:

Caménsköld nr 1795

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för adliga ätten Caménsköld nr 1795
Vapensköld för adliga ätten Caménsköld nr 1795

Adliga ätten Caménsköld nr 1795 †

Adlad 1726-09-14. † 1741-09-29.

TAB 1

Catharina Christina Caméen, adlad Caménsköld (dotter av Sveno Benedicti Caméen), född 1707-11-29. Adlad 1726-09-14 för faderns förtjänster. Död 1765-12-13 på Kilafors bruk i Hanebo socken. Gift 1:o 1730-12-31 med statssekreteraren och överpostdirektören Henrik Bunge, adlad och friherre Bunge i hans 2:a gifte. Gift 2:o 1743-08-23 med presidenten greve Carl Frölich i hans 2:a gifte.

TAB 2

Carl Bengt Caméen, adlad Caménsköld (son av Sveno Benedicti Caméen), född 1709. Adlad 1726-09-14 för faderns förtjänster. Volontär vid livgardet 1731. Förare vid livgardet 1734-01-19. Fänrik 1736-05-24. Löjtnant 1741-07-30. Tjänstgörande 1741 som adjutant hos general en chef greve Lewenhaupt. Död ogift 1741-09-29 i Fredrikshamn under finska fälttåget och slöt själv denna adlad ätt på svärdssidan.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: