:

Fredensköld nr 2065

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Fredensköld nr 2065 †

Adlad 1770-01-23, introd. 1776. Utdöd 1841-12-07.


 • Ätten, som icke varit representerad i Sverige sedan 1809, immatrikulerades på riddarhuset i Finland 1818-02-05 under nr 147 bland adelsmän.

1 Wä. 2 Åbo.

TAB 1

Nils Hasselbom, född 1690-10-26 Backor, varest förfäderna sedan lång tid tillbaka varit rusthållare. Student i Uppsala. Filosofie magister därst. 1722. Matheseos professor vid akademien i Åbo 1724-03-06. Rektor därst. läsåret 1732. Vice lagman i Söderfinne lagsaga 1750. Avsked med lagmans titel 1758. Död 1764-05-01 i Åbo. 'Han reste i yngre åren utrikes, såsom guvernör för sedermera riksrådet, kanslipresidenten, Åbo akademikansler med m., greve Claes Ekeblad. Fick 1756 K. M:ts resolution att få besitta Kankas säteri i Masku socken i Finland.' Gift 1:o 1730-09-10 med Sara Meurman, född 1706-03-27, död 1733, dotter av bankokommissarien Johan Meurman och Anna Rozelia samt brorsdotter till herrarna Meurman, adlade Mannerstedt. Gift 2:o 1734-06-24 med Helena Lagerflycht i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1723-06-23 med prosten och kyrkoherden i Bjernå pastorat i Finland Gabriel Salonius, död 1729-11-01), född 1698-10-28, död 1771-10-30 i Åbo, dotter av vice landshövdingen Carl Paulin, adlad Lagerflycht, och Maria Festing.

Barn:

 • 1. Nils Hasselbom, adlad Fredensköld, född 1731-07-14 på Kankas. Student i Åbo 1744-06-13 och i Lund 1750. Auskultant i Åbo hovrätt 1752-07-01. Vice auditör vid artilleriet i Finland 1754. Auditör därst. 1755-02-22. Assessor i förutn. hovrätt 1762-06-29. Hovrättsråd därst. 1769-10-25. Adlad 1770-01-23 (introd. 1776 under nr 2065). RNO 1777-11-24. Var under åren 1776, 1778 och 1781 vice landshövding i Åbo och Björneborgs län. Död 1792-03-03 på sin sätesgård Kankas. Gift 1:o 1757-08-04 i Åbo med Catharina Margareta Cedermarck, född 1733-09-23, död 1775-04-23 i Åbo, dotter av hovrättsrådet Nikolaus Magnus Sternell, adlad Cedermarck, och hans 1:a fru Margareta Vendela Stridsberg. Gift 2:o 1778-04-23 i Stockholm med Magdalena Hästesko-Fortuna, född 1751-06-28 i Åbo, död där 1779-01-17, dotter av kaptenen Lars Henrik Hästesko-Fortuna, och hans 1:a fru Elisabet Charlotta Reenstierna. Gift 3:o 1781-05-31 Hermansaari

Barn:

 • 1. Margareta Helena, född 1758-12-13, död 1796-03-31 på Kankas. Gift 1776-01-16 i Åbo2 med presidenten Carl Arvid Hallenborg A, född 1737, död 1803.
 • 1. Nils, född 1759-06-07, död s. å. 6/8.
 • 1. Maria Charlotta, född 1760-08-17, död 1776-10-30 i Stockholm.
 • 1. Eva Ulrika, född 1763-03-16 i Åbo2, död s. å. 4/4.
 • 1. Fredrika Lovisa, född 1764-06-01 i Åbo2, död 1767
 • 1. Catharina född tvillingar 1765-04-10 i Åbo2, döda.
 • 1. Christina född s. å. 12/4.
 • 1. Nils, född 1766. Överstelöjtnant. Död 1819. Se Tab. 2.
 • 1. Johanna Carolina, född 1769-06-07 i Åbo2, död 1797-09-26 i Karlstad. Gift 1791-06-12 på Kankas med landshövdingen Nils Silfverskiöld nr 1073, född 1751, död 1822.
 • 1. Johan Magnus, född 1770-08-29. Kornett vid livdragonerna. Död 1789-10-09 på Kånkas.
 • 1. Gustava, född 1772-04-08 i Åbo2, död 1828-01-22 i Helsingfors. Gift 1803-09-02 på Kankas med sin kusin, lagmannen, sedan ledamoten i senatens för Finland justitiedepartement, ryska verkliga statsrådet Johan Magnus Krook i hans 2:a gifte (gift 1:o 1785-01-09 med Agata Lagerborg, född 1761-10-29, död 1797-03-19 på Östensjö lagmansboställe i Pedersöre socken, dotter av vice presidenten Carl Lagerborg, och hans 2:a fru Barbara Catharina Hising), född 1760-03-12, död 1828-01-15 i Helsingfors.
 • 1. Fredrika, född 1773-08-16, död ogift 1794-12-15 i Karlstad.
 • 1. Ulrika, född 1774-11-15 i Åbo2, död s. å. 20/11.
 • 3. Reinhold Vilhelm, född 1782. Hovrättsfiskal. Död 1807. Se Tab. 3.
 • 3. Elisabet Charlotta Sofia, född 1784-11-11. Stiftsjungfru. Död 1791-02-08 i Åbo.

TAB 2

Nils (son av Nils Hasselbom, adlad Fredensköld, Tab. 1), född 1766-06-12 i Åbo. Volontär vid Nylands dragonregemente 1777. Student i Åbo 1778. Furir vid nämnda regemente s. å. 1/11. Kornett 1779-04-23. Löjtnant därst. 1785-11-18. Löjtnant vid artilleriregementet s. å. 1/12. Kapten i armén 1789-03-17. Kapten vid karelska jägarregementet 1793-04-22 major därst. 1797-04-03. RSO s. å. 1/11. Överstelöjtnants avsked 1809-04-19. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland under nr 147 bland adelsmän 1818-02-05. Ledamot av Finlands riddarhusdirektion 1816–1819. Död 1819-04-08 på Kankas genom vådlig händelse under en eldsvåda. Han bevistade finska krigen 1788–1790 och 1808–1809. Gift 1790-08-15 med Anna Edbom, född 1768-08-12, död 1831-06-20 på Kankas, dotter av trädgårdsmästaren i Helsingfors Erik Edbom och Elisabet Meijer.

Barn:

 • Nils, född 1791, död 1792-05-03
 • Anders Vilhelm, född 1792-05-11. Kadett vid Haapaniemi 1805–1808. Student i Åbo 1808. Kadett på Karlberg 1810-01-01. Utexaminerad 1812-09-15. Fanjunkare vid Västmanlands regemente s. å. 26/9. Fänrik och 3. adjutant därst. 1813-03-16. Löjtnants avsked 1816-05-14. Överflyttade till Finland. Löjtnant vid Villmanstrandska infanteriregementet. Stabskapten därst. och platsadjutant i Åbo på 1820-talet. Avsked. Död barnlös 1841-12-07 å Lepisto rusthåll i Virmo socken i Finland och utgick med honom ätten på svärdssidan. Gift 1841-07-08 med Alexandra Sofia Jerlström, född 1817-05-08, dotter av löjtnanten Axel Erik Jerlström, och Ulrika Catharina Forselius.
 • Margareta Sofia, född 1795-07-15 i Kuopio. Stiftsjungfru. Död 1845-02-07 på Kankas. Gift där 1825-07-21 med hovrättsrådet Carl Sabel Florus Toll C, född 1794, död 1844.
 • Nils, född 1803-03-07 på Kankas, död s. d.
 • Nils August, född 1806-08-04. Sergeant vid 2. finska infanteriregementets Tavastehusbataljon. Placerad på 3. finska skarpskyttebataljonen såsom äldre underofficer 1827. Underfänrik därst. s. å. Död 1827-12-08 på Kankas.

TAB 3

Reinhold Vilhelm (son av Nils Hasselbom, adlad Fredensköld, Tab. 1), född 1782-04-16 i Åbo2. Student i Uppsala omkr. 1795. Auskultant i Svea hovrätt 1799. Extra notarie därst. 1800. Auskultant i Åbo hovrätt s. å. 4/10. Extra notarie därst. 1801. Kanslist 1803-04-21. Extra fiskal 1806-03-03. Notarie s. å. 26/5. Död 1807-11-27 i Åbo [Wå]. Gift 1807-09-03 Undermalm

Barn:

 • Sofia Vilhelmina Charlotta, född 1808-06-17 posthuma, död 1829-08-30 i S:t Petersburg. Gift 1829-03-03 i Helsingfors med generallöjtnanten Otto Andreas Meinander, adlad Meinander och stamfader för finska adliga. ätten Meinander, nr 255, i hans 2:a gifte (gift 1:o 1826 med Anna Renata Calonius, född 1796, död 1827, dotter av kapellanen i Kristina socken Henrik Sigfrid August Calonius och hans 2:a hustru Helena Maria Hoffrén. Gift 3:o 1837 med ryska hovfröken, grevinnan Julia Kreutz, av polsk grevlig ätt från Kurland, född 1811, död 1875-15-08 i Darmstadt, dotter av generalen Cyprian Betzig Kreutz, greve Kreutz, och Carolina von Offenberg), född 1798-06-24, död 1865-10-29.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: