:

Hildring nr 306

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Hildring nr 306 †

Adlad 1643-06-01, introd. s. å. Utdöd 1679-03-10.


1 Blr.

  • Sven Persson, adlad Hildring, till Hildringsberg i Glava socken, Onstad (Odenstad) i Gillberga socken och Kärne i Grava socken (alla i Värml.). Född 1607. Ryttmästare för ett Upplandskompani 1635 och för Värmlandskompaniet 1636 av Upplands ryttare1 (livregementet till häst). Adlad 1643-06-01 (introd. s. å. under nr 306). Avsked 16471. Kallas sedan major. Död 1679-03-10 och slöt själv sin ätt på svärdssidan samt ligger jämte sin fru begraven i Gillberga kyrka Värmlands län, där deras epitafium och porträtter uppsattes. 'Han lät från ungdomen bruka sig i rikets krigstjänst, däruti han åtskilliga gånger blev sargad, särdeles i fältslaget vid Leipzig 1642, då han blev genomskjuten, hemförlovades från riksdagen 1647 den 22 febr. för att beställa om begravningen efter sin svärmoder, vilken då nyligen dött.' Gift med Margareta Roos af Hjelmsäler, död 1679, dotter av fogden på Dal Peder Knutsson Roos (af Hjelmsäter, nr 51) och Cecilia Christoffersdotter (Forstenasläkten, nr 2).

Barn:

  • Christina, född 1633, död 1703 på Onstad och begraven s. å. 15/3. Gift med generaladjutanten Bengt Rosenbielke. född 1638, död 1683.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: