:

Schenfelt nr 1474

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Schenfelt nr 1474 †

Adlad 1713-01-13, introd. 1719.

TAB 1

Jonas Schening, adlad Schenfelt, Född i Vimmerby. Volontär vid stralsundska infanteriregementet 1683 och vid livgardet 1686. Sergeant vid Kalmar regemente 1688. Fänrik därst. 1694-08-14. Löjtnant 1703-10-31. Kapten 1707-04-13. Följde till Bender. Adlad 1713-01-12 (introd. 1719 under nr 1474). Avsked 1718-06-26. Död 1721. 'Han hade under sin tjänstetid vid alla tillfällen, där regementet varit kommenderat, så hemma i landet som till sjös och sedermera i tält givit goda prov av sitt oförskräckta mod och redliga förhållande. Blev i slaget vid Klissov den 9 juli 1702 illa sargad av en falkonettkula.'. Gift 1:o med Beata Stråle af Ekna, dotter av majoren Gustaf Stråle af Elma, nr 87, och Catharina Gyllensparre. 2:o 1715-09-04 med sin 1:a frus kusin Magdalena Rosenbielke i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1704-04-18 med livdrabanten Carl Ulrik Bergh, död 1709-06-24 i Bender), född tvilling 1675-08-05, död barnlös 1748-11-05 på Östra Berget i Väckelsångs socken, Kronobergs län, dotter av kaptenen Knut Rosenbielke, och Magdalena Gyllensparre.

Barn:

 • 1. Magdalena, född 1681 död Gåsamåla och begraven 1763-01-02. Gift med löjtnanten vid Kalmar regemente Peter Hoff, född 1677, död 1737 i Växjö.3
 • 1. Jonas, född 1683-06-12 i Småland. Kom i tjänst 1700. Furir vid Kronobergs regemente 1701. Sergeant därst. Fältväbel 1703-03-25. Sekundfänrik 1701-12-29. Premiärfänrik 1705-06-01. Sekundlöjtnant 1708-05-15. Avsked med kaptens karaktär 1722-05-00 och begav sig därefter utomlands. Död barnlös 1738-04-15. Han blev efter slaget vid Poltava fången hos ryssarna och förd till Solvytjegodsk, varifrån han hemkom 1715.1. Gift 1725 med Maria Catharina Cederschiöld, född 1703-09-30, död 1732, dotter av löjtnanten Natanael Elias Cederschiöld, och Anna Christina Klingspor.
 • 1. Anna Catharina, döpt 1687-05-08 i Ljuders socken, Kronobergs län, död sannolikt 1753. Bouppt. hölls efter henne2 1754-01-07. Gift 1706-03-29 i Långasjö socken, Kronobergs län med kaptenen Johan Carl Gärffelt, död 1732.
 • 1. Catharina. Gift med N. N. Hvidtfeldt.
 • 1. Johan Carl, född 1693. Fänrik. Död 1751. Se Tab. 2

TAB 2

Johan Carl, (son av Jonas Schening, adlad Schenfelt, Tab. 1), född 1693-08-15. Kom i tjänst 1712. Förare vid Kalmar regemente 1717-04-15. Sekundfänrik därst. s. å. 1/8. Premiärfänrik 1719-05-11. Avsked. Exspektant vid Södermanlands regemente 1741. Död 1751-06-10 och begraven i Ekeberga kyrka Kronobergs län. Bevistade sjöaktionen på örlogsflottan 1715 och kampanjen i Norge 1718. Gift före 17241 med sin morfars sysslings dotter Brita Catharina Rosenstråle, som levde änka 17571, dotter av majoren Anders Rosenstråle, och Elisabet Stråle af Ekna.

Barn:

 • Beata Elisabet, född 1729-11-17, död 1787-11-30 Kulla Gift före1 1753-08-02 med fältväbeln vid Kalmar regemente Nils Windberg.
 • Jonas Andreas, född 1735. Fänrik. Död 1794. Se Tab. 3

TAB 3

Jonas Andreas, (son av Johan Carl, Tab. 2), till Målajord i Dädesjö socken, Kronobergs län. Född 1735-07-17. Sergeant. Fänriks avsked 1765-02-15. Död 1794-12-10 på Stora Vret i Dädesjö socken. Gift där 1766-02-11 med Inga Christina Werre, född 1748-02-19, död 1834-04-18, dotter av kaptenen Nils Leonard Werre och Elisabet Christina Starckman.

Barn:

 • Elisabet Christina, född 1766-11-23, död 1842-05-18 i Nöbbeled Söregård i Tolgs socken, Kronobergs län. Gift 1793-01-18 på Stora Vret med fanjunkaren, då bruksinspektören vid Gyllenfors bruk Hans Fredrik Rylander, född 1771-11-01, död 1847-10-31 i Nöbbeled Söregård.
 • Johan Carl, född 1768-12-28, död 1769-07-18.
 • Eva Catharina (Christina), född 1769-11-10, död 1832-03-24 i Växjö. Gift 1800-12-28 i Bergs kyrka Kronobergs län med fanjunkaren vid Kronobergs regemente Pierre Antoine Robert, född 1774-02-12 i Paris, död 1839-10-12 i Växjö.
 • Anders Gustaf, född 1773-03-19, död s. å. 26/6.
 • Gustava Carolina, född 1774-04-01, död änka 1831-03-11 i Växjö. Gift 1807-11-22 i Källreda i Tolgs socken, med regementsskrivaren Anders Christoffer Kryger i hans 2:a gifte (gift 1:o 1798-10-03 Fålaboda, med Gustava Christiana Strålenhielm, född 1774-08-04 Eknaholm, död 1807-04-24 Sånnahult
 • Jonas David, född 1776. Kapten. Död 1856. Se Tab. 4
 • Johanna Lovisa, född 1778-12-21 på Stora Vret, död där 1779-04-14 och begraven s. å. 23/4 i kyrkan.
 • Claes Gustaf, född 1780. Kapten. Död 1858. Se Tab. 5
 • Johanna Lovisa, född tvilling 1782-04-15, död s. å. 8/5 på Stora Vret och begraven s. å. 17/5.
 • Ulrika Sofia, född tvilling 1782-04-15, död ogift 1823-04-28 i Växjö.
 • Johanna Lovisa, född 1792-06-01 på Stora Vret, död 1857-08-21 på Källreda. Gift 1817-01-30 på Gynkelstorp Söregård i Tolgs socken, med sergeanten Josef Anton Koræn, född 1791-10-08, död 1871-06-04 i Tolgs socken.

TAB 4

Jonas David, (son av Jonas Andreas, Tab. 3), född 1776-01-27 Målajord. Rustmästare vid Kronobergs regemente 1793. Furir därst. 1796-07-07. Sergeant 1798-07-02. Fanjunkare 1807. Konstit. fänrik 1808-05-16. Fänrik 1810-05-15. Löjtnants karaktär 1814-07-22. Löjtnant i armén 1816-02-20. Löjtnant vid regementet 1817-02-25. Kapten därst. 1823-08-26. Avsked 1826-04-18. CXIVJoh:s med. 1855. Död 1856-05-16 på Stensnäs Kronobergs län. Bevistade kriget i Finland 1808. Fången vid Helsinge s. å. 28/9. Varmed i fälttågen 1813 och 1814 i Tyskland och Norge. Gift 1824-03-16 med Sofia Louisa Retz, född 1795-12-25, död 1859-11-08 på Stensnäs.

Barn:

 • Inga, född 1826-04-29 Finnhult, död ogift 1905-01-19 i Växjö. Har gjord sig känd såsom författarinna under pseudonymen Elsa.

TAB 5

Claes Gustaf, (son av Jonas Andreas, Tab. 3), född 1780-04-16 på Stora Vret i Dädesjö socken, Kronobergs län. Volontär vid Kronobergs regemente 1797-11-18. Rustmästare därst. 1801. Förare 1803-01-30. Fältväbel 1808. Fänrik s. å. 26/10. 2. Löjtnant 1813-03-13. Kapten 1820-10-19. Regementskvartermästare 1823-08-26. Avsked 1827-10-31. Magasinsförvaltare vid Helgevärma i Öjaby socken, Kronobergs län s. å. 7/12. Carl XIV Joh:s med. 1855. Innehade även SMts. Död 1858-09-17 på Helgevärma. Bevistade 1808 och 1809 års krig samt fälttågen 1813 och 1814 i Tyskland och Norge. Gift 1824-08-06 med Charlotta Ulrika Granbom, född 1802-03-04 i Halmstad, död 1896-05-24 i Växjö, dotter av kaptenen Isak Olof Granbom och Ulrika Ingman.

Barn:

 • Matilda Ulrika Christina (Tilda), född 1825-05-26 Sjöatorp, död ogift 1891-08-01 i Växjö.
 • Henning Gustaf, född 1827-09-27 på Sjöatorp. Kanslist i Smålands m. fl. provinsers hypoteksförenings expedition. Kronomagasinsförvaltare. Död 1868-11-26 i Växjö. Deltog som frivillig i danska kriget 1849. Gift 1856-11-23 med Gustava Maria (Mimmi) Koraen, född 1828-03-11 i nämnda stad, död där 1915-07-26, dotter av regementsskrivaren David Koraen och Anna Maria Heurlin.
 • Oskar David, född 1831. Överstelöjtnant. Död 1920. Se Tab. 6.

TAB 6

Oskar David, (son av Claes Gustaf, Tab. 5), född 1831-10-29 Helgevärma. Furir i Kronobergs regemente 1849-08-24. Kommenderad med regementet till Slesvig 1850. Furir vid regementet 1851-06-15. Student i Lund s. å. 28/4. Officersexamen s. å. 22/12. Underlöjtnant i regementet 1853-11-02 och vid regementet 1854-01-13. Löjtnant 1856-11-07. Kommenderad till topografiska kåren 1858. Regementskvartermästare 1860-07-09. Kapten i regementet 1870-08-02. Stabsadjutant vid 1. militärdistriktets stab 1871-09-11–1874-01-03. RSO 1875-12-01. Major 1881-08-06. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom major i regementets reserv 1889-08-02. Överstelöjtnant i armén s. å. 5/8. Avsked ur armén 1896-10-29. RNO 1901-11-30. Ordförande i stadsfullmäktige i Växjö. Död 1920-10-29 i Stockholm och begraven i Växjö. Oscars förs. Gift 1865-10-05 i Växjö med Hedvig Ebba Emilia Eleonora (Hedda) von Baumgarten, född 1838-06-19 i nämnda stad, död där 1915-06-20 ]], dotter av överstelöjtnanten Per Reinhold von Baumgarten och Aurora Felicia Aschan.

Barn:

 • Ellen Catharina Charlotta, född 1866-07-19 i Växjö. Gift 1895-11-05 med kaptenen i dalregementets reserv RSO, Herman Eugen Weylandt, född 1842-04-06 i Stockholm, död 1910-03-08 i sin villa på Djurgården, jordf. s. å. 12/3 och gravsatt i familjegraven på norra kyrkogården.
 • Gustaf Oskar Reinhold, född 1867-08-02 i Växjö. Mogenhetsexamen därst. 1885-06-11. Volontär vid Kronobergs regemente s. å. 12/6. Sergeant 1886-05-31. Elev vid krigsskolan s. å. 19/7. Student i Uppsala 1887-02-21. Utexaminerad från krigsskolan s. å. 4/10. Underlöjtnant i nämnda regemente s. å. 31/10 och vid regementet 1889-02-01. Löjtnant 1893-06-09. Filosofie kandidat vid ovann. universitet 1894-01-31. Genomgick fullständig kurs vid krigshögskolan 1895–1896 samt instruktionskursen vid gymnastiska centralinstitutet 1896–1897. Tjänstg. vid intendenturkårens huvudstation 1897-09-15–1898-05-06. Tjänstg. vid braunschweigska infanteriregementet, nr 92, 1899-12-01–1900-11-30. RPrRÖO3kl 1901-07-00. RBraunHLO2kl s. å. Kapten 1902-04-02. Militärattaché vid beskickningen i Berlin 1907-08-07–1912. RSO s. å. 1/12. RPrKrO3kl 1908. RRadZLO1kl 1909-01-00. Major vid Värmlands regemente 1911-11-05. Överstelöjtnant i armén 1915-06-26. Överstelöjtnant vid Göta livgarde s. å. 9/7. Avsked 1922-08-01.

Källor

1Medd. av kantor P. Gift Vejde. 2G. H. Bouppt. (medd. av P. O. Vejde). 3Lk.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: