:

Ekehielm nr 380

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Ekehielm nr 380 †

Adlad 1647-03-20, introducerades 1647. Utdöd 1751-02-06. Av samma ursprung som adliga och friherrliga ätterna Leijonhielm och 142.


TAB 1

Benedictus Johannis. Kyrkoherde i Gårdsby pastorat av Växjö stift. Underskrev Uppsala mötes beslut 1593. Död 1600 och begraven på Gårdsby kyrkogård, 'varest sönerna läto år 1628 över honom lägga en gravsten med påskrift och en uthuggen ekegren med tre ollon, vilket uttryckligen säges hava varit Baazernas vapen för 100 år tillbaka'.

Barn:

 • Joannes Baazius, född 1583-07-21 (1581) (Bbl.) på Ekesås kyrkoherdeboställe i Gårdsby socken. Student i Uppsala 1601-10-30. Därefter utländsk studieresa och vistades därunder i Wittenberg 1605 och i Giessen 1608 samt besökte även universiteten i Helmstedt och Jena (Bbl.). Skolrektor i Växjö 1613 (Bbl.). Teol. lektor i Växjö 1622. Prost och kyrkoherde i Jönköping 1624-11-11. Biskop i Växjö stift 1647-03-13. Död där 1649-01-14. 'Han studerade i Växjö skola under mycken fattigdom, sedan hans fader dött och prästgården strax därpå med all hans kvarlåtenskap uppbrunnit, men förkovrade sig dock så i lärdom, att han, då åtskilliga kyrkoherdar i Konga härad år 1602 dogo i pesten, kunde förrätta gudstjänsten i några kyrkor Konga. Sammanfattade såsom kyrkoherde i Jönköping en skrift emot rikets biskopar, den han forsande till en vän, att av honom vid en riksdag biskoparna tillställas, för vilken skrift de anklagade honom, men vilken tvist, sedan han återkallat, vad däri för biskoparna kunde vara anstötligt, vid 1636 års riksdag bilades och de åter npptogo honom i deras brödraskap. Har slutligen utgivit av trycket Harmonia evangelica (1627) samt Förklaring över uppenbarelseboken (1629) mm', men är mest berömd för sitt kyrkohistoriska arbete Inventarium ecclesisæ Sveogoth. (1642). Gift 1:o 1611-04-14 i Växjö med Sigrid Persdotter, död 1614-07-23 i Växjö, dotter av biskopen i Växjö stift mag. Petrus Angermannius och hans 1:a fru Anna Johansdotter. Gift 2:o 1616-07-13 med Brita Eriksdotter, dotter av kyrkoherden i Myresjö pastorat av Växjö stift Ericus Michaelis.

Barn:

 • 1. Bengt Baaz, adlad Ekehielm, född 1612, död 1650. Se Tab. 2
 • 2. Erik Baaz, adlad Leijonhielm, född 1621, död 1687. Se adliga ätten Leijonhielm, Tab. 1.

TAB 2

Bengt Baaz, adlad Ekehielm (son av Jöns eller Joannes Baazius, Tab. 1), till Ekensberg i Över-Enhörna socken, Södermanlands län. Född 1612-12-12 i Jönköping. (At (P).). Student i Rostock (de Brun, Holmains et alia.) 1627-12-00. och i Uppsala 1628-04-00 och i Dorpat (At (P).) 1632-04-20. Fil. mag. i Dorpat 1633. Auskultant i Svea hovrätt (Ash.) 1635-11-10. Prins Carl Gustafs, sedermera konung Carl X Gustafs lärare och hade längre fram, särskilt under prinsens frånvaro i utlandet, vården om dennes ekonomi. Sekreterare i nämnda hovrätt 1642-06-07. Adlad 1647-03-20, (introducerades samma år under nr 380). Underståthållare i Stockholm 1648-12-06. Död 1650-09-05 och ligger jämte sin fru begraven i egen inköpt grav i Riddarholmskyrkan, 'vilken grav sonsonen Bengt Adolf Ekehielm dock 1730 sålde till änkedrottning Hedvig Eleonoras kammarjungfru Anna Dorotea Moshardt för 500 daler kopparmynt'. Gift 1642-01-02 i Stockholm (Wn.) med Eva Eggertz i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1655-08-06 med kommissarien Henrik Wulf, adlad Ulfvenklou, i hans 2:a gifte, född 1602, död 1661. Gift 3:o 1668 med landshövdingen Lars Larsson Eld, adlad och friherre Eldstierna, i hans 2:a gifte, född 1623, död 1701), död 1674-11-26 och begraven 1675-03-28 i Storkyrkan, Stockholm, dotter av med. doktorn Herman Eggertz.

Barn:

 • Sigrid, till Ekensberg samt Bofors och Björkborns bruk i Karlskoga socken, Örebro län, mm. Död 1700 (själaringning ägde rum för henne 1700-08-07) på Västervik (nu Gusta fsvik) i Varnums socken, Värmlands län och begraven i Kristinehamn. 'Hon fick efter sin 2:a mans död rättegång med hans släktingar, vilka påstodo, att hennes barn med honom var falskt och köpt av en änka, men för vilket de dömdes till dryga böter och ärans förlust.' Gift 1:o 1669-08-19 med hovjunkaren och kommissarien Christian Stiernflycht, född 1644, död 1669. Gift 2:o 1671-09-03 på Ekensberg med generalinspektören Crispin Flygge, adlad Flygge, född 1628, död 1673 (1674). Gift 3:o 1675-08-12 med assessorn Markus Kock, adlad Cronström, död 1679.
 • Eva, död 8 år gammal.

TAB 3

Carl (son av Bengt Baaz, adlad Ekehielm, Tab. 2), till Ekensberg. Student i Uppsala 1655-09-00 (Um.). Hovjunkare. Död 1686 och begraven 1686-01-31 i Trosa sockenkyrka. Gift 1677-01-12 (morgongåvobrev, dat. Kaggeholm) (1679) med Maria Furumarck i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1691-12-05 med ryttmästaren Vilhelm Patrik Barclay, i hans 2:a gifte), dotter av krigskommissarien Erik Johansson Furubom, adlad Furumarck, och Margareta Ulfvenklou.

Barn:

 • Bengt Adolf, född 1680. Häradshövding. död 1751. Se Tab. 4.
 • Erik Axel, till Leonardsberg i Östra Eneby socken, Östergötlands län född 1682 (?). Volontär vid Närkes och Värmlands regemente 1699. Kornett vid Upplands tremänningskavalleriregemente 1700-09-28. Löjtnant vid Upplands tremänningskavalleriregemente 1701-09-07. Sekundryttmästare vid Östgöta kavalleriregemente 1704-12-12. Premiärryttmästare vid Östgöta kavalleriregemente 1707-12-21. Major 1713-12-08. Överstelöjtnants avsked 1720-02-09. Död barnlös 1737-12-18 på Leonardsberg, sedan han och hans fru skänkt predikstolen och orgelverket till Östra. Eneby kyrka samt givit räntan av en utjord till de fattiga i socknen. 'Han fäktade med mycken tapperhet 1705-07-21 i träffningen vid Warschau, där han blev blesserad'. Gift 1718 med Christiana Appelgren i hennes 2:a gifte (gift 1:o med ryttmästaren Otto Henrik Schulman, född 1672, död 1702), född 1672, död 1741-06-13, dotter av direktören Nils Appelgren, och Catharina Gyldenklou.
 • Sigrid Juliana, född 1683. Levde 1740. Gift 1:o 1700 med hovrättskommissarien Johan Ekeberg, död 1703. Gift 2:o 1706-12-06 med brukspatronen i Kristinehamn Jöns Blanck, levde 1715.
 • Charlotta Eleonora Juliana, född 1685, död 1754 i Stockholm och begraven 1754-04-02. Gift med ryttmästaren Erik Ulfsparre af Broxvik.
 • Fritz. Löjtnant vid Östgöta kavalleriregemente 1701-04-09. död ogift.

TAB 4

Bengt Adolf (son av Carl, Tab. 3), född 1680-07-00. Häradshövding i Habo, Bro och Erlinghundra härader i Uppland 1718-10-11. Död 1751-02-06 och utgick med honom ätten på svärdssidan. Gift 1707 med Catharina Wadenstierna, född 1683, död 1724-04-23 dotter av assessorn Lars Wadensten, adlad Wadenstierna, och hans 1:a fru Elisabet Krok.

Barn:

 • Carl, född 1708, död 1710.
 • Maria Juliana, född 1710-12-02, död ogift 1778-01-25, Tysslanda och begraven 1779-01-08. Efter henne gavs i testamente en silveroblatask till Fuxema kyrka.
 • Utan känt samband:
 • »Välb. Fru» Brigitta Christina Ekehielm, gift 1737-11-10 i Nikolai församling, Stockholm med handelsmannen i Stockholm Carl Wreth.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: