:

Af Forsell nr 2248

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten af Forsell nr 2248 †

Adlad 1817-02-11 enligt 37 § R.F., introducerad 1817. Utdöd 1910-07-04.

TAB 1

Lars (Olofsson ?). Bonde i Fors socken, Älvsborgs län [Öä].

Barn:

 • Jonas Forselius, född 1611. Kyrkoherde i Romeleds pastorat av Göteborgs stift 1679 (Hm.). Död 1689-02-28. Gift 1:o 1650 med Elisabet Romelius, död 1659, dotter (Hm.) av kyrkoherden i Romeleds pastorat Gunnar Bengtsson Romelius och Elisabet Rasmusdotter. Gift 2:o 1661 med Anna Nilsdotter, dotter av befallningsmannen Nils Jonasson.

Barn:

 • 1. Laurentius Jonae Forselius, född 1653-10-12 i Fors socken. Student i Åbo 1675. Prästvigd 1678 till sin faders adjunkt. Konrektor vid Göteborgs skola 1680. Lektor vid gymnasium i Göteborg 1683. Kyrkoherde i Rångedala pastorat av Skara stift 1685. Kyrkoherde i Alingsås 1698. Kontraktsprost 1698. Död 1729-01-02 [Hm]. 'Han var en mycket lärd man och biskop Spegel behjälplig vid psalmbokens överseende och förbättrande. Hade tio söner och fem döttrar, som utspriddes i flera provinser.' Gift 1685-06-12 med Christina Wallerius, född 1665-03-02, död före 1741, dotter av prosten och kyrkoherden i Högsby pastorat av Kalmar stift Nils Wallerius och Christina Phrygius [Hm].

Barn:

 • Daniel Forssell, född 1692-03-01 i Rångedala prästgård. Student i Uppsala. Volontär vid Västgötadals regemente 1709. Förare vid Västgötadals regemente 1710-03-17. Sergeant 1710-07-15. Fänrik 1710-11-21. Sekundlöjtnant 1711-10-30. Konfirmations fullmakt 1716-04-17. Premiärlöjtnant 1719-09-30. Kaptenlöjtnant 1742-01-13. Kapten 1746-09-10. Avsked 1749-06-06. Död 1752 Klefverud. Han blev fången vid Tönningen 1713 och hemkom först 1719 i juni. Gift med Anna Birgitta Lind, född 1694, död 1779-10-09, dotter av prosten och kyrkoherden i Bolstads pastorat av Karlstads stift mag. Johannes Andreæ Lind och Brita Petridotter Gyllenius.

Barn:

 • Josef Fredrik Forssell, född 1729-07-27 Tobräcka. Volontär vid Västgötadals regemente 1746-02-23. Korpral vid Västgötadals regemente 1749-08-03. Furir 1753-04-07. Konstituerad fänrik 1758-07-12. Sekundadjutant 1763-05-09. Löjtnant 1763-05-10 med tur från 1762-05-26. Premiäradjutant 1764-07-30. Kapten och regementskvartermästare 1776-12-18. Avsked 1780-12-06. Död 1795-12-21 Sjötorp [Nh]. Han bevistade pommerska kriget, därunder stormningen av Peenemünde skans 1757 samt striderna vid Anklam och Demmin 1758. Gift 1773-11-25 på Almetorp i Lavads socken, Skaraborgs län med Maria Dorotea de Bruce, född 1749-02-05, död 1806-03-24 i Lidköping, dotter av överstelöjtnanten Erik Bruce, naturaliserad de Bruce, och Hedvig Catharina Hård af Segerstad.

Barn:

 • Carl Gustaf Forssell, adlad af Forsell, född 1783-03-18 på Sjötorp. Inskriven i Skara skola 1790 (El.). Kadett vid Karlberg 1796-02-06. Utexaminerad (Hc.) 1800-08-30. Fänrik vid amiralitetet 1800-10-27. Underlöjtnant vid fältmätningskåren 1806-11-18. Stabslöjtnant vid fältmätningskåren 1808-12-23. Kapten i armén 1809-06-29. Adjutant hos kronprinsen Carl August 1810. Major i armén (El.) 1810-05-08. Adjutant hos kron prinsen Carl Johan 1811-02-27. GMtf och PrOPlemér 1813. Kapten i fältmätningskåren (El.) 1813-08-17. Major i kåren och överstelöjtnant i armén 1814-01-19. RSO 1814-05-09. Adlad 1817-02-11 enligt 37 § R.F. (introducerad 1817-11-05 under nr 2248). Överdirektör vid lantmäterikontoret 1824-01-29. Överste i armén 1824-06-03. Off FrHL 1827. KVO 1843-02-06. Död 1848-10-25 i Stockholm. 'Han har gjort sig ett namn genom sina utgivna kartor, var adjutant hos Georg Adlersparre under dess tåg med västra armén till Stockholm. Bevistade slutligen fälttåget i Tyskland samt därunder slagen vid Grossbeeren, Dennewitz och Leipzig.' Gift 1818-09-03 Yxe med Clementina Magdalena Geijer i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1815-12-20 i Stockholm med hovkanslisekreteraren Johan Daniel Psilander, född i Stockholm 1782-08-03, död 1816-09-01 i Bunkeflo socken, Malmöhus län, född 1799-08-12 i Stockholm, död i Stockholm 1868-09-15, dotter av lagmannen Salomon Eberhard Geijer och Ulrika Charlotta Zidén.

Barn:

 • Carl Ragnar, född 1819-08-16 i Stockholm, död i Stockholm 1821-03-03.
 • Charlotta Clementina, född 1821-01-28 och död 1821-02-28 i Stockholm.
 • Marie Louise, född 1823-04-03, död 1852-12-05 i Stockholm. Gift 1847-01-26 med expeditionssekreteraren i civildepartementet, KVO, RNO, professorn Bernt Otto Nycander i hans 1:a gifte (gift 2:o 1855-05-12 i Stockholm med Adelaide Charlotte Rytterskjöld, född 1825-01-04 i Stockholm, död i Stockholm 1886-04-08, dotter av löjtnanten Gustaf Rytterskjöld och Sofia Nyman), född 1811-10-10 i Marstrand, död 1869-03-23 i Stockholm.
 • Emma Josefina, född 1826-03-17 i Jakobs församling, Stockholm, död 1908-07-03 i Mariestad. Gift 1845-09-04 på Yxe med sin moders syssling löjtnanten Gerhard Adolf von Hofsten, född 1819, död 1889.
 • John August, född 1828-10-26, död 1839-07-01 i Nora.
 • Jakob Gustaf, adelsman vid faderns död 1848, född 1831. Major. Död 1910. Se Tab. 2.

TAB 2

Jakob Gustaf (son av Carl Gustaf Forssell, adlad af Forsell, Tab. 1), adelsman vid faderns död 1848, född 1831-07-28 på Yxe. Kadett vid Karlberg 1845-09-01. Utexaminerad 1849-11-21. Underlöjtnant vid Närkes regemente 1849-11-30. Löjtnant 1855-09-13. Befälhavare för Örebro frivilliga skarpskytteförening 1861–1863. Deltog såsom premiärlöjtnant vid 9. danska infanteriregementet i dansk-tyska kriget 1864. Kapten 1864-06-14. RDDO 1864-10-06. Direktör i Örebro stads sparbank 1867– 1875. RSO 1872-05-27. Avsked från regementet med majors n. h. o. v. 1875-05-14. DFM 1876. Extra ordinarie amanuens i kungliga biblioteket i Stockholm 1877–1884. RNO 1880-12-01. Erhöll tillstånd att såsom kapten återinträda i 9. danska infanteriregementet, nu livregementets till fot, reserv 1881-09-16. Avsked 1896-01-16. Död 1910-07-04 i Gränna ]] och utgick ätten med honom. Ägde gården nr 56–59 Brahegatan i Gränna. Gift 1865-09-15 i Örebro med Otilda Carolina Petrea Borg, född 1846-03-18 i Ystad, död 1909 24710 i Gränna ]], dotter av apotekaren Anders Borg och Hilma Carolina Palmira Palm.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: