:

Gyllenspak nr 901

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Gyllenspak nr 901 †

Adlad 1676-04-16, introd. 1678. Sannolikt utdöd eller kan icke legitimera sig.

Ätten har gemensamt ursprung med adliga ätten Risellschöld, men däremot icke, såsom å riddarhusgenealogien angives, med adliga ätterna Ehrencrantz, och Gyllentorner. Se vidare adliga ätten Ehrencrantz.


1Kv.

TAB 1

Erik Olofsson Spak. Var kronolaxfiskare vid Dejeforsen i Ulleruds socken, Värmlands län och ägde i samma ström en skattemjölkvarn, samt hade sexton söner. 'Han hade en broder vid krigsteatern, som i ungdomen var ganska yr och vidlyftig, så att han allmänt kallades Raswil, men som blev vid mognare år späkt och ganska beskedlig, varför hertig Carl, sedermera konung Carl IX, en gång sade till honom: nu skall du icke mera heta Raswill, utan Spak, och då denne Spak dog ogift, upptogo brodern och hans söner namnet Spak, vilket namn sedermera av ett par utav dem förbyttes till Uranius och Grawander och av en del efterkommande till Risell och Ullström.'

Barn:

TAB 2

Nils Eriksson Spak (son av Erik Olofsson Spak, Tab. 1), laxfiskare vid Dejeforsen i Ulleruds socken, Värmlands län.

Barn:

  • Christophorus Nicolai Spak, sedan Uranius. Student i Uppsala 1636. Fältpredikant under tyska kriget. Komminister i Grava 1650 och i Älvdalen 1652 samt i Övra och Nedra Ullerud 1671 (allt i Värml.). Död 1687. Han bosatte sig Risäter Gift med Sofia Robertsdotter Feif, av skotsk härkomst, änka efter fältpredikanten Per Billingius.

Barn:

  • Nicolaus Christophori Risell, född 1655. Student i Uppsala 1675. Präst och adjunkt hos fadern. Kapellan i båda Ullerudssocknarna 1687 efter sin fader. Kyrkoherde i Hesselskogs pastorat av Karlstads stift 1703 efter sin äldre broder. Död 1708-10-04. Gift med Brita Welina, född 1665-04-08, död 1748-05-02, dotter av sockenadjunkten i Väsehärad Andreas Andreae Welinus och Sigrid Hansdotter Iser.

Barn:

  • Christophorus Nicolai Risell, född 1687-03-16 på Risäter. Student i Uppsala 1704. Präst och adjunkt hos sin mormors broder biskopen doktor Mattias Iser i Västerås vid hans prebende Dingtuna 1712-07-20. Filosofie magister i Uppsala 1713-05-21. Konsistorienotarie i Västerås 1716. Kyrkoherde i Bolstads pastorat av Karlstads stift 1721-10-04. Vice preses vid prästmötet 1728. Preses 1729. Vice kontraktsprost över Södra Dal 1726. Ord. 1728. Kyrkoherde i Filipstad 1742-08-28. Kontraktsprost över Näshärads kontrakt 1745. Död 1762-07-01 och begraven i Nordmarks kyrka Värmlands län. Han var stiftets fullmäktig vid riksdagarna 1727, 1731, 1740 och 1742 [Hm]. Gift 1719 med Maria Kalsenia, född 1692-12-19, död 1771-04-30 i Uppsala och begraven s. å. 6/6 i Uppsala domkyrka, dotter av prosten och kyrkoherden i Söderbärke pastorat av Västerås stift magister Olof Kalsenius och Anna Rudbeck (biskopen, doktor Nils Rudbecks dotter) samt syster till biskopen, doktor Andreas Kalsenius i Västerås.

Barn:

TAB 3

Erik Spak (son av Erik Olofsson Spak, Tab. 1). Borgare och rådman i Karlstad.

Barn:

  • Anders Spak, adlad Gyllenspak, född 1620. Amirallöjtnant. Död 1695. Se Tab. 4.

TAB 4

Anders Spak, adlad Gyllenspak (son av Erik Spak, Tab. 3), född 1620-06-10 i Karlstad. Student i Uppsala 1641. Konstapelsmått vid amiralitetet 1645-10-01. Arklimästare därst. 1647. Konstapel 1652-05-22. Underlöjtnant 1656-10-09. Löjtnant vid amiralitetets artilleri och tillika tygvaktare 1659-01-01. Artillerikapten 1665-03-13. Kapten på skeppet Västervik 1668-09-00. Chef för uppstädernas kompani 1668-12-21–1680. Tygmästare 1674-02-21–1680. Kommenderad på Stenbocks amiralskepp Kronan i hans flotta 1675-10-00. Adlad 1676-04-16 (introd. 1678 under nr 901). Kommenderad på Lorentz Creutz' amiralskepp Kronan i maj 1676 och en av de få räddade vid skeppets förolyckande s. å. 1/6. Amirallöjtnant 1677-01-03. Kommenderad på Henrik Horns amiralskepp Viktoria i juni 1677. Avsked 1690. Död 1695-03-29 i Stockholm och begraven i Jakobs kyrka, där hans vapen uppsattes [Zf]. Gift med Margareta Skilding, med vilken han hade tolv barn, av vilka blott de fyra nedanstående äro kända.

Barn:

  • Brigitta, född 1658-03-22 i Stockholm, död 1728-02-02 i Karlskrona. Gift 1679-12-07 i Stockholm med kaptenen Johan Dreffling, adlad Anckarfelt, nr 1105, född 1648, död 1698.
  • Anders, född 1666-02-22, död 1677-09-01 och begraven i Jakobs kyrka, där hans vapen uppsattes.
  • Margareta Christina, född 1673-11-02, död 1737-06-24. Gift 1696-02-04 i Stockholm med skeppskaptenen Axel Hägg, adlad Anckarklo, nr 1101, i hans 2:a gifte, född 1655, död 1729.
  • Johan, född i Stockholm och död där. Med honom skall ätten, enligt Hisingsköldska koncept genealogien, hava utdött på svärdssidan.
  • Utan känt samband med ättefadern:
  • Underfyrverkaren vid artilleriregementet Erik Gyllenspak, gift 1749-10-22 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm med Anna Beata Putzar (Boussard). Han var död 1764, då änkan begärde förmyndare för sina båda söner.1

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: