:

Greiffenheim nr 1395

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten GRIPENHEM sedermera Greiffenheim nr 1395 †

Adlad 1702-08-26, introd. 1705. Utdöd efter 1805.


1 Öä. 2Hm. 3Um.

TAB 1

Georg Wibbling, född 15781 i Schwaben av en gammal adl. ätt, som redan på 1300-talet florerat därst. Förlorade all sin egendom genom fiendens skövling och nedsatte sig därför såsom handlande, först i Lubeck och 16111 i Söderköping. Död där 16551 Gift 1606 i Lubeck1 med Magdalena Lembke, död 1617.

Barn:

 • Joakim Wibbling, född 1610-06-26 (1617?). Politieborgmästare i Söderköping. Död 1675-06-26. Gift 1:o 1645 med Ingeborg Arvidsdotter, född 161(8), död 165(8), dotter av borgmästaren i förutn. stad Arvid Larsson (stamfader för adl. ätten Weidenhielm och Weidmanska grenen av adl. och friherrl. ätterna Lagerheim) och Catharina Utter. Gift 2:o 16592 med Elisabet Palumba, född tvilling 1641-01-29, död 1675-06-09, dotter av prosten och kyrkoherden i Östra Husby pastorat av Linköpings stift mag. Samuel Palumbus och hans 1:a hustru Anna Jönsdotter samt halvsyster till överkommissarien Samuel Palumbus, adlad Gripenklo.

Barn:

 • 2. Joakim Wibbling, adlad Gripenhem, sedermera Greiffenheim, född 1661-11-03 i Söderköping. Skrivare vid pommerska kammaren 1681. Vice kamrerare vid generalguvernementet i Pommern 1689. Fältbokhållare 1690 vid generalmajor Mellins armé som gick till Rehnströmmen. Kammarsekreterare i Pommern 1694. Krigskamrerare 1700 med generalguvernören frih. Nils Gyllenstierna till Holstein. Överkamrerare och överinspektör vid tullverket i Pommern 1701. Adlad 1702-08-26 (introd. 1705 under nr 1395). Regeringsråd i Pommern 1713-08-12. Slottshauptman 1721. Kommissarie vid reduktionskommissionen 1731-07-06. Avsked med landshövdings titel 1736-12-23. Död 1739-07-17. 'Han kunde ej tala förrän vid sju års ålder'. Gift 1:o med Barbro von der Puttern från Stettin, född 1678, död 1708. Gift 2:o med Maria Constantia Cuypercrona, född 1690-05-14, död 1717-10-24, dotter av residenten Peter Cuypercrona, och Anna Amenden.

Barn:

 • 1. Helena Barbara Elisabet, född 1705-12-13. Gift 1722-07-09 med översten i hannoversk tjänst, kommendanten i Lüneburg Bernt Christoffer Klinckowström (av samma släkt som adl. och friherrl. ätterna Klinckowström och 262), död 1754-03-22 på Steinhagen vid Stralsund.
 • 1. Juliana Regina, född 1707-06-15, död 1754. Gift 1726-07-16 med överstelöjtnanten Sebastian Moltzer, adlad von Moltzer, född 1680, död 1760.
 • 2. Johan August, född 1712. Regeringsråd. Död 1789. Se Tab. 2.
 • 2. Anna Beata, född 1713-04-10, död 1753-11-23. Gift 1745-05-06 med kammarherren Anders Gottfrid Dahlstierna, i hans 2:a gifte, född 1762, död 1753.
 • 2. Charlotta Maria, född 1716-09-04, död 1754-09-29. Gift 1751-07-10 med pommerska lantrådet, KVO, Carl Bogislaus von Ysedom, till Kartzilz, i hans 2:a gifte (gift 1:o 1736-10-03 med Maria Sodenstierna, född 1720-00-00, död 1748-11-08, dotter av kaptenen Johan Christian Sodenstierna, och Maria von Braun), död 1791.

TAB 2

Johan August (son av Joakim Wibbling, adlad Gripenhem, sedermera Greiffenheim, Tab. 1), född 1712 (1715) 6/3 i Stettin. Student i Uppsala3 1726-11-07. Extra ordinarie kanslist i utrikesexpeditionen 1727-12-00. I tjänsten stadfästad 1730-06-23. Svensk kommissionssekreterare först vid riksförsaml. i Regensburg, sedan i Frankfurt am Main 1739-06-00. Hovråd och svensk minister vid polska och kursachsiska hovet 1747. Envoyé extraordinaire vid ryska hovet 1749. Svensk abgesant till förutn. riksförsaml. 1752. Regeringsråds titel. RNO. Död 1789 i Regensburg (före 15/10). Över honom slogs i Regensburg en medalj. Gift 1759-10-07 med friherrinnan Maria Sara von Hartmannis frun Hatterrstein i Graubürden, född 1729-10-15 i Strassburg, död 1776-10-24 i Regersburg.

Barn:

 • Maria Carolina, född 1760-07-22, död ung.
 • Carl August, född 1761-06-05 i Regensburg. Var först i fransk krigstjänst, sedan volontär vid drottningens livregemente 1774. Sergeant därst. 1779. Fänrik s. å. 16/12. Löjtnant 1788-04-14. Kapten vid Hinzensternska bataljonen 1789-05-17. Avsked 1790-01-25. Levde 1805 på sin egendom vid Leipzig. Gift 1789 med Elisabet von Pfau, dotter av hertigl. Sachen-Meiningska gesanten i Regensburg N. N. von Pfau.
 • Johanna Constantia Fransisca, född 1762-08-01 i Regensburg, död 1785-12-25. Gift 1784-08-20 med August Albrekt von Loeben.
 • Maria Carolina, född 1763-06-06 i Regensburg. Gift 1778-04-07 med kursachsiska kabinettsministern greve Otto Ferdinand von Loeben i hans 2:a gifte, född 1741-06-18, död 1804-09-16.
 • Joakim, född 1765.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: