:

Ferrner nr 1990

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Ferrner nr 1990 †

Adlad 1766-11-04, introducerad 1773. Utdöd 1802-10-20.


Jon Göransson, född 1649. Borgare och rådman i Filipstad. Död 1701. Gift med Maria Segolsdotter, dotter av handlanden i nämnda stad Segol Larsson och Anna Nilsdotter.

Barn:

  • Seved, f. omkr. 1685, död 1710 på Ösel.
  • Jonas, borgare i Filipstad, sedan lantbrukare i Nor sn (Värml.), var gift.
  • Georgius Jonæ Ferner, född 1687 i Filipstad. Student i Uppsala 1712. Fil. mag. 1718. Kollega vid Karlstads skola 1720. Prästvigd 1721. Lektor vid gymnasium i Karlstad 1722. Tillika kyrkoherde i Hammarö pastorat av Karlstads stift 1725. Kyrkoherde i Nors pastorat av samma stift 1731. Vice prost över Näs kontrakt 1735. Avsade sig prostsysslan 1737 för sjuklighet. Död 1741-06-10 i Nors prästgård. Gift 1723-06-24 i Nyeds prästgård, Värmlands län (A. Noreen, Släkten Noreen (1917).) med Anna Helena Noréen i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1743-07-12 i Nors prästgård med sin 1:a mans efterträdare i Nor, prosten och kyrkoherden Petrus Jonæ Ekman i hans 1:a gifte, född 1708-08-26, död 1777-01-02 i Nors prästgård) (A. Noreen, Släkten Noreen (1917).), född 1702-11-02 i Visnums prästgård, Värmlands län, död 1772-06-20 i Nors prästgård (A. Noreen, Släkten Noreen (1917).), dotter av prosten och kyrkoherden i Nyeds pastorat av Karlstads stift Axel Erlandsson Noréen och Maria Johansdotter Iser.

Barn:

  • Dotter, gift med Bengt Antonsson, död 1799, kyrkoherde.
  • Dotter, gift med Reinhold Antonsson, död 1800, lagman.
  • Axel, f. 1730, död ogift 1772, konsul i Tunis 1758-64.
  • Jonas, f. 1726, död 1800, häradshövding i Östersysslet 1761-1800, gift 1766 med Maria Ullmark, född 1741, död 1827, dotter till brukspatronen Magnus Ull­mark och Maria Kolthoff.
  • Bengt Ferner, adlad Ferrner, född 1724-12-10 i Nyeds prästgård. Student i Uppsala (Um.) 1743-10-03. Ämnessven i vetenskapsakademien 1748-04-09. Astronomieobservatör i vetenskapsakademien 1751. LVA 1756-01-24 och dess præses 1765 och 1780. Professor i matematik vid kadettskolan i Karlskrona 1756. Ledamot av vetenskapssocieteterna i London och Montpellier. Kansliråds n. h. o. v. 1765-11-18. Adlad 1766-11-04 (introducerad 1773 under nr 1990). RNO 1778-04-28. LVS 1784-10-25. LVHA 1786. Ledamot av Patriotiska sällskapet. Död Barnlös 1802-10-20 i Stockholm. och slöt själv sin adlade ätt samt begraven i Riddarholmskyrkan 1802-11-02, därvid vapnet krossades av riddarhussekreteraren Axel Gabr. Silverstolpe. 'Kanslirådet Ferrner var en lärd och vitter man och blev 1764-03-00 förordnad att i vetenskaperna gå dåvarande kronprinsen, sedermera konung Gustaf III, tillhanda under statssekreteraren Klingenstiernas opasslighet och ålderdom.' Gift 1770-11-22 i Norrköping med Dorotea Jancke i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1760-03-18 med rådmannen i Norrköping Justinus Gartz, född 1717, död 1767) (Öä XIV, s. 84.), döpt 1741-11-25 i Norrköping, död 1788-02-29 i Stockholm och begraven 1788-03-05 i Maria kyrka, dotter av justitieborgmästaren i Norrköping Claes Jancke och Dorotea Westerberg.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Tillägg och rättelser ur supplementband 1 - 2 / Carl Szabad.

: