

Adliga och friherrliga ätterna af Wetterstedt nr 2093 och 327

Adlad 1772-10-07, introd. 1776. Uppflyttad i dåv. riddarklassen 1801. Friherrlig 1806-10-11, introd. 1808.

1At (P). 2El. 3Ak.

Wetterstedt%20A2093A00.png

TAB 1

Joakim Wetterstedt (översiktstab. 1), född 1687 i Västergötland. Gymnasist i Skara1. Uppgives varit student i Uppsala i 8 år1 men återfinnes ej i därvarande universitets matrikel. Borgmästare i Hjo 1723. Postmästare därst. 1724-10-00. Borgmästare i Örebro 1742. Död där 1754-12-23 och begraven i Örebro kyrka. Gift med Emerentia Sjöberg, död 1750 i sistnämnda stad, dotter av rådmannen och postmästaren i Falun Erik Sjöberg och Elisabet Berg.

Barn:

 • Erik Wetterstedt, adlad och friherre af Wetterstedt, född 1736-08-12 i Hjo. Lantmäteriexamen 17572. Kommissionslantmätare i Närke s. å. 21/7. T. f. extra ordinarie lantmätare2 1758-05-08. Ingenjör vid norska gränskommissionen 1761–17662. Lantmäteridirektör i Finland 1771-12-18. Adlad 1772-10-07 (introd. 1776 under nr 2093). Överdirektör för lantmäterikontoret och hela lantmäteriet samt justeringsverket i riket 1777-06-06. Kammarråd 1779-09-28. Ledamot av rikets ärenders allmänna beredning 1794-03-08. Landshövding i Uppsala län s. å. 29/4 med bibehållande av överdirektörsämbetet. RNO s. å. 24/11. KNO 1801-11-23 och till följd därav uppflyttad i d. v. riddarklassen under nr 2093, A. Friherre jämte äldste sonen son efter son 1806-10-11 (introd. 1808 under nr 327). Avsked från landshövdingämbetet 1812-04-02. Presidents n. h. o. v. 1817-07-04. Död 1822-12-15 i Stockholm. Ägde Krusenberg i Alsike socken, Stockholms län. 'Hans lycka gjordes, då han under konung Gustaf III:s första resa i Finland juni–okt. 1775 fick gå konungen tillhanda med upplysningar, kartor och beskrivningar över detta land. Följde sedermera konungen under hans finska resor 1783 och 1785. Förde tillsammans med kammarrådet von Stockenström de k. regalierna till och från Gävle riksdag 1792. Var ledamot i åtskilliga kommittéer och sällskaper.' Gift 1775-07-03 i Vasa med Anna Christina Bladh, född där 1757-12-27, död 1793-11-23 i Stockholm och begraven i Uppsala domkyrka, dotter av handlanden i Vasa Mikael Bladh och Catharina Töhlberg.

Barn:

 • Carl, friherre 1819-05-11, då äldste brodern blev greve. Född 1778-01-29 i Vasa. Styckjunkare vid arméns flotta 1782. Fänrik därst. s. å. 19/9. Student i Uppsala 1787-07-04. Auskultant i bergskollegium 1800-07-01. Extra ordinarie notarie därst. 1803-12-14. Underlöjtnant vid arméns flotta. Avsked 1804-02-07. Konsulatssekreterare i Tunis3 1816-07-03. Tjänstledig 18243. Avsked med exspektans arvode3 1828-01-16. Död ogift 1853-10-05 i London.
 • Adolf, född 1779. Assessor. Död 1853. Se Tab. 2.
 • Niklas Joakim, född 1780. Kansliråd. Död 1855. Se Tab. 3.
 • Fredrik, född 1781-12-28 i Vasa, död 1786-10-21.
 • Erik, född 1783-01-07, död 1784-05-02.
 • Johan Erik, född 1784. Generaladjutant. Död 1863. Se Tab. 11.
 • Sofia Emerentia, född 1785-09-03. Stiftsjungfru. Död 1831-03-08 i Stockholm. Gift 1810-11-25 i Uppsala med översten friherre Carl Otto Mörner af Morlanda nr 62, i hans 1:a gifte, född 1781, död 1868.
 • Mikael, född tvilling 1786-12-02, död 1792-09-12.
 • Vilhelm, född tvilling 1786-12-02. Fänrik vid livregementetsbrigadens grenadjärkår. Död ogift 1809-03-00.
 • Margareta Catharina Lovisa, född 1788-07-08. Stiftsjungfru. Död 1818-01-22 i Stockholm efter barnsäng. Gift 1812-07-21 i Vreta klosters socken, Östergötlands län med majoren Gustaf Adolf Lindblom, adlad Lindersköld, född 1786, död 1830.
 • August, född 1789-09-19 i Stockholm. Fanjunkare vid Svea livgarde 1805-10-01. Kornett vid livregementetsbrigadens kyrassiärkår 1808-02-19. Löjtnant därst. 1812-02-18. GMtf. Ryttmästare vid nämnda kår 1816-04-02 och i generalstaben s. å. 13/8. RSO och major i generalstaben 1818-05-11. Död ogift 1819-05-18 i Paris.
 • Charlotta Christina, född 1791-05-16. Stiftsjungfru. Död ung.

