:

Årrhane nr 309

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Årrhane nr 309 †

Adlad 1608-06-21, introd. 1644. Utdöd i början av 1700-talet eller nedsjunken i bondestånd. Enligt diplomavskrift bland protokollen för 1644 års riksdag skall hjälmtäcket vara blått, guld och svart. Namnet skrives i äldre tider även Orrhane, och dess kvinnliga medlemmar kallas stundom Orrhöna.


TAB 1

Gullbrand Olofsson, adlad Årrhane, bördig från Östergötland, där hans fader bodde. Kammardräng (page) hos drottning Gunilla 1585. Deltog i Erik Brahes legation vid valet av Sigismund till Polens konung 1587. Fogde i änkedrottning Gunillas finska livgeding 1596-02-18–1597. Erhöll av drottningen 1596-09-24 i förläning fyra skatte- och två kronohemman i Ulvsby socken i Finland, som han hade kvar 1600, men 1602 avkortas till endast ett kronohemman. Fick 1597-10-13 beställningsbrev som fogde över »hertig Johans furstendöme i Finland», vilket emellertid kort därefter indrogs till kronan. Fogde i Kinda och Ydre härader i Östergötland 1604–1605 [1]. Adlad 1608-06-21 av Carl IX och erhöll samma vapen som hans faders morbroder Hampus i Landet före honom »ådt och fördt hafwer», nämligen tre svarta orrhanar på var sin halv försilvrad lilja i guldfält. Död »i sönernas omyndiga år».2 Han gjorde jordabyte med sin svärmoder Margareta Trulsdotter 1607-08-08. Gift med Carin Pedersdotter Kåse, levde 1619, död före 1636, dotter av ryttmästaren Peder Arvidsson Kåse och Margareta Trulsdotter (halv lilja och stjärna).

Barn:

 • Johan Gullbrandsson. Kaptenlöjtnant vid Axel Duwalls (Västerbottens) regemente. Stupade 1630 vid belägringen av Wolgast. [2]
 • Herman Gullbrandsson Årrhane, född 1604. Kapten. Död 1671. Se Tab. 2.
 • Christina Årrhane. Var ogift 1640, då hon själv brukade sin sätesgård Säljeryd i Östra Torsås socken, Kronobergs län [3]
 • Anna Årrhane. Ägde Mundekulla i Långasjö socken, Kronobergs län. Var ogift 16334 och 16403, men gift 1642 med länsmännen Börje Pedersson.
 • Beata Årrhane, levde 1642. Gift före 1635-05-12 med korpralen Per Stråle af Ekna, död 1669.
 • ?Margareta Gallbrandsdotter Högamålen. Gift med löjtnanten Erik Larsson, död, 1637.[5]

TAB 2

Herman Gullbrandsson Årrhane (son av Gullbrand Olofsson, adlad Årrhane, Tab. 1). Till Gåpenäs (nu Åbonäs) i Säby socken, Jönköpings län. Född 1604-03-04 på Björneborgs slott i Finland. Var fänrik vid Södermanlands regemente 1627. Låg i garnison i Elbing s. å. 5/10 och 1628-06-10, men senare sista år i Neuenburg i Preussen6. Blev vid polackernas anfall på sistnämnda fästning s. å. jämte sin major och kommendant Nils Kagg sårad och fången2 samt förekommer ej vidare i regementets rullor. Kapten. Introd. på ättens vägnar 1644 under nr 283, vilket nummer sedan ändrats till 309. Död 1671-12-06 på Alarp i Asby socken, Östergötlands län och begraven 1672-03-03 i Säby kyrka, där hans vapen uppsattes. Han erhöll Åbonäs genom sitt gifte, men försålde detsamma omkr. 1660, sedan det 1659 nedbrunnit genom vådeld2. Då han inlöste Locknevi7 i likanämnd socken, Kalmar län. Innehade även Alarp och Rönnäs i Asby socken samt erhöll hovrättens resolution den 26 mars 1663 att å sonsonen Anders' vägnar få lösa gården Hult i nämnda socken efter dennes fader sal. Gullbrand Orrhane.8. Gift med Anna Eriksdotter Ulf, död före 1664 och begraven i Säby kyrka, dotter av hovjunkaren Erik Eriksson Ulf af Horsnäs, och hans 1:a fru Märta Kafle.

Barn:

 • Carin, död 1698 Rödjenäs och begraven s. å. 27/3 i Björkö kyrka. Gift 1649-11-28 på Åbonäs med Peder Larsson Björnram af Helgås, död 1698.
 • Gustaf, född 1631. Kornett. Död 1684. Se Tab. 5.
 • Märta, död ogift före 16697 och begraven i Säby kyrka
 • Beata, född 1634 på Åbonäs och döpt s. å. 6/4, levde ogift 1691-02-00.9 Hon och systern Brita fingo tillsammans Alarp som fädernearv.
 • Brita, född 1636 på Åbonäs, död ogift 1709-06-22 på Östra Alarp och begraven s. å. 2/7.

TAB 3

Gullbrand (son av Herman Gullbrandsson Årrhane, Tab. 2), till Alarp och Hult, båda i Asby socken, Östergötlands län. Kornett. Stupade under kriget i Polen före 1659. Gift efter10 1650-05-21 med Christina Bröms i hennes 1:a gifte (gift 2:o med Carl Tyrsson), levde 1678 jämte sin andre man, dotter av Anders Bröms, och Brita Bock af Näs.

Barn:

TAB 4

Anders (son av Gullbrand, Tab. 3), till fädernegårdarna Alarp, som han synes hava överlåtit åt farfadern, och Hult samt mödernegårdaena Flenshult i Karlstorps socken och Locknevi i Locknevi7 socken, Kalmar län. Var fänrik vid Kalmar regemente 1677. Avsked 1679. Levde 1690-05-02, då likvidationen mellan de före detta makarna efter Göta hovrätts förordnande ägde rum11. Ägde 1687 en gård i Bjärkaryd i Kisa socken, Östergötlands län, dit han torde flyttat efter skilsmässan.5 Han pantsatte 1689 utjorden Laxemåla i Lönneberga socken,5 Gift, då han gav Flenshult i morgongåva, med Agneta Leijonram, från vilken han 1686-11-24 blev skild, då han i stället för det försålda Flenshult måste avstå till henne Locknevi, född 1649. Död 1723-03-08 på Locknevi7 och begraven s. å. 13/4, dotter av överstelöjtnanten Jonas Tordsson, adlad Leijonram. och Margareta N. N.

Barn:

 • Jonas Gullbrand, född 1672-05-00 på Locknevi. Levde 1697, då han bevistade riksdagen.12
 • Carl, född 1674-05-00 på Locknevi.
 • Anna Catharina, född 1676-05-00 på Locknevi, död 1743-02-07 Skrikefall Gift 1:o 1701-06-13 på Locknevi med kvartermästaren Olof Nilsson Gottfelt, adlad Gyllenfelt, i hans 3:e gifte, född 1636, död 1717. Gift 2:o 1720-11-13 på Skrikefall med kornetten Johan Henrik Gladtsten, nr 392, född 1698, död 1727.
 • Ulrika, född 1681-04-14 på Locknevi, död före 1714. Gift 1710 med ryttmästaren vid Upplands tremänningskavalleriregemente Claes Memsen i hans 1:a gifte (gift 2:o 1714-03-09 i Locknevi socken med Vendla Rutencrantz, född 1676-03-29, död 1732-12-09, dotter av kaptenen vid Kalmar regemente Gustaf Rutencrantz (broder till överstelöjtnanten Carl Rutencrantz, adlad Rutencrantz) och Vendla Leijonram), född omkr. 1668, död 1727-05-05 i Locknevi socken. [13]
 • Christina, död 1740-11-08 (30/6) 16 Långvik Gift 1:o 1711-09-02 i nämnda socken med inspektören Ugglekärr Jonas Nilsson,14 gift 2:o 1724-11-08 på Långvik med livdrabanten Jonas Gustaf Silfwerbrand, född 1704, död 1765.
 • Vendla, född 1686, död 1722-01-08 Grönhult Gift före 1709 med konstapeln Isak Björkwald, född 1678, död 1738-01-31 på Grönhult.

TAB 5

Gustaf (son av Herman Gullbrandsson Årrhane, Tab. 2), född 1631. Korpral vid Smålands ryttare. Kornett därst. 1658 och kvarstod ännu 1660-12-00, men reducerades före 1663. Död 1684-10-22 Dagstorp. Innehade genom sitt första gifte Flenshult i Karlstorps socken, Kalmar län, till omkr. 1670. Han begick 1671 den 23 mars dråp på sin svåger kornetten Magnus Tornerefelt genom att först skjuta honom genom låret och sedan giva honom tre slag i huvudet. Dömdes genom Göta hovrätts utslag den 13 december s. å. från livet och rymde därefter ur landet till Fredrikshald, men hans hustru åstadkom förlikning med den mördades arvingar, varefter han erhöll nåd.11 Gift 1:o med Anna Garfwe i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Nils Bröms, till Flenshult och Locknevi, som levde 1657, men var död 1660-09-15), död 1669 omkr. Vårfrudag 17, dotter av översten Hans Mårtensson Garff, adlad Garfwe, och Kerstin Assersdotter. Gift 2:o före 1671 med sin broders svägerska Beata Pistol, född tvilling, döpt 1651-05-25 Herrestad, dotter av majoren Jakob Jakobsson, adlad Pistol, och Maria Kase, nr 139.

Barn:

 • 2. Gustaf, döpt 1684-10-12 i Frinnaryds socken.

TAB 6

Erik (son av Herman Gullbrandsson Årrhane, Tab. 2), till Rönnäs i Asby socken, Östergötlands län, som han ärvde efter fadern men försålde 16735, samt Öströö och Ottersjö, båda i Dagsås socken, Hallands län, vilka han erhöll genom sitt senare gifte. Född 1638-09-00. Konstapel vid artilleriet 1657-06-00. Fänrik vid Jönköpings regemente 1658-07-30. Blev s. å. 29/10 i sjöslaget i Öresund, då han tjänstgjorde på Göteborgsskeppet Roos tagen till fånga av holländarna och stannade i holländsk fångenskap i fyra månader. Råkade i slaget vid Nyborg på Fyn 1659-11-14 i dansk fångenskap och satt fången i sju månader. Löjtnant vid sistnämnda regemente 1663. Kapten därst. 1666-12-12. Avsked från regementet 1675. Major vid Smålands dragonregemente 1676-09-00. Anförde i slaget vid Landskrona 1677-07-14 majorens brigad av dalregementet och blev svårt sårad i högra låret [2]. Död 1704-03-03 och begraven i Dagsås kyrka, där hans vapen uppsattes. Han måste 1661 för gälds betalande försälja sin enda sätesgård Sköldstad i Vikingstads socken, Östergötlands län till biskop Samuel Enander.2 Gift 1:o med Dorotea Pistol, från vilken han omkr. 1661 synes blivit skild »det hade ryktats att Dorotea Pistols man, Erik Orrhane, hade dött i fiendeland. Då ryktet var allmänt trott och vittnat, hade fru Dorotea slagit sig ut för en annan man, som var ofrälse»7, dotter av majoren Jakob Jakobsson, adlad Pistol, och Maria Kåse. Gift 2:o omkr. 1673 (före 20/10)15 med Elisabet Mormand, legitimerad (genom k. resol. 1664-11-12)15 dotter av Claus Mormand, av dansk adel och samma ätt som adl. ätten Morman, nr 1863, och hans trolovade Maren Söffrensdatter (Witt).

Barn:

 • Maria Eleonora, levde 1702. Begraven i Dagsås kyrka.15. Gift med kaptenen Nils Stiernelodh, född 1672, levde 1740.
 • Sofia, död ogift.
 • Johan Adolf, till Öströö. Född 1677 i Halland. Volontär vid Makeléers regemente. Underfyrverkare vid artilleriet i Landskrona 1697. Löjtnant vid skånska stånddragonregementet 1701-06-17. Konfirm.fullm. 1702-01-04. Rymde i Litauen från regementet s. å. i aug.
 • Clara Maria, till Ottersjö. Gift 1710 med kornetten vid Upplands femmänningskavalleriregemente Henrik Mons, född i Livland, död 1757-11-04.

Utan känd härledning.

 • Karin Knutsdotter Orrhöna, sannolikt sondotter till Gullbrand Olofsson, adlad Årrhane, gift med länsmannen Jon Jonsson Hök. [7]

Källor

1Al. 2 Likvidationer, Hären 1620–1680 (OA.). 3 KA, Landsboksverifikationer, uppgift ang. adelns sätesgårdar i Konga och uppvidinge härader 1640 (OA). 4 SH, liber caus., vol. 68, p. 2 (OA). 5 gift Pira. Släkten Årrhane, i Tranås-Posten, hembygdsnummer för 21 sept. 1984. 6 Lsr. 7 GH, domar (HF). 8 Ydre härads protokoll den 14 okt. 1664. 9 Asby kyrkoarkiv (OA). 10 Ydre dombok 1650 (OA). 11 RAB (OA). 12 Ridd. o. Ad. protokoll. 13 Lk. 14 Medd. av majoren P. H. Enger. 15 RAB (OA). 16 GH bonppt. 17 Medd. av P. Gift Vejde.


Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: