:

Von Blessingh nr 1894

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten von Blessingh nr 1894

Adlad 1743-11-18, introd. 1746.


1Ka. 2Öä. 3Pt XXI s. 36 och 51. 4Pt XXI s. 53. 5KrAB.

 • Grenar av ätten kvarstannade på Rügen och i Pommern, där den sannolikt ännu fortlever, och varest den i mitten av 1800-telet ägde godsen Postelitz, Rappin, Teschwitz och Titsitz.1

TAB 1

Tomas Blessinger, (översiktstab. 1), skräddare i Stockholm. Gift i Stockholm 1677-11-04 med Theodora de Putzo, dotter av professorn Jakob de Putzo.

Barn:

 • Johan Adam Blæsingh, adlad von Blessingh, född 1678-09-07 i Stockholm. Konduktör vid fortifikationen 1698-03-18. Konfirm.fullm. 1700-09-08. Löjtnant vid fortifikationen 1701-06-04. Fortifikationskapten vid skånska fältstaten 1710-12-29. Konfirm.fullm. 1715-11-12. Major vid fortifikationen i Göteborg 1721-02-18. Generalkvartermästarelöjtnant vid finska brigaden 1739-06-05. Transp. till Stockholmsbrigaden 1740-12-03. Överste vid fortifikationen i Pommern 1742-02-04. Adlad 1743-11-18 (sonen introd. 1746 under nr 1894). Död 1743-11-23 i Stralsund. Gift 1703-11-15 med Märta Christina Kohl, född 1680-12-15, på Lilla Karbylund i Vallentuna socken Stockholms län, död 1743-05-10 i Stralsund, dotter av överstelöjtnanten vid amiralitetet Reinhold Davidsson Kohl (av samma släkt som adl. ätten Kohl), till Lilla Karbylund, och Sigrid Rosenbladh.

Barn:

 • Reinhold Tomas, född 1704-09-03 i Karlskrona, död 1705-12-13.
 • Sigrid Dorotea, född 1705-08-30, död 1744-02-15. Gift 1725-10-12 med Hans Henrik von Schmeerfelt, född 1703.2
 • Tomas Reinhold, född 1707-06-12. Styrman vid amiralitetet. Död 1725-02-12 på S:t Domingo.
 • Anna Margareta, född 1708-06-05, död 1710-03-03.
 • Carl Adam, född 1710. Generalkvartermästarelöjtnant. Död 1763. Se Tab. 2.
 • Johanna Christina, född 1714-05-05, död 1770-05-22 Kärralund. Gift 1729-06-24 i Göteborg med översten vid fortifikationen, RSO, Bengt Wilhelm Carlberg i hans 2:a gifte (gift 1:o 1722-12-17 i Solberga prästgård, Göteborgs och Bohus län, med Anna Dorotea Weber, död 1727-05-11 i Göteborg, dotter av handlanden Gerhard Weber), född 1696-05-15 i Göteborg, död 1778-00-00 [3].
 • Anna Lovisa, född 1722-06-12 i Kalmar, död 1754 i barnsäng och begraven s. å. 12/11 i Göteborg. Gift 1747-09-01 på Kärralund med stadsmajoren i Göteborg, sedermera översten Arvid Moller, född 1720-00-00, död 1802-03-30 i Göteborg [4].

TAB 2

Carl Adam, (son av Johan Adam Blæsingh, adlad von Blessingh, Tab. 1), till Teschwitz på Rügen. Född 1710-01-05. Volontär vid fortifikationen 1725-11-20. Vallmästare eller underkonduktör vid fortifikationen 1728-03-22. Konduktör 1732-12-07. Löjtnant 1735-12-12. Kapten 1741-08-03. RSO 1748-11-07. Majors karaktär 1751-05-16. Överstelöjtnant 1755-06-02. Generalkvartermästarelöjtnant5 1763-05-09. Död s. å. 18/6. Han var en utmärkt skicklig och nitisk fortifikationsofficer. Gift 1744-01-29 med friherrinnan Cordula Fredrika Taube, född 1726-05-02, död 1769-00-00. Dotter av översten friherre Berndt Otto Taube.

Barn:

 • Charlotta Maria Juliana, född 1746-10-11 i Stralsund, död där 1788-04-09 Gift med överstelöjtnanten Carl Fredrik Stierneroos B, född 1723-00-00, död 1778-00-00.
 • Axel Adam, född 1749-00-00. Major. Död 1810-00-00. Se Tab. 3
 • Cordula Ulrika, född 1750-11-16, död 1751-04-13 i Stralsund.
 • Fredrika Carolina, född 1752-02-20, död 1828-02-04. Gift 1770-00-00 med överpostdirektören och landshövdingen Fredrik Boije af Gennäs, adopt. friherre Boije af Gennäs, född 1732-00-00, död 1809-00-00.
 • Carl Ludvig, född 1754-10-19, död 1758-02-14.

TAB 3

Axel Adam, (son av Carl Adam, Tab. 2), född 1749-01-03 i Stralsund. Volontär vid drottningens livregemente 1753-10-30. Förare vid drottningens livregemente 1760-01-30. Fänrik vid garnisonsregementet i Stralsund 1762-04-20. Fänrik vid Kronobergs regemente 1763-01-30. Adjutant vid Älvsborgs regemente 1773-09-18. Adjutant vid drottningens livregemente 1774-07-13. Löjtnant vid drottningens livregemente 1776-09-29. Stabskapten 1786-04-12. Kompanichef 1787-01-17. Majors avsked 1795-04-07. Död 1810-12-24, på Philipshagen å ön Rügen. Gift 1784-08-13 med Maria Catharina Christina von Krassow, född 1763-07-21, död 1831-08-04 på Putbus, dotter av Eggert Christian von Krassow.

Barn:

 • Christiana, född 1785-07-19, död 1852-12-14.
 • Filippina Fredrika, född 1786-07-18, död 1872-07-19 i Potsdam. Gift 1811-09-15 på Möhnegut på Rügen med översten (kommendören) i arméns flottor, RSO, Alexander Wahrenberg, adlad von Wahrenberg 1814, men ej introd., född 1775-12-12 på Sveaborg, död 1839-00-00 [SK].
 • Sofia Eleonora Henrietta, född 1788-02-13.
 • Carl Axel, född 1789-09-06. Fänrik vid drottningens livregemente 1802-03-24. Löjtnant 1811-12-03. Gick vid Pommerns avträdande i preussisk tjänst. Löjtnant vid 33. infanteriregementet 1815-12-28. Kapten vid 33. infanteriregementet 1819-11-19. Transp. till 34. linjeinfanteriregementet i Stralsund 1820-03-03. Majors avsked 1836-09-12. Död 1849-08-28 i Stralsund. I affären vid Säfvar i Västerbotten blev han blesserad.
 • Carl Adam, född 1791-00-00. Kapten. Död 1850-00-00. Se Tab. 4
 • Cordula Lovisa Charlotta, född 1793-02-15. Gift 1818-07-17 med handlanden Banck i Stralsund.
 • Johanna Fredrika Lovisa, född 1794-03-10, död 1795-11-03.
 • Curt Vilhelm Adolf, född 1799-01-13. Notarie 1821. Var 1822-00-00 praktiserande advokat och notarie i staden Bergen på Rügen. Borgmästare i Bergen på Rügen 1835-00-00–1846-00-00. Gift med änkan efter en värdshusvärd och hade flera barn, för vilka det gått olyckligt [At(Sch)].

TAB 4

Carl Adam (son av Axel Adam, Tab. 3). född 1791-09-25. Sergeant vid drottningens livregemente 1806-04-01. Fänrik vid drottningens livregemente, s. å. 4/5. Löjtnant 1809-00-00. Gick vid Pommerns avträdande i preussisk tjänst. Löjtnant vid 24. linjeinfanteriregementet i Breslau 1815-12-28. Kaptens avsked 1816-12-15. Död 1850-04-13. Han bodde på Möhnegut på Rügen. Gift 1821-02-16 med Sofia Carolina Christiana Fredrika Augusta Agneta von Zanthier, dotter av oberforstmeister von Zanthier i Sachsen.

Barn:

 • Carl Axel Christian Ernst, född 1822-00-00. Jordbrukare. Död 1875-00-00. Se Tab. 5.
 • Adolf Fredrik. Ägde en tid Möhnegut, vilket han måste lämna, och flyttade till Skåne. Gift med en Breitsprecher. [At (Sch)].
 • Louis. Spelade bort sin förmögenhet och for till Amerika [At (Sch)].
 • Hubert, född 1832-00-00. Före detta löjtnant i 2. preussiska ulanregementet. Död 1887-09-25, på sin egendom Traneryd i Traneryd socken Kronobergs län [At (Sch)].
 • Tre döttrar. [At (Sch)].

TAB 5

Carl Axel Christian Ernst (som av Carl Adam, Tab. 4), född 1822-01-25 på Philipshagen på Rügen. Jordbrukare. Död 1875-05-28 Sunnersborg. Gift där 1871-06-29 med Gustava Vilhelmina Kindberg, född 1832-00-00.

Barn:

 • Carl Adam Gustaf, född 1866-11-07 på Sunnersborg. Har jämte modern överflyttat till Norra Amerika. RHD protokoll 1885-03-17.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: