Silfverbielke nr 101

Från Adelsvapen-Wiki

0101.jpg


Adliga ätten Silfverbielke nr 101 †

Introd. 1625. Utdöd före 1663.


1Al. 2KA. Sandbergska samlingen. At (Sch). 3SH. Liber caus., vol. 64 och riksrådets protokoll 1632-07-21 och 1633-04-13 (OA.). 4SH. liber caus., vol. 90, p. 2 (OA). 5Ridd. o. Ad. protokoll 1629. 6Sv. 7SK. 8SH. liber caus., vol. 74 (OA). 9Zf.

TAB 1

Bengt Nilsson. Fogde i Valle härad 1583–1589 och i Vadsbo härad 1590–16041. Död 1604.2 Han ägde Trilleholms säteri2 i Ullervads socken Skaraborgs län. 'Berättas hava varit konung Johan III:s fältskär samt blivit halshuggen för det han ihjälslog konungens stora hund, vilken inkommit i Bengts kammare på slottet och stjälpt omkull vaggan med ett hans barn.' Gift med2 Elin Kagg i hennes 1:a gifte (gift 2:o med riksrådet och ståthållaren Hans Åkesson (Soop), född 1552, död 1619), död 1615-12-07 och begraven i Ytterselö kyrka Södermanlands län, dotter av slottsbefallningsmannen Erik Kagg och Beata Andersdotter (Ekeblad).

Barn:

  • Nils Bengtsson Silfverbielke. Ståthållare. Död 1640. Se Tab. 2.
  • Helge Bengtsson Silfverbielke. Begick 1630 på öppen gata i Uppsala dråp på kaptenen Johan Melchersson och dömdes härför från livet 1632.3
  • Peder Bengtsson Silfverbielke. Ryttmästare. Se Tab. 3

TAB 2

Nils Bengtsson Silfverbielke (son av Bengt Nilsson, Tab. 1), till Lydinge i Stavby socken Uppsala län. Utspridde 1596 i hemlighet i Sverige konung Sigismunds brev mot hertig Carl, men blev likväl hertig Carls kammartjänare 1599 och kammarjunkare 1601. Hövidsman på Västerås slott samt i Arboga, Nora och Lindesberg 1605-07-31. Amiral över en transportflotta av småfartyg från Stockholm till Viborg 16099. Ståthållare på Älvsborgs slott 1610-02-25 och på Stockholms slott 1613 med konfirm.fullm. 1614-02-05. Underståthållare på Stockholms slott samt över Stockholms stad och län 1619-07-26. Introd. på ättens vägnar 1625 under nr 71, vilket sedermera ändrades till nr 101. Var död 1640-05-00.4 Han erhöll 1601-04-29 Lydinge i donation av konung Carl IX, som förut, 1600-12-06, själv tillhandlat sig nämnda egendom av en av arvingarna efter Engelbrekt Larsson (gamla Böllja-ätten), mellan vilka rättegång under lång tid pågick. 'Erhöll såsom ståthållare i lön och på det han uti samma sitt kall desto troligare och flitigare skulle befinna sig och låta sig bruka, 100 daler i penningar, 200 tunnor spannmål, kläde för 100 daler, en pipa rhenskt vin samt desslikes utspisning åt sig själv åttonde vid slottet och utfodring för fyra hästar, skolande penningarna och spannmålen bekommas av slottets inkomst, klädet av klädekammaren och vinet av tullen i Stockholm.'. Gift 1:o med Kerstin Johansdotter, död 1628 eller 1629, dotter av fogden Johan Carlsson (Månesköld af Seglinge) och hans 1:a fru Anna Isaksdotter (Banér). Gift 2:o 1635-11-08 med Sofia Lilliesparre af Kragstad, död 1647, dotter av Christer Henriksson till Kragstad och Margareta Larsdotter (Björnram af Skälby eller Ekelöf).

Barn:

  • 1. Johan Nilsson. Kapten. Anklagades av Ture Lilliesparre vid 1629 års riksdag att hava tagit dennes lagstadde tjänare från honom i sin tjänst och sedan på husbondens fordran icke velat släppa honom, varför han dömdes till 50 dal. Böter till riddarhuset »såsom ock lefrere husbonden sin tienare igen», men då han »nu var vägfärdig och stadd på tugh och rehsa öfver till fiende landh», förskontes han med halva böter[5]. Troligen död före fadern.
  • 1. Isak Nilsson. Var 1623 fänrik vid Åke Oxenstiernas fänika (sedermera dalregementet) av Upplands storregemente. Vid omorganisationen 1625 löjtnant vid Västmanlands regemente. Utgick med regementet till Preussen 1626 och var i Pillau 1627. Kaptenlöjtnant 1628. Erhöll s. å. befälet över ett nyuppsatt kompani, men återgick 1629, då kompaniet reducerades, till sin förra beställning. Död 1629-08-00 i Preussen.[6]
  • 1. Carin. Gift 1620 med hövidsmannen Nils Hammardahl, stamfader för adl. ätten Hammarhjelm.
  • 1. Anna. Hade efter moderns död 1629 lägersmål med gifte kaptenen Johan Melchersson, som av farbrodern Helge Bengtsson ihjälstacks på öppen gata i Uppsala 1630. Gift med majoren vid Södermanlands regemente Nils Persson Hufvud, adlad Hufvudfelt 1651-04-24, men ej introd.7, död 1655 i Elbingen. Han köpte 1652-12-09 Sörby i Runtuna socken Södermanlands län av kronan.

TAB 3

Peder Bengtsson Silfverbielke (son av Bengt Nilsson, Tab. 1), till Karta-Karstorp i Naums socken Skaraborgs län, vilket han erhöll genom sitt gifte. Ryttmästare. Levde ännu 1648 på nämnda egendom, som dock 1663 ägdes av hans änka. Han överlevde bröderna. Innehade ovärderligt frälse på två skattegårdar Holm (Trilleholm?) och Segerstad i Ullervads socken Skaraborgs län. Förde 1634 rättegång vid Svea hovrätt med välb. Jöns Olsson till Hinseberg ang. Hemmanen Arvidstorp och Djupadal i Mellby socken Skaraborgs län, vilka han påstod vara sin hustrus fasta möderne.8 Gift med Christina Jönsdotter, som levde 1663, dotter av ryttmästaren Jöns Andersson Lind, stamfader för adl. ätten Lind af Hageby, och Catharina Svensdotter.

Barn:

  • Ingrid Persdotter, död 1699-01-01 Glastorp. Gift 1648-04-09 med korpralen vid Västgöta kavalleriregemente Hans Johansson Falck, död före 1667.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.