TAB 2

Adolf (översiktstab. 1, son av Erik Wetterstedt, adlad och friherre af Wetterstedt, Tab. 1), född 1779-04-22. Student i Uppsala 1787-07-04. Fänrik vid Nylands infanteriregemente 1787-06-30. Avsked. Hospitalssyssloman i Uppsala. Assessors karaktär 1819-10-225. Död 1853-07-08 i Stockholm Maria förs. i Stockholm. Gift i London med Anna Sly, född 1777 i England, död 1850-05-10 i Stockholm.

Barn:

 • Anna Sofia, född 1804-04-04 i London, död ogift 1827-11-05 i Uppsala.
 • Gustava Margareta, född 1808, död 1834-09-09. Gift 1834 med pastorsadjunkten Samuel Jahnsson, född 1806-08-13, död 1859-10-05.
 • Emma Ulrika Christina Elisabet, född 1810, död ogift 1833-06-15 i Uppsala.
 • Augusta Carolina Catharina Lucie, född 1816-06-09 i Uppsala, död 1879-08-12 i Stockholm. Gift 1846-06-24 på Kåga vid Uppsala med advokatfiskalen i arméns pensionskassa Carl Edvard Ljungberg i hans 1:a gifte (gift 2:o 1896-09-21 i Hässleholm med Fanny Charlotta Hammarström, född 1860-05-21 i Gävle), född 1820-11-30 i Kristianstad, död 1910-02-09 i Stockholm.

TAB 3

Niklas Joakim (översiktstab. 2, son av Erik Wetterstedt, adlad och friherre af Wetterstedt, Tab. 1), friherre vid sin äldre broder Carls död 1853-10-05. Född 1780-09-25 i Vasa. Student i Uppsala 1787-07-04. Extra ordinarie kanslist i utrikes expeditionen. Andre sekreterare i kabinettet för utrikes brevväxlingen 1805-10-29. Legationssekreterare i Paris s. å. Kammarjunkare 1809-06-29. Härold vid NO 1810-09-04. Förste sekreterare i kabinettet 1811-09-26. Kansliråd 1817-06-03 RNO 1818-05-11. Riksheraldiker 1829-07-03. Ledamot av nummerlotteridirektionen. Revisor över bankodiskontverkets förvaltning 1839-04-02. Död 1855-05-01 i Stockholm. Gift där 1811-06-24 med stiftsjungfrun Charlotta Amalia von Heland, född 1789-09-27 Lund, död 1866-07-06 i nyssn. stad, dotter av majoren Isak Vilhelm von Heland nr 1841, och Maria Magdalena Stéen.

Barn:

 • Hilda Maria, född 1812-03-30 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död 1898-10-03 i nämnda stad. Gift 1:o 1831-12-17 i samma stad med kaptenen i armén, löjtnanten vid livbeväringsregementet Magnus Elliot, född 1804-02-08 på Karlbergs slott, död 1838-08-07 i Stockholm. Gift 2:o 1848-01-18 Ekeby med majoren i armén, före detta kaptenen vid livbeväringsregementet, RSO, Georg Adolf Arnold Steen, född 1803-02-14 i Ljusdals socken, Gävleborgs län, död 1878-04-14 i Stockholm. Fru Elliot, född af Wetterstedt, utgav under signaturen H. M. av trycket: Tvenne små berättelser för större och mindre barn (1844) och Vinterkvällarna, Berättelser för större och mindre barn (1844).
 • Vilhelmina Adelaide, född 1814-12-25, död 1817-05-14.
 • Nils Erik Vilhelm, friherre på samma gång som fadern 1853. Född 1815-11-08 i Stockholm. Student i Uppsala 1832. Kansliexamen. Kanslist i hovkanslersexpeditionen. Kammarjunkare 1837-07-15. Andre sekreterare i kabinettet för utrikes brevväxlingen 1840-07-17. Legationssekreterare i Wien 1845-10-28. T. f. legationssekreterare i Berlin 1847-09-23. Legationssekreterare i Köpenhamn s. å. 30/12 och i Haag 1848-11-10. RDDO s. å. 24/7. T. f. Chargé d'affaires i Haag 1851-05-08. Legationssekreterare i Köpenhamn 1852-02-10, och i Wien 1855-11-10. T. f. chargé d'affaires i sistnämnda stad 1856-02-06. RNO s. å. 28/4. Chargé d'affaires i Köpenhamn s. å. 9/5. Kammarherre s. å. 20/11. RNS:tOO 1857-04-03. KDDO1gr s. å. 4/8. Ministerresident i Nordamerikas förenta stater 1858-04-27. Tillika svensk-norsk generalkonsul s. å. 15/6. Envoyé extraordinaire och ministre plénipotentiaire vid nederländska hovet 1860-11-23. KNO1kl 1862-05-03. Envoyé extraordinaire och ministre plénipotentiaire i Nordamerikas förenta stater 1864-09-021870-06-29. Avgick i särskild beskickning till Mexiko 1864-10-03. StkNedLO s. å. StkMexGuadO s. å. KNS:t OO 1870-10-13. Död barnlös 1887-01-01 i Skövde. Har för k. teatern översatt operatexterna till Norma, Regementets dotter. Kärleksdrycken, Lucie, Kronjuvelerna m. fl. ävensom utgivit en översättning av Byrons mysterium Himmel och jord (1879). Gift 1864-11-06 i New York med Carolina Augusta (Aline) Wilman, född 1839-11-12 i Stockholm Klara förs. i Stockholm, död 1909-10-03 i Skövde (db).
 • Sten Gustaf Ludvig, friherre vid äldre broderns död 1887. Född 1817. Kammarskrivare. Död 1897. Se Tab. 4.
 • Carl August Alfred, född 1819. Kapten. Död 1874. Se Tab. 5.
 • Adolf Robert, född 1821. Tullinspektor. Död 1869. Se Tab. 7.
 • Elina Sofia Lovisa, född 1823-06-19 i Salems socken, Stockholms län. Stiftsjungfru. Död 1880-02-28 i Södertälje. Gift 1850-11-28 i Stockholm med majoren Axel Conrad Mörner, född 1812, död 1882.
 • Amalia Vilhelmina (Minna), född 1825-05-24 i Söderbykarls socken, Stockholms län. Död 1903-10-26 i Paris. Gift 1856-04-11 i Stockholm med kaptenen Gustaf Reinhold Tersmeden, C, född 1799, död 1867. Fru Tersmeden, född af Wetterstedt, har av trycket utgivit: Pennteckningar ur tvenne sångerskors lefnad (1858), En självbiografi (1866) och Pensionskamraterna (1870).
 • Lars Fredrik, född 1829-09-11, död 1830-05-18.

TAB 4

Sten Gustaf Ludvig (översiktstab. 4, son av Niklas Joakim, Tab. 3), friherre vid äldre broderns död 1887-01-01. Född 1817-09-25 Stockholm. Student i Uppsala 1835. Kameralexamen 1837. Extra ordinarie kammarskrivare i statskontoret s. å. 4/9. Kammarskrivare 1843-03-28. Kontorsskrivare i allmänna brandförsäkringsverket för byggnader på landet. Avsked 1881. Ägnade sig sedan åt skogs- och gruvaffärer. Död 1897-05-27 i Stockholm. Gift där 1856-05-22 med Ebba Charlotta Hellgren, född 1833-02-24 på Överums bruk i Lofta socken, Kalmar län, död 1905-11-21 i Stockholm, dotter av hammarsmedsmästaren Andreas Hellgren och Maria Sjögren.

Barn:

 • Maria Charlotta Adelaide (Lotten), (R H D:s prot. 1880-01-13), född 1853-09-08 i Stockholm, död ogift 1894-03-14 i nämnda stad.
 • Ebba Lovisa Fredrika, (R H D:s prot. 1880-01-13), född 1855-09-05 i Stockholm. Skådespelerska. Död där 1915-01-06 Engelbrekts förs. (db). Gift 1876-11-18 i nämnda stad med egendomsägaren Erik Cederstrand, död 1882-08-20 Riksten .
 • Nils Vilhelm Uno, friherre på samma gång som fadern 1887. Född 1858-01-21 i Stockholm. Volontär vid Svea livgarde 1876-03-31. Mogenhetsexamen i nämnda stad 1878-05-22. Elev vid krigsskolan s. å. 14/7. Fanjunkare 1879-12-20. Utexaminerad 1880-05-04. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 14/5. Löjtnant därst. 1886-12-17. Ledamot av kommittén för utarbetande av förslag till gymnastik- och bajonettfäktningsreglemente för armén 1892-01-04. Exercisinstruktör vid Stockholms stads folkskolor 1897-06-28. Kapten i regementet 1899-01-23. RSO 1901-11-30. Major i regementet 1905-08-16. Överstelöjtnant vid Vaxholms grenadjärreg, 1910-11-11. Avsked 1915-08-12. Död barnlös 1917-12-10 i Stockholm Hedvig Eleonora förs. (db). Gift 1905-11-14 i Stockholm med Edel Marie Altenburg Johnsén i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1921-06-01 i Marstrand (Sthlm, Hedvig Eleonora förs. vb) med kommendörkaptenen av 1. graden, RSO, m. m. Ernst Fredrik Ljungqvist, född 1878-04-16 i Karlskrona), född 1877-10-09. Död 1960-10-23 i Sthlm, Skeppsholms förs. (db).
 • Anna Augusta Helfrida, född 1859-08-10 i Stockholm. Genomgick musikaliska akademiens sångskola 1875–1877, därefter ett par år elev vid konservatoriet i Paris. Sånglärarinna i Stockholm cirka 25 år. Död ogift 1914-02-16 i nämnda stad, Engelbrekts förs. (db) genom drunkning.
 • Julia Amalia, född 1861-04-04, död 1862-04-07 i Stockholm.
 • Sten Ludvig, född 1864-02-26 i Stockholm, död ogift 1889-01-14 på hemresa från Australien.
 • Anna Cecilia, född 1866-03-19 i Stockholm. Död 1934-12-27 i Stockholm, Oscars förs. (db nr 301). Gift där 1:o 1885-05-20 med hovintendenten Carl Vollrat Tamm, se friherrliga ätten nr 395, född 1850, död 1913. Gift 2:o 1918-12-27 i Sthlm, Oscars förs. (vb) med borgmästaren i Vaxholm, RVO, Björn Gustaf Hazelius, född 1866-09-03 i Slaka socken, Östergötlands län.
 • Nils Gustaf Alexis, född 1873-04-28 i Stockholm, död där 1887-02-17.

TAB 5

Carl August Alfred (översiktstab. 4, son av Niklas Joakim, Tab. 3), född 1819-08-19 i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1834-02-01. Utexaminerad 1841-02-26. Underlöjtnant vid Värmlands regemente s. å. 30/3. Löjtnant därst. 1847-02-23. Deltog som frivillig i danska armén i dansk-tyska kriget 1848. Premiärlöjtnant vid 1. danska jägarkåren 1848-06-11–s. å. 4/10. Extra lärare i matematik och mekanik vid krigsskolan 1850–1858. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom löjtnant i armén 1853-06-08. Lärare i matematik och astronomi vid nämnda skola 1858–1867. Kapten i armén 1866-11-27. RVO 1868-06-03. Överlärare vid slöjdskolan i Stockholm. Död 1874-03-22 i Stockholm. Har av trycket utgivit: Plan och sferisk trigonometri (1860), Räknelära för slöjdskolan i Stockholm (1868). Gift 1:o 1859-11-12 i nämnda stad med Sofia Ulrika Olivecrona, född 1834-07-27, död 1865-12-06 i Stockholm, dotter av majoren Carl Adolf Olivecrona, och Ulrika Benedikta Molin. Gift 2:o 1867-02-06 i nämnda stad med grevinnan Jakobina Clara Spens, född 1836-11-01 i samma stad, död där Oscars förs. (db) 1912-10-22, dotter av majoren greve Carl Gustaf Spens nr 54, och Dorotea Elisabet Cronacker nr 983.

Barn:

 • 1. Ellen Estrid, född 1861-04-12 i Stockholm Klara förs. Död 1959-06-01 i Uppsala, Domkyrkoförs. (db). Gift i Stockholm 1882-09-29 med före detta översten greve Carl Gustaf Spens, född 1854. Död 1936.
 • 1. Agda Zelina, född 1865-07-27 i Stockholm. Död 1960-11-10 i Lunds Domkyrkoförs. (db). Gift 1:o 1886-06-05 i Clarens (Montreux) med underlöjtnanten i fransk tjänst Ernest Henri Lardi (EÄ Lardy), född 1850-11-13 i Yverdon i Schweiz. Gift 2:o 1896-12-12 i Stockholm med kompositören Hugo Axel Vilhelm Sedström, född 1862-10-09, i Uppsala. Gift 3:o 1903-03-17 med kyrkoadjunkten i Lund, filosofie doktorn, teol. kandidat Carl David Detlef Frans Viktor Vilhelm Schultz, född 1872-05-26. Död 1938.
 • 2. Carl Gustaf, född 1868. Överste. Se Tab. 6.

TAB 6

Carl Gustaf (översiktstab. 2, son av Carl August Alfred, Tab. 5), friherre vid sin kusin Nils Vilhelm Unos död 1917. Född 1868-02-20 i Stockholm. Mogenhetsexamen 1886-05-17. Volontär vid Svea artilleriregemente s. å. 1/6. Sergeant 1888. Elev vid krigsskolan s. å. 18/7. Utexaminerad 1889-10-23. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 8/11. Avslutat allmänna kursen vid artilleri- och ingenjörhögskolan 1894-05-00 och högre kursen därst. 1895. Löjtnant vid andra Svea artilleriregemente s. å. 13/9. Repetitör vid artilleri- och ingenjörhögskolan 1896-07-15–1898-06-30. Kapten vid sistnämnda regemente 1900-09-12 och vid positionsartilleriregementet 1903-03-13. Lärare vid krigshögskolan 1902-10-01. RFrHL. LKrVA 1906. RSO 1910-06-06. Major därst. 1911-07-13. Överstelöjtnant 1916-10-20. RNO 1918-12-18. Förordnad 1919-09-12 att såsom t. f. chef föra befälet över sistnämnda regemente. Överste i regementet s. å. 19/12 och för regementet 1920-12-03. KSO2kl 1922-11-25. KSO1kl 1926-06-06. Överförd på övergångsstat 1927-05-20. Militär ledamot av krigshovrätten s. å. 22/12. Avsked med tillstånd att kvarstå som överste i östra arméfördelningens reserv 1928-02-07. Gift 1894-01-05 i S:t Mattheus kyrka i Köpenhamn med Agnes Vilhelmine Jacobsen, född 1872-12-11 i Odense. Död 1940-05-04 i Stockholm (Oscars förs., Sth. db nr 172), dotter av överstelöjtnanten i danska armén Johannes Erasmus Jacobsen och Suzette Jensen.

Barn:

 • Erik Alfred, född 1894-11-21 och död 1895-01-17 i Stockholm.
 • Elsa, född 1903-09-03 i Stockholm. Studentexamen 1922-05-15. Gift 1927-04-23 i Stockholm Hedvig Eleonora förs. (vb) med civilingenjören Carl Erik Viktor Sandström, född 1897-11-27.

TAB 7

Adolf Robert (översiktstab. 5, son av Niklas Joakim, Tab. 3), född 1821-07-28 i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1835-05-04. Avgången därifrån 1843-10-01. Kustsergeant. Tullinspektor i Bergkvara i Söderåkra socken, Kalmar län 1863-04-29. Död där 1869-01-08. Gift 1:o 1848-10-15 på Rösjöholm i Tosjö socken, Kristianstads län med Emerentia Ulrika Amalia Liedholm, född 1830-05-22 i Vimmerbys stadsförs. (fb), död 1857-09-08 i Halmstad, dotter av handlanden Nils Olof Liedholm och Emerentia Birgitta Rooth. Gift 2:o 1864-03-15 i Bruatorp i Söderåkra socken med Emma Kordula Magdalena Wimmerstedt, född 1838-05-29 i Kalmar (fb), död 1909-04-16 Skällenäs

Barn:

 • 1. Nils Fredrik Vilhelm, född 1849-09-15 i Halmstad, död 1857-04-18.
 • 1. Carl Gustaf Robert, född 1853. Lantbruksskolelärare. Död 1921. Se Tab. 8.
 • 1. Emerentia Charlotta Matilda (Emmy), född. 1857-08-12 i Halmstad. Död 1936-04-28 i Lunds stadsförs. (db nr 156). Gift 1:o 1881-09-20 Torup s län med kassören Didrik Carl Henrik Mæchel, född 1856-08-03, död 1900-07-07 i Nybro. Gift 2:o 1902-05-05 å Borrestad i Sönnarslövs socken, Kristianstads län med överstelöjtnanten i södra skånska infanteriregementets reserv, RSO m. m., Isak Emanuel Trägårdh, född 1860-04-09 i S:t Olofs socken, Kristianstads län.
 • 2. Nils Erik, född 1865-03-08 i Bergkvara, död 1867-05-29 i Söderåkra socken, Kalmar län.
 • 2. Hilda Charlotta Amalia, född 1866-10-25 i Bergkvara. Musiklärarinna.
 • 2. Axel, född 1868-10-18 och död 1874-05-19 i Bergkvara.

TAB 8

Carl Gustaf Robert (översiktstab. 5, son av Adolf Robert, Tab. 7), född 1853-10-17 i Snöstorps socken, Hallands län. Frielev vid Alnarps lantbruksinstitut 1872. Utexaminerad 1874-10-17. Egendomsförvaltare i olika provinser 1874–1883. Företog studieresor i Danmark 1882,1884 och 1899. Lärare vid Gotlands läns lantmannaskola 1885-10-15. Utexaminerad från Alnarps högre mejeriskola s. å. 17/10. Mejerikonsulent på Gotland s. å. Lärare vid Gotlands läns lantmannaskola å Hemse 1887. Ordförande i nämnda läns nötboskapspremieringsnämnd 1888. Företog studieresor i Tyskland, Österrike, Schweiz, Holland och Storbritannien 1890. Länets hushållningssällskaps sekreterare och länsmejerist 1900–1918. RVO 1910-06-06. Död 1921-04-25 i Visby (db). Gift 1886-10-17, i Hemse socken, på Gotland med Olga Henrika Procopée, född 1866-04-02 å Ronehamn på nämnda ö. Död 1941-09-27 i Sundsvall o. jordf. där. (Gravs. i Visby, db nr 130), dotter av grosshandlaren Carl Henrik Procopée och Julia Natalia Bergenstierna.

Barn:

 • Erik, född 1890-05-16 och död 1894-10-05 Asarve
 • Elsa Matilda, född 1896-01-08 på Asarve. Gift 1925-05-17 i Sthlm, Hedvig Eleonora förs. (vb) med köpmannen Nils Anders Carl Knutsson, född 1895-04-23. Direktör.
 • Gustaf Vilhelm, född 1898-06-25 på Asarve.

TAB 9

Valdemar (översiktstab. 5, son av Carl Gustaf Robert, Tab. 8), född 1887-12-24 Asarve. Kammarpage hos konungen 1910. Studentexamen i Visby 1908-06-03. Volontär vid Gotlands artilleriregemente 1909-08-27 och vid Norrlands artilleriregemente 1910-06-25. Elev vid krigsskolan s. å. 17/10. Utexaminerad 1911-12-20. Underlöjtnant vid sistnämnda regemente s. å. 30/12. Löjtnant därst. 1915-07-30. Genomgick artilleri- och ingenjörhögskolan. Sekreterare hos sakkunniga för organisation av arméns och marinens flygväsende 1921-09-15–1922-01-27. Kapten i sistnämnda regemente 1926-12-03 och vid regementet s. å. 17/12. Kapten vid Norrbottens artillerikår 1927-06-27. RSO 1932-06-06. Kapten vid Gotlands artillerikår s. å. 28/10. Flygspanare. Fältflygare. Gift 1:o 1918-06-17 i Överluleå kyrka Norrbottens län (vb) med Barbro Gabrielsdotter Hedengren, från vilken han 1925-06-29 blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1933-12-31 i Sundborns socken, Kopp., (Sthlm, Oscars förs., vb) med ingenjören Nils O. M. Lindholm), född 1901-02-10 i Sthlm, Hedvig Eleonora förs, dotter av översten Gabriel Hedengren och Selma Helena Charlotta Meurling. Gift 2:o 1926-08-09 i Linköpings domkyrkoförs. (vb) med Carin Elisabet Svahn, född 1900-08-09 i nämnda stad, dotter av bankdirektören Carl Axel Reinhold Svahn och Anna Vilhelmina Elisabet Carlmark.

Barn:

 • 1. Catharina Valdemarsdotter, född 1919-03-03 i Linköping.
 • 1. Ulrika Valdemarsdotter, född 1921-01-08 i Boden.
 • 2. Gustaf Vilhelm Uno Valdemarsson, född 1928-11-07 i Boden Överluleå förs. Död 1939-06-24 i Visby.
 • 2. Emerentia Gunilla Elisabet Valdemarsdotter, född 1934-10-10 i Visby landsf.

TAB 10

Thorsten (EÄ Torsten) (översiktstab. 5, son av Carl Gustaf Robert, Tab. 8), född 1893-06-02 Asarve (EÄ socken) Gotlands län. Realskoleexamen i Visby 1908. Anställd vid Bure aktiebolag, Bureå förs., Vb. 1908–1912. Tjänsteman hos Stora Kopparbergs bergslags aktiebolag i London 1912–1923, vid dess huvudkontor i Falun 1923. Gift 1919-09-01 i St. Saviou's förs., Denmark Park, London med Helena Agnes (Peggy) Pickett i hennes 2:a gifte, (gift 1:o med Waner), född 1893-12-20 i Tralee, Irland. , dotter av tjänstemannen i Civil Service i London George Pickett och Isidora Alice Dauphinée.

Barn:

 • Erik, född 1922-08-20 i London (enl. pastor i Falun, Kristine förs.).
 • Robert Gustaf, född 1926-12-02 i Falun, Kristine förs. (fb).

TAB 11

Vapensköld för adliga ätten af Wetterstedt
Vapensköld för adliga ätten af Wetterstedt

Johan Erik (översiktstab. 1, son av Erik Wetterstedt, adlad, och friherre af Wetterstedt, Tab. 1), född 1784-07-04 i Alsike socken, Stockholms län. Kadett vid Karlberg 1795-09-25. Utexaminerad 1799-10-03. Fänrik vid livregementets indelta infanteri s. å. 30/9. Sekundlöjtnant därst. 1804-12-20. Kapten vid livregementetsbrigadens grenadjärkår 1810-02-27. Major i armén 1814-01-12. RSO s. å. 22/5. Major i kåren s. å. 16/11. Överstelöjtnant därst. 1817-07-04. Sekundchef för samma kår 1821-05-08. Överste i armén 1822-01-26. Generaladjutant 1835-06-30. KSO 1839-12-01. Postinspektör i Malmö 1853-04-29. CXIV Joh:s med. 1855. Död där 1863-06-25. Gift 1827-11-04 med Sofia Vilhelmina Wickman, född 1809, död 1845-07-15 på Hasslö chefsboställe i Badelunda socken, Västmanlands län, dotter av biskopen i Västerås doktor Sven Wijkman Caspersson och Inga Christina Tegman.

Barn:

 • Aurora Sofia Vilhelmina, född 1829-03-19 i Stockholm, död ogift 1871-11-29 i Malmö.
 • Anna Ingeborg Erika, född 1834-04-15 Springsta, död 1898-04-17, i Stockholm. Gift 1859-10-12 i Malmö med grosshandlaren i Stockholm, belgiske konsuln, KVO1kl, RNO, m. m., Adolf Peyron, född 1823-10-03 i Stockholm, död där 1907-05-15.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: