:

Ehrenskiöld nr 783

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Ehrenskiöld nr 783 †

Adlad 1666-12-10, introd. 1668. Utdöd i Sverige 1707-06-06.


 • Ätten är av samma ursprung som adliga ätten Ehrenskiöld.
 • Fotnot: 1 Ab. 2 Um. 3 Lå. 4 KrAB. 5 Ök. 6 Lk. 7 Medd. av professor Carl Hedman ur Vasa stads kyrkoböcker.

TAB 1

Nils Eriksson. Stallmästare i Finland.

Barn:

 • Johan Nilsson, adlad Ehrenskiöld, död 1706. Se Tab. 2
 • Erik Nilsson, adlad Ehrenskiöld, född 1634, död 1684. Se adliga ätten Ehrenskiöld, Tab. 1.

TAB 2

Johan Nilsson, adlad Ehrenskiöld (son av Nils Eriksson, Tab. 1), född omkr. 1631 i Finland. Kammarskrivare i kammarkollegium 1647. Referendarie i reduktionskollegium. Kamrerare i bergskollegium 1657-07-06. Kommissarie i reduktionskollegium1 1663-11-19. Adlad 1666-12-10 (introd. 1668 under nr 783). Statskommissarie. Kammarråd 1677-01-07. Avsked5 1685-09-18. Landshövding i Österbotten 1694-05-23. Född 1706-04-15 (5/3)7 på Korsholm. Gift med Catharina Rask, dotter av kamreraren Johan Rask.

Barn:

 • Vendela, levde 1701. Gift 1684-01-20 i Stockholm med överkrigskommissarien Johan Stridbeck, adlad Streitbach, nr 934, i hans 2:a gifte, död 1699.
 • Johan, död som barn.
 • Nils, död som barn.
 • Elisabet, död 18 år gammal.
 • Eva Charlotta, död ogift.
 • Maria Christina, död ogift.
 • Johan. Student i Uppsala2 1675-10-02 och i Åbo 16763. Var kapten vid Adam Lewenhaupts regemente i Holland 1697. Generalmajor i Holland, där han gifte sig och dog.
 • Brita, död omkr. 1724. Gift 1:o med hovstallmästaren Carl Drakensköld, död 1703. Gift 2:o med översten Samuel Zeedtz, adlad Zeedtz, död 1717.
 • Anna, död 1731-08-13. Gift med överinspektören för salpetersjuderiinrättningen Israel Fallstedt, död 1727.
 • Helena Margareta. Gift med kaptenen vid bergsregementet10 Joel Torshell.

TAB 3

Carl (son av Johan Nilsson, adlad Ehrenskiöld, Tab. 2). Var reformerad löjtnant 1694-12-004. Löjtnant vid Malmöska regementet 16954. Avsked4 s. å. 16/5. Livdrabant hos konung Carl XII 1700. Död 1707-06-06 i Polen. Gift med Beata Bjugg, döpt 1681-04-22 i Vasa i Finland, död där 1708-09-15 dotter av prosten Jöran Bjugg och Beata Jesenhaus [7].

 • Barn7:
 • Karin, född 1700-11-16 i Vasa.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: