:

Von Hylteen nr 1482

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten von Hylteen nr 1482 †

Adlad 1714-03-12, introd. 1719. Utdöd 1783-01-12.

Ätten har gemensamt ursprung med adliga ätten Silfvercrantz.


1Um. 2Srr.

  • Anders Hylthén, adlad von Hylteen (son av Lars Andersson Hylthén, se adliga ätten Silfvercrantz, Tab. 2), till Glömsta i Huddinge socken Stockholms län. Född 1669 i Stockholm. Student i Uppsala1 1680-05-23. Auskultant i Svea hovrätt 1691. Riddarhusfiskal 1693. Stadssekreterare i Stockholm2 1704. Borgmästare och preses i justitiekollegium 1705-02-23. Borgarståndets talman vid 1714 års riksdag. Adlad s. å. 13/3 (introd. 1719 under nr 1482). Bankofullmäktig 17212. Död s. å. i nov. Han var 1719, ehuru adlad, borgarståndets talman, men då han valdes även 1720, tvangs han av ståndet att avgå på grund av sin förvärvade adliga värdighet. Gift 1701-02-10 i Arboga med Regina Petre, född 1667-04-02, död 1749-04-22 och begraven i febr. 1750, dotter av handelsmannen och bruksägaren Robert Georgsson Petre och Margareta Lorentzdotter Höijer.

Barn:

  • Anna Margareta, född 1701-12-13, död 1732-12-21. Gift 1720-05-31 med hovrättsassessorn Carl Christernin, adlad von Christiersson, nr 1725, i hans 2:a gifte, född 1681, död 1747, vilken förut varit gift med hennes kusin.
  • Catharina Elisabet, född 1703, död ogift 1723.
  • Anders, född 1705, död 1706.
  • Lars, till Glömsta. Född 1706. Student i Uppsala1 1717-03-15. Kvartermästare vid livregementet till häst. Avsked. Kaptens karaktär. Död barnlös 1783-01-12 på Glömsta och slöt ätten. Gift med Petronella Elisabet Neuman, född 1710-06-01, död 1791-01-23 på Glömsta, dotter av direktören Jakob Neuman och Anna Maria Schaeij samt syster till överdirektören Johan Vilhelm Neuman, adlad Mannerstråle.
  • Robert, född 1708, död 1709.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: