:

Silfvercrantz nr 1012

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Silfvercrantz nr 1012 †

Adlad 1682-03-01, introd. s. å. Utdöd 1717-02-01.


 • Vm. 2Srr. 3Lå. 4Ak.

TAB 1

Jöns. Torpare i Hylta i Småland.

Barn:

 • Andreas Jonæ Hyltenius, född 1598. Komminister i Hemmesjö församl. av Växjö stift 1629. Kyrkoherde i Ölmestads pastorat av nämnda stift 1638. Riksdagsman 1640 och 1654. Död 1666. Gift på 1630-talet med Anna Jönsdotter Gahm, född 1608, död 1674.

Barn:

 • Niklas Andersson Hyltén, adlad Silfverskiöld, född 1635. Professor. Död 1702. Se adliga ätten Silfverskiöld, Tab. 1.
 • Lars Andersson Hylthén. Assessor. Död 1697. Se Tab. 2.
 • Johan Andersson Hyltén, adlad Silfvercrantz, född 1645. Kammarråd. Död 1717. Se Tab. 3.

TAB 2

Lars Andersson Hylthén född 1637-02-12 i Ölmstad, † 1697 före 22/10 [Ak]. (son av Andreas Jonæ Hyltenius, Tab. 1). Student i Uppsala 1653-09-001. Aktuarie i kommerskollegium 1665-11-04. Advokatfiskal därst. 1667. Poliskommissarie under titel af kommissarie och referendarie 1674-11-14. Assessor 1675-01-21. Avsked från kommerskollegium 1679-06-23. Extra ordinarie assessor i Svea hovrätt 1681. Avsked 1684-12-15 för opasslighet. Ledamot av lagkommissionen 1693-05-28 och till sin död.Gift 1:o på 1660-talet med Anna Hammarin, † före 1675. Dotter av kyrkoherden i Klara och Bromma församlingars pastorat av Uppsala ärkestift, prosten i Västra Roslags kontrakt, överhovpredikanten Samuel Benedicti Hammarinus och Maria Catharina Karckman samt syster till generaladjutanten och överjägmästaren Gustaf Hammarin, adlad Hammarberg, och överjägmästaren Samuel Hammarin, adlad Hammarfelt. Gift 2:o 1675-06-27 i Stockholm med Jakobina Daurer i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1664-12-01 med rådmannen i Stockholm Olof Mårtensson i hans 2:a gifte, död 1667-01-21 och begraven s. å. 21/2 i Klara kyrka )2, född 1647-06-19, död 1693-08-15, dotter av apotekaren i Stockholm Georg Christian Daurer och Maria von Schoting samt syster till assessorn Jakob Daurer, adlad Daurer. Gift 3:o 1694 med Catharina Reenstierna i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1701-03-31 i Arboga med borgmästaren därst. Johan Petre i hans 1:a gifte, född 1661, död 1726-08-30 i Arboga), död 1704 i nämnda stad och begraven s. å. 9/10, dotter av manufakturkommissarien Abraham Momma, adlad Reenstierna, och Ingrid Johansdotter.

Barn:

 • Anders Hylthén, adlad von Hylteen, född 1669. Borgmästare. Död 1721. Se adliga ätten von Hylteen.
 • Samuel Hyltéen, adlad och friherre von Hylteen, född 1671. Landshövding. Död 1738. Se friherrliga ätten von Hylteen.

TAB 3

Johan Andersson Hyltén, adlad Silfvercrantz (son av Andreas Jonae Hyltenius, Tab. 1), till Lerberga och Örnäs, båda i Västra Ryds socken Uppsala län. Född 1645-06-26 i Småland. Student i Åbo 16603. Auskultant i kommerskollegium 1669-12-23. Vice fiskal i kammarkollegium 1670-07-27. Advokatfiskal därst 1674-11-12. Tillika extra ordinarie assessor i kammarrevisionen 1677-02-14. Adlad 1682-03-01 (introd. s. å. under nr 1012). Kommissarie i likvidationskommissionen 1685-09-14. Ord. assessor i kammarrevisionen s. å. 15/9. Direktör därst. 1690-04-14. Kammarråd 1705-04-06. Död 1717-02-01 i Stockholm och slöt själv sin adl. ätt samt begraven i Klara kyrka, där hans vapen före branden fanns [Ak]. Gift med sin broders svägerska Maria Hammarin, dotter av kyrkoherden i Klara och Bromma, prosten i Västra Roslags kontrakt, överhovpredikanten Samuel Benedicti Hammarinus och Maria Catharina Karckman.

Barn:

 • Johan. Student i Uppsala1 1702-11-12. Kommissarie i kommerskollegium 1711-10-28, men tillträdde ej tjänsten4. Död ogift 1712-07-16 i S:t Jean d'Acre i Syrien och där begraven. 'Han skickades år 1711 av konung Carl XII från Bender att åtfölja svenska envoyén Funck till Konstantinopel, varifrån han sedan, försedd med respenningar av bemälde konung, gjorde professorn Mikael Eneman sällskap på dess resa till Mindre Asien, Arkipelagen, Tripolis, Egypten, Steniga Arabien, berget Sinai och Palestina.'
 • Anna Maria, född 1681. Gift med k. räntmästaren Erik Andersson Råberg, adlad Råfelt, född 1662, död 1724.
 • Hedvig, född 1687, död 1723. Gift 1713 efter 16/6 med amiralitetskaptenen friherre Johan Gustaf Anckarstierna, nr 96, född 1684, död 1713.
 • Catharina Charlotta, född 1699, död 1728-01-03 i Stockholm. Gift 1720 med kanslirådet Olof Ehrenkrook. B, född 1682, död 1760.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: