:

Tegensköld nr 928

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Tegensköld nr 928 †

Adlad 1678-02-28, introd. 1680. Ättens sist levande manliga medlem upphöjd i friherrlig värdighet 1727.


1Bu. 2 El. 3 At (Sch). 4 Seminghundra härads dombok (OA).

 • Knut Tegenman. Kom från Westfalen till Sverige i konung Erik XIV:s tid. Blev sedermera kornett. Gift med N. N. Hogwitz.

Barn:

 • Peder Knutsson Tegenman. Konung Carl IX:s hauptman (befallningsman). Död 96 år gammal. Gift 1:o med Gunilla N. N. Gift 2:o med Helena Wossing.

Barn:

 • Gustaf Tegman, adlad Tegensköld, till Sälna i Skånella socken Stockholms län. Född 1637. Ryttare vid De la Gardies livregemente till häst 1654. Korpral därst. 1655. Kvartermästare 1657. Fänrik vid arvprinsens livregemente 1658. Regementskvartermästare därst. 1659. Avsked 1660. Löjtnant vid Upplands regemente till fot 1661-10-05. Född född regementskvartermästare därst. 1667. Reformerad 1669-04-28. Ord. regementskvartermästare 1673-05-28. Förrättade kaptens tjänst 1674. Kapten 1675-03-30. Adlad 1878-02-28 (introd. 1680 under nr 928). Avsked 1700-01-11. Död 1709. Han bevistade fälttågen i Livland och Litauen 1657–1660 samt var med regementet kommenderad till Pommern 1675–1678, varest han bevistade belägringarna av Wismar och Greifswald samt slaget på Rügen 8 jan. 1678, där han särskilt utmärkte sig.1. Gift 1:o med Maria Erlandsdotter, dotter av borgmästaren i Vadstena Erland Svensson samt syster till överkrigskommissarien Sven Erlandsson, adlad Ehrenflycht. Gift 2:o med Maria Canterhielm, född 1660, död kort före 1708-06-15, dotter av assessorn Nils Andersson Cantherus, adlad Canterhielm, och Catharina Lindeström.

Barn:

 • 1. Carl Fredrik, friherre Tegensköld, född 1665. Generalmajor. Död 1735. Se friherrliga ätten Tegensköld.
 • 2. Gustaf. Volontär vid livgardet 1709. Förare därst. Korpral vid Östgöta kavalleriregemente 1713. Rotmästare vid livskvadronen därst. 1716. Förare vid dalregementet 1719. Fänrik därst. 1720-09-03. Avsked 1723-08-26. Begraven 1732-06-17 i Stockholm Katarina förs. i Stockholm.
 • 2. Catharina Helena, född 1681. Gift med korpralen Tomas Höltzborg.
 • 2. Anna Christina, född 1683, död före 1728. Gift efter4 1720-05-16 med underlöjtnanten Carl Gustaf Silfwerbrand, i hans 1:a gifte, född 1693, död 1760.
 • 2. Ulrika Maria, född 1684. Gift med kaptenen vid Jönköpings regemente Markus Beckman, född 1679 i Stockholm, död 1735-02-20.
 • 2. Elisabet Juliana, död före 1730. Gift 1:o före 1717-05-05 med ordinarie lantmätaren i Nylands och Tavastehus län, lantmäteriinspektoren Jakob Sipton, död 1723 i Stockholm2. Gift 2:o 1725-04-11 i Strängnäs med3 handlanden i nämnda stad Anders Plångstedt i hans 1:a gifte.
 • 2. Hedvig. Gift med ?löjtnanten vid bergsregementet Cornelius Beckman, född 1672 i Stockholm, död 1753-11-15.
 • 2. Margareta Rosina, född 1688. Gift före4 1720-05-16 med Lorentz Gustaf4 Orrfelt.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: