:

Gyllenfalk nr 346

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Gyllenfalk nr 346 †

Adlad 1646-01-16, introd. 1647. Utdöd sannolikt 1675.


1GH civilmål 1636 (HF). 2At (L). 3GH, bouppt. o. test. (HF). 4Reduk. koll. Akt. 106, KA (medd. av assessor O. Adelborg). 5Sunnerbo domböcker (medd. av kantor P. G. Vejde). 6RA, Sköldebrevssaml. (medd. av kantor P. G. Vejde). 7GH, bouppt. o. test. (medd. av kantor P.G. Vejde). 8Al.

  • Nils Bosson. Fogde i Västbo härad 1599–16068. Var t. f. befallningsman på Jönköpings slott 16058. Var fogde eller förvaltare av Stensnäs i Ryssby socken Kronobergs län under den tid ägarne Ulf och Anders Grip (Gyllengrip) vistades i landsflykt, och ännu 1627.5. Gift 1592 med Märta Pedersdotter, död 1633, dotter av ryttmästaren Peder Arvidsson (Kase, nr 139) och Märta Trulsdotter [1].

Barn:

  • Göran Nilsson Falk, adlad Gyllenfalk, till Långäsa i Barkeryds socken Jönköpings län, Hästhagen i Vislanda socken Kronobergs län och Fagerhult i Marbäcks socken Jönköpings län. Född 1600-12-24 på Stensnäs. Fänrik vid Jönköpings rep. 16242. Löjtnant därst. 16272. Kaptenlöjtnant vid överste Kaggs eget kompani i Stralsund 16282. Kapten vid överste Fleetwoods reg 16292. Adlad 1646-01-16 (introd. 1647 under nr 346). Stadsmajor i Halmstad 1646. Död barnlös 1675-01-15 på Fagerhult samt begraven i Marbäcks kyrka, där hans vapen uppsattes. Han hade vid tiden för adlandet i 16 år hållit en vederhäftig rustning under Östgöta ryttare »och i detta långlige kriget varit ute och förlorat nio rustningar men likväl ännu rustningen ved makt hållit.'6. Gift 1:o före4 1645-05-09 med Ingegerd Simle af Ekna i hennes 2:a gifte (gift 1:o före4 1628-05-28 med majoren Tomas Banck, död 1636 i Livland6), dotter av assessorn Lindorm Andersson Stråle (af Ekna, nr 87), och Carin Sträng. Gift 2:o med Carin Kagg, född 1589, tisdagen före vita söndagen, dotter av hertig Carls kammarjunkare Nils Mattsson Kagg och Brita Hard af Segerstad, nr 17. Gift 3:o före7 1654-01-10 med Elisabet Rosenbielke, död 1687, dotter av ståthållaren Bengt Jönsson (Rosenbielke), och Carin Ribbing, (nr 15).

Utan känt samband med den adlade:


  • Sigge Gyllenfalk. Löjtnant vid Kalmar regemente 1665.
  • Zakarias Gyllenfalk. Var 1670 styckjunkare vid artilleriet på Ryssås skans [RHG].
  • Otto Georg Gyllenfalk, född 1682 i Lüneburg av svenska föräldrar. Löjtnant vid skånska tremänningskavalleriregementet 1718-06-26. Avsked 1719-09-30. Kapten vid tyska dragonregementet 1720-05-25. Avsked 1721-06-27.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: