:

Cedermarck nr 1565

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Cedermarck nr 1565 †

Adlad 1718-09-24 introducerad 1718. Utdöd 1764-10-03.


TAB 1

Måns Joensson. Gift med Kerstin Eriksdotter, levde ännu 1662 [Hans maka].

Barn:

 • Nikolaus Magni Sternelius, Angermannus. Född i Härnösand. Student i Uppsala 1646-01-28. Regementspredikant vid Ångermanlands, Medelpads och Jämtlands fotfolk. Konrektor i Härnösand 1657. Fil. mag. i Uppsala 1661. Kyrkoherde i Boteå pastorat av Härnösands stift 1664. Prost 1675. Död 1684 vid fastlagstiden [Hans maka] Gift före 1663 med Catharina Burman, dotter av underlagmannen i Ångermanland Carl Carlsson Burman [Hans maka].

Barn:

 • Nikolaus Sternell, född 1667-01-06 i Boteå prästgård. Student i Uppsala 1685-06-17. Rektor vid franska skolan i Stockholm 1698-12-10. Pastor vid franska luterska församlingen i nämnda stad 1700-07-17. Prästvigd i Uppsala 1700. Kyrkoherde i Jakobs och Johannis församling 1715-03-03. Superintendent i Härnösands stift 1728-02-22. Teol. doktor 1732-02-23. Död 1744-08-26 i Säbrå prästgård och begraven i Säbrå kyrka, varest hans gravsten med latinsk påskrift ses. Hans barn blevo 1718-09-24 benådade med adelskap (sonen introducerad 1718 under nr 1565). Gift 1702-05-28 Gillberga med Margareta Cederström, född 1684-09-05, dotter av biskopen i Västerås stift Carl Carlsson och Margareta Swebilia, adlad Adlerberg B.

Barn:

 • Charlotta Catharina Sternell, adlad Cedermark, född 1703-03-21. Gift 1720-09-20 i Stockholm med generalmajoren Christian Giertta, adlad Gierita, nr 1446, född 1671, död 1746.
 • Carl, född 1704-12-14, död 1705.
 • Carolus Nicolaus, född 1706-03-10, död 1706.
 • Nicolaus Magnus Sternell, adlad Cedermarck, född 1708. Se Tab. 2
 • Olaus, född 1710-01-04, död 1717.

TAB 2

Nicolaus Magnus Sternell, adlad Cedermarck (son av Nikolaus Sternell, Tab. 1), född 1708-02-12 i Stockholm. Student i Uppsala 1718-09-22. Auskultant i Svea hovrätt 1724. Vice häradshövding inom Jämtland 1731. Assessor i Åbo hovrätt 1751-11-07. Hovrättsråd därstädes 1759-03-27. Avsked 1762-06-29. Död och begraven 1763-04-06 i Åbo. Gift 1:o 1732-04-30 med Margareta Vendla Stridsberg, dotter av assessorn i Svea hovrätt Håkan Stridsberg och Margareta Vendla Teet (Ash.). Begraven 1759-07-15 i Töfsala socken. Gift 2:o 1759-11-05 med Maria Margareta von Rohr i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1743-08-07 med löjtnanten Gustaf Mannerstedt, född 1713, död 1756), född 1725-05-03 död 1778 före 12/1, dotter av överstelöjtnanten Joakim von Rohr, och Catharina Charlotta Klingenberg.

Barn:

 • 1. Catharina Margareta, född 1733-09-23, död 1775-04-23 i Åbo. Gift 1757-08-4 i Åbo med hovrättsrådet Nils Hasselbom, adlad Fredensköld, i hans 1:a gifte, född 1731, död 1792.
 • 1. Nils Magnus, född 1734. Student i Åbo 1752 (Lå.). Auskultant i Åbo hovrätt 1754-02-21. Vice notarie därstädes 1758-12-18. Vice aktuarie eller registrator på extra stat 1762-12-18. Död ogift 1761-09-29 Kankas
 • 1. Vendla Charlotta, född 1736-11-23 i Åbo, död 1782-01-13. Gift 1756-10-00 Strömma utredning doktor Carl Krook, född 1723 i Borgå, död 1776 [Wå].
 • 1. Håkan, född 1737, död 1743.
 • 1. Maria Magdalena, född 1738, död 1739.
 • 1. Johanna Elisabet, född 1740. Gift 1762-11-25 i Sundsvall med majoren vid Jämtlands dragonregemente Henrik Vilhelm Rickman, född 1722-11-00. Död 1801-1024 och gift 1:o med Margareta Fredrika von Saltza, född omkring 1714. Död 1761-03-16, dotter av överstelöjtnanten Evert Fredrik von Saltza, natural. von Saltza, och Elisabet Catharina von Platen.
 • 1. Carl, född 1742, död 1742.
 • 1. Carl, född 1743, död 1743.
 • 1. Lovisa Ulrika, född 1744, död som barn.
 • 1. Adolf Fredrik, född 1745, död 1746.
 • 1. Erik, född 1747, död 1748.
 • 1. Hedvig Christina, född 1749, död 1749.
 • 1. Fredrika Gustaviana, född 1754-02-25 i Åbo (Åbo.), död 1870-01-07 i Åbo [Ckb.] .

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: