:

Björnsköld nr 268

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Björnsköld nr 268 †

Adlad 1639-05-24, introducerad 1640. Troligen utdöd 1750-04-02.

Ätten är sannolikt av samma släkt som adliga ätten Björnefelt.


TAB 1

Jöns Clöös.

Barn:

  • Hans Jönsson Clöös, adlad Björnsköld, till Istrum i Istrum socken, Skaraborgs län. Antagen i krigstjänst som gemen soldat 1603, tjänade sig upp samt var löjtnant vid Östgöta infanteri 1630 och major vid Östgöta infanteri, då han 1638-04-02 erhöll fullmakt som slottshauptman i Jönköping. Adlad 1639-05-24 (introducerad 1640 under nr 268). Avsked 1647-04-06. Död före 1660-05-23 och begraven 1660-09-23 i Eggeby kyrka i Västergötland. Han erhöll ett kronohemman Istrum 1626-08-28 förlänades med två gärdar i Istrums socken i sin och sin hustrus livstid 1637-08-18 och med ytterligare tre hela och två fjärdedels hemman i Valle härad 1639-05-00, vilka donationer bekräftades av drottning Christina 1645-04-02. (R. Björkman, Jönköpings historia III s. 26.) Gift 1:o med Kerstin Assersdotter, syster till Nils Assersson, adlad Mannersköld. Gift 2:o med Carin Isaksdotter i hennes 3:e gifte [gift 1:o 1623-03-16 med Claes Christersson Siöblad. Gift 2:o med Per Tyrilsson (Stålhandske), död före 1628-11-03], född 1600-02-27 på Ulfsnäs, levde änka 1660, dotter av Isak Jönsson (Rosenbielke) och Anna Ribbing.

Barn:

  • 1. (?) »Matronan Ingiel Biörnschiöld», begraven 1707-03-20, 96 år, i Amnehärads socken, Skaraborgs län.

TAB 2

Anders (son av Hans Jönsson Clöös, adlad Björnsköld, Tab. 1), till Istrum. Kapten vid Älvsborgs regemente 1662. Major vid Älvsborgs regemente 1667. Överstelöjtnant 1676-07-08. Kommendant på Varbergs slott 1678-09-20. Överstes titel 1679-11-01. Avsked 1685. Död 1687-04-00 och begraven jämte sin fru, i Marbäcks kyrka Älvsborgs län. Gift med Margareta Krabbe af Svaneby, levde 1671, dotter av överstelöjtnanten Gustaf Krabbe af Svaneby, och hans 1:a fru Anna Carlsdotter (Lilliestielke).

Barn:

  • Hans, född 1664. Överstelöjtnant. Död 1750. Se Tab. 4

TAB 3

Per (son av Anders, Tab. 2). Student i Uppsala 1670-09-24. Förare vid Älvsborgs regemente 1670. Musketerare vid livgardet. Avsked 1672-09-03. Fältväbel vid Älvsborgs regemente 1674. Fänrik vid Älvsborgs regemente 1675-03-02. Löjtnant vid Västgöta kavalleriregemente 1676. Ryttmästare vid Västgöta kavalleriregemente 1678-09-14 och vid adelsfanan 1681-08-15. Major 1701-09-07. Död 1704-01-16 i Polen. Gift med Catharina Ranck, friherrinna Ranck, i hennes 1:a gifte (gift 2:o med majoren Gustaf Abraham Örnevinge), dotter av landshövdingen Sven Andersson Ranck, adlad Ranck, och Anna Bergengren.

Barn:

  • Svante Vilhelm. Fänrik vid Mauritz Vellingks Stadeska infanteriregemente 1703-05-04. Löjtnant vid Mauritz Vellingks Stadeska infanteriregemente 1707-06-26. Kapten vid Mardefeltska regementet 1711. Kapten vid Marschalks dragonregemente 1711 med konfirmationsfullmakt 1715-06-04. Generaladjutant av flygeln 1716-10-30. Konfirmationsfullmakt 1717-01-24. Överste för Bremiska infanteriregementet 1719-06-10. Reste 1721-09-16 utrikes. Avsked 1721-11-10. Gift med en tyska.
  • Anna Margareta. Gift med sin mosters styvson, översten friherre Henrik Johan Rehbinder, i hans 2:a gifte, född 1672, död 1734.

TAB 4

Hans (son av Anders, Tab. 2), till Näsby och Källebacka i Marbäcks socken. Född 1664. Volontär vid Älvsborgs regemente 1677. Korpral vid Älvsborgs regemente 1679. Fältväbel 1681-10-00. Fänrik vid Jönköpings regemente 1683-09-00. Löjtnant vid Jönköpings regemente 1689-04-27. Regementskvartermästare 1699. Kapten 1703-01-22. Major 1705-08-27. Överstelöjtnants avsked 1708-03-13. Död 1750-04-02 på Källebacka (Pt I s. 117.) och utgick ätten med honom. Han blev i krig ofta och illa blesserad. Gift med sin hushållerska Johanna N. N., född 1676, död 1745 och begraven 1745-10-23 i Marbäcks kyrka

Barn:

  • Ingegerd, död barn 1707 och begraven i Marbäcks kyrka.
  • Utan känt samband:
  • 1. Carl Blörensköldh skriver 1679-11-01 till Erik Dahlbergh.
  • 2. Jakob Björnsköld blev ryttare vid Nylands kavalleri 1694. Bevistade slagen vid Narva och Dünaströmmen, där han blev sårad. Efter slaget vid Fraustadt 1706 blev han korpral samt i slaget vid Holofzin fången och förd till Astrakan. Hemkom 1721 och fick avsked. Beviljades pension 1756-05-20 (Pt I s. 117.)

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: