:

Kalmberg nr 491

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Kalmberg nr 491

Adlad 1650-07-12, introducerad 1650.

TAB 1

Anders Kalm, adlad Kalmberg (översiktstab. 1, född på Kallmyra skattegård i Spelviks förs., Södermanlands län. Tjänade sig upp från soldat under trettioåriga kriget. Anställd vid Lorentz von der Lindes regemente 1633. Kapten 1647. Adlad 1650-07-12 (introducerad 1650 under nr 491). Kapten för ett kompani av överste Gunter Rosenschantz' fotbrigad 1655. Död 1655 i en drabbning i närheten av Danzig. I belägringen av Grimme, då han var kaptenlöjtnant, blev hans vänstra arm honom avskjuten. Fick därför 1646-05-08 donation på Mörtlösa hemman i S:t Lars socken, Östergötlands län. Gift med Amalia Margareta Fabricia, död 1670, dotter av konung Gustaf II Adolfs kansler i Wurtzburg, doktor Fabricius.

Barn:

 • Johan Fredrik, född 1653. Löjtnant. Död 1715. Se Tab. 2
 • En dotter, som intogs Drottninghuset Hon och system fingo 1671-02-21 kunglig brev att i två år få behålla Mörtlösa.
 • Sofia Märta. (At (RA).) Gift med salpetersjuderiinspektoren Samuel Kockert (At (RA).).

TAB 2

Johan Fredrik, (son av Anders Kalm, adlad Kalmberg, tab. 1), född 1653. Pikenerare vid livgardet 1669. Drabant vid livgardet. Fänrik vid Älvsborgs regemente 1672-07-18. Löjtnant (vid Västmanlands regemente?). Död 1715 Fagerhult och begraven 1715-07-17 i Kråkshults kyrka. Gift 1690 med Maria Silfwerbrand, död 1733 på Fagerhult och begraven 1733, dotter av kaptenen Erik Silfverbrand, nr 508, och Anna Christina Påhlman.

Barn:

 • Andreas, född 1691. Underofficer vid Kalmar regemente. Stupade 1709-06-29 i slaget vid Poltava.
 • Johan Fredrik, född 1692. Kornett. Död 1763. Se Tab. 3
 • Sofia. Gift 1719-09-27 på Fagerhult med kvartermästaren Magnus Spongberg.
 • Maria Elisabet. Gift 1719-09-28 på Fagerhult med föraren Anders Löneroth.
 • Anna Stina, död 1721-09-20 i Kråkshults socken och begraven 1721-09-30 i kyrkan. Gift 1720-10-23 på Fagerhult med kvartermästaren Matteus Våghals.
 • Hedvig, död 1757-03-19 Norrhult Gift 1720-10-23 på Fagerhult med fältväbeln N. N. Wormitz, född 1676, död 1761-01-16 på Norrhult.
 • Göran, född 1702. Kapten. Död 1780. Se Tab. 6
 • Märta Stina, begraven 1728-05-12 Kråkshults kyrka.

TAB 3

Johan Fredrik, (son av Johan Fredrik, Tab. 2), född 1692. Underofficer vid Smålands kavalleriregemente. Kornetts avsked 1745-09-23. Död 1763-10-01 i Högsby socken Kalmar län. Gift med Anna Maria Mörner, född 1704-08-07 Mjöshult, död 1761-05-27 i Gärdslösa socken, Kalmar län och begraven 1761-06-04 dotter av kaptenen Hans Mörner, och hans 1:a fru Anna Christina Ekenberg.

Barn:

 • Johan Fredrik, född 1727-10-30 i Högsby socken. Underofficer vid Kalmar regemente. Transporterad till änkedrottningens livregemente till fot. Död barnlös 1757-03-08 Rönnerum. Gift 1756-09-21 i Stora Rör i Glömminge socken, Kalmar län med Anna Margareta Roselius i hennes 2:a gifte (gift 1:o med fänriken vid änkedrottningens livregemente till fot Otto Magnus Eik, död 1752-06-12), född 1706-03-16, dotter av kyrkoherden i Torslunda pastorat av Kalmar stift Johannes Roselius och Cecilia Magdalena Carlqvist. (Clerus Calmariensis.)
 • Anna Christina, född 1729, död 1741-02-08 och begraven i Högsby kyrka
 • Anna Maria, döpt 1730-01-21 i Högsby kyrka.
 • Carl Adam, född 1730-11-00, begraven 1734-12-11 i Tveta socken, Kalmar län.
 • Maria Charlotta, född 1732. Död 1741-02-07 i Högsby socken.
 • Carl, född 1734-10-16 Örsasjögle. Volontär vid änkedrottningens livregemente till fot 1757. Underofficer vid änkedrottningens livregemente till fot 1758. Fänrik vid jägarkåren 1761-08-10. Placerad vid Björnbergs regemente 1762-09-14. Löjtnant vid Björnbergs regemente 1771-06-12. Avsked 1772-05-20. Postmästare i Ekenäs stad i Finland 1783-08-00. Död i Finland 1794-12-20, barnlös. Gift 1776-12-22 Bocks
 • Anders, född 1736-03-29 på Örsasjögle, död på Örsasjögle 1736-04-16.
 • Carl Adam, född 1737-03-09 på Örsasjögle.
 • Sofia, född 1739, död 1741-02-06 i Högsby socken.
 • Johan Georg, död som barn.
 • Anna Christina, född 1742-02-03 i Högsby socken.
 • Christer, född 1745-11-09 i Högsby socken, död i Högsby socken 1746-02-04.
 • Ulrika, född 1747-05-31 i Högsby socken, död ogift 1832-04-04 Ruda
 • Adolf Georg, född 1748-06-12 Måseberga. Reste till sjöss. Officer i preussisk tjänst och lärer avlidit utan bröstarvingar.

TAB 4

Hampus, (son av Johan Fredrik, tab. 3), född 1728-09-27 i Högsby socken, Kalmar län. Volontär vid Smålands kavalleriregemente 1740-09-16. Korpral vid Smålands kavalleriregemente 1745-06-15. Kvartermästare 1752-01-05. Adjutant 1757-01-21. Löjtnant 1761-09-14. Ryttmästare 1770-01-26. Genom byte transporterad till adelsfanan 1777-12-17. Avsked 1777-12-17. Major. Död 1779-05-29 Fluxerum. Gift 1763-12-24 Bosgården med sin halvkusin Eleonora Benedikta Braun, född 1742-07-08 Väderum. Död 1822-07-16 Ruda, dotter av överjägmästaren Cornelius Alexander Braun, och Christina Elisabet Mörner.

Barn:

 • Christina Eleonora, född 1764-09-26. Stiftsjungfru. Död 1768-06-18 på Gårdveda (Gottfridsdal) i Gårdveda socken.
 • Hampus, född 1765-09-06 Frostas. Död 1765-09-18.
 • Anna Cornelia, född 1766-08-18 i Gårdveda socken, död 1828-04-02. Gift 1800-02-12 på Gottfridsdal med kyrkoherden i Gamleby Christoffer Reinhold Huldt, född 1772-08-02 i Tuna socken, Kalmar län. Död 1812-06-06 i Gamleby.
 • Fredrik, född 1769. Ryttmästare. Död 1810. Se Tab. 5
 • Ulrika Vilhelmina, född 1770-09-27 på Frostas, död 1823-08-24 i Linköping. Gift 1795-05-03 i Vimmerby kyrka med kyrkoherden i Tåby pastorat av Linköpings stift Gustaf Bergman, född 1757-07-06 i Vimmerby, död 1818-08-02 i Tåby prästgård.
 • Hampus, född 1777-02-24 (1777-02-25) i Vena socken, Kalmar län. Volontär vid Smålands kavalleriregemente 1784-05-22. Page hos hertig Carl av Södermanland 1792-04-26. Kornett vid livregementets husarkår 1796-01-23. Löjtnant vid livregementets husarkår 1802-07-30. Ryttmästare och regementskvartermästare 1807-07-31. RSO 1809-07-03. Konfirm. major 1814-10-04. 2. Major vid regementet 1816-05-21. Överstelöjtnant 1817-03-11. Överste i generalstaben 1821-12-01. Avsked med tillstånd att kvarstå som överste i armén 1827-04-05. Avsked ur krigstjänsten 1839-12-14. Död ogift 1847-08-17 på Gårdveda.

TAB 5

Fredrik, (son av Hampus, tab. 4), född 1769-02-26 Frostas. Volontär vid Smålands kavalleriregemente 1773-06-16. Korpral vid Smålands kavalleriregemente 1788-09-16. Kornett 1789-04-20. Page hos hertigen av Södermanland 1789-05-16. Fänrik vid änkedrottningens livregemente till fot 1793-02-16. Kornett vid livregementsbrigadens dragonkår 1793-04-23. Löjtnant vid livregementsbrigadens dragonkår 1794-06-25. Ryttmästares avsked 1800-04-01. Död 1810-02-21 i Arboga. Gift i Arboga 1798-09-29 med Beata Charlotta Eckmann, som efterlevde mannen, dotter av brukspatronen Per Eckman och Maria Sandel.

 • Barn.
 • Fredrik, född 1800-10-23. Död 1803-10-06 på Sverkesta i Fellingsbro socken, Örebro län.
 • Eleonora Maria Charlotta, född 1803-09-16„ död 1806-02-20 på Sverkesta.
 • Fredrika Aurora Sofia, född 1808-07-23 i Arboga. Stiftsjungfru. Död ogift 1839-03-08 i Arboga.
 • Carl Hampus, född posthumus 1810-12-06 i Arboga, död i Arboga 1811-02-12.

TAB 6

Göran, (son av Johan Fredrik, tab. 2), född 1702. Page vid hovet. Korpral vid norra skånska kavalleriregemente. Livdrabant 1731-02-16. Löjtnant i armén. Vice korprals (kaptens) avsked 1742-05-28. Död 1780-03-09 Kratten. Gift med sin broders svägerska Dorotea Catharina Mörner, född 1707-08-09 Mjöshult, död 1788-11-14. Dotter av kaptenen Hans Mörner, och hans 1:a fru Anna Christina Ekenberg.

Barn:

 • Maria Charlotta, döpt 1732-04-10 Fagerhult
 • En son, begraven 1733-08-24 i Kråkshults kyrka
 • Hans Fredrik, född 1734. Överstelöjtnant. Död 1814. Se Tab. 7.
 • En son, död 1735 på Fagerhult och begraven 1735-12-28.
 • Carl Johan, född 1737-05-16 på Fagerhult, död på Fagerhult 1737-06-23.
 • Anders Göran, född 1738-05-18 på Fagerhult, död 1761-07-22 Akershult
 • En son, död 1739-08-10 på Fagerhult.
 • Carl, född 1740-08-23 på Fagerhult, död på Fagerhult 1740-11-01.
 • Carl Johan, född 1742-12-11 på Fagerhult. Underofficer vid Åbo läns regemente. Reste utomlands.
 • Maria Christina, född 1744-02-04 i Bellö socken, Jönköpings län. Död 1744 Dravö och begraven 1744-08-23.
 • Maria Christina, född 1745-10-20 på Dravö, död på Dravö 1745 och begraven 1745-12-26.
 • Adolf Fredrik, född 1746. Kapten. Död 1793. Se Tab. 12
 • Eva Catharina, född 1747-12-12 på Dravö, död på Dravö 1749 och begraven 1749-09-08.
 • Johan Fredrik, född 1751-09-08 på Dravö Södergård.
 • Vendla Christina, född 1754-01-30 på Dravö.

TAB 7

Hans Fredrik, (son av Göran. Tab. 6), född 1734-11-21 Fagerhult. Volontär vid Jönköpings regemente 1747-09-25. Avsked 1755-03-20. Lärminör vid artilleriet i Stockholm 1755-04-09. Underminör vid artilleriet i Stockholm 1755-09-23 (1755-12-23). Sergeant 1758-05-01. Översappör 1758-07-11. Överminör 1770. Styckjunkare. Underlöjtnant 1771-12-18. RSO 1772-09-12. Löjtnant 1781-05-02. Kapten 1788-07-22. Major i armén 1799-06-03. Överstelöjtnant. Avsked 1801-06-16. Död 1814-06-13. Han bevistade pommerska kriget 1757–1762 samt kriget i Finland 1790. Gift 1:o 1766, efter lysning i Hedvig Eleonora kyrka i Stockholm 1766-11-23, med Christina Catharina Gillberg, död 1776. Gift 2:o 1777 med Eva Helena Knorring, född 1757. Död 1839-10-23. Dotter av furiren Carl Otto Knorring, och Johanna Benedikta Zederström.

Barn:

 • 1. Göran Fredrik, född 1765. Förste lantmätare. Död 1808. Se Tab. 8
 • 1. Carl Hampus. Furir vid artilleriet 1787-04-26 underlöjtnant vid artilleriet 1790-08-23. Död ogift 1792-08-20 i Tavastehus.
 • 1. Johan Adolf, född 1770-06-21 i Stockholm. Sergeant vid arméns flotta 1788-04-14. Fänrik vid arméns flotta 1789-08-01. Löjtnant 1801-06-16. Kapten vid Göteborgseskadern. Död ogift 1814-08-24 i Göteborg.
 • 1. Anders Gustaf, född 1771. Reste i ungdomen till sjöss.
 • 1. Catharina Charlotta, född 1774. Gift 1801-12-02 med sekreteraren vid arméns flotta på Sveaborg Axel Charles Emil Granholm, född 1779-01-05 på Sveaborg.
 • 1. Axel Reinhold, född 1776, död 1776
 • 2. Helena Sofia, född 1778, död 1780.
 • 2. Otto Reinhold, född 1779-07-16 på Svartholms fästning. Volontär vid finska artilleriregementet 1791-08-28. Sergeant vid Stackelbergska (sedan Jägerhornska) regementet 1792-12-20. Fänrik vid Stackelbergska (sedan Jägerhornska) regementet 1793-02-15. Löjtnant 1808-03-08. Placerad vid livgrenadjärregementets rothållsfördelning 1810-08-22. Stabskapten vid livgrenadjärregementets rothållsfördelning 1812-03-24. Major i armén 1821-11-05. RSO 1823-07-04. Överstelöjtnants avsked 1833-02-09. Död ogift 1838-12-24 vid Jonsberg genom drunkning. Han bevistade kriget i Finland till 1808-05-00, då han blev fången, samt fälttåget i Norge 1813–1814.
 • 2. Eva Christina, född 1782-01-25, död 1847-02-18, i Fredrikshamn. Gift 1804-12-24 Kvassborg ), nr 206, född 1776-10-09 på Sveaborg, död 1841-08-06 i Vasa.
 • 2. Bengt Vilhelm, född 1784-08-19, död 1785-12-16.
 • 2. Christer Vilhelm, född 1786-03-20, död ung.
 • 2. Helena Sofia, född 1788-04-26. Levde änka 1826 i Finland. Gift 1805 Sperrings
 • 2. Adam Erik, född 1790. Major. Död 1864. Se Tab. 9
 • 2. Benedikta Gustava, född 1793-09-23, död 1856-01-12 i Nykarleby. Gift 1821-06-06 i Lovisa med komministern i Lovisa, vice pastorn Anders Gustaf Argillander, född 1779-03-07, död 1830-08-29.

TAB 8

Göran Fredrik, (son av Hans Fredrik, tab. 7), född. 1765. I Lovisa skola 1776. Volontär vid fortifikationen 1780. Elev vid lantmäterikontoret 1782. Lantmäteriexamen 1785. Fänrik vid Helsinge vargering 1789. Fänrik i armén 1791-05-14. Tillförordnad registrator vid lantmäterikontoret i Stockholm 1791. Ingenjör vid lantmäterikontoret i Stockholm 1794. Löjtnant. Ordinarie lantmätare i Heinola län 1796-01-14. Förste lantmätare i Heinola län 1802. Död 1808 under kriget med Ryssland. Han blev 1803-05-05 dömd från tjänsten för duellsbrott, men ingick åter i armén såsom officer vid krigets utbrott [El]. Gift 1794-06-09 på Söderby vid Uppsala med Anna Charlotta Cederblad, född 1774-09-07, död 1862-02-24 i Borgå i Finland, dotter av kommissionslantmätaren (El.) och majoren Jonas Cederblad och hans 1:a fru Anna Catharina Sporrong.

Barn:

 • Fredrika Charlotta, född 1794-09-19, död ogift 1882-12-18 i Stockholm.
 • Gustava Vilhelmina, född 1796-04-29, död ogift 1822 i Finland.
 • Johan Fredrik, född 1797-11-21, död 1798.
 • Fredrik Vilhelm, född 1799-04-05, död 1813-06-20 i Finland.
 • Gustaf Adolf, född 1804-02-02. Kadett vid finska topografiska kåren 1816-07-00. Fänrik vid kejsarens svit 1824 (H. Schulman o. S. Nordenstreng, Finska kadettskolans elever och tjänstemän.). Överstelöjtnant i ryska generalstaben 1843 (H. Schulman o. S. Nordenstreng, Finska kadettskolans elever och tjänstemän.). Divisionskvartermästare för 6. militärdivisionen 1846 (H. Schulman o. S. Nordenstreng, Finska kadettskolans elever och tjänstemän.). Överste i generalstaben 1849 (H. Schulman o. S. Nordenstreng, Finska kadettskolans elever och tjänstemän.). Chef för 1:a avdelningen av militärtopograt ska depoten 1853 (H. Schulman o. S. Nordenstreng, Finska kadettskolans elever och tjänstemän.). Deltog i krget i Kaukasien (H. Schulman o. S. Nordenstreng, Finska kadettskolans elever och tjänstemän.). Död 1855-11-10 i Helsingfors. Gift 1846-08-27 i katedralkyrkan i Mitau med friherrinnan Maria Charlotta Vilhelmina von der Brinken, född 1828-09-11, död 1899-12-02 i Västra Vingåkers socken Södermanlands län.
 • Johanna Augusta, född 1805-03-00, död 1806-04-28.

TAB 9

Adam Erik (son av Hans Fredrik, tab. 7), född 1790-06-23 i Tavastehus. Furir vid finska artilleriet 1799-09-27. Sergeant vid finska artilleriet 1805-09-17. Officerskadett 1807-11-27. Konstit underlöjtnant vid finska artilleriet 1808-07-14. Däruti stadfästad 1808-10-21. Transporterad till Svea artilleriregemente 1811-06-04. Löjtnant till Svea artilleriregemente 1814-01-19. Kapten 1822-04-30. RSO 1836-01-28. Major 1 armén 1843-02-03. Avsked 1845-04-07. Död 1864-06-21, i Stockholm. 'Han bevistade fälttågen i Pommern 1807 och i Finland 1808 och 1809, därunder han deltog i den blodiga bataljen vid Idensalmi (Virta bro) 1808-10-28 och riktade den kanon, av vars skott ryska generalen furst Dolgorukov dödades. Blev slutligen fången i Uleåborg på sjukhuset och förd inåt Ryssland.' Gift 1814-12-20 i Visby med Elisabet Maria Gardell, född 1792-01-08 i Visby, död 1840-01-02 i Stockholm, dotter av kyrkoherden i Bure, konsistorienotarien Lars Gardell och Catharina Elisabet Laurin.

Barn:

 • Hampus Fredrik Adam, född 1815. Grosshandlare. Död 1859. Se Tab. 10.
 • Lars Carl Reinhold, född 1816-12-13 i Visby, död 1824-07-03 i Stockholm.
 • Eva Elisabet Emelie Sofia, född 1818-06-07 i Visby, död 1820-03-03.
 • Amanda Emilia Sofia (Gunna), född 1820-03-15 i Visby. Stiftsjungfru. Död ogift 1894-02-22 i Stockholm.
 • Edvard Viktor August, född 1821-08-02 i Visby, död 1824-06-27 i Stockholm.
 • Eleonora Maria Augusta, född 1823-06-01 stiftsjungfru. Död ogift 1903-10-26 i Stockholm.
 • Edvard Reinhold Julius, född 1825-07-06 i Stockholm. Farm stud. examen 1845-12-20 och apotekarexamen 1849-05-16. Arrenderade apoteket i Sigtuna från 1852 års början. Inköpte detta apotek och erhöll privilegium därå 1856-07-23. Sålde apoteket 1866. Död 1887-12-31 i Stockholm. Ägde huset nr 53 vid Mästersamuelsgatan i Stockholm. Gift 1:o 1855-05-27 i Sigtuna med Emilia Fransiska Ottilia Emma Hallerström, född 1824-08-31 i Roslagsbro socken, Stockholms län, död 1875-12-03 i Stockholm, dotter av komministern Gustaf Ludvig Hallerström och Sara Catharina Folcker. Gift 2:o 1877-10-06 i Stockholm med Carolina Wännberg i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1855-06-06 med destillatorn i Stockholm Fredrik Rudolf Thorsell, född 1827-09-12, död 1870-01-26), född 1831-09-26 i Kila Socken, död 1919-03-03 i Stockholm.
 • Selma Paulina Amanda, född 1826-11-27 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död ogift 1914-04-19 i Svea art. reg. i Stockholm.
 • Jenny Gustava Concordia, född tvilling 1829-02-07 i Stockholm. Stiftsjungfru, död ogift 1914-04-19 i Stockholm.
 • Selma Maria Anetta, född tvilling 1829-02-07 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död 1836-07-21.

TAB 10

Hampus Fredrik Adam, (son av Adam Erik, tab. 9), född 1815-04-18 i Visby. Grosshandlare i Stockholm. Död Stockholm 1859-12-08. Gift 1845-07-26 i Stockholm med Ulrika Vilhelmina Piehl, född 1820-12-21 i Stockholm, död i Stockholm 1866-07-09, dotter av bagaren Johan Henrik Piehl och Anna Sofia Lindqvist.

Barn:

 • Hampus Erik Otto, född 1846-04-18 i Stockholm. Apotekselev. Död 1860-10-25 i Örebro.
 • Ebba Maria Vilhelmina, född 1848-01-10 i Stockholm. Stiftsjungfru. Äger del i husen nr 13 Timmermansgatan samt nr 29 A och C Tavastgatan i Stockholm.
 • Augusta Sofia Maria, född 1849-02-09, död 1849-07-25.
 • Vilhelm Reinhold Rikard, född 1851. Provinsialläkare. Död 1927. Se Tab. 11.

TAB 11

Wilhelm Reinhold Rikard, (son av Hampus Fredrik Adam, tab. 10), född 1851-04-12 i Stockholm. Mogenhetsexamen i Stockholm 1871-05-15. Student i Uppsala 1871-09-00. Med. fil. examen 1873-04-19 och med. kand. examen vid Karolinska institutet i Stockholm 1878-02-27. Stipendiat i fältläkarkåren 1880-09-27 –1881-05-31. Underläkare vid allmänna garnisonssjukhuset i Stockholm 1880-10-011881-04-01. Med. lic. examen vid Karolinska institutet i Stockholm 1881-05-28. Pensionär i fältläkarkåren 1881-05-31–1881-12-31. Tillförordnad garnisonsläkare à Karlsborgs fästning 1881-06-01–1881-09-01. Tillförordnad provinsialläkare i Grangärde distrikt, Kopparbergs län 1881-09-15–1881-11-12. Distriktsläkare i Österåkers distrikt i Stockholms län 1882-01-01–1889-10-05. Provinsialläkare i Trosa distrikt i Södermanland 1889-10-05–1894-07-10. Transporterad till enahanda tjänst i Vingåkers distrikt Södermanlands län 1894-07-10. RVO 1909-06-05. Avsked 1913-11-08. Död 1927-05-01 i Stockholm. Gift i Stockholm 1891-06-01 med Emma Matilda Klingenstierna, född 1865-01-27 Vreta, Södermanlands län. Dotter av kaptenen Carl Samuel Klingenstierna, och Julia Charlotta Callerström.

Barn:

 • Karl Hampus, född 1892-05-15 Trosa landsförsamling Södermanlands län, liksom systern. Studentexamen 1911-06-16. Officersaspirant vid livregementets husarer 1911-06-16 och vid kronprinsens husarregemente 1912-07-06. Elev vid krigsskolan 1912-10-05. Utexaminerad 1913-12-20. Underlöjtnant vid kronprinsens husarregemente 1913-12-31. Löjtnant vid kronprinsens husarregemente 1916-12-22. Adjutant vid I. arméfördelningens stab 1925. Militärstipendiat och tjänstgjorde såsom sådan vid ett franskt kavalleriregemente 1926. Löjtnant vid livregementets husarer 1927-06-27. Ryttmästare i regementet 1928-11-15 och vid regementet 1933-03-26. RSO 1934-06-06. Major 1939-04-01. Förklarad såsom major vid kavalleriet 1942-10-01. Gift 1942-02-21 i Stockholm i Jakobs kyrka med Barbro Augusta Maria Flach, född 1917-01-27 i Hälsingborg. Dotter av överingenjören vid Emsfors bruk i Döderhults förs., Kalmar län Fredrik Hodder Zelow Flach och Freja Magdalena Ankar. Se Tab. 11 A
 • Julia Ebba Maria, född 1893-10-20 Trosa landsförs., Södermanlands län. Död 1893-08-12 i Stockholm. Gift 1922-11-04 i Skeppsholmskyrkan i Stockholm med kaptenen vid flottan. RIKrO. (Kommendörkapten 1962) Sven Alfred Ottocar Beckman, född 1887-07-05 i Vaxholm.

TAB 12

Adolf Fredrik, (son av Göran, tab. 6). Född 1746-10-07 Dravö. Volontär vid Jönköpings regemente 1756-04-03. Avsked 1759-03-22. Underfyrverkare vid artilleriregementet 1763-05-01. Sergeant vid artilleriregementet 1763-10-28. Överminör 1770-12-05. Underlöjtnant 1776-04-24. Löjtnant 1784-12-13. RSO 1789-06-28. Kapten 1791-10-31. Död 1793-10-03 i Stockholm. Gift i Stockholm 1792-10-21 med Charlotta Maria Montelius i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1799-09-22 med prosten och kyrkoherden i Getinge pastorat av Göteborgs stift Anders Aurelius, född 1759-01-22 i Grimetons prästgård, Hallands län, död 1830-11-03 i Getinge prästgård) (Sgn.), född 1769, död 1839, dotter av kommissarien Carl Montelius och Catharina Charlotta Hamborg.

Barn:

 • Carl Adolf, född 1793-07-08 i Stockholm, död i Stockholm 1793, men efter fadern.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